Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Magelis HMI STO – nejmenší dotykový panel s rychlou instalací

Nové panely Magelis HMI STO rozšiřují řadu standardních grafických panelů s dotyko­vou obrazovkou. Přicházejí s novým formátem širokoúhlého displeje a s několika nadstan­dardními vlastnostmi. S celkovou nabídkou operátorských panelů Magelis (včetně softwa­ru) se mohli čtenáři seznámit v předchozím vydání časopisu (Automa 3/2011 na str. 4). Tento článek se zaměřuje na novou řadu unikátních mikropanelů Magelis HMI STO.
 

Širokoúhlý formát a s dotykovým ovládáním

 
Magelis HMI STO je opatřen širokoúhlým analogovým dotykovým displejem 3,4" no­vého formátu a se třemi volitelnými barvami (zelená, oranžová, červená nebo bílá, růžová, červená). Rozlišení 200 × 80 bodů umožňuje zobrazovat statické i dynamické grafické ob­jekty, včetně fontů různých velikostí. Panel disponuje funkcemi, které jsou u vyspělých monitorů běžné, např. spořičem obrazovky nebo nastavením jasu v osmi úrovních a kon­trastu v šestnácti úrovních. Díky podsvětle­ní LED je předpokládaná životnost displeje 50 000 hodin. Zpracování grafiky řídí proce­sor Magelis RISC CPU 333 MHz. Aplikač­ní program se ukládá do interní paměti Flash EPROM 16 MB, a tudíž není nutné používat zálohovací lithiové baterie.
 

Kompaktní provedení a snadná montáž

 
Instalace je zjednodušena důmyslným uchycením pružinových příchytek, které se osvědčilo již u malých panelů Magelis XBT. Dvěma příchytkami se panel snadno a rych­le připevní, aniž je třeba používat jakýkoliv jiný nástroj. Všechny panely Magelis HMI STO mají totožné rozměry pro výřez do roz­váděče (105 × 66 mm), jejich vnější rozmě­ry jsou 116 × 77 mm. Panel v čele rozváděče má krytí IP65 a životnost dotykového disple­je může ještě prodloužit ochranná fólie. Zá­kladní balení panelu obsahuje také základní fixační příchytku pro kabel USB. Ta zajišťuje spolehlivé mechanické propojení s externím kabelem USB, který může být napevno vy­veden např. do čela rozváděče s krytím IP65.
 

Otevřená komunikace

 
Základní komunikační rozhraní představu­je volně konfigurovatelná sériová linka RS-232/485. Stále široce využívaný sériový port je určen pro připojení všech běžných jedno­tek PLC s podporou multiprotokolu (Modbus RTU, MPI/PPI). Nadstandardní komunikační rozhraní reprezentují dva porty USB v. 2.0.
 
První – typ A (host) – podporuje běžné příslu­šenství typu tiskárny, čtečky čárových kódů, klávesnice nebo Flash disku (nahrání aplikace nebo archivace). Druhý port – USB mini – je určen pro připojení hostitelského PC, typicky pro nahrání aplikace nebo pro přímé propoje­ní k PLC typu Modicon M340. Nejnovějším přírůstkem do „rodiny“ je typ Magelis HMI STO501 s přímým propojením k programo­vatelnému relé Zelio Logic. Panel Magelis HMI STO s integrova­ným ethernetovým roz­hraním bude do prodeje uvolněn koncem letoš­ního roku.
 

Vijeo Designer – osvědčený inženýrský nástroj

 
Pro vývoj aplikačních programů se v celé řadě operátorských panelů Magelis používá osvěd­čený intuitivní nástroj Vijeo Designer. Uživa­telé řady Magelis HMI STO si mohou tento vý­jimečný software, včetně konfigurátoru a ob­jektů pro CAD a EPLAN, objednat (www.schneider-electric.cz) a obdrží ho zdarma.
 

Široké uplatnění nejen v průmyslu

 
Panel Magelis HMI STO je dobrou volbou v případě, kdy je třeba jasně zobrazit parame­try různých typů: technologické (např. teplo­ta nebo tlak) i provozní (např. řízení motoru, a to včetně základních diagnostických para­metrů a motohodin). Ovládání na displeji je přizpůsobeno požadavkům obsluhy stroje – s možností nastavit přístupová práva.
 
Díky operátorským panelům Magelis od Schneider Electric lze stroje a techno­logická zařízení ovládat snadno, spolehlivě a efektivně.
Michal Křena,
Schneider Electric CZ, s. r. o.
 
Obr. 1. Magelis HMI STO – nejmenší dotykový panel s rychlou instalací
Obr. 2. Způsob komunikace panelu Magelis HMI STO