Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kvalita a široké spektrum dodávek a služeb

Automa 1/2001

(firemní článek)

Kvalita a široké spektrum dodávek a služeb

Obr. 1.

Firma Ex-Technik byla založena v roce 1990 jako první soukromá poradenská a konzultační firma v oboru bezpečnosti elektrických zařízení určených pro práci v nebezpečných prostředích. Postupným rozvojem aktivit firmy byla její činnost rozšířena do současné podoby, kdy je soustředěna do několika oblastí. Ty podrobněji popíšeme v následujících odstavcích.

Dodavatelská, výrobní a montážní činnost

První z nich je dodavatelská, výrobní a montážní činnost. Firma vyrábí a dodává elektrická zařízení, svítidla, zařízení měření a regulace včetně provozních přístrojů a systémů k přenosu dat pro průmyslová a nebezpečná prostředí a opravuje a upravuje elektrická zařízení a manipulační vozíky pro toto prostředí. Samozřejmostí je dokonalý servis včetně dodávek náhradních dílů. Firma je schopna vlastními silami zajistit i projektování, montáž a supervizi.

Poradenská, konzultační a inspekční činnost

Druhou oblastí působení firmy Ex-Technik je poradenská, konzultační a inspekční činnost. Odborní zaměstnanci firmy dokážou na zakázku zpracovat podklady pro zajištění požadavků Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky včetně certifikace autorizovanými osobami a vystavením návrhu Prohlášení o shodě. Se zákazníky mohou spolupracovat při určování prostředí a stanovování klimatických vlivů a mohou pro ně zpracovat návody k obsluze, používání a údržbě zařízení v nebezpečném prostředí. Firma také vykonává inspekce v provozech na výrobu výbušnin ve smyslu pověření ČBÚ Praha. Zpracovává soudní znalecké posudky a zajišťuje odborná školení, kursy a semináře v rámci činnosti autorizovaného vzdělávacího střediska ESČ.

V obou uvedených sférách má firma Ex-Technik velmi rozsáhlé kladné reference od domácích i zahraničních zákazníků.

Obr. 2.

Vzhledem k vysoké odborné úrovni vlastních pracovníků a díky spolupráci s certifikovanými zahraničními dodavateli je firma schopna řešit všechny problémy spojené s používáním elektrických a elektronických zařízení, svítidel a zařízení měření a regulace v nebezpečných prostředích. Jakost nabízených služeb je zajištěna certifikátem LRQA podle ISO 9002.

Zahraniční dodavatelé
Ve snaze zajistit kompletní sortiment výrobků, požadovaných jednotlivými průmyslovými odvětvími, spolupracuje firma Ex-Technik s mnoha zahraničními dodavateli. Některé z nich blíže představíme.

R. Stahl Schaltgeräte GmbH, Německo
Dodáváme odbočné krabice, svorkové skříně, vypínače, spínače, ovládací skříně, spínací a signalizační kompaktní a panelová zařízení, koncové spínače, zásuvková zařízení, kabelové vývodky, průchodky a redukce, telefony, houkačky, rozváděče včetně rozváděčů s vnitřním přetlakem, žárovková, zářivková a výbojková svítidla k montáži na stěnu, závěsná i na stožáry, dále nouzová, technologická a ruční svítidla. Po dohodě s a. s. Elektrosvit je nabídka svítidel rozšířena i na typy, které tato firma přímo nevyrábí. Neopominutelnou součástí nabídky jsou také jiskrově bezpečné oddělovací bariéry a převodníky, relé, koncentrátory dat, terminály, systémy pro přenos dat a PC. Významná je výroba zákaznických přístrojů od malých ovládacích skříní až po velké rozváděče. Zákazníkům jsou nabízena optimální řešení s využitím kompletního sortimentu vestavných nevýbušných přístrojů.

Zajímavou letošní novinkou této firmy je druhá generace dálkově ovládaných I/O systémů s jiskrově bezpečnými vstupy i výstupy – IS1. Systém IS1 je velmi jednoduchý pro projektanty i uživatele. Několik I/O modulů a rovněž komunikační a napájecí modul jsou „nacvaknuty“ na interní lištu (Bus Rail 35 mm) a tím jsou automaticky s vlastní adresou připojeny ke sběrnici. Pro propojení komunikačního modulu s nadřazeným systémem se používá Profibus DP. Unikátní systém je stejně jednoduchý jako dosud používaný I/O systém. Jeho použití je však mnohostrannější a finančně výhodnější. IS1 může být použit pro velký i malý počet signálů. Provozní stanice může být instalována jak v zóně 2, tak i v zóně 1 (při použití komunikačního signálu do zóny 1). Moduly IS1 jsou certifikovány ve FTZÚ v Ostravě-Radvanicích.

Obr. 3.

