Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Lexium Controller – nová dimenze řízení pohonů

Lexium Controller – nová dimenze řízení pohonů

Začátkem roku 2006 uvedla společnost Schneider Electric CZ na trh pod značkou Telemechanique první výrobek z oblasti servopohonů, a to servoměnič o výkonu do 6 kW, Lexium 05. Za půl roku byl představen servoměnič Lexium 15 s výkonem až 42 kW, včetně dvou typů servomotorů BSH a BDH. V polovině letošního roku byl sortiment servopohonů této firmy rozšířen o další výrobek se značkou Telemechanique – Lexium Controller. Jde o specializovaný programovatelný automat PLC určený především k řízení servopohonů, který je vybaven speciálními funkcemi, jež usnadňují jeho využití v praxi. Přístroje Lexium Controller, servoměniče Lexium 05 a Lexium 15 budou nabízeny pod jednotným označením Lexium PAC.

Možnosti komunikace

Každý typ přístroje Lexium Controller (obr. 1) je vybaven specializovanou komunikační sběrnicí MotionBus, která je určena pouze pro řízení servopohonů Lexium 05 a Lexium 15. V blízké budoucnosti ji bude možné použít i k řízení kompaktních servopohonů řady IclA. Lexium Controller umožňuje synchronizovat až osm reálných os se zaručenou dobou cyklu 4 ms, pro čtyři řízené osy je doba cyklu 2 ms. Je také vybaven konektorem pro externí enkodér, který může být využit jako osa master. Dovoluje použít enkodér s napájením 24 nebo 5 V DC, inkrementální enkodér se signály A, /A, B, /B, Z, /Z s frekvencí až 1 MHz nebo absolutní 32bitový enkodér SSI.

Přístroje Lexium Controller mají vícepinový konektor HE10 pro připojení modulu vstupů a výstupů (I/O) typu Telefast a jsou doplněny propojovacím kabelem v délce od 0,5 do 2 m. Uživatelé mají k dispozici osm digitálních vstupů (24 V DC) a osm digitálních výstupů (24 V DC/200 mA), dále dva rychlé vstupy TP se vzorkovací dobou 32 µs pro zaznamenávání aktuální polohy a dva vstupy externího přerušení FI (interrupt) – vzorkovací doba 1 ms. Počet vstupů a výstupů je možné rozšířit s využitím modulů distribuovaných vstupů a výstupů typu Advantys.

Současným trendem je přechod od řízení servoměničů analogovým signálem k využití průmyslových sběrnic, které dovolují zlepšit a zpřesnit ovládání. Lexium Controller je možné snadno integrovat do standardní automatizační architektury, protože je schopen komunikovat v nejpoužívanějších průmyslových sběrnicích. Je dodáván ve čtyřech různých provedeních (tab. 1).

Tab. 1. Charakteristika přístrojů Lexium Controller

Označení

Motion BUS

TP/FI

I/O

Modbus

CANopen

Ethernet

Jiná sběrnice

LMC10

ano

2/2

8/8

ano

ne

ne

ne

LMC20

ano

2/2

8/8

ano

ano

ano

ne

LMC20A1307

ano

2/2

8/8

ano

ano

ano

Profibus DP

LMC20A1309

ano

2/2

8/8

ano

ano

ano

DeviceNet

Programování

Pro vytváření programů je Lexium Controller vybaven vývojovým prostředím Codesys (Controlled Development System vyhovujícím standardu IEC 61131-3. Kromě využití funkčních bloků standardu PLCopen je možné vytvářet i vlastní programové bloky v některém z osmi programovacích jazyků, jako jsou např. strukturovaný text, kontaktní schéma (Ladder Diagram – LD), Grafcet, seznam příkazů (Instruction List – IL) apod. Navíc jsou k dispozici podpůrné nástroje, které urychlují vývoj uživatelského programu. Společnost Schneider Electric vyvinula ještě speciální aplikační funkční bloky (AFB) pro nejvíce používané operace, jako jsou: rotační nůž, letmé nůžky, vytváření či rušení skupin (pro řízení dopravníků) a upínání. Tyto propracované bloky, dodávané společně s vývojovým prostředím, výrazně zkracují dobu potřebnou na tvorbu a odladění programu. Řada Lexium Controller disponuje dvěma typy vývojového prostředí: EasyMotion a MotionPro.

EasyMotion je program vytvořený v prostředí Codesys, který umožňuje velmi rychlou konfiguraci rotačních i lineárních os, nastavení limitů pohybu a také nastavení a úpravu parametrů připojených servopohonů. K dispozici je ruční (JOG) i automatické řízení pohybu, nástroje pro ladění programu a jednoduchý editor polohových úloh. Pro samostatné osy editor umožňuje absolutní i relativní polohování, najíždění do referenčních poloh a řízení rychlosti osy. Pro víceosé úlohy je možné editovat profil vačky, nastavit fázové posunutí a použít funkci elektronické převodovky. Další výhodou je možnost využití přenosného panelu k nastavení a editaci parametrů. Program EasyMotion je vhodný zejména pro kompaktní stroje, kde se předpokládá rychlé oživení a nastavení.

MotionPro je plnohodnotné vývojové prostředí Codesys, doplněné aplikačními funkčními bloky, ve kterém je možné vytvořit komplexní program pro řízení strojů a technologií.

Závěr

Softwarové možnosti řídicí jednotky Lexium Controller, výkon a flexibilita servoměničů Lexium 05 a Lexium 15 a dynamika servomotorů BPH a BDH, to je ideální kombinace pro takové úlohy, jako jsou manipulace s materiálem (dopravníky, paletizéry), operace montážních automatů (vkládání, upínání), automatizovaná kontrola a testování a stroje pracující „za letu“ (dělení materiálu, značení, potiskování apod.). Sada Lexium PAC společnosti Schneider Electric představuje komplexní, vysoce výkonné a ekonomicky výhodné řešení pro výrobce jednoúčelových, speciálních i sériových strojů a techniky.

Jaroslav Hanus,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Obr. 1. Lexium Controller pro řízení servopohonů

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde