Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

MAN zkvalitňuje výrobu prostřednictvím řešení ATS Inspect

MAN Steyr patří do početné skupiny výrobců kamionů, kteří dlouhodobě důvěřují řešení ATS Inspect – systému pro kompletní vizuální kontrolu kvality. A jaké jsou důvody jeho oblíbenosti? 

Chytrá kontrola vizuálních vad

Inspektoři kvality mají na kontrolních stanovištích k dispozici tablety se skenerem kódu VIN, s automatickým výběrem digitálních snímků a kontrolními seznamy (obr. 1). Postup jejich práce je systémem určen zcela automaticky, přímo pro dané vozidlo v požadované výbavě. Stačí tak jen pár kliknutí a přesné umístění, typ a závažnost neshody jsou ihned zaznamenány. Zaškolení nových zaměstnanců je mimořádně rychlé a jednoduché. 

Rodné listy vozů pro prvotřídní kvalitu

V případě problému s kvalitou mohou inspektoři zkontrolovat všechny dosud provedené úkony podle místa, času a operátora v „rodném listu“ vozu. Jakmile odhalí příčinu problému, mohou dohledat všechna vozidla, která prošla problematickým úsekem před tím i poté, co situace nastala. 

Snižování nákladů

K dispozici je mnoho zpráv, které umožňují prohlédnout si všechny aspekty kvality výroby. ATS Inspect pomáhá díky funkcím, jako jsou sběr, analýza a tzv. reporting vlastností, snižovat náklady spojené se zmetkovitostí, opravami a reklamacemi. Brány závodu opouštějí vozidla zcela bez závady. 

Osvědčené know-how pro řízení operací kvality

Na vývoji řešení se podílejí také inženýři z novojičínské pobočky společnosti ATS. Nejde tedy jen o pouhý software, ale také o promyšlené a vyzkoušené know-how pro řízení výrobních operací, které mimo MAN využívají také firmy Navistar, Kenworth, Paccar a mnoho dalších výrobců nákladních automobilů.

ATS ale může podpořit při zvyšování kvality a zavádění štíhlé výroby, koncepce Six Sigma za využití SPC (Statistic Process Control), systémů kvality in-line a at-line a LIMS (Laboratory Information Management Systems) a při vizuální inspekci kvality každou výrobní firmu. Svým zákazníkům poskytuje na míru přizpůsobené nástroje pro sběr, analýzu a dokladování vzniku vad, zejména v takových místech výrobních procesů, které nejvíce ovlivňují výslednou kvalitu výroby (výroba součástek, montáž). Další informace zájemci najdou na www.ats-inspect.com/.

[Materiály firmy ATS.]

(Bk)

Stručně o ATS Inspect

Systém ATS Inspect umožňuje sběr dat prostřednictvím elektronických formulářů nebo automaticky z řídicího systému stroje a nebo kontrolního zařízení. Do elektronických formulářů je možné pro zpřesnění lokalizace a zjištění příčin poruchy vkládat výkresy CAD nebo digitální fotografie.

Kontrolní postupy pro jednotlivé výrobky, pracoviště a kontrolní stanice se vytvářejí v administrátorském modulu. Ten také urychluje přípravu následných kontrol a auditů.

Rozvržení obrazovek systému ATS Inspect lze snadno přizpůsobit pro danou kontrolní operaci či pracovní stanici. Rovněž je možné zobrazení přizpůsobit pro různé velikosti a formáty displejů, takže systém lze používat na běžných počítačích i tabletech.

V modulu reportingu si může uživatel vytvořit různé sestavy v tabulkové i grafické podobě: pro daný výrobek, typ vady, pracoviště, výrobního dělníka apod. Speciální modul je připraven pro denní audity výroby, kde jsou jednotlivé závady rozděleny do stanovených kategorií: vady vzhledové, funkční, drobné, závažné atd. Prostřednictvím modulu hlášení událostí jsou oprávněné osoby informovány, jakmile nastane vybraná událost: výskyt závažné vady, celkové zhoršení kvality apod. Hlášení je možné doručovat i na mobilní telefony nebo tablety. V nákladovém modulu lze sledovat, kolik času je třeba na opravu jednotlivých závad a jaké jsou materiálové a pracovní náklady.

Systém ATS Inspect se neustále vyvíjí a je doplňován novými funkcemi podle požadavků zákazníka. Přehled nových funkcí ve verzi 6.2, která byla uvedena na trh v druhém pololetí 2017, zájemci najdou na adrese: http://bit.ly/2CwGGFU.

Obr. 1. ATS Inspect lze provozovat na mobilním operátorském panelu: zobrazuje se zde elektronický formulář inspekce a pracovník kontroly do něj prostřednictvím dotykové obrazovky doplňuje požadované údaje