Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Malý montážní robot DOBOT M1

S rozvojem průmyslové automatizace, která je v současné době nedílnou součástí převážné většiny výrobních podniků, nacházejí stále větší uplatnění roboty, které postupně nahrazují jednotvárnou či zdraví ohrožující lidskou práci. Výhody robotů jsou jednoznačné. Tito neúnavní pomocníci pracují bez ohledu na pracovní dobu, s velkou přesností i rychlostí. V době nedostatku pracovních sil jsou možným řešením tam, kde se nedostává zaměstnanců. A výrobci na tento trend reagují poměrně širokou nabídkou různých robotů. Ty se liší konstrukcí, velikostí, nosností a rovněž i cenou, která u průmyslových robotů bývá poměrně vysoká. Hledá-li výrobní firma pro menší úlohy cenově dostupné řešení, neměl by její pozornosti uniknout robot s označením DOBOT M1, jenž je nově v nabídce firmy CONTROLTECH s. r. o.

Název Dobot vychází z anglického Desktop Robot, z čehož vyplývá, že jde o robot vhodný k montáži na pracovní stůl. Díky jeho malým rozměrům a hmotnosti není problém jej snadno přemisťovat a jeho instalace nevyžaduje žádné speciální uložení. Maximální dosah robotu je 40 cm a pro většinu menších úloh je zcela dostačující. Manipuluje s předměty o hmotnosti až 1,5 kg rychlostí až 2 m/s a s přesností na 0,02 mm. Konstrukce ruky robotu se skládá ze dvou spojených ramen, která se pohybují v osách XY. Celá robotická ruka se pohybuje i ve svislé ose Z. Jde o osvědčenou konstrukci selektivního kompatibilního kloubového robotického ramene, známou pod zkratkou SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm).

Robot je možné osadit mnoha různými uchopovači (gripper) a dalším příslušenstvím. Z nabídky výrobce je možné jmenovat vakuový a pneumatický gripper pro úlohy typu pick and place, sadu Laser Kit pro gravírování a sadu 3D Printing Kit, která robot změní v 3D tiskárnu. Grippery lze snadno a rychle vyměňovat a robot je tak možné využít pro mnoho různých operací. Firma Controltech zájemcům pomůže i ve chvíli, kdy pro svou úlohu potřebují speciální „prsty“ pro manipulaci. Připraví pro ně technický návrh a zajistí výrobu.

Neméně důležitou vlastností robotu M1 je snadné programování a uvedení do provozu. Potřebný software je ke stažení zdarma a na výběr jsou tři způsoby programování. Nejjednodušší je tzv. učení, kdy obsluha rameno robotu ručně umístí do požadované pozice, kterou v programu kliknutím myši uloží. Nepotřebuje tedy žádné znalosti programování. Pro pokročilejší programování je možné využít předem připravené barevné bloky, do kterých se jen zadají potřebné hodnoty, a není třeba se trápit syntaxí příkazů. Pro zkušené programátory a komplexnější aplikace je k dispozici standardní prostředí pro psaní programového kódu v jazyce Python, avšak také zde jsou pro usnadnění připravené jednotlivé příkazy i s užitečnou nápovědou. Je tedy na uživateli, jakým způsobem robot naprogramuje. V každém případě však může ušetřit nemalé náklady na programátora i tehdy, kdy s programováním sám nemá zkušenosti.

S robotem Dobot M1 je možné se blíže seznámit v kolínské firmě Controltech, která je distributorem nejen těchto robotů, ale i robotů SCARA a šestiosých robotů Delta určených pro nejnáročnější úlohy. V nabídce jsou však i kartézské, SCARA a šestiosé kolaborativní roboty Precise Automation, které díky pokročilému senzorickému systému mohou bezpečně pracovat po boku lidí bez rizika úrazu. Široká nabídka robotů umožňuje firmě Controltech nabídnout optimální řešení pro většinu úloh. 

Pavel Vladyka, CONTROLTECH

Obr. 1. „Stolní“ robot Dobot M1

Obr. 2. Jeden ze způsobů programování pomocí barevných bloků Blockly