Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Krohne oslaví stoleté výročí digitálním veletrhem

Společnost Krohne slaví letos sto let od svého založení. Hlavním mottem oslav je kreativita jako základ inovací. Při příležitosti stoletého výročí pořádá Krohne digitální veletrh Krohne Insights, který bude zahájen 7. června, a Krohne na něm představí trendy a techniku v oblasti měření procesů. V živých a interaktivních prezentacích a videích se účastníci veletrhu dostanou do všech míst, kde Krohne působí, i do jeho výrobních provozů. Budou mít příležitost setkat se v režimu online s odborníky firmy a procházet výstavními halami zaměřenými na jednotlivá průmyslová odvětví. Blíže se seznámí s technikou Krohne prostřednictvím 120 videí a živého prezentačního programu.

Na digitální veletrh Krohne Insights je možné se registrovat na https://insights.kroh­ne.com/.

Rodinná firma Krohne byla založena v roce 1921 a sídlí v německém Duisburgu. Nyní má více než 4 000 zaměstnanců. Dodává přístroje pro měření průtoku, výšky hladiny, teploty, tlaku a pro analýzu plynů pro nejrůznější průmyslová odvětví (chemie, potravinářství, biovědy, hornictví, hutnictví, jaderná energetika, ropa, zemní plyn, papír, celulóza a voda).

V České republice má firma Krohne CZ, spol. s r. o., sídlo a servisní středisko v Brně, pobočku v Ostravě a detašované pracoviště v Nové Pace.

(ev)