Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Květnové veletrhy v Norimberku

Květnové veletrhy v Norimberku

Ve dnech 22. až 24. května 2007 se na výstavišti v Norimberku současně konaly dva veletrhy: Sensor+Test 2007, pořádaný odborným svazem pro senzoriku AMA, a veletrh výkonové elektroniky PCIM 2007, jehož pořadatelem je společnost Mesago PCIM GmbH. Atmosféra obou veletrhů byla poznamenána příznivým vývojem hospodářství v Německu i v ostatních evropských zemích. Měřicí a zkušební techniku vystavovalo na veletrhu Sensor+Test celkem 610 vystavovatelů, kteří obsadili haly 7 a 9 norimberského výstaviště, zatímco hala 8 umístěná mezi nimi (Action Area) byla stejně jako loni vyhrazena ukázkám měřicí techniky v praxi (obr. 1). Letos si veletrh prohlédlo přibližně 8 600 návštěvníků, o 15 % více než loni. Na ploše necelých 23 000 m2 byl v přehledném uspořádání představen obor měřicí a zkušební techniky: od nejmenších senzorů na bázi mikrosystémové techniky až po celé zkušební soupravy používané např. v automobilovém průmyslu. Vzhledem k tomu, že v tomto oboru podniká mnoho malých a velmi mal ch firem, je prostředí veletrhu charakteristické poměrně malými stánky. Na nevelké ploše jsou tak soustředěny jednotlivé oblasti měření a návštěvník pohodlně získá přehled o tom, co ho zajímá. Značnému zájmu se těšil i doprovodný program veletrhu (viz článek AMA chystá Sensor+Test 2007. Automa, 2007, roč. 13, č. 4, s. 68). Již posedmé uspořádal svaz AMA soutěž o cenu Innovationspreis. První cena byla rozdělena mezi dvě firmy: ABB Automation GmbH z Německa a Optosens AS z Norska.

Obr. 1.

Obr. 1. Pohled do haly Action Area, vyhrazené pro ukázky techniky v praxi

Na veletrhu výkonové elektroniky a inteligentních pohonů PCIM Europe 2007 vystavovalo 249 firem a navíc 57 zastupovaných společností. V hale 12 norimberského výstaviště byla na ploše 10 500 m2 představena široká nabídka výkonových elektronických součástek a systémů, které nacházejí uplatnění v technice pohonů a při sledování kvality rozvodných sítí. Výstavu PCIM 2007 navštívilo celkem 6 258 odborných návštěvníků ze 45 zemí, 18 % z nich přijelo z východní Evropy (Česko, Slovensko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko). Výstavu provázela konference PCIM se stejným zaměřením jako veletrh. Ve 24 sekcích bylo prezentováno 150 příspěvků v anglickém jazyce. Konference se zúčastnilo 571 posluchačů, většinou vývojových pracovníků firem.

Oba veletrhy proběhnou opět v Norimberku i v příštím roce, nikoli však současně. Zatímco Sensor+Test se uskuteční ve dnech 6. až 8. 5. 2008, veletrh PCIM Europe 2008 je plánován na 27. až 29. 5. 2008.

(ev)