Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Letní kurzy Dětské univerzity v Liberci

Na období letních prázdnin připravila Technická univerzita Liberec sérii krátkodobých kurzů z různých oblastí technických a přírodních věd. Kurzy jsou určeny pro zvídavé žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Budou probíhat v Liberci v areálu TUL, popř. SPŠSE a VOŠ v Liberci, formou denní docházky na výuku od pondělí do pátku v čase od 8 do 15 až 16 h (podle náplně kurzu). Kurzy jsou zkrácenou verzí celoročních kurzů Dětské univerzity, a nejsou tedy určeny pro ty, kteří tyto kurzy již v minulosti absolvovali. Účast na kurzech není nároková, účastníci budou vybráni garanty na základě přihlášek a studijních výsledků ve škole. Každému dítěti bude umožněna návštěva maximálně dvou kurzů během letních prázdnin 2015. Náklady na realizaci kurzů budou hrazeny z rozpočtu Projektu EDUTECH, tedy dotace z fondů EU a státního rozpočtu ČR. Účastníci si budou případně hradit pouze náklady neuznatelné projektem (vstupenky, jízdenky MHD apod.). Kurzy se budou konat pouze v případě, že budou dostatečně naplněny a při dostatku finančních prostředků na realizaci a schválení prodlouženého projektu EDUTECH. Na přihlášku směruje odkaz: edutech. tul.cz/registrace_leto.php. Předpokládá se, že se uskuteční kurzy s tématy: Aplikovaná fyzika a chemie, Biomedicína, Chemie a nanomateriály, Inteligentní domy prakticky, Mikrobiologie, Moderní 3D technologie, Programování robotických stavebnic I a II, Strojírenství a konstrukce automobilů, Textilní technologie a design, Úpravy textilních materiálů, Základy elektroniky a mikropočítačů a Základy elektrotechniky a strojírenství.

(šm)