Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Manipulace mezi dopravníky

číslo 8-9/2002

Manipulace mezi dopravníky

Obr. 1.

Na manipulaci, tj. v tomto případě přemísťování výrobků či polotovarů z místa na jiné místo, je obvykle nejvhodnější člověk. Rostou-li však mzdové náklady, nepracuje- li pracovník v požadované kvalitě, je často nemocný nebo neustále chodí kouřit, je třeba zvážit, zda není čas na změnu. Touto změnou může být použití manipulačního robotu.

Dalším, možná ještě důležitějším hlediskem při rozhodování o použití manipulačního robotu je bezpečnost práce, zejména jde-li o manipulaci s materiálem ohrožujícím zdraví nebo v nebezpečném prostoru. To je např. manipulace v pracovních zónách lisů, manipulace s horkými polotovary ve slévárnách, práce v lakovnách v prostředí se škodlivými výpary apod. Vhodným manipulátorem může být např. robot firmy Kuka.

Robot musí být vybaven úchopným zařízením, které musí zvládnout uchopit, přenést a položit manipulovaný materiál. Některé firmy vyrábějí celé stavebnice komponent, ze kterých lze úchopné zařízení sestavit a přesně nastavit pro požadovanou aplikaci. Jsou-li výrobky velmi rozdílné a není možné vyrobit úchopné zařízení tak, aby mohlo obsloužit všechny typy výrobků, lze použít výměnná zařízení. Obr. 2. Úchopná zařízení může vyměňovat obsluha pracoviště při přechodu na jiný sortiment výrobků nebo může být výměna automatizována pomocí rychlospojky.

Má-li robot odebírat nebo pokládat materiál na určité místo z jedoucího dopravníku nebo do něj, musí s ním být dostatečně přesně synchronizován. Roboty Kuka řeší synchronizaci s dopravníkem speciální jednotkou s rychlým čítačovým vstupem. Do čítačové karty je zapojen snímač impulsů, který přes mechanický převod snímá pohyb dopravníku. Celou sestavu synchronizace je nutné ještě doplnit snímačem výchozího bodu, který zajišťuje definovaný počátek čítání. Běžná čítačová karta pro roboty Kuka je dvoukanálová a lze jí sledovat pohyb dvou nezávislých dopravníků.

Protože roboty Kuka standardně používají sběrnici CAN, je i čítačová karta pro dopravníky připojena na tuto sběrnici. Obr. 3. Sběrnici lze dále využít pro rozšíření digitálních nebo analogových vstupů a výstupů, aniž by bylo třeba instalovat další komunikační procesor a tím zvyšovat pořizovací náklady. Není žádný problém doplnit robot i jinou komunikační kartou požadovanou zákazníkem. Sortiment komunikačních protokolů je velmi rozmanitý. Z nejznámějších jsou to např. Ethernet, Profibus, Interbus atd.

V zobrazené aplikaci robot odebírá obrazovky z gondol vstupního dopravníku a přemísťuje je do gondol dopravníku výstupního. Dopravníky se neustále pohybují a nejsou mezi sebou synchronizovány. Úchopné zařízení je vyrobeno z hliníkového profilu, na kterém je namontována velká přísavka. Podtlak v přísavce je ovládán pomocí elektromagnetických ventilů a je zde i čidlo podtlaku. Celé robotické pracoviště je oploceno a vybaveno dveřmi s bezpečnostními elektronickými zámky.

Ing. Milan Slanina, Blumenbecker Prag s. r. o.
(slanina@blumenbecker.cz)

Blumenbecker Prag s. r. o.
Počernická 96
108 03 Praha 10
tel: 02/67 02 16 30
e-mail: info@blumenbecker.cz
http://www.blumenbecker.cz

Inzerce zpět