Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 4/2003

Foundation Fieldbus s bezpečnostními funkcemi

Sdružení Fieldbus Foundation oznámilo zahájení programu vývoje technických specifikací a směrnic, které v budoucnu umožní používat komunikační sběrnici Foundation Fieldbus i v bezpečnostních systémech. Projekt s názvem Fieldbus Foundation Safety Instrumented Systems (FFSIS) se zaměří na podporu navrhování a použití bezpečnostních technik podle norem IEC. Podílejí se na něm přední dodavatelé i koncoví uživatelé automatizační techniky z celého světa, včetně firem jako Exxon Mobil, Saudi Aramco, Shell Global Solutions a Dupont. Mnozí ze zúčastněných současně podporují práci komise ISA SP84, která pro průmyslová odvětví v USA sestavuje směrnice zahrnující normy IEC 61511 o používání bezpečnostních systémů v odvětvích s kontinuální výrobou a IEC 61508 týkající se všech bezpečnostních systémů elektrotechnické povahy (tj. elektromechanických, elektronických i založených na využití počítačů). Řešitelský tým projektu FFSIS připraví specifikace požadavků na bezpečnost a uživatelské příručky pro Foundation Fieldbus podle normy IEC 61508. Spolupracující koneční uživatelé vyvinou uživatelskou bezpečnostní příručku zahrnující požadavky normy IEC 61511.
[InTech News, 20. března 2003.]

(kp)


FF, HART a Profibus spolupracují na rozšíření DDL

Tři významné zájmové skupiny věnující se průmyslovým sběrnicím, Fieldbus Foundation (FF), HART Communication Foundation (HART) a Profibus Nutzerorganisation e. V. (Profibus), budou spolupracovat na rozšíření specifikace DDL (Device Description Language), jazyka pro popis digitální komunikace v odvětvích s diskrétní i spojitou výrobou. Všichni dodavatelé automatizačních komponent založených na specifikacích FF, HART a Profibus používají DDL k tvorbě souborů typu tzv. device description (DD), popisujících parametrickou informaci pro provozní zařízení a přenášejících z nich digitální údaje jako stav zařízení, technologické údaje, konfiguraci apod. Navrhovaná rozšíření DDL umožní např. přidat do souboru DD popis způsobu zobrazení parametrů zařízení, algoritmy pro výpočet odvozených parametrů zařízení, trvale uchovávané parametry, aktuální časové průběhy apod. Cílem je vytvořit standardní řešení pro vyspělé průmyslové vizualizační systémy při zachování ověřené integrity stávající metody DD i, což je nejdůležitější, její největší výhody: nezávislosti na operačním systému počítače a protokolu komunikační sběrnice.
[InTech News, 20. března 2003.]

(kp)


Seminář Wonderware Industrial Application Server

Firma Pantek (CS), s. r. o., pořádá dne 20. května 2003 seminář, na kterém bude podrobně představen nový produkt: Wonderware Industrial Application Server.

Industrial Application Server je základem integrované softwarové rodiny Wonderware FactorySuite nové generace – FactorySuite A2. Jde o zcela nový typ produktu v sektoru aplikačního softwaru pro průmyslovou automatizaci, který vypadá a funguje jako tradiční „obchodní“ aplikační server, ale navíc díky důslednému využití nové architektury ArchestrA přidává zcela novou vrstvu s „průmyslovými“ službami pro použití v reálném čase v průmyslovém prostředí.

Řešení automatizačních projektů s využitím produktu Industrial Application Server ocení především v těch podnicích, kde jsou používány různé řídicí systémy s různými softwarovými nadstavbami, jejichž integrace, údržba a příp. modernizace jsou technicky obtížné a cenově nákladné. Industrial Application Server je ideální pro distribuované aplikace, ve kterých uživatelé musejí zvládnout rozšiřování, časté změny systému, správu a opakované aplikace podobných výrobních technologií.

Industrial Application Server poskytuje výhody jednotného centrálního adresného prostoru, což znamená, že i v distribuované aplikaci (na více počítačích) se jeví jako jediný server. Industrial Application Server tedy uživatelům nabízí jedinečnou rozšiřitelnost, možnost integrace a volnost při návrhu architektury moderní průmyslové automatizační aplikace. Díky jeho distribuovaným vlastnostem lze snadno vytvářet, instalovat a spravovat výkonnostně neohraničené aplikace pro integraci tisíců výrobních zařízení.

