Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Laserové skenery zjišťují kvalitu kontaktů na deskách plošných spojů

Výrobci desek plošných spojů s úspěchem používají laserové skenery od firmy Micro-Epsilon při kontrole kontaktů integrovaných obvodů a konektorů na deskách plošných spojů bezprostředně po jejich osazení. Tyto snímače detekují přítomnost konektorů a jejich kontaktních kolíků, kontrolují jejich úplnost a měří jejich délku.

Při osazování integrovaných obvodů a konektorů na desky plošných spojů je kvalita zpracování naprosto zásadní. Znamená to, že vyrobené kusy musí být podrobeny 100% kontrole. Například konektory, které mají příliš krátké nebo ohnuté kontaktní kolíky, mohou být příčinou špatné funkce celé desky. Osazení konektorů tedy musí být zkontrolováno okamžitě po vyrobení desky a všechny vadné díly musí být odstraněny z výrobního procesu.

Během kontrolního procesu jsou připojovací konektory na desce, která bude kontrolována, vedeny pod laserovou linií skeneru (obr. 1). Výška profilu je potom generována v prostorovém 3D modelu a následně vyhodnocována pomocí vyhodnocovacího softwaru na průmyslovém počítači nebo notebooku. Běžné kamerové systémy tuto úlohu nezvládnou – zpravidla dokážou zkontrolovat jen přítomnost kolíků, ale už ne jejich délku a sklon. Měřit lze buď přímo kontaktní kolíky, nebo, jestliže to optické vlastnosti kolíků nedovolí, použít speciální měřicí přípravek, kde kontaktní kolíky zastupují malé písty.

Pro tento způsob kontroly jsou ideální laserové snímače profilů Micro-Epsilon scanCONTROL™ High Speed LLT2800-25 a LLT2750-25 (obr. 2). Vzhledem k velkému rozlišení (rozlišení výšky 10 μm, rozlišení bodů podél měřeného profilu 30 μm) a rychlosti měření jsou laserové liniové skenery profilů řady ScanControl High Speed ideální pro kontrolní měření při velkých rychlostech. Senzory pracují na triangulačním měřicím principu s laserovým světlem a dosahují rychlosti až 1,2 milionu měřených bodů za sekundu. Frekvence snímání profilů je až 4 kHz.

Pro velmi malé připojovací konektory je přednost dávána snímači LLT2800-10 (obr. 3), jehož rozlišení je ještě větší než u předchozích typů.

Pro více informací o laserových liniových skenerech kontaktujte firmu Micro-Epsilon Czech Republic.

Václav Zárybnický, MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o.

Obr. 1. Kontrola kontaktních kolíků na desce plošných spojů

Obr. 2. Laserový skener scanCONTROL_LLT2750-25

Obr. 3. Laserový skener scanCONTROL_LLT2800-10