Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Manufacturing Intelligence od firem Iconics a Sigmasoft

číslo 11/2005

Manufacturing Intelligence od firem Iconics a Sigmasoft

Na jednodenních seminářích se 15. června v Praze a 16. června 2005 v Brně se svou nabídkou zájemcům představily plzeňská pobočka americké společnosti Iconics, Inc., známého dodavatele softwaru pro automatizaci v průmyslu, a společnost Sigmasoft spol. s r. o., poskytovatel služeb a produkti strategické Hlavním námýhody plynoucí výrobním podnikům z používání automatizovaných systémů sběru, sledování a zpracování výrobních dat založených na otevřených standardech s důrazem na způsob, jak s použitím otevřených standardů a na nich založených komerčních řešeních překlenout velmi často se vyskytující informační mezeru mezi výrobou a vedením podniku, bránící plnému využití disponibilních podnikových zdrojů, tj. zavést tzv. manufacturing intelligence Ve vzájemných souvislostech byla diskutována témata jako OPC, HMI/SCADA, webová a síťová řešení, redundance a odolnost proti poruchám, výkonné vývojové nástroje, bezdrátový přístup a multimédia, zobrazení operací při použití nástrojů Iconics, flexibilní výroba, tenké klienty a tvorba zpráv v podniku (klíčové indikátory výkonnosti, výpadky výroby, celková výkonnost podniku), informační bezpečnost, outsourcing IT atd. Současně byly představeny vybrané realizované projekty.

Přítomní posluchači z nejrůznějších odvětví průmyslu na seminářích získali mnoho podnětů pro automatizační praxi ve svých podnicích.

(sk)