Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Matematický model dynamických vlastností ložiskového reduktora Twinspin

číslo 5/2002

Matematický model dynamických vlastností ložiskového reduktora Twinspin

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Trojhmotový lineárny model,
ložiskový reduktor.

Doc. Ing. Milan Balara, Ph.D.,
TU Košice, Fakulta výrobných technológií, katedra prevádzky strojov
(balara.milan@fvt.sk)

Lektoroval: Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.,
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a mechanismů, odbor částí a mechanismů strojů
(dynybyl@fsid.cvut.cz)

Inzerce zpět