Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Lidská kůže jako síťové médium?

číslo 3/2005

Lidská kůže jako síťové médium?

Nejde o aprílový vtip. Společnost Microsoft skutečně získala patent na použití lidského těla jako počítačové sběrnice. Patent USA č. 6 754 472, vydaný společnosti Microsoft v červnu 2004, se týká „způsobu a přístrojového vybavení k přenosu energie a dat s použitím lidského těla„. Lidská kůže v roli počítačové sběrnice by tak měla nahradit dosavadní energeticky náročné, méně spolehlivé i hůře zabezpečené metody infračerveného nebo rádiového (např. Bluetooth) přenosu signálů.

Cílovou skupinou jsou všichni, kdo u sebe nosí různé osobní přenosné elektronické přístroje, z nichž každý má např. vlastní klávesnici, reproduktor, displej, procesor a zdroj energie. Základní myšlenkou patentovaného záměru je některé tyto dílčí prvky odstranit: např. použít jeden společný reproduktor pro hodinky, PDA a přenosné rádio či ovládat všechny osobní přístroje z jediné společné klávesnice, kterou může tvořit i samo tělo, např. zápěstí nebo paže. V patentu se uvádí: „Fyzikální vlastnosti lidského těla mohou být využity k vytvoření klávesnice nebo jiného vstupního zařízení i ke stanovení vzdálenosti mezi zařízeními či určení jejich polohy. Podle předloženého vynálezu lze na základě odlišné vzdálenosti na kůži mezi kontakty odpovídajícími různým klávesám generovat různé hodnoty signálu reprezentující různé vstupy.„ Teoreticky tak lidé mohou psát na svou vlastní kůži jako na klávesnici.

K napájení sítě osobních přístrojů by měl sloužit jediný společný zdroj upevněný na těle a generující energii z běžných pohybů těla, podobně jako „samonatahovací“ náramkové hodinky. Jednotlivé přístroje by ovládal několikanásobný napájecí signál vysílaný na odlišných frekvencích a současně přenášející data a zvukové signály. Přístroje i zdroj energie by s tělem spojovaly příložné elektrody.

Společnost Microsoft ve skutečnosti není původcem konceptu „osobní sítě“ (Personal Area Network – PAN), podobně jako je tomu u mnoha jiných jejích „inovací“. Prvenství patří MIT Media Lab a IBM, které rozvinuly ideu PAN před asi deseti lety a na výstavě Comdex v roce 1996 představily první prototyp umožňující dvěma lidem vzájemně si vyměnit navštívenky stiskem rukou. Od té doby se celkem nic nedělo: uživatelé vesměs vystačili s PAN na bázi Bluetooth. Microsoft ovšem zatím mlčí ohledně možnosti vytvořit podle daného patentu něco, co by lidé kupovali. Otázka třeba je, nakolik by uživatelé byli ochotni vyměnit dosavadní redundantní zařízení za nepohodlí spojené s předpokládaným upevňováním mnoha elektrod připojujících přístroje přímo na kůži.
[InTech News, 17. února 2005.]

(sm)