Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Laboratoře integrované automatizace ve Zlíně

číslo 6/2006

Laboratoře integrované automatizace ve Zlíně

V úterý 23. května 2006 byly na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně slavnostně otevřeny Laboratoře integrované automatizace (LABI). Partnery a dodavateli vybavení byly především společnosti Siemens a Moravské přístroje.

Laboratoře integrované automatizace jsou vybaveny reálnými modely přístupnými lokálně i dálkově přes internet. Studentům i pedagogům Fakulty aplikované informatiky a Fakulty technologické UTB umožní řešit laboratorní úlohy a vykonávat měření při výuce oborů aplikované informatiky, integrované automatizace a inženýrství ochrany životního prostředí. Laboratoře budou dále využívat studenti doktorského studia k experimentálním a výzkumným pracím a také studenti kombinované formy studia. Kromě studentů a pedagogů UTB ve Zlíně mohou LABI využívat rovněž další univerzity v České republice i v zahraničí.

Podrobnější článek o jednotlivých modelech umístěných v laboratoři přineseme v některém z následujících čísel.

(ed)