S využitím výrobního programu firmy R. Stahl Schaltgeräte lze bez problémů zajistit dodávky pro všechny druhy instalačních systémů, jako jsou např. systém s přímým vstupem kabelů, systém s nepřímým vstupem kabelů a trubkový systém.

Schniewindt, Německo
K dispozici je široký sortiment ohřívacích těles, topných pásů, patron, radiátorů a technologických ohřívačů s výkonem do 3 120 kW a s průtokem 15 000 m3/h. Tato zařízení jsou určena pro všechna prostředí včetně prostředí nebezpečných. Naleznou široké uplatnění ve všech průmyslových odvětvích. V oblasti technologických ohřevů jsme schopni vyprojektovat a dodat i nejsložitější elektrické ohřevy. Sortiment ohřívacích těles menších výkonů je rovněž bohatý a univerzální.

Hew Kabel, Německo
Dodáváme topné samoregulační kabely pro provozní teploty do 250 °C (krátkodobě) s výkonem do 54 W/m, dále topné kabely s konstantním příkonem s teplotní odolností do 230 °C, odporové topné kabely 10 až 8 000 W/K·m, topné kabely s minimální izolací (Klöpper-Therm); silové kabely a kabely pro měření a regulaci.

Flexa GmbH, Německo
Dodáváme ochranné hadice pro elektrotechniku, dopravní hadice včetně hadic pro odsávání kouřových plynů, ventilační hadice a hadice pro chladicí zařízení, speciální hadice a příslušenství. V bohatém sortimentu lze najít ochranné a dopravní hadice z plastických hmot i kovu pro téměř každou aplikaci: jak běžné typy, tak typy pro zařízení, kde se počítá s pohybem hadic (např. u manipulačních zařízení), hadice vhodné pro nízké i vysoké teploty, hadice do venkovního prostředí a speciální ochranné hadice pro světlovodné kabely. K dispozici je i bohatý výběr příslušenství: průchodek, přírub, spojek atd.

Obr. 4.

Norwesco AB, Švédsko
Tato firma má v sortimentu výkonové a bezpečnostní vypínače 16 až 63 A v plastovém i kovovém provedení a přenosné jističe Body Guard jako mobilní ochranu 25 A/30 mA s širokým spektrem použití.

Conta-Clip, Německo
Ze sortimentu této firmy je možné si vybrat spojovací elektroinstalační materiál (řadové svorky), elektronické moduly, svorky pro plošné spoje a nářadí pro elektromontéry.

To jsou ve stručnosti nejvýznamnější zahraniční dodavatelé firmy Ex-Technik. Kromě jejich výrobků firma na domácí trh dodává také celý sortiment provozních přístrojů firem Wika a Asco-Joucomatic. Například ze sortimentu firmy WIKA se lze zmínit o převodnících tlaku Tronic v jiskrově bezpečném provedení. Tyto převodníky převádějí signál ze snímače tlaku na signál, který lze přímo zpracovat v řídicím systému, PLC nebo PC (4 až 20 mA, 0 až 5 nebo 10 V apod.). Dodáváme rovněž různé druhy nevýbušných telefonů pro prostředí zóny 1 a zóny 2. Ze sortimentu Asco-Joucomatic může zákazníky zaujmout např. nová řada solenoidových ventilů G1/4" typové řady 272, 370 a 374. Tyto ventily v uspořádání 2/2 a 3/2 jsou použitelné pro tlaky 0 až 40 bar. Uspokojí většinu požadavků průmyslových aplikací. Verze 2/2 je vhodná pro obvody s funkcí otevírání a zavírání v potravinářském průmyslu, v klimatizační technice nebo např. ve velkých prádelnách. Verze 3/2 se uplatní při řízení procesů v chemické výrobě nebo výrobách podobného typu. V množství variant jsou i varianty v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Obr. 5.

Z neelektrických zařízení to jsou dále neprůbojné pojistky a armatury německé firmy RMG-Gaselan.

U všech dodávek a služeb je garantováno splnění požadavků zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády (č. 168; 169; 170 a 176/1997 Sb.), vysoká jakost ověřená LRQA a AO SZ210 Ostrava-Radvanice, krátké dodací lhůty, výhodné ceny a dlouhá životnost s prodlouženými garančními lhůtami.

Prostřednictvím pobočky Elmarex s. r. o. Malacky je zajištěn shodný rozsah činností i ve Slovenské republice.

Ex-Technik s. r. o. Ostrava
P. O. Box 13
Na Pečonce 1903/21
710 00 Ostrava
tel.: 069/624 25 48-50
fax: 069/624 25 51

Elmarex s. r. o.
Záhorácka 15
901 01 Malacky
Slovenská republika
tel./fax: +421 703 772 44 45

e-mail: technik@ex-technik.cz
http://www.ex-technik.cz