Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Licence prodána do Číny

Licence prodána do Číny

Smlouvu o prodeji technologické licence na komunikační uzel UIC Gateway uzavřela 8. prosince 2006 společnost Unicontrols a. s. s firmou China Northern Locomotive and Rolling Stock Industry (Group) Corporation. To je významná čínská firma, která se zabývá vývojem, výrobou, servisem a rekonstrukcemi elektrických a dieselelektrických lokomotiv, elektrických jednotek, motorových vozů a souprav a osobních a nákladních vagonů. Uzly UIC Gateway odpovídají evropským a světovým standardům a zajišťují přenos dat mezi zařízeními v různých vozech vlaku a zároveň také vytvářejí a udržují databázi údajů popisujících aktuální vlakovou soupravu. Představují vlastně jádro komunikačního a počítačového systému moderní vlakové soupravy. Uplatňují se v nových vozech i při rekonstrukcích staršího vozového parku. Podpisem smlouvy vyvrcholilo několikaleté aktivní úsilí společnosti Unicontrols o průnik na čínský trh.

(ed)