Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Krátké zprávy

číslo 11/2003

Odborné veletrhy automatizační techniky v Rakousku

Na tiskové konferenci v Praze dne 7. října 2003 představila vídeňská pobočka firmy Reed Exhibitions (RE), vedoucí společnost v oboru pořádání odborných veletrhů v Rakousku, své veletržní aktivity – mj. i v odvětví automatizační techniky.

Společnost Reed Exhibitions, s hlavním sídlem v Londýně, je součástí nadnárodní skupiny Reed Elsevier Group. Ve 26 pobočkách zaměstnává po celém světě 2 200 pracovníků, kteří organizují odborné veletrhy a kongresy ve 32 zemích. Veletrhy pořádané touto společností se mohou pochlubit celkem 90 000 vystavovateli a více než čtyřmi miliony návštěvníků ročně. V Rakousku je společnost Reed Exhibitions zastoupena dvěma pobočkami, a to ve Vídni a v Salcburku. Ty zde za rok uspořádají asi 45 veletržních akcí, odborných i pro veřejnost, za účasti více než 9 000 vystavovatelů, z nichž asi 25 % je zahraničních, a asi 300 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti (15 % ze zahraničí). V poslední době roste zejména počet návštěvníků ze zemí střední Evropy, čemuž se společnost přizpůsobila speciálními nabídkami a službami.

Z pohledu průmyslové automatizace jako oboru jsou nejvýznamnějšími výstavními akcemi zmiňované společnosti v Rakousku veletrhy elektrotechniky, světelné techniky, techniky pohonů a automatizační a měřicí techniky VIET a Messtechnik Austria (viz Automa č. 8-9/2003, str. 110; další ročníky obou veletrhů se uskuteční v roce 2005) a bienální dvojice veletrhů Pollutec East & Central Europe a Public Services, zaměřených na obor technika pro životní prostředí a obor komunální služby (příště v roce 2004), které se konají ve Vídni. V Linci je pořádán veletrh průmyslové automatizace SMART – Smart Automation Austria (http://www.smart-automation.at), kterého se v roce 2002 zúčastnilo 121 vystavovatelů (jedenáct ze zahraničí) na čisté výstavní ploše 4 950 m2 a 5 900 návštěvníků a jehož příští ročník se uskuteční 6. až 8. října 2004.

Od roku 2004 bude RE rozvíjet své aktivity především v nově budovaném vídeňském veletržním a kongresovém centru.

Nejvýznamnějšími partnery společnosti Reed Exhibitions v ČR jsou firmy Progres Partners Advertising s. r. o. a Schwarz & Partner spol. s r. o.

(sk)


Wonderware – 9. uživatelská konference ČR/SR 2003

Ve dnech 8. a 9. října 2003 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové sešlo 120 účastníků z řad koncových zákazníků, systémových integrátorů a odborného tisku na devátém výročním setkání českých a slovenských uživatelů softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci od společnosti Wonderware Corporation.

Klíčovou přednáškou prvního dne konference bylo vystoupení Tima Sowella, viceprezidenta pro strategický rozvoj z firmy Wonderware – Invensys. Tim Sowell nejprve připomněl hlavní principy infrastruktury ArchestrA jako robustního základu nové generace softwarových řešení pro průmyslovou automatizaci a poté účastníky seznámil s „cestovní mapou„ vývoje hlavních produktů sdružených do rodiny FactorySuite A2 (InTouch, Industrial Application Server, IndustrialSQL Server, SuiteVoyager, InTrack, InBatch aj.).

Odpolední část byla věnována nejnovější verzi vizualizačního systému InTouch 8.0. Další blok zaujalo vystoupení významných systémových integrátorů a poslední blok prvního dne byl určen možnostem zpřístupnění výrobních informací do prostředí internetu a intranetu.

Druhý den konference zahájil John Bailey, ředitel mateřské firmy Pantek Ltd. (UK), který připomněl hlavní zásady, jež byly vytyčeny při založení firmy Pantek (CS) před deseti lety a které nadále zůstávají v platnosti – excelentní znalost produktů, technická podpora a osvětová a marketinková činnost. Zdůraznil také rostoucí důležitost těsné spolupráce se systémovými integrátory i koncovými uživateli při specifikaci a aplikaci komplexních řešení využívajících produkty z rodiny FactorySuite A2.

