Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Lenze nabízí výrobcům strojů cloudové portálové řešení údržby

Schopnost rychle detekovat a odstraňovat poruchy stroje je zásadní pro efektivitu jeho provozu. To je důležité jak pro koncové uživatele, tak pro výrobce strojů. S novým portálem určeným OEM nabízí Lenze efektivní podporu založenou na digitálních službách.

 

Který strojní díl je nainstalován? Je dokumentace aktuální? Je-li známo sériové číslo, je možné z něj zjistit variantu a provedení stroje nebo získat přístup k rejstříku chybových hlášení a technickým specifikacím? Přes veškerou snahu o co nejefektivnější procesy nejsou tyto aspekty v mnoha firmách dosud systematicky vyřešeny – servisní technik tak ztrácí při haváriích drahocenný čas a prostoje trvají déle, než je nutné. Odborníci na digitalizaci z firmy Lenze se tímto problémem zabývali a s pomocí automatizace a chytrých sítí vytvořili řešení, které minimalizuje prostoje a zlepšuje efektivitu.

 

Servisní portál pro OEM

Firma Lenze vyvinula portál, který je přímo propojen se stroji vyráběnými OEM. Vznikne-li chyba, stroj nyní může automaticky vytvořit požadavek na údržbu a upozornit na závadu servisního technika. V požadavku je specifikováno, který strojní díl hlásí poškození. K dispozici je typ dílu, jeho varianta a sériové číslo a také pozice v konstrukci stroje. Nesprávné informace z důvodu neaktuál­ní dokumentace jsou vyloučeny: informace pocházejí přímo z PLC, což vždy odráží konzistentní skutečný stav. Další technické informace nebo vysvětlující informace k chybovému hlášení jsou dostupné na pár kliknutí, bez zdlouhavého hledání a ztráty času. Jsou přístupné prostřednictvím odkazu na centrum informací o produktech Lenze. Vzhledem k tomu, že platforma je vhodná pro všechny výrobce a vyhovuje otevřeným standardům, jsou v ní dostupné i jiné komponenty než od firmy Lenze. Součástí platformy jsou proto také výrobky firmy Sick, což umožňuje rozpoznání jejích snímačů a zpřístupnění všech existujících informací o produktech.

Ale to není vše. Pomocí přístupu na dálku se technik může připojit přímo ke stroji a např. okamžitě opravit chyby softwaru nebo získat podrobnější informace, je-li to nutné. V případě hardwarových závad lze ihned objednat náhradní díl, který přesně odpovídá nainstalovanému dílu. Nemůže se tedy stát, že by byl omylem objednán nevhodný díl.

 

Situace výhodná pro obě strany

Portál umožňuje výrobcům strojů poskytovat efektivnější údržbu a servis, ale promítne se i do celkové efektivity uživatelů strojů, protože zkracuje prostoje a snižuje náklady na údržbu. Proto je portál vhodný jako základní nástroj pro servisní smlouvu, díky níž koncový uživatel nemusí platit zbytečné výjezdy servisního technika a zkrátí si dobu prostojů. Výrobci strojů to zajistí pravidelný příjem z paušální platby za servisní smlouvu, přestože musí platit za pronájem portálu, a zvýší spokojenost jeho zákazníků s poskytovaným záručním i pozáručním servisem.

Řešení je přizpůsobitelné pro jednotlivé uživatele, tzn. že každý OEM, který si službu objedná, si může portál přizpůsobit pro svůj firemní design. Koncovému uživateli se portál zobrazí v designu jeho dodavatele strojů, takže si ani nemusí všimnout, že za portálem stojí Lenze.

Jedním z rozhodujících aspektů pro atraktivitu řešení je skutečnost, že jeho nastavení nevyžaduje žádné velké přípravné práce. Identifikace nainstalovaných zařízení a komponent je z velké části automatická, a proto vždy aktuální. Technický základ pro to poskytuje nástroj FAST Application Software Toolbox společnosti Lenze. Nástroj umožňuje data shromažďovat v PLC, ale i mimo ně. Harmonizuje data a zpřístupňuje je ve formátu, který odpovídá komunikačnímu standardu OPC UA. Na základě takových otevřených standardů je možné, aby OEM vyvíjeli své vlastní digitální služby a obchodní modely nezávisle na portálu společnosti Lenze.

 

(Lenze)

 

Obr. 1. Servisní portál Lenze pro OEM je dostupný nejen na počítačích, ale i na tabletech a chytrých telefonech