Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Lexikon kabelové techniky Lapp Cable Guide

číslo 5/2005

Lexikon kabelové techniky Lapp Cable Guide

Na nedávno skončeném veletrhu Amper uspěl Lapp Kabel u svých zákazníků a partnerů hned dvakrát. Obr. 1. Prvním úspěchem byla divácky atraktivní soutěž prezentující kabely Ölflex Robust, tím druhým a navýsost profesionálním počinem bylo vydání lexikonu kabelové techniky Lapp Cable Guide.

Zájem odborné veřejnosti o podrobného průvodce světem kabelů se předpokládal, avšak skutečnost předčila očekávání. Důvodů bylo několik – atraktivní kapesní formát, přehledné grafické zpracování a především zajímavý obsah: podrobné představení skupiny Lapp Group a informace o výrobcích Lapp Kabel, technické tabulky, odborný lexikon, anglicko-český slovník nejčastěji používaných hesel a výrazů a krátké nahlédnutí do logistiky či zkušebního a testovacího centra – to vše na 258 stranách formátu 9 × 15 cm.

Jak uvádí předmluva, „první vydání naší příručky není pouze lexikonem pro zasvěcené, ale je užitečnou pomůckou také pro studenty a pro dále se vzdělávající pracovníky.„ Redakci příručky Lapp Cable Guide se originálně podařilo spojit prezentaci vlastní firmy a jejích výrobků s maximem užitečných a zajímavých informací. V příručce je např. uveden krátký přehled kompletní nabídky výrobků a značek Ölflex, Unitronic, Hitronic, Skintop, Fleximark, Epic a Silvyn, ale je zde také téměř padesát stran technických tabulek a stovky hesel z oblasti elektrotechniky.

Lapp Kabel, s. r. o., tel.: 573 501 029, http://www.lappkabel.cz, e-mail: redakce@lappgroup.com