Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kyber Robot 2013

Kreativní soutěž výukových robotů Kyber Robot 2013 se v Liberci uskutečnila na sklonku roku 2013 již posedmé. Pro velký zájem byla tentokrát dvoudenní. Pořadatelem byla Technická univerzita v Liber­ci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) pod hlavičkou projektu Otevřená univerzita spolu s Českomoravskou společností pro automatizaci. Garantem soutěže byl prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., děkan FM, organizačním garantem byla Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. (lenka.kretschmerova@tul.cz). Mediálním partnerem byl odborný časopis Automa. Soutěže se účastnili studenti středních škol, žáci základních škol, ale i jednotlivci a členové zájmo­vých kroužků. Úkolem soutěžících bylo zkonstruovat malý výukový robot podle vlastní invence a předvést libovolnou pohybovou sestavu trvající nejvýše pět minut. Porota hodnotila choreografii a kreativitu sestavy a využití všech funkcí robotu při dodržení časového limitu.

 
Dne 4. prosince soutěžili studenti středních škol. Zúčastnilo se 26 studentů z osmi škol, z toho jedna z Polska (Zespół Szkół, Dzierżoniów). Vítězem kategorie libovolný robot a také celé soutěže středoškoláků se stal tým ve složení Marek Jánský, Dalibor Bakala, Jakub Hrdý ze SPŠ strojní a elektrotechnické a VOŠ Liberec. Jako druhý se umístil Karel Chytra ze Sezimova Ústí a třetí místo získal Pavel Šafář z Liberce (SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec). Středoškoláci sestavovali roboty také ze stavebnice Bioloid, ti soutěžili ve zvláštní kategorii. Vyhráli ji studenti Jan Macků, Oto Duše ze SPŠ elektrotechnické a informačních technologií v Brně a hned za nimi se na druhém místě umístil Jan Záviš ze Sezimova Ústí (VOŠ, střední škola a centrum odborné přípravy). Třetí místo obsadili studenti Tomáš Adamec a Zdeněk Krejcar z VDA v České Třebové.
 
Velký zájem o soutěž Kyber Robot mají i žáci základních škol a zá­jmových kroužků. Druhý den soutěže, 5. prosince 2013, se na soutěžní ploše vystřídalo celkem 24 dětí z devíti organizací. Vítězem této kate­gorie se stal Jan Hejduk z Klubu Amavet z Lomnice nad Popelkou. Dal­ší dvě místa obsadily týmy z Domu dětí a mládeže v Brně: Benjamin Pavelka a Martin Matějíček na druhém místě a Kryštof Kotek a Ondřej Tesáček na třetím.
 
Žáci základních škol soutěžili také v kategorii robotů sestavených ze stavebnice Lego MindStorms. Vítězem této kategorie je Jakub Bednář ze Základní školy Byšice a další místa obsadili žáci ze Zá­kladní školy Lesní Liberec, druhý byl Adam Švestka a třetí Kryštof Pavlů. Celkovým vítězem soutěže základních škol byl vyhlášen Jakub Bednář ze Základní školy Byšice. Soutěž Kyber Robot opět ukáza­la tvořivost studentů a žáků a chuť pedagogů věnovat se dětem se zá­jmem o techniku i nad své pracovní povinnosti.
 
Další informace lze nalézt na www.otevrenauniverzita.cz/akce/kyberrobot.
(ev)
 
Obr. 1. Proč nám to nejede? Soutěžící z Klubu Amavet z Lomnice nad Popelkou hledají závadu na svém robotu