Michal Tauchman a Jaroslav Jarka předvedli v praktické ukázce systém Industrial Application Server (IAS), který je prvním produktem od Wonderware zcela založeným na moderní architektonické architektuře ArchestrA. Na ně navázal Tim Sowell a na třech vybraných projektech vysvětlil důvody vedoucí ke zvolení IAS a shrnul dosažené hlavní přínosy pro koncové uživatele.

Další prezentace se týkaly systému DT Analyst, komunikačních karet Woodhead Connectivity a zabezpečení přístupu k počítačové síti pomocí čtečky otisků prstů.

(ed)


Evropští „nováčci“ na Hannover Messe 2004

Přede dveřmi Evropské unie stojí deset států: půjde-li vše podle plánu, stanou se 1. května 2004 členy EU Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Před podnikateli těchto zemí se otevřou nové šance a možnosti. Není však nutné ani žádoucí čekat až na okamžik vstupu, nové příležitosti k rozvoji je třeba hledat už v předstihu.

Pro společnosti působící v oblasti průmyslové automatizace je jedinečnou šancí Hannover Messe, jedna z nejvýznamnějších a největších přehlídek průmyslové automatizace v Evropě i ve světě. Právě zde je možné navázat přímé kontakty s budoucími zákazníky nebo kooperujícími firmami. Proto je zájem o účast na tomto veletrhu mimořádný.

Hannover Messe je však příležitostí i pro ty, již zde hledají nabídku produktů a řešení, které jim pomohou při přechodu na standardy platné v EU např. v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti atd.

O prezentaci na veletrhu projevily zájem také významné instituce a odborná sdružení téměř ze všech přistupujících zemí. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky zařadilo veletrh do kalendáře oficiálních účastí na rok 2004. Bližší informace o možnostech získání podpory při účasti na Hannover Messe mohou zájemci najít na webové adrese http://www.mpo.cz (obchod/podpora exportu/finanční podpora na veletrzích a výstavách).

Účast přistupujících zemí bude podporovat i pořadatel, veletržní správa Deutsche Messe, mj. formou dnů jednotlivých zemí. V pondělí 19. 4. 2004 to bude den Polska, v úterý 20. 4. 2004 den České republiky a pobaltských států, ve středu 21. 4. 2004 den Slovenské republiky, ve čtvrtek 22. 4. 2004 den Maďarska a v pátek 23. 4. 2004 den Slovinska. Na těchto dnech se očekává účast oficiálních politických delegací a významných průmyslníků ze zmíněných zemí.

(Bk)


OPC Labs se stala členem OPC Foundation

OPC Labs (www.opclabs.com), česká společnost se sídlem v Plzni, vstoupila 5. září 2003 jako plnoprávný člen do OPC Foundation. Zakladatel společnosti Ing. Zbyněk Zahradník se zabývá detaily technologie OPC již od jejího vzniku a do roku 2001 vedl vývoj produktu OPC ToolWorX společnosti Iconics, Inc. Společnost OPC Labs, již nyní angažovaná na špičce vývoje OPC (OLE for Process Control), bude v nastávajícím roce rozšiřovat své aktivity v oblasti OPC a uvede na trh nové a vylepšené produkty.

Společnost vyvíjí zákaznická řešení založená na OPC a programové nástroje OPC server a OPC client na zakázku pro český i světový trh. OPC Labs vstupuje do OPC Foundation jako teprve třetí společnost v České republice. Společnost udržuje partnerské vztahy s distributory a ostatními členy OPC Foundation, včetně Software Toolbox, Inc. (USA) a MERZ, s. r. o., a rozšiřuje tak svoji působnost na globálním trhu.

(ed)


Komponenty pro zabezpečovací systémy

OLYMPO controls, distributor systémů komplexního elektronického zabezpečení (EZS) a komunikačních modulů pro sítě LAN a WAN, představuje sortiment „ultraminiaturních„ www serverů a vestavných převodníků firmy Lantronix, které převádějí data z rozhraní RS-232/485 (Modbus) na TCP/IP. Jsou vhodné pro průmyslovou automatizaci, zabezpečovací systémy apod.

Obr. 1.

Rozměry modulu X-Port, obsahujícího kompletní www server a převodník sériového portu na TCP/IP vestavěný v prodlouženém konektoru RJ45, jsou 13,5 × 16,25 × 33,9 mm. Jeho součástí je jeden sériový port, prostor pro www server 384 kB a operační systém reálného času. Vývojová sada v C je zdarma. Miniaturní rozměry a nízká cena činí XPort ideálním řešením pro vestavbu do zákaznických zařízení.

