Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Mach, Metal a Finet 2003 s prezentací nových technologií

číslo 3/2003

Mach, Metal a Finet 2003 s prezentací nových technologií

Pro urychlení rozvoje všech odvětví průmyslu je třeba hledat stále nové informace o technologiích a materiálech. Technologické informace jsou nejcennějším zbožím na trhu vědění. Jednou z nejdůležitějších forem, jak je získávat i účinně předávat, jsou osobní jednání mezi nositeli těchto informací. Těmi jsou v první řadě všichni ti, kteří působí přímo ve výrobní sféře a mohou tak své poznatky z oblasti teorie doplňovat zkušenostmi z praxe.

V poslední době, kdy vzniká množství nových firem s různými obory činnosti, je stále těžší najít vhodnou formu, jak v konkurenčním prostředí firmu co nejefektivněji propagovat.

Mnoho podniků zvolilo cestu přímých osobních jednání s klientem. Aby tato jednání byla dostatečně účinná, je třeba, aby byl klient kontaktován i několikrát během jednoho roku, což je časově velmi náročné. Vhodným způsobem, jak osobně oslovit své stálé zákazníky a získat zákazníky nové, je účast na specializovaných akcích, kam směřují především odborníci se zájmem o daný obor.

Takovouto akcí bezesporu bude i tzv. technické trojveletrží Mach – 2. veletrh strojírenských technologií, Metal – 11. veletrh metalurgie a Finet – 2. veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky. Tyto tři samostatné odborné veletrhy pořádá veletržní správa Terinvest od 13. do 15. května 2003 v Pražském veletržním areálu Letňany.

Záměrem veletržní správy je vytvořit odpovídající prostor pro poznání a rozvoj strojírenských technologií ve vazbě na materiály a možnosti jejich zpracování. V souladu s obdobnými trendy v zahraničí jde o pořádání veletrhů s odborným zaměřením na progresivní technologie a materiály v jednotlivých oborech průmyslu. Jelikož právě Praha je centrem poměrně velkého, technicky vyspělého regionu, stává se tak důstojným místem pro prezentaci technologické vyspělosti našich firem.

Veletrhy Mach, Metal a Finet chtějí navázat na tradiční pražské průmyslové výstavní akce a dále tak napomáhat rozvoji jednotlivých odvětví průmyslu.

Nově, reprezentativně upravené výstavní prostory Pražského veletržního areálu Letňany splňují potřebné parametry pro konání technických veletrhů. Jde především o dostatek výstavních prostor s pevnými, vysoce únosnými podlahami s rozvodnými kanálky, o dostatek parkovacích míst v areálu výstaviště a konferenčních prostor s možností širokého využití. Důležitou roli hraje také dobrá dostupnost areálu z centra města. Toto vše přispívá ke spokojenosti vystavovatelů i návštěvníků.

Zájem přihlášených firem i odborných organizací a institucí, které podpořily veletrhy převzetím záštit a garancí, dokazuje, že souběžné konání těchto tří odborných veletrhů bylo zvoleno správně.

Věříme, že i doprovodné akce, které veletrhy po odborné stránce doplňují, budou zajímavým zpestřením pro všechny účastníky a že se letos v květnu v Letňanech otevřou nejen brány veletrhů, ale rovněž nové cesty pro úspěšný rozvoj firem a celého našeho průmyslu.

(Terinvest)

Inzerce zpět