Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

LightPix AE10 – inteligentní senzor pro zpracování obrazu

číslo 5/2004

LightPix AE10 – inteligentní senzor pro zpracování obrazu

Skupina Matsushita Electric rozšiřuje svoji rozsáhlou nabídku zařízení pro zpracování obrazu o inteligentní senzor LightPix AE10, modulární systém tvořený snímací hlavou a ovládací jednotkou se dvěma displeji, nabízející různé funkce. Barevné obrazy zpracovává nejen bodově jako klasické senzory, ale i plošně. Integrovaná detekce hran umožňuje určovat rozměry dílů a vyhodnocovat přechody hran. Tím se jeho oblast použití rozšiřuje o kontrolu polohy či rozměrů. Možnými oblastmi použití jsou tak např. kontrola při montáži, identifikace typů nebo třídění výrobků.

Obr. 4.

Snímací hlava senzoru obsahuje na barvy citlivé čidlo typu CMOS nejnovější generace s možností přímo určovat barvu v každém pixelu. Systém tedy není odkázán na předřazený barevný filtr a nabízí rozlišení až 0,03 mm na pixel (troj-až čtyřnásobek hodnoty dosahované z běžnými kamerami s CCD). Výhodou je vestavěné osvětlení snímané scény pomocí věnce svítivých diod s bílým světlem. Díky němu se senzor LightPix AE10 obejde bez externího osvětlení.

Senzor lze díky intuitivnímu vedení obsluhy prostřednictvím menu na dvouřádkovém displeji ovládací jednotky tvořeném svítivými diodami velmi rychle konfigurovat pouhými několika stisky tlačítek. Při použití funkce teach-in senzor sám rozpozná sledovaný objekt a optimalizuje nastavení svých parametrů. Současně malý barevný 2" monitor na ovládací jednotce, zobrazující aktuální obraz pořizovaný kamerou, usnadňuje nastavování přístroje, které lze na něm také kontrolovat. Sledovaná oblast je na kontrolovaném objektu navíc označena světelnými značkami, takže lze pracovat i bez monitoru. Po nakonfigurování s použitím ovládací jednotky pracuje dále snímací část senzoru samostatně. Monitor i ovládací jednotku lze odpojit, což přináší úsporu nákladů.

Matsushita Electric Works (Europe), tel.: (+420) 374 799 990, e-mail: info-cz@euro.de.mew.com, http://www.mew-europe.com

Inzerce zpět