Novinkou na trhu jsou www kamery Mobotix (viz obrázek) v odolném provedení IP65 pro venkovní, průmyslové a bezpečnostní aplikace s lokálním záznamem až 2 400 snímků, přímým připojením k Ethernetu a ISDN a možností připojení přes sítě GSM/GPRS. Díky širokému spektru funkcí (detekce pohybu – PIR, hlukové čidlo, teploměr, vstupy a výstupy, časovače a čítače) umožňují realizovat širokou škálu aplikací. Lze je použít i v mobilních aplikacích s bateriovým napájením. Instalaci kamer Mobotix výrazně zjednodušuje připojení jediným kabelem (včetně napájení).

Pro zabezpečení rozsáhlých objektů a sítí bezobslužných stanic jsou k dispozici EZS s integrovanými funkcemi elektronické kontroly vstupu a s řídicími grafickými dohledovými softwarovými aplikacemi s možností efektivního dohledu a dálkové správy.

Honeywell, spol. s r. o. – Security Products o. z., www.olympo.cz


Společnost Honeywell zahájila provoz Globálního vývojového centra a nových výrobních prostor v Brně

Divize Automation & Control Solutions (ACS) společnosti Honeywell 30. září 2003 oficiálně zahájila provoz Globálního vývojového centra a nových výrobních prostor v Brně. Slavnostní ceremoniál otevření zahájil Kevin Gilligan, prezident a generální ředitel divize ACS společnosti Honeywell, mj. slovy: „Investice společnosti Honeywell do nových brněnských aktivit výrazně přispějí k rozšíření naší obchodní činnosti v tomto atraktivním regionu a pomohou nám při každodenním plnění důležitých zakázek pro naše zákazníky. Vidíme zde také řadu možností, jak podpořit rozvoj schopností talentovaných odborníků – inženýrů, kterých je v České republice dostatek, a zároveň tak znásobit náš přínos tomuto regionu.„

Společnost Honeywell v současné době v Brně zaměstnává 230 pracovníků, kteří tvoří základ klíčového středoevropského technického a výrobního centra tří výrobních subdivizí divize ACS společnosti Honeywell: subdivize Security Solutions, subdivize Environmental & Combustion Controls a subdivize Sensing & Control.

Globální vývojové centrum v Brně je zaměřeno na vývoj zabezpečovacích zařízení pro budovy a produktů pro výrobce vyspělých spalovacích zařízení. Nyní zaměstnává 30 vývojových inženýrů, jejichž počet by se měl v příštích pěti letech zněkolikanásobit. Inženýři centra, pracující na vývoji nových výrobků, jsou současně členy globálních vývojových týmů řízených ze Severní Ameriky a západní Evropy. Výrobní provoz společnosti v nově otevřené budově je zaměřen na produkci výrobků z oblasti ochrany životního prostředí a spalování a ovládacích panelů pro zabezpečovací systémy. V současné době probíhá pro Globální vývojové centrum i pro nově otevřené výrobní prostory společnosti Honeywell v Brně rozsáhlý nábor pracovníků. Společnost Honeywell spol. s r. o. působí v ČR aktivně od roku 1993, kdy byla v Praze, jako první výzkumné a vývojové centrum společnosti Honeywell mimo území USA, založena její vývojová laboratoř. Celkově zaměstnává společnost Honeywell v ČR v pobočkách v Praze, Brně a Olomouci asi 670 lidí.
[Tisková zpráva Honeywell spol. s r. o., 30. září 2003.]


PACSystems Tour 2003

PACSystems Tour 2003 je název akce, kterou uspořádala firma GE Fanuc pro zákazníky a další zájemce v jednotlivých zemích Evropy, Středního východu a Afriky. V ČR se v rámci této akce uskutečnil 2. a 3. října 2003 v Hrotovicích u Třebíče seminář pro několik desítek účastníků z ČR i SR.

Hlavním cílem akce bylo představit novou řadu programovatelných automatů PACSystems a systémy pro řízení výroby z rodiny Intelligent Production Managment (IPM).

