Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Malý operátorský panel s proměnlivou barvou pozadí displeje

Nový ovládací panel Simatic KP300 Basic mono PN rozšiřuje řadu operátorských panelů Simatic HMI Basic Panel určených pro méně náročné ovládací úlohy. Panel má monochromatický displej typu FSTN s úhlopříčkou délky 3,6", rozlišením 240 × 80 obrazo­vých bodů a podsvícením světelnými diodami. Barvu pozadí disple­je lze podle potřeby nastavit na bílou, zelenou, červenou nebo žlutou a popř. ji programově provázat s jednotlivými zobrazeními na disple­ji a příslušnými stavy ovládaného zařízení, což je možné využít např. k indikaci výstražného hlášení. Programové propojení barev pozadí se stavy ovládaného zařízení dovoluje sestavit operátorské rozhraní bez pou­žití doplňkových komponent pro optic­kou signalizaci.
 
Panel Simatic KP300 Basic mono PN nabízí jako ovládací prvky deset zabudovaných, volně programovatel­ných funkčních kláves. Klávesy jsou uspořádány způsobem běžným u mo­bilních telefonů, takže umožňují intui­tivně a rychle vkládat číslice a ostatní znaky i slova. Panel je navržen jako součást sítí s protokolem Profinet a je optimalizován k použití s řídicí jednotkou Simatic S7-1200. Řada operátorských panelů Si­matic HMI Basic Panel již obsahuje přístroje s úhlopříčkou displeje o délce 4 až 15". Panel Simatic KP300 Basic mono PN lze konfigu­rovat ve vývojovém prostředí Simatic WinCC V11, které je součástí nového jednotného inženýrského prostředí Totally Integrated Auto­mation Portal (TIA Portal).
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com