Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Kvalitní a levný měnič DC/AC

Automa 3/2001

(ESI-D, s. r. o.)

Kvalitní a levný měnič DC/AC

Společnost ESI-D se na českém i zahraničním trhu prezentuje, mimo dodávky řízených pohonů a prvků pro automatizaci, také náhradními zdroji elektrické energie pro různé použití. Mezi záložními zdroji jsou zajímavé zejména měniče DC/AC, o které je na našem trhu v poslední době dosti velký zájem.

Obr. 1.

Od pohonů přes čidla a regulátory po UPS
Hlavním programem společnosti ESI-D jsou dodávky řízených pohonů od malých výkonů až po výkony řádu jednotek megawattů. Součástí těchto pohonů jsou měniče frekvence firem Alstom, Telemecanique, Siemens, Control Techniques,Vacon aj.

Další významnou částí sortimentu jsou čidla a regulátory Lenord + Bauer.

V oboru zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS) je hlavním dodavatelem izraelský výrobce Gamatronic, vyrábějící zdroje v provedení line-interactive nebo on-line s dvojí konverzí.

Zdroje v provedení line-interactive jsou určeny především k jednotlivým počítačům nebo pro menší firmy. Vyrábějí se ve výkonové řadě 320, 520, 750 a 1 000 V·A.

Zdroje v provedení on-line se vyrábějí v několika řadách se základními parametry, souhrnně uvedenými v tab. 1.

Tab. 1. Základní parametry UPS Gamatronic on-line

Model MP110 m1000 MS mp
Vstup jednofázový jednofázový jednofázový trojfázový trojfázový
Výstup jednofázový jednofázový jednofázový jednofázový trojfázový
Výkon (k·V·A) 0.5; 1; 2 1.2; 2 3.6; 6; 8; 10 6; 8; 10; 15; 20 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 150

Poptávka po měničích DC/AC
Na základě zkušeností s prodejem záložních zdrojů lze konstatovat, že dodavatelů je na domácím trhu více než dost a prosadit se je skutečně velmi obtížné. V současné době mnoho zákazníků nepožaduje „klasický“ UPS, protože již měli svou vlastní akumulátorovou stanici a potřebují pouze zařízení pro přeměnu stejnosměrného napětí, zpravidla nižšího, na napětí 230 V AC. Převážně jde o mobilní prostředky vybavené vlastní akumulátorovou baterií, rozvodny vn a nn většinou vybavené staniční baterií dodávající 110 V DC a různé velíny v průmyslu.

Pro uvedené aplikace se jako nejjednodušší a nejlevnější řešení ukázal měnič DC/AC, který pracuje na ferorezonančním principu. Jeho dosti jednoduchá konstrukce je zárukou velké spolehlivosti i v nejnáročnějších provozních podmínkách. Většina zákazníků používá tyto měniče k napájení drobných spotřebičů v místech, kde je trvale nebo dočasně nedostupná elektrická síť. Většinou jde o různé opravárenské přístroje a nástroje (měřicí přístroje, páječky apod.)

Měniče DC/AC vyrábí firma Gamatronic pod označením RINS ve výkonové řadě 150, 250, 500, 700, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 a 5 000 V·A (obr. 1). Standardní vstupní napětí 48 V DC je možné na vyžádání změnit na 12, 24, 96 nebo 110 V DC. Standardní výstupní napětí 230 V AC je, opět na požádání, možné změnit na 110, 115 nebo 220 V AC.

O kvalitě měničů DC/AC firmy Gamatronic svědčí skutečnost, že je používá i izraelská armáda.

ESI-D, s. r. o.
Budějovická 5
140 21 Praha 4
tel.: 02/61 12 27 80, -33 45, -27 42
fax: 02/61 12 23 34
e-mail: esidrive@telecom.cz
http://web.telecom.cz/esidrive