PACSystems je ve světě jedním z prvních produktů nové generace programovatelných automatů, pro něž bylo v loňském roce zavedeno označení PAC (Programmable Automation Controller), na rozdíl od starší generace automatů označovaných jako PLC (Programmable Logic Controller; čeština používá pro obě kategorie jednotný termín programovatelný automat). Označení PAC vyjadřuje, že se spektrum funkcí těchto automatů rozšiřuje z pouhého logického řízení o spojitou regulaci, adaptivní řízení, řízení pohybu, vizualizaci, komunikaci, diagnostiku a další funkce. Programovatelné automaty se v mnoha ohledech přibližují světu počítačů. PACSystems v tom může být příkladem. RX7i, RX3i a Quick Panel Control jsou první zástupci této kategorie. První dva jsou programovatelné automaty, třetí je operátorský panel s integrovanými řídícími funkcemi. Ačkoliv jsou to systémy pracující na různých hardwarových platformách, mají jednotné řídící jádro i vývojové prostředí. Produktivita, otevřenost, pružnost a snadná přenositelnost řešení mezi různými systémy – to jsou charakteristiky PACSystems.

Softwarové produkty IPM vhodně doplňují nabídku programovatelných automatů a řídicích systémů. Jmenujme alespoň Cimplicity Machine Edition, software obsahující všechny komponenty pro řízení strojů: grafické rozhraní, programování PLC, PAC nebo PC, řízení pohybu a správu systému. Stále populárnější v nabídce GE Fanuc je infoAgent, webový portál pro vizualizaci a analýzu výroby. Po akvizici firmy Intellution přibyly do nabídky GE Fanuc také softwarové systémy pro řízení spojité výroby.

(Bk)


GE Fanuc Automation koupil Mountain Systems

GE Fanuc Automation ohlásil akvizici firmy Mountain Systems, Inc., poskytovatele specializovaných MES (Manufacturing Executive Systems) pro potravinářství, výrobu nápojů, biotechnologie, zdravotnictví, papírenství, balení zboží atd.

Proficy for Manufacturing®, MES této firmy, umožňuje zákazníkům optimalizovat výrobní zdroje a zajišťovat vysokou kvalitu výroby. Základem pro analýzu a optimalizaci výroby jsou podrobné záznamy o průběhu výrobních procesů. Pomocí Proficy for Manufacturing lze sbírat provozní data a ukládat je včetně přesného času a souvisejících záznamů o událostech. Analytické nástroje tato data využívají pro řízení kvality a efektivity výroby a pro dokladování dodržení správných výrobních postupů. Příklady využití Proficy for Manufacturing mohou být zlepšování efektivity výroby zdravotnického materiálu, zajištění vysoké kvality v mezinárodním řetězci pivovarů nebo předcházení nekvalitní výrobě a tím snižování nákladů výrobce dopravních prostředků.

(ed)


Nový veletrh ELEKTRO sleduje koncept inteligentních budov

Veletrhy Brno, a. s., zavádějí nový projekt – 1. mezinárodní veletrh elektroinstalací a osvětlovací techniky Elektro, který se uskuteční na brněnském výstavišti v rámci komplexu Stavebních veletrhů Brno ve dnech 20. až 24. dubna 2004.

Novým projektem Elektro reaguje společnost na pozitivní signály evropského stavebního trhu, který klade velký důraz na rozvoj v oblasti inteligentních budov a na výsledky marketingových průzkumů uskutečněných mezi výrobci i obchodníky v elektrotechnickém průmyslu. Stále dokonalejší technické vybavení moderních budov zpětně vyvolává nové požadavky na jejich architektonické řešení a mění i povahu staveb, které v závěru získávají charakter opláštění této nové techniky.

Koncept veletrhu Elektro je proto mezioborový, s důrazem nejen na moderní techniku, ale také na způsoby implementace a služby spojené s jejím zaváděním. Z tohoto pohledu nelze veletrh Elektro přímo pokládat za konkurenci stávajícím jednooborovým výstavním akcím v ČR. Co však na veletrhu Elektro bude konkurenční, je jeho cenová hladina (podle pořadatelů v průměru o 12,5 % pod průměrem u konkurence), umístění v nejnovějším a nejmoderněji vybaveném pavilonu F brněnského výstaviště a synergie s tradičními veletrhy IBF, SHK Brno, Urbis a Envibrno, spolutvořícími komplex Stavební veletrhy Brno, který je s 1 400 vystavovatelů a více než 95 000 návštěvníků druhým největším veletrhem v ČR vůbec.

Spolupořadatelem a současně odborným garantem veletrhu Elektro je Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA).