Podrobné informace, program a přihláška na seminář jsou k dispozici na www.pantek.cz

Pantek (CS), s. r. o., e-mail: info@pantek.cz, http://www.pantek.cz, tel. 495 219 072 až 3


Process Control 03

Již po čtrnácté se sejdou odborníci na teorii řízení se specialisty z oblasti řídicí techniky na konferenci Process Control, tentokrát ve dnech 8. až 11. června 2003 ve Štrbském Plese, aby si vyměnili poznatky o směrech vývoje prostředků a metod automatizovaného řízení. Pořadatelé slibují, že na konferenci zaznějí jak ryze teoretické práce, tak i referáty o průmyslových aplikacích. Jako hlavní témata byla vytyčena:

 • návrh lineárních a nelineárních řídicích systémů,
 • identifikace systémů a modelování procesů,
 • měřicí technika a provozní přístroje v procesní výrobě,
 • optimalizace,
 • robustní a adaptivní řízení,
 • simulace a výuka,
 • inteligentní řídicí systémy,
 • informatika v automatizaci,
 • aplikace a případové studie.

Registrace účastníků na http://www.ka.chtf.stuba.sk/pc03

(ed)


Seminář a soutěž pro nadané studenty a doktorandy na VŠB–TU Ostrava

XXVIII. seminář ASŘ 2003 se bude konat na VŠB-TU v Ostravě 6. května 2003. Seminář vytváří prostor pro prezentaci výsledků odborné vědecké práce doktorandů a jejich školitelů, spolupracovníků školy a dalších specialistů z technické praxe z oboru automatického řízení, měřicích systémů, aplikace počítačů a počítačových sítí pro realizaci informačních, diagnostických a řídicích systémů. Odborná porota vybere tři nejzdařilejší referáty interních doktorandů, které budou oceněny cenou Programového výboru semináře s označením „Laureát Semináře ASŘ“ a věcnými cenami.

Pro podrobné informace navštivte stránku http://www.fs.vsb.cz/akce/2003/asr2003/Welcome.htm

Souběžně se seminářem se uskuteční osmý ročník mezinárodní soutěže Studentské tvůrčí a odborné činnosti STOČ 2003 a umožní kontaktovat nadané studenty z oblasti automatizace, informatiky a řízení.

Pro podrobné informace navštivte stránku http://www.fs.vsb.cz/akce/2003/stoc2003/Welcome.htm

(ls)


Snímače rozdílu tlaků s nastavitelnými kontakty

Obr. 1.

Snímače rozdílu tlaků s jedním nebo dvěma nezávisle nastavitelnými kontakty signalizujícími dosažení určené mezní hodnoty jsou k dispozici s rozsahy od 0 až 25 kPa do 0 až 2,5 MPa. Měřit lze při statickém tlaku od 0,6 do 2,5 MPa, podle měřicího rozsahu snímače, s přípustným jednostranným zatížením až do jmenovité hodnoty měřicího rozsahu. Přístroje s válcovým pouzdrem o jmenovitém průměru 100 mm mohou být provedeny jako plně vybavené, tj. s indikací a jedním nebo dvěma nastavitelnými mikrospínači (model F5511), jen indikační (F5512) nebo jen spínací (F5513). Třída přesnosti indikace je 2,5 a hystereze mikrospínačů asi 2,5 %. Spínat je možné proud až 5 A při 250 V AC nebo 3 A při 28 V DC. Nula stupnice je nastavitelná po sejmutí čelního krytu. Procesní přípoje jsou s vnitřním závitem G1/4". Krytí přístroje je IP54 a hmotnost s tlakovou komorou z hliníku 1,2 kg a z oceli 3,5 kg. Podmínky při provozu jsou: teplota okolí –10 až + 80 °C, teplota média až 85 °C, vliv teploty na údaj přístroje 0,08 %/K, montáž přímo na potrubí nebo na stěnu. Přístroje jsou určeny ke všeobecnému použití v oborech vytápění a vzduchotechniky, konstrukci strojů a aparatur, v papírenském průmyslu apod.

MaRTOP s. r. o., tel.: 272 772 503, e-mail: martop@login.cz, http://www.dresserbae.de


Kontrola kvality tlakového vzduchu

Každý správce rozvodu tlakového vzduchu ví, jak je nebezpečné a kolik ztrát způsobí vniknutí nedostatečně vysušeného vzduchu do těchto rozvodů. Samotná přítomnost sušicího zařízení tuto možnost zdaleka nevylučuje. Existuje příliš mnoho příčin (s příliš vysokou pravděpodobností výskytu) nesprávné činnosti uvedených zařízení. Následkem je proniknutí nepřípustně vlhkého vzduchu do rozvodu, pozdější kondenzace vlhkosti – a potom na sebe už nenechají dlouho čekat tyto potíže:

Obr. 1.
 • velké problémy s pneumatickými členy,
 • nedostatečná kvalita produkce u lakoven,
 • výroba zmetků v elektronické výrobě, kde je kvalita závislá na ofukování citlivých součástek suchým vzduchem,
 • znemožnění pneumatického transportu hygroskopických sypkých látek,
 • koroze rozvodů.

