Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Lineární pohony řady HD – automatizace bez kompromisů

číslo 10/2006

Lineární pohony řady HD – automatizace bez kompromisů

Elektrické lineární pohony řady HD od firmy Parker Hanifin EME, uvedené na trh v roce 2006, jsou určeny k přesnému nastavování polohy jednotlivých komponent i jejich sestav. Pohon je primárně navržen jako prvek k zástavbě do finální konstrukce (OEM), je ale vhodný i pro koncové uživatele. Pohony řady HD jsou jednoduché, snadno použitelné a s dlouhou dobou provozního života při nepřetržitém (24/7) provozu a plném využití pracovního zdvihu pohonu. Robustní konstrukce s mimořádnou tuhostí v ohybu a krutu se skládá s duralového profilu a pohyblivého vozíku.

Obr. 1.

Pohony řady HD se vyrábějí v provedeních HD085, HD125 a HD185 (číslo značí šířku nosného profilu v milimetrech) s odpovídajícím maximálním zatížením 1 665, 6 180 a 14 420 N a maximálním pracovním zdvihem 1 200, 1 500 a 1 600 mm. Společnými vlastnostmi jsou maximální dosažitelné zrychlení 19,62 m/s2 (2 g), reprodukovatelnost nastavení polohy 8 µm a těsnění chránící vnitřní prvky pohonu před nečistotami z okolního prostředí (krytí IP30). Lineární ložiska a šroubovice jsou navrženy jako samomazné přesné prvky s extrémní životností, které nevyžadují údržbu. Použití pohonů ve starších i nových konstrukcích je usnadněno jejich standardními rozměry a předvrtanými montážními otvory, dostupností pro storových (3D) modelů on-line a nabídkou široké škály řídicích jednotek pohonů od firmy Parker.

BDI Czech s. r. o., tel.: 482 325 575, fax: 485 161 484, e-mail: novotny@bdi-czech.cz, http://bdi-czech.cz