Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Logo! 8 – nová generace, nové funkce, nové možnosti

Společnost Siemens uvádí na trh novou generaci úspěšného logického modulu, která nese označení Logo! 8. Sada základních jednotek a doplňkových a rozšiřujících modulů i programovacího softwaru nové generace splňuje požadavky zákazníků na zjednodušené programování komunikačních funkcí a ethernetového rozhraní. Základní jednotky Logo! 0BA8 šetří prostor a lze je ovládat na dálku prostřednictvím webového serveru.

 
Přes ovládání osvětlení a žaluzií v rodinných domech po řízení jednoduchých strojů a zařízení – logické moduly Logo! ve svých sedmi předchozích generacích zaujaly velké množství uživatelů svým jednoduchým programováním a také možnostmi komunikace po Ethernetu. Společnost Siemens nyní uvádí na trh zcela novou řadu logických modulů Logo! 8, skládající se ze základních jednotek Logo! 0BA8, mnoha doplňkových a rozšiřovacích modulů a nové verze vývojového a programovacího prostředí.
 
Základní jednotka Logo! 0BA8 spojuje přednosti dvou předchozích verzí – logických modulů Logo! 0BA6 a Logo! 0BA7 – do jednoho zařízení (obr. 1). Stejně jako modul Logo! 0BA7 má i Logo! 0BA8 rozšířenou paměť pro záznam dat, která nyní pojme až 20 000 záznamů. Všechny verze základní jednotky Logo! 0BA8 podporují spojení prostřednictvím Ethernetu a nabízejí ovládání na dálku s použitím zabudovaných webových stránek a zjednodušené programování komunikačních funkcí. Vestavěný ethernetový port je tvořen konektorem RJ45, takže uživatel k programování jednotky či k připojení externího displeje Logo! TDE nepotřebuje nic speciálního, ale vystačí se standardním ethernetovým propojovacím kabelem. Základní jednotky řady Logo! 8 jsou dostupné i v provedení s vylepšeným displejem se šesti řádky po šestnácti znacích, což je v souhrnu o polovinu více než u verze Logo! 0BA6. Nový displej navíc nabízí programově ovládané podsvětlení v barvách bílá, oranžová a červená, takže obsluhu lze výrazněji než dosud upozornit na povahu zobrazovaného textu (obr. 2).
 

Externí displej a rozšiřující moduly

V řadě modulů nové generace Logo! 8 je k dispozici nový externí displej Logo! TDE se dvěma ethernetovými rozhraními s konektory RJ45 určenými ke spojení displeje se základní jednotkou Logo! 0BA8 či vzájemnému propojení základní jednotky, displeje Logo! TDE a PC (obr. 3). Ethernet zde znamená dosavadní omezení délky kabelu mezi základní jednotkou a externím displejem apod. Displej Logo! TDE, stejně jako displej základní jednotky Logo! 0BA8, nabízí dostatečnou zobrazovací kapacitu na šesti řádcích po šestnácti znacích a programově ovladatelné podsvětlení v jedné ze tří barev.
 
Funkční schopnosti základních jednotek Logo! 0BA8 lze rozšířit připojením různých digitálních a analogových modulů či ethernetového přepínače se čtyřmi porty, vše v designu řady Logo! 8.
 
Novinkou je komunikační modul CMR 2020, který umožňuje obsluze ovládat sestavu modulů řady Logo! 8 na dálku prostřednictvím zpráv SMS a naopak základní jednotce zasílat stavové zprávy SMS do mobilního telefonu obsluhy (obr. 4). Komunikační modul CRM 2020 může synchronizovat hodiny denního času v základní jednotce Logo! 0BA8 podle časových signálů družicového navigačního systému GPS, serveru NTP nebo časového údaje z mobilní sítě a předávat k dalšímu použití informace o své poloze v systému GPS. S jednotkou Logo! 0BA8 modul CMR 2020 komunikuje prostřednictvím Ethernetu při použití standardního ethernetového kabelu.
 

Vestavěný webový server

Prostřednictvím vestavěného webového serveru, který se aktivuje jedním kliknutím myší v softwaru Logo! Soft Comfort V8.0, lze sestavu modulů Logo! 8 sledovat a ovládat na dálku pomocí WiFi a internetu. Na vložených webových stránkách je zobrazen externí displej Logo! TDE a uživatel může prostřednictvím myši pracovat s Logo! TDE stejně jako s reálným displejem. Webové stránky lze zobrazit na jakémkoliv počítači, inteligentním mobilním telefonu nebo tabletu (obr. 5).
 

Kompatibilita s předchozími verzemi

Moduly nové generace Logo! 8 jsou kompatibilní s předchozí generací Logo! 0BA6, co se týče vnějších rozměrů a zapojení svorek. Automatizační projekty vytvořené ve starších verzích programu Logo! Soft Comfort Vx.0 lze otevřít ve verzi Logo! Soft Comfort V8.0, editovat je a nahrát do jednotky Logo! 0BA8. Aktualizace je současným uživatelům programovacího softwaru poskytována zdarma a nejsnáze ji lze získat s využitím samotného softwaru a jeho záložky Nápověda/Centrum Aktualizací. Programování komunikačních funkcí je v Logo! Soft Comfort V8.0 zcela přepracováno a je mnohem jednodušší než dříve. Uživatelé mají k dispozici tzv. síťový pohled, kde k propojení dvou základních jednotek Logo! 0BA8 stačí myší spojit jejich výstupy se vstupy a software automaticky realizuje jednotlivá spojení a ostatní potřebné úkony.
 

Zhodnocení

Logické moduly řady Logo! 8 přinášejí uživatelům mnoho převratných novinek, které jim otevírají cestu do mnoha nových oblastí použití. Sestavu modulů Logo! 8 lze při použití vestavěného webového serveru ovládat a sledovat na dálku prostřednictvím internetu a při použití nového komunikačního modulu, karty i pomocí zpráv SMS. Důležitou novinkou je také jednodušší a přehlednější programování komunikačních funkcí. Pouhým tahem myší lze propojit jednotlivé základní jednotky Logo! 0BA8 či jiné komponenty, jako jsou např. PLC řady Simatic S7 či operátorské panely Simatic HMI. Moduly nové generace řady Logo! 8 představují moderní a spolehlivý automatizační prvek s výhodou použitelný v mnoha různých automatizačních úlohách.
 
Ing. Ondřej Rakušan,
Obr. 1. Základní jednotka Logo! 0BA8 v provedení s displejem a pracovní plocha programovacího prostředí Logo! Soft Comfort V8.0
Obr. 2. Displej jednotky Logo! 0BA8 a externí displej Logo! TDE nabízejí programově ovládané barevné podsvětlení stínítka
Obr. 3. Externí displej Logo! TDE má dvě ethernetová rozhraní s konektory RJ45
Obr. 4. Se sestavou Logo! 8 obsahující modul CMR 2020 lze komunikovat na dálku prostřednictvím mobilního telefonu a zpráv SMS
Obr. 5. V základní jednotce Logo! 0BA8 je vestavěn webový server