Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Matlab 8 a Simulink 8 – Release 2012b

Společnost Humusoft s. r. o. a firma MathWorks®, výrobce softwaru pro technické výpočty, modelování a simulace, uvádějí na trh v ČR a SR nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2012b. Změny v základních modulech Matlab a Simulink jsou tak významné, že autoři povýšili po osmi letech základní číslo verze na 8.

Základní modul Matlab® má k usnadnění a urychlení práce programátora nové grafické rozhraní se sadou záložek s ikonami (toolstrip) a také nový uživatelsky konfigurovatelný panel nástrojů Quick Access Toolbar. Nově lze rovněž vytvářet ucelené uživatelské aplikační programy připravené k distribuci a sdílení v prostředí Matlab za podpory nového aplikačního systému Matlab Apps. Nový produkt Matlab Production Server umožňuje spouštět programy vytvořené v prostředí Matlab jako součást webových, databázových nebo podnikových aplikačních programů.

Nejvýznamnější novinkou v simulačním prostředí Simulink® je zcela nový editor, jednotný pro platformy Windows, Linux a MAC OS, s vestavěným nástrojem pro modelování stavových automatů a řídicí logiky Stateflow®, zdokonaleným grafickým vzhledem modelů a mnoha novými funkcemi včetně rozšíření podpory přímého spouštění vytvořených modelů na vý­ukovém hardwaru.

Samozřejmostí verze R2012b jsou aktua­lizace všech existujících knihoven aplikačních programů.

Podrobné informace o produktech Matlab 8 a Simulink 8 lze nalézt na www.humusoft.cz, popř. získat na semináři, který se uskuteční v Praze 9. října 2012 (www.humusoft.cz/akce/matlab-simulink-8).                 

(pb)