Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Masivní průmyslové konektory pro sběrnice

číslo 10/2002

Masivní průmyslové konektory pro sběrnice

Obr. 1.

V průmyslových aplikacích, kde se masivní konektory zřídka zapojují nebo rozpojují, lze s výhodou použít systém Heavycon-Advance firmy Phoenix Contact. Spojení tohoto konektoru je zajištěno šrouby a utěsňuje se přímo na vnější straně rozváděče (obr. 1). Spoj se tak obejde bez nákladného aretačního třmenu a bez pouzdra, čímž se sníží instalační náklady o až 30 %. Vedle toho bylo zvýšeno krytí na IP67, rozšířen připojovací prostor a bohatě dimenzováno kabelové šroubení (M20 až M40). Použitá tlakově litá hliníková pouzdra jsou kompatibilní se všemi kontaktními vložkami a s výřezy stěn ve formátu řady Heavycon B. Jsou k dispozici ve třech provedeních pro metrická kabelová šroubení:

 • šedé standardní pouzdro pro náročné požadavky v automobilovém a strojírenském průmyslu,

 • pouzdro pro aplikace, kde je nutné minimalizovat nepříznivý vliv na životní prostředí,

 • odstíněné pouzdro se zvýšenou odolností proti elektromagnetickému rušení pro citlivá rozhraní.

Obr. 2.

Odstínění konektoru se dosahuje přímým kontaktem pouzdra s montážní stěnou.

Kontaktní vložky Heavycon, které využívají rychlospojovací techniku Quix, lze dodat pro proudy do 16 A a při napětí 500 V s počty pólů 6, 10, 16 a 24 v provedení s kolíky i zdířkami (obr. 2). Jsou vhodné pro všechna běžná konektorová pouzdra řady B, popř. E. Cenově nenákladné kódování pomocí červených indikačních profilů zajišťuje ochranu proti chybnému nasunutí více konektorů stejného druhu. Jak je obecně známo, největší předností rychlospojovací techniky Quix je to, že vodiče při montáži není nutné odizolovávat. Proto odpadá i nutnost při montáži používat speciální nářadí.

Nová generace pouzder Heavycon pro masivní konektory se nově vyrábí v děleném provedení (obr. 3). K zapadnutí příčného aretačního třmenu je třeba poloviční síla než u nedělených konektorů. Obr. 3. Kovové třmeny jsou z korozivzdorné oceli a přídržná část z kvalitního plastu s mechanickou pevností rovnající se kovovému dílci a s velkou chemickou odolností. Záchytné zablokování třmenů umožňuje konektory snadno spojit, aniž by třmeny při montáži překážely. Samozřejmostí je kompatibilita se všemi ostatními typy pouzder Heavycon.

Nový sběrnicový konektor Heavycon-D-Bus (obr. 3) kombinuje cenovou výhodnost, kvalitní stínění a velký výkon. Ten je u sběrnic dán přenosovou rychlostí, která může být u těchto konektorů do až 1,5 Mb/s. Tím se redukují nároky na prostor a na montážní náklady. Konektor byl vyvinut společně s kontaktními vložkami Heavycon D. Provedení je vhodné jako vazební člen T zejména pro spojení tří sběrnicových vedení Profibus. Je rovněž možné je využít pro zapojení jiných sběrnic.

V jednom kontaktním nosiči pro Profibus jsou čtyři póly vedle sebe. Varianta HC-D 4 BU-2BUS je určena pro dvě dvoužilová vedení se zdířkami, varianta HC-D 4 BU-1BUS pro jedno dvoužilové vedení s kolíky.

V další, inovované verzi přebírají malé nástavbové příruby funkci montážního pouzdra (obr. 4). Jsou navrženy jako univerzální, takže mohou být použity pro všechny velikosti pouzder. Příruby jsou symetrické a jsou shodné s otvory u dosud používaných pouzder.

Přednosti popsaných masivních průmyslových konektorů lze ve stručnosti shrnout do těchto bodů:

Obr. 4.
 • úspora nákladů, neboť není nutné montážní pouzdro,

 • účinná ochrana proti vnějším magnetickým vlivům pouze jedním vodivým stíněním,

 • úsporná montáž dvěma ocelovými šrouby M6 pojištěnými proti ztrátě a vibracím,

 • prostor pro připojení zvětšený o 50 %, neboť odpadají blokovací třmeny,

 • možnost použít vysokonapěťovou vložku a metrická kabelová šroubení do M40,

 • označení pomocí štítků 20 × 9 mm,

 • vnitřní profilové těsnění chránicí proti ultrafialovému světlu,

 • stupeň krytí IP67 zajištěný pomocí šroubového blokování, resp. aretace.

Uvedeným sortimentem masivních průmyslových konektorů pro náročná pracovní prostředí doplňuje firma Phoenix Contact rozsáhlou nabídku konektorů Pluscon.
[Highligts 2002 a tiskové informace z Hannover Messe.]

Gustav Holub

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět