Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Kutnohorští studenti v projektu Erasmus

Významná odborná škola v oboru elektrotechniky a automatizace, kutnohorská průmyslovka (přesněji VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora), je nově zapojena do projektu Erasmus plus SITE (https://voskh.cz/realizovane-akce/323-novy-projekt-erasmus-site). Účastní se jej školy z pěti států Evropské unie: České republiky, Polska, Portugalska, Itálie a Kypru. Hlavním tématem je voda, jedna ze základních složek prostředí na Zemi. Cílem projektu je umožnit studentům dozvědět se, jak voda ovlivňovala život v jejich prostředí v minulosti a jaký vliv v něm má dnes. Živel vody bude studován z pěti hledisek: životního prostředí, zeměpisu a technických staveb (ČR), vědy (Polsko), literatury a historie (Kypr), biologie a umění (Portugalsko) a turistiky a marketingu (Itálie, která je i pořádající zemí). Při výměnných pobytech (ve skupinkách šesti studentů), jakmile to podmínky dovolí, budou studenti zkoumat problematiku v daném prostředí podle svého hlediska. Výsledkem bude elektronický sborník (e-book), vytvořený ze získaných podkladů a materiálů. Přínosem bude nejenom spolupráce na projektu s významným tématem, ale i příležitost k návštěvě čtyř cizích zemí, rozšíření obzorů a prohloubení jazykových znalostí v angličtině. Projekt zahrnuje práci v terénu, dokumentování formou fotografií a videí, jakož i výzkum, srovnání materiálů a publikací na platformě E-Twinning, s komparativním přístupem k rozdílům a podobnostem mezi pěti zapojenými zeměmi. Kutnohorští studenti budou mít příležitost propojit získané znalosti o vodě a hospodaření s ní se znalostmi v oboru automatizace, techniky prostředí a budov, které jsou tématy jejich školy.

(šm)