Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Maloprůměrové optoelektronické inkrementální rotační snímače

číslo 3/2004

Maloprůměrové optoelektronické inkrementální rotační snímače

Tradiční český výrobce inkrementálních a absolutních rotačních snímačů, LARM a. s., Netolice, rozšiřuje svou standardní nabídku o inkrementální snímače s průměrem 36,5 mm s kvadraturním výstupním signálem. Snímače budou dodávány pod označením řady IRC6xx (obr. 1). Obr. 1. Připojovací rozměry byly zvoleny tak, aby byla zachována kompatibilita se snímači užívanými v Evropě. Jsou nabízena dvě mechanická provedení přírub (IRC60x a IRC61x). Standardně je snímač připojen jednometrovým kabelem s boční nebo axiální kabelovou průchodkou. Délku kabelu je možné na přání zákazníka (stejně jako u ostatních snímačů) upravit. Elektronika je řešena pro napájecí napětí 5 V a s diferenciálním výstupem RS-422 nebo pro napájení 10 až 30 V s diferenciálním výstupem HTL.

Základní parametry nového snímače jsou v tab. 1.

Speciální provedení snímačů

LARM a. s., může snadno a rychle reagovat na požadavky zákazníků a sestrojit nestandardní provedení úpravou některého snímače ze sériové produkce (mechanické rozměry, elektrické parametry, teplotní a frekvenční rozsahy apod.) a nebo připravit snímač přesně podle požadavků a potřeb zákazníka. Takovými snímači jsou např. IRC900 nebo IRC340. Rotační inkrementální snímač třídy low cost (tj. nenákladný, levný) IRC340 je konstruován k přímé montáži na motorek. Využívá ložiskové uložení hřídele motoru, nemá proto vlastní ložiska, a tím je umožněno dosáhnout nízké stavební výšky a nulového třecího momentu. Pro aplikaci, pro kterou byl připraven, je použito 100 impulsů na otáčku, napájení 18 až 24 V při spotřebě 50 mA a výstupy HTL. Snímač je vestavěn do hranatého krytu s rozměry 52 × 32 × 27 mm. Pro vysokootáčkové motorky je připraven podobný levný snímač IRC343 s malým počtem impulsů: dva nebo čtyři na otáčku.

Tab. 1. Základní parametry nového snímače řady IRC6xx

Technické parametry Typ
IRC600, IRC610 IRC605, IRC615
napájení 5 V ±10 % 10 až 30 V
proudová spotřeba bez výstupní zátěže 40 mA 50 mA
výstupní signál TTL – RS-422 HTL
výstupní frekvence 200 kHz 150 kHz
maximální otáčky (min–1) 10 000

Ve vývojovém oddělení firmy LARM se připravuje snímač IRC305F s frekvenčním rozsahem až 700 kHz při vlastní spotřebě typicky do 20 mA, max. do 25 mA, při napájení 5 V a s pracovní teplotou –25 až 70 °C.

Obr. 2.

Další výrobky, certifikát DIN ISO 9001

Produkci společnosti v současné době představují především optoelektronické inkrementální a absolutní snímače polohy, typ IRC a ARC, a různé mechanické a elektrické komponenty pro automobilový průmysl, jejichž dodávky směřují nejen k tuzemským odběratelům, ale jsou i úspěšně exportovány.

Filozofií rozvoje firmy LARM a. s., která je plně podřízena snaze trvale splňovat rostoucí nároky zákazníků, je neustálé zavádění nových moderních výrobků při použití progresivních technologií, které v sobě spojují vysoké technické parametry a podmínky pro růst produktivity práce.

Ve společnosti je zaveden a používán certifikovaný systém řízení jakosti podle norem ISO 9001:2000. Certifikovala jej akreditační firma TÜV Management Service GmbH.

Zájemci jsou srdečně zváni k návštěvě expozice firmy LARM a. s., na veletrhu Amper 2004, kde budou podrobně seznámeni se sortimentem i novinkami firmy.

Ing. Luděk Reindl, Larm, a. s.

LARM a. s.
Triumf 43
384 11 Netolice
tel.: 388 386 211
fax: 388 386 234
e-mail: odbyt@larm.cz
http://www.larm.cz

Inzerce zpět