Na vstupu tlakového vzduchu do výrobního zařízení se proto instalují čidla, která včas varují při nedostatečném vysušení stlačeného vzduchu. Některá jsou jednoduchá (barevný indikátor, teploměr – u kondenzačních sušiček může být cejchován přímo v hodnotách rosného bodu – atd.). Tyto jednoduché prvky však nedávají spolehlivou informaci o bezchybnosti sušícího procesu.

Profesionální řešení spočívá v instalaci speciálního měřiče rosného bodu Testo FA 200. Měřič pracuje v rozsahu –60 až +30 °C rosného bodu, má rozlišení 1 K a přesnost 2 K při –5 °C rosného bodu. Výstupem je proudová smyčka 4 až 20 mA. Varianta FA 200-2 má navíc třímístný displej a alarmový kontakt. Snímač byl blíže popsán v časopise Automa  č. 2/2003 (str. 6).

Testo, s. r. o., http://www.testo.cz, e-mail: info@testo.cz


Obr. 1.

Rozšíření nabídky softstartérů

Softstartéry nové generace SMC-3 a SMC-Delta od Rockwell Automation, určené pro řízení rozběhu a doběhu asynchronních motorů a jejich rozběhu s přepínáním hvězda-trojúhelník, byly úspěšně uvedeny na trh zatím v provedení se vstupním napětím 200 až 480 V AC a s řídicím napětím 100 až 240 V. Nyní lze objednávat i typy s řídicím napětím 24 V AC/DC. Během letošního roku bude také u obou typů softstartérů rozšířen proudový rozsah. SMC-3 bude nabízen s rozsahem 3 až 85 A a SMC-Delta s rozsahem 3 až 147 A.

ControlTech, s. r. o., info@controltech.cz, www.controltech.cz


Schneider Electric – 10 let významné francouzské investice u nás

Před deseti lety zprivatizoval nadnárodní koncern Schneider Electric, se sídlem ve Francii, aktivity firmy Elektropřístroj Písek. O pět let později byla v Písku slavnostně otevřena nová továrna vybudovaná na zelené louce a za tři roky poté následovalo rozšíření tohoto závodu. Celková investice činila 550 milionů korun. V České republice má společnost vedle výrobního závodu v Písku hlavní sídlo v Praze a obchodní kancelář v Brně.

Obr. 1.

Schneider Electric, a. s., v Písku je jedním ze 170 výrobních závodů tohoto koncernu na světě. V jihočeském regionu patří s více než 300 zaměstnanci mezi dvacet nejvýznamnějších firem. Kromě pracovníků ve výrobním závodě zaměstnává firma dalších 160 pracovníků ve společnosti Schneider Electric CZ, s. r. o., zaměřené na obchodní aktivity.

Firma Schneider Electric je dodavatelem výrobků a řešení především v oblastech energetiky, průmyslu, infrastruktury a stavebnictví. K významným realizovaným zakázkám u nás patří např. dodávky komponent pro rozvody elektrické energie ve výrobním závodě společnosti Phillips v Hranicích na Moravě, pro Kulturně obchodní centrum Nový Smíchov v Praze, pro pražské metro či Termo Děčín.

Svým zákazníkům nabízí Schneider Electric celosvětovou síť technické, obchodní a logistické pomoci ve 130 zemích, ve kterých je společnost schopna zorganizovat servisní zásah nebo dodávku náhradního dílu prostřednictvím služby mezinárodního servisu.

(cp)


Autel – deset let

Společnost Autel je integrovaná inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující řešení individuálních požadavků zákazníků pomocí spolehlivých a pružných služeb a dodávek silnoproudu a automatizace „na klíč“ pro technologické celky v průmyslu. Vznikla v roce 1993 z technického oddělení odboru automatizace výroby Třineckých železáren a z podniku Hutní projekt Ostrava.

Jako poděkování zaměstnancům za kvalitní, věrnou službu zákazníkům uspořádala společnost Autel dne 22. února slavnostní večer při příležitosti desátého výročí svého založení. Během večera předal zástupce certifikační společnosti ITI TÜV Bayern Gruppe Ing. Josef Svoboda řediteli společnosti Autel, a. s., Ing. Jaroslavu Kroliczkovi certifikát systému řízení jakosti podle revidované normy ISO 9001:2000.

