Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Kyber STOČ 2019

Čtvrtý ročník soutěžních prezentací tvůrčí činnosti studentů (http://kyberstoc.vsb.cz) se uskuteční v březnu 2019 v Ostravě. Cílem je podpora odborných aktivit studentů středních průmyslových škol v oborech automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů, příležitost k rozvoji tvořivosti, získání inspirace, dovedností, zkušeností a užitečných kontaktů, ale i schopnost prezentace. Účast na akci je bezplatná. Soutěžit mohou jednotlivci nebo malé kolektivy studentů (maximálně tříčlenné). Předmětem soutěže může být: řešení problému (výsledek teo­retického řešení úkolu nebo problému), návrh technického zařízení, popř. jeho funkční model nebo součást, návrh učební pomůcky či didaktické techniky a nebo softwarový systém. Soutěžní přehlídka bude organizována formou prezentací (v MS PowerPoint, popř. s videem o funkčnosti nebo s reálnou ukázkou). Délka prezentace je stanovena na maximálně 10 min. Hodnoceny budou obsah a kvalita prezentace, dodržení časového limitu, tvůrčí aktivita, kreativita a nápaditost, kvalita realizace, modernost a využitelnost v praxi. Pro každou tvůrčí aktivitu musí být podána samostatná přihláška. Pro účastníky bude zajištěno malé občerstvení. Přihlášky je nutné zaslat na adresu j.david@vsb.cz nejpozději do 20. února 2019, popis soutěžní aktivity do 2. března. Přehlídka se bude konat v areá­lu VŠB-TU Ostrava.             

(šm)