Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Kyber Robot 2012 v Liberci

Již šestý ročník soutěže Kyber Robot se uskuteční v pátek 14. prosince v areálu Technické univerzity v Liberci, Harcov, Na Zhořelci. Jejím pořadatelem je Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (www.tul.cz). Garantem soutěže je děkan fakulty prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., organizačním garantem doc. Ing. Josef Janeček, CSc. (josef.janecek@tul.cz). Soutěž je podporována ze zdrojů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci, přičemž využívá i podporu firem Megarobot.Net, Nadace Preciosa, a. s., ČEZ, a. s., Českomoravská společnost pro automatizaci a časopisu Automa.

Soutěž je určena pro žáky základních škol a studenty středních škol, jednotlivce i členy zájmových kroužků. Předmětem soutěžení je libovolná kreace malých výukových robotů podle invence soutěžících. Doba trvání sestavy robotu je omezena na pět minut, prostor pro předvedení je maximálně 3 × 3 m. Odborná porota v čele s jejím předsedou hodnotí choreografii a kreativitu sestavy, využití všech funkcí robotu a dodržení časového limitu. Soutěžícími mohou být jednotlivci nebo maximálně tříčlenná družstva. Soutěže se může zúčastnit i více týmů ze stejného pracoviště nebo stejný tým s více sestavami. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií, žáci základních škol a žáci středních škol, a soutěží se ve dvou sekcích – s roboty postavenými z prvků stavebnice Bioloid a s libovolnými roboty. Termín pro podání přihlášek je 30. listopad 2012, preferována je elektronická forma přihlášení na adrese josef.janecek@tul.cz. Vložné není požadováno.

(šm)