(ed)


ODVA se spojuje s TIA

Asociace ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) a TIA (Telecommunications Industry Association) uzavřely smlouvu o spolupráci a výměně licencí s cílem vytvořit společnou specifikaci průmyslové sítě Ethernet. Za tím účelem si ODVA a TIA budou vyměňovat informace týkající se standardů vyvíjených nyní oběma skupinami pro fyzickou vrstvu sítě Ethernet. Podle dohody bude ODVA informovat TIA o specifikaci fyzické vrstvy, o instalačních požadavcích a o zkušebních postupech používaných k hodnocení výkonnosti sítě EtherNet/IP. Naproti tomu TIA bude poskytovat podrobné informace o standardech vyvíjených v různých podvýborech jejího Engineering Committee TR-42 User Premises Telecommunications Infrastructure. Mezi těmito podvýbory jsou TR-42.5 Infrastructure Terms and Symbols, TR-42.7 Telecommunications Copper Cabling Systems a TR-42.9 Industrial Telecommunications Infrastructure.

Konečným cílem obou organizací je vytvořit standardy, které usnadní zavedení sítě Ethernet do prostředí průmyslové výroby. Nezávislí pozorovatelé pokládají tuto harmonizaci standardu fyzické vrstvy průmyslového Ethernetu za pozitivní krok, zejména vezmou--li se v úvahu stávající vazby mezi ODVA a organizací IAONA (Industrial Automation Open Networking Alliance). Zdrojem obtíží při standardizaci této fyzické vrstvy je zejména skutečnost, že převážná část odvětví informačních technologií nepřišla téměř nikdy do styku s nepříznivými provozními podmínkami běžnými v průmyslu. Normotvorné organizace nyní musí najít společné řešení vyhovující všem uživatelům.

TIA je odborná asociace sloužící potřebám odvětví komunikačních a informačních technologií. ODVA vznikla v dubnu roku 1995 jako sdružení dodavatelů s cílem celosvětově podporovat protokol DeviceNet – otevřený komunikační standard určený k připojování provozních přístrojů jako senzorů, tlačítek, spouštěčů motorů a pohonů k řídicím systémům. Protokol EtherNet/IP byl do portfolia ODVA přidán v roce 2000.
[ARC News, 14. března 2003.]

(kp)


Schneider Electric letos plánuje další investice do píseckého výrobního závodu

V roce 2002 dosáhl obrat firmy Schneider Electric v České republice 1,8 mld. korun. Zisk před zdaněním činil 105 mil. korun. Společnost dosáhla plánovaného provozního hospodářského výsledku 122 mil. korun.

České zastoupení koncernu Schneider Electric je tvořeno výrobním závodem Schneider Electric, a. s., a obchodní částí Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric, a. s., vyrábí pro český i světový trh např. stykače, relé, spouštěče motorů, spínače a tlačítkové ovládače. Společnost zaměstnává více než 300 pracovníků a patří mezi dvacet nejvýznamnějších firem jihočeského regionu.

Schneider Electric CZ, s. r. o., nabízí na českém trhu více než deset tisíc výrobků a zařízení značek Merlin Gerin, Telemecanique, Square D a Elektropřístroj Písek. Firma zaměstnává 160 pracovníků, z toho 37 obchodních zástupců působících na území celé České republiky.

Finanční výsledky společnosti komentuje finanční ředitel Ing. Daniel Dvořák: „Mírný pokles obratu oproti loňskému roku byl způsoben především hospodářskou recesí v Evropě, silnou korunou a absencí větších projektů ve srovnání s rokem 2001. Rok 2002 byl velmi úspěšný pro segment energie a infrastruktury, kde Schneider Electric výrazně posílil svou pozici. To samé platí i pro segment průmyslu a automatizace. V obou společnostech bylo dosaženo plánovaného provozního hospodářského výsledku, a to díky zvýšení produktivity a úspoře režijních nákladů. V letošním roce je naplánován třináctiprocentní nárůst obratu při soustavném zlepšování produktivity a rentability v obou společnostech. Ve výrobním podniku plánujeme v letošním roce další rozšíření současné výrobní plochy o 60 % a v obchodní části uvedeme na trh nové řady výrobků.“

(cp)