„O tom, že projekt Elektro je do budoucna nezbytnou součástí komplexu Stavebních veletrhů Brno, jsme přesvědčeni. Otázkou je zatím jeho periodicita, zda jednoletá či dvouletá. Odpověď přinese praxe. Z nynějšího pohledu lze říci, že po Elektro 2004 se jistě opět sejdeme nejpozději na Elektro 2005,„ odpovídá na dotaz na budoucnost projektu Elektro vedoucí manažer projektu Stavební veletrhy Brno Rudolf Böhm.

Uzávěrka přihlášek k účasti na veletrhu Elektro 2003 je 30. 11. 2003. Další informace nabízí http://www.bvv.cz/elektro
[Tisková informace Veletrhy Brno, a. s., 23. října 2003.]


Přečetli jsme za vás

ČSN 33 2000-3, aneb jak je to se lhůtami pravidelných revizí elektrických zařízení podle vnějších vlivů a podle Tabulky 1 ČSN 33 1500
Nelze pochybovat o tom, že k údržbě elektrických zařízení patří i jejich pravidelné revize, vykonávané v závislosti na působících vnějších vlivech. V projektantské praxi se periodicita těchto revizí velmi často řeší odkazem na text normy ČSN 33 1500. Zde však neodborníci nenaleznou to, co by podle protokolu o určení vnějších vlivů asi očekávali a co jim norma dříve nabízela. V souvislosti s připravovaným vydáním nové ČSN 33 2000-6-61, a tedy nutností změnit ČSN 33 1500, předkládá autor svůj pohled na porovnání lhůt pravidelných revizí zařízení podle Tab. 1 ČSN 33 1500 s určenými vnějšími vlivy.

[MELEN, J.: ČSN 33 2000-3, aneb jak je to se lhůtami pravidelných revizí elektrických zařízení podle vnějších vlivů a podle Tabulky 1 ČSN 33 1500. Elektro, 2003, roč. 13, č. 7, s. 24–25]

Elektrotechnické výrobky v Evropě
V článku je uveden přehled požadavků uplatňovaných v EU především na elektrotechnické, ale i na ostatní výrobky, např. strojní zařízení, v souvislosti s jejich bezpečností. Z přehledu si lze udělat představu o právní odpovědnosti výrobců (elektrických) zařízení za jejich výrobek, o tom, že požadavky směrnic jsou závazné.

Další podstatnou myšlenkou je skutečnost, že ustanovení napsaná v technických normách, zejména v normách harmonizovaných, které napomáhají k prokázání shody se závaznými požadavky směrnic, by žádný podnikatel ve svém vlastním bytostném zájmu neměl opomíjet.

[KŘÍŽ, M.: Elektrotechnické výrobky v Evropě. Elektro, 2003, roč. 13, č. 7, s. 14–17]


Vlhkoměr s digitálním výstupem

Inteligentní vlhkoměr THY převádí relativní vlhkost okolního vzduchu na číslo v rozmezí 0 až 100 %, které je po lince RS-485 přenášeno do nadřízeného systému – např. počítače nebo specializovaného záznamníku dat. Data i instrukce jsou ve formátu ASCII a naměřené údaje není třeba žádným způsobem přepočítávat. Obr. 2. Každému vlhkoměru THY lze nastavit individuální adresu, takže jich může být zapojen větší počet v poměrně rozsáhlém systému (až 60 čidel na vzdálenost až 1 000r THY může být v systému kombinován s převodníkem teploty TQS a převodníkem signálu 4 až 20 mA na RS-485 typu TCL.

Pro měření je možné použít program Liana, který lze volně stáhnout ze stránek výrobce. Umožňuje zobrazení měřených hodnot v podobě tabulky, ukládání v nastaveném intervalu a export dat ve zvoleném formátu. Volně dostupný je rovněž program pro nastavení adresy. Protože komunikační protokol je velmi jednoduchý, lze při testování funkce čidel a při psaní aplikačních programů použít některý z běžných terminálových programů. Pro vývojáře je připravena knihovna DLL a komponenta pro Delphi 5. Snímače THY lze vložit i do systémů ControlWeb a LabView.

Napájecí napětí vlhkoměru THY je 8 až 15 V DC, rozměry jsou 62 × 62 × 32 mm.

Papouch elektronika, tel.: 267 314 268, e-mail: papouch@papouch.com, http://www.papouch.com


Profibus, HART a Fieldbus Foundation pro EDDL

Všechny tři velké mezinárodní organizace zabývající se standardizací v oblasti průmyslových sběrnic nyní podporují standardizaci jazyka pro popis elektronických zařízení (Electronic Device Description Language – EDDL).

