Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kurz prezentačních dovedností – Minutový řečník

Musí technici umět slovně prezentovat výsledky své práce? Ano. Ať už je to na interní poradě před několika kolegy, na obhajobě projektu před zákazníky, nebo na konferenci před desítkami neznámých lidí. Přestože se inženýři vyjadřují převážně písemně, nebo ještě raději čísly, schématy a výkresy, slovnímu projevu se zkrátka nevyhnou.

Kurz s názvem Minutový řečník upozorňuje účastníky na nejčastější chyby slovního projevu: např. používání parazitních slov, nevhodný postoj řečníka, nedostatek očního kontaktu a nepřiměřená gesta.

Počet účastníků kurzů je omezený na sedm, protože nejde o teoretickou přednášku, ale každý má možnost si své minutové vystoupení vyzkoušet a nechat lektora a ostatní účastníky, aby ho upozornili na jeho chyby a nedostatky, avšak i na zlepšení a pokroky.

Cílem totiž není jen poukázat na chyby v projevu, ale zejména zlepšit prezentační dovednosti a rovněž omezit stres z mluvení před lidmi. To jsou dvě věci, které často jdou ruku v ruce – cítí-li se řečník v pohodě, bývá také jeho projev lepší a pro posluchače srozumitelnější a příjemnější.

Během čtyřhodinového kurzu se posluchači naučí jen několik základních dovedností – ale už po čtyřech hodinách může být zlepšení projevu opravdu výrazné. Účastníci se o tom mohou přesvědčit sami – z kurzu si totiž odnesou také videozáznam jednotlivých cvičení. A na první kurz je navíc možné navazovat dalšími pokračujícími kurzy nebo individuálními konzultacemi.

Více informací zájemci najdou na https://minutovyrecnik.cz/. Kurzy jsou určené pro širokou veřejnost, ale je možné uspořádat i firemní kurzy pro zaměstnance, a to jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

(Bk)