Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Kvalitní technické vzdělávání klíčem k inovacím

O výzkumu, vývoji a inovacích, spolupráci průmyslových firem a výzkumných pracovišť a o technickém vzdělávání se hovořilo na tiskové konferenci Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) začátkem srpna v Praze.

Pro německé firmy působící v Česku hrají inovace klíčovou roli – to potvrdil průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory uskutečněný začátkem června 2013. Ze 600 oslovených firem se průzkumu zúčastnilo 48 převážně německých společností (většinou malých a středních). Téměř polovina ze zúčastněných firem disponuje vlastním oddělením pro výzkum a vývoj a vlastními laboratořemi. Více než 80 % z nich se zabývá optimalizací výrobních procesů, která je vedle vývoje produktu a aplikovaného výzkumu „důležitá“ nebo „velmi důležitá“ pro 78 % respondentů. Z výsledků vyplynulo, že přibližně 80 % dotázaných firem chce pomocí výzkumných a inovačních aktivit posílit svoji pozici na trhu, snížit náklady nebo reagovat na požadavky zákazníků.

Průzkum ukázal, že představitelé firem považují za nejdůležitější faktor pro vývoj, výzkum a inovace odborné znalosti zaměstnanců (obr. 1). Celých 96 % účastníků průzkumu tak potvrdilo souvislost mezi kvalitním systémem vzdělávání, kvalifikovanou pracovní silou, inovacemi a konkurenceschopností. 

Jak podpořit vývojovou aktivitu firem

Zlepšena by měla být především spolupráce mezi hospodářskou sférou a výzkumnými institucemi a také tzv. transfer technologií (komerční využívání výsledků vývoje). Na obr. 2 je ukázáno, že tento druh spolupráce využívá třetina zúčastněných podniků, zatímco 56 % z nich realizuje své aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací společně s mateřskou firmou v Německu. Téměř polovina se obejde bez kooperačního partnera a 42 % spolupracuje s jinými podniky.

„Na rozdíl od Německa je v České republice zatím spíše okrajovou záležitostí, aby firmy zadávaly renomovaným výzkumným institutům soukromé zakázky,“ vysvětlil na tiskové konferenci výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer a dodal: „Užší spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi by přitom jistě vedla ke zlepšení transferu technologií.“ ČNOPK podporuje inovační podniky při hledání kooperačních partnerů prostřednictvím svého kompetenčního centra Inovativní technologie, které bylo založeno v roce 2011, a jako spojnice mezi německými a českými podniky, výzkumnými institucemi, klastry a kontaktními sítěmi nabízí poradenství a zprostředkovává kontakty.

Na tiskové konferenci ČNOPK se v souvislosti s vývojovými aktivitami firem hovořilo o technickém vzdělávání. Podle Jaromíra Studeného, ředitele komunikace společnosti Siemens, by se měly průmyslové společnosti v rámci současného legislativního rámce začít angažovat v technickém vzdělávání a investovat do něj. Stejný názor vyjádřil také viceprezident ČNOPK a ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš: „Aktivita v oblasti podpory školství by měla vycházet z privátních firem.“

 (ed)

Obr. 1. Co je ve vaší firmě nejdůležitějším zdrojem pro výzkum, vývoj a inovace (možno zaškrtnout více odpovědí), zdroj: ČNOPK

Obr. 2. Jakou formou spolupráce provádí vaše firma výzkum, vývoj a inovace (možno zaškrtnout více odpovědí), zdroj: ČNOPK