Podle jejich dohody by měl být završen vývoj techniky popisu elektronických zařízení EDD (Electronic Device Description), již unifikované v rámci evropského projektu NOAH, přijaté organizací CENELEC a připravované k přijetí za mezinárodní normu na úrovni IEC. Popisovací jazyk EDDL se používá k popisu parametrů provozních přístrojů. Vlastní popis – EDD, který je dodáván s každým přístrojem k interpretaci buď konfiguračním programem, nebo řídicím systémem, zajišťuje, že přístroj bude systému poskytovat správné údaje. Organizace Profibus International se nedávno připojila ke skupině známých výrobců v zájmové skupině Field Device Tool Joint Interest Group (FDT JIG), jejímž cílem je navrhnout řešení FDT pro ostatní průmyslové komunikační protokoly nezávislé na použité platformě a protokolu (viz Automa č. 7/2003, s. 36).
[ARC News, 2. května 2003.]

(kp)


Společné profily zařízení pro CANopen a Ethernet Powerlink

CAN in Automation (CiA), mezinárodní sdružení uživatelů a dodavatelů sběrnice CAN se sídlem v Erlangenu, Německo, a Ethernet Powerlink Standardization Group (EPSG), Winterthur, Švýcarsko, se dohodly na použití profilů zařízení vytvořených podle specifikace protokolu CANopen také se zařízeními pro sběrnici Ethernet Powerlink. Vedle toho bude EPSG definovat profily pro komunikaci kompatibilní s profily podle CANopen (CiA DS 301 a EN 50325-4). Specifikace obou komunikačních profilů sestaví pracovní skupina složená ze zástupců obou organizací. Díky identickým formátům dat a kompatibilitě komunikačních služeb umožní dohodnutá integrace uživatelům snadno a zcela transparentně navzájem kombinovat zařízení pro CANopen i Ethernet Powerlink. Sběrnici CAN pomůže tento způsob překonat dosavadní rychlostní omezení dané její maximální přenosovou rychlostí 1 Mb/s. Nenákladné komunikační brány posléze dovolí integrovat subsystémy využívající sběrnici Ethernet Powerlink se sítěmi CANopen i naopak propojovat sítě CANopen se sítěmi Ethernet Powerlink a jejich prostřednictvím se sítěmi celopodnikovými.
[automotion, č. 9/2003.]

(kp)


Sdružení ZigBee podporuje standard IEEE 802.15.4

ZigBee Alliance, v říjnu 2002 oficiálně založené sdružení firem spolupracujících na vývoji spolehlivých a levných monitorovacích a řídicích přístrojů s malou spotřebou pro bezdrátové sítě odpovídající otevřenému mezinárodnímu standardu, oznámilo svou podporu standardu IEEE 802.15.4. Standard, přijatý nedávno pro právě tuto oblast síťových aplikací, specifikuje fyzické médium a způsob přenosu zpráv v síti (Media Access Control – MAC), tedy vrstvy 1 a 2 (fyzickou a linkovou) známého sedmivrstvého modelu komunikace ISO/OSI. Jako fyzickou vrstvu definuje rádiová frekvenční pásma 2,4 GHz, 915 MHz a 868 MHz. Protože ve většině zemí světa je vždy alespoň jedno z nich bezlicenční, je IEEE 802.15.4 potenciálně celosvětovým standardem.

Sdružení ZigBee připravuje definici síťové, transportní a aplikační vrstvy nad vrstvami fyzickou a linkovou specifikovanými IEEE 802.15.4. Síťová vrstva podle ZigBee umožní realizovat sítě typu hvězda i několikacestné sítě (mesh) a jejich kombinace. Šifrování založené na technice AES nabídne velkou bezpečnost komunikace. K zajištění vzájemné zaměnitelnosti produktů a systémů bude ZigBee definovat jejich aplikační profily. Vyvíjené řešení je reakcí na obtíže vznikající v síťové a transportní vrstvě u bezdrátových sítí s malou spotřebou energie. Běžné protokoly TCP/IP totiž nebyly navrhovány s ohledem na zařízení s velmi omezenými zdroji energie. Je-li kritickým parametrem výdrž baterie, je třeba přizpůsobit způsob zapojení i komunikace zařízení v bezdrátové síti.
[ARC News, 8. srpna 2003.]

(kp)

Inzerce zpět