Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kurzy, semináře a konference České metrologické společnosti

Česká metrologická společnost, z. s., (ČMS) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, jehož cílem je přispívat k rozvoji metrologie, měření a zkoušení. Hlavním posláním ČMS je zejména šíření odborných znalostí v oblasti měření a zkoušení na seminářích, odborných konferencích a dalších veřejných akcích, odbornými a populárními publikacemi, dále poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb a certifikace způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost.

Ve druhém pololetí roku 2017 připravilo ČMS zajímavé semináře, konference a kurzy, které uvádí tab. 1. Většina kurzů a seminářů se koná v budově České vědeckotechnické společnosti na jednom z nejhezčích míst v Praze, na Novotného lávce v těsné blízkosti Karlova mostu. Podrobnosti a možnosti přihlášení jsou uvedeny na webových stránkách ČMS https://www.csvts.cz/cms v menu Odborné akce/Kalendář akcí ČMS.               

(ed)

Obr. 1. Česká metrologická společnost sídlí v budově České vědeckotechnické společnosti na Novotného lávce v Praze

Tab. 1. Přehled kurzů pořádaných ČMS

Název akce

Datum

Místo konání

Měřicí technika v automobilovém průmyslu

24. až 25. 10. 2017

 

Škoda Muzeum Mladá Boleslav

Měření v elektrotechnice

(součástí kurzu budou praktické ukázky kalibrace)

 

1. 11. 2017

 

ČSVTS, Novotného lávka,
Praha 1

učebna č. 315

Přehled fyziky pro stavební akustiku a základy její metrologie

(První díl cyklu kurzů: Akustické veličiny a jejich měření ve stavební akustice)

13. 11. 2017

 

ČSVTS, Novotného lávka,
Praha 1

učebna č. 219

19. fórum metrologů

6. 12. 2017

 

Klub Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha 1

 

47. základní kurz metrologie

11. 12. až 14. 12. 2017

ČSVTS, Novotného lávka,
Praha 1 učebna č. 501