Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Kyber Robot 2019

Již dvanáctý ročník tradiční soutěže robotických konstrukcí Kyber Robot proběhne v sobotu 26. ledna 2019 v prostorách Technické univerzity v Liberci (v budově G, Studentské náměstí 1). Uzávěrka přihlášek je 20. ledna 2019. Soutěž organizuje Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií pod patronátem děkana prof. Ing. Zdeňka Plívy, Ph.D. Organizačním garantem je Ing. Miloš Hernych, odborným garantem je doc. Ing. Josef Janeček, CSc. Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol (jednotlivce i týmy – maximálně tříčlenné). Jejím smyslem je podpořit kreativní myšlení a konstrukční schopnosti mladé generace a vytvořit platformu pro setkávání – nejenom dětí a mládeže se zájmem o robotiku, ale i pedagogů, vedoucích zájmových kroužků a rodičů. Soutěže se může zúčastnit i několik týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s několika sestavami v jedné nebo více kategoriích. Soutěží se ve dvou základních kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách (žáci do patnácti let a žáci do devatenácti let). Předmětem kategorie A (robot – pomocník lidí) je libovolná funkční robotická konstrukce podle invence soutěžících. Doba na vysvětlení a předvedení funkce je maximálně 10 min. Hodnotí se nápad, myšlenka a přínos pro člověka, funkčnost sestavy a dodržení časového limitu. Soutěžící má k dispozici počítač s připojením na internet a datový projektor. Předmětem soutěžního hodnocení kategorie B (autonomní robot – záchranář) je dosažení co nejkratší doby k nalezení cesty z bludiště. Soutěžící mohou využít celkem tři pokusy, započítává se nejkratší úspěšný pokus. Na dráze se mohou vyskytovat slepá ramena. Robot musí trať projet samostatně, bez jakékoliv vnější pomoci a dálkového ovládání. Podrobná pravidla jsou uvedena na www.kyberrobot.tul.cz, kde jsou k dispozici i fotoreportáže z předchozích dvou ročníků (2017 a 2018) a je možné se zde přihlásit.                                                             

(šm)