ABB podepsala strategickou smlouvu se skupinou Unipetrol

ABB, globální skupina působící v oblasti energetiky a automatizace, uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci a dodávkách zboží se skupinou firem Unipetrol, a. s., pro období 2003 až 2005. Smlouva se týká dodávek automatizační a spínací techniky (řídicí systémy, systémy ochran, elektrické přístroje nízkého i vysokého napětí, pohony – měniče a motory, měřicí přístroje) v hodnotě představující více než 20 % z celkového investičního záměru skupiny Unipetrol. Smlouva znamená pro Unipetrol snížení výdajů na náhradní díly pro již instalovanou širokou bázi produktů ABB a též menší náklady při nákupu nových zařízení. „Základem této strategické smlouvy je poskytnutí nadstandardních cenových podmínek. Lze očekávat její rychlé zhodnocení v podobě absolutních částek úspor při realizaci investičních záměrů obchodního partnera,“ řekl Ing. Jiří Vepřek, generální ředitel divize Automation Technologies ABB, s. r. o., při podpisu smlouvy. Generální ředitel a předseda představenstva skupiny firem Unipetrol a. s. Ing. Pavel Švarc ocenil smlouvu slovy: „Uzavřenou smlouvu vnímám jako významný krok k dalšímu zlepšení naší spolupráce s ABB a ke zjednodušení investičního procesu v celé skupině Unipetrol.“
[Tisková informace ABB s. r. o., 19. března 2003.]

(ed)


Směrnice pro projektování a instalaci průmyslového Ethernetu

Strukturovanou kabeláž podle norem ISO/IEC 11801 a EN 50173, jak je známa z kanceláří, lze v průmyslovém prostředí použít jen v omezené míře. Aliance IAONA (Industrial Automation Open Networking Alliance) proto, jako první z velkých uživatelských organizací věnujících se použití sítě Ethernet v průmyslových podmínkách, vzala v potaz požadavky uživatelů a ustavila k řešení tohoto problému zvláštní pracovní skupinu. Nyní, již ve verzi 3.0, vydala IAONA dokument s názvem Industrial Ethernet Planning and Installation Guide, na kterém spolupracovali pracovní skupina IAONA Joint Technical Working Group „Wiring“ a sdružení Interface for Distributed Automation (IDA) a Open DeviceNet Vendor Association (ODVA), jako partnerské organizace IOANA, spolu s příslušnými výbory německého standardizačního orgánu DKE (Deutsche Elektrotechnische Kommission in DIN und VDE). Směrnice IAONA rozšiřuje uvedené normy tak, aby obsáhly i instalace sítí v prostředí výrobních provozů a obsahuje informace o kabeláži pro průmyslový Ethernet, důležité pro konečné zákazníky i systémové integrátory. Je určena k použití při specifikování sítě i jako pomůcka pro pracovníky přímo se zbývající projektováním a použitím ethernetových sítí v průmyslu. Pokrývá etapy projektování, instalace i zkoušení systémů s dodatkem věnovaným zkoušení měděných i optických kabelů pro Ethernet. S ohledem na to, že celá oblast se stále ještě vyvíjí, není nejnovější směrnice IAONA předpisem, který by určoval, jaký konkrétní konektor se má použít v těch kterých provozních podmínkách. Z toho, že se tvůrci směrnice soustřeďují na skutečný „tvrdý“ reálný čas, správu systému a bezpečnost, je patrné, že jsou si velmi dobře vědomi, co výrobci zavádějící Ethernet v současné době potřebují. Směrnice tak tvoří mnohonárodní základnu pro široké využití Ethernetu v nespočetném množství aplikací v průmyslovém prostředí. Lze ji volně stáhnout z webové stránky IAONA (www.iaona.org).
[ARC News, 28. března 2003.]

(sk)


Obr. 1.

Nové světelné sloupy

Rockwell Automation rozšířil svoji řadu signalizačních světelných sloupů o průměru 70 mm s označením 855T o nové sloupy o průměru 50 mm označené 855E. Krytí těchto nových světelných modulů je IP65 a zvukových modulů IP65. Nabídka obsahuje univerzální žárovkový modul s trvalým světlem pro napájecí napětí 12 a 24 V AC/DC a 120 a 230 V AC i modul žárovkový nebo LED s přerušovaným světlem. Zvukové moduly jsou k dispozici ve dvou provedeních – jednotónový, s možností výběru ze dvou tónů a dvoutónový.

ControlTech, s. r. o., info@controltech.cz, http://www.controltech.cz


Program semináře Průtok 2003

V letošním roce pořádá komitét IMEKO CZ TC 9 opět pravidelný seminář Průtok 2003, který se bude konat v úterý 3. června 2003 od 8.30 h v Praze 3 – Žižkově, v konferenčním sále Raiffeisen stavební spořitelny, a. s., Koněvova 2747/99 (poblíž křižovatky Ohrada).

Dopoledne budou na programu semináře přednášky:

 • Principy měření průtoku,
 • Přístroje pro měření průtoku,
 • Metrologické zajištění měření průtoku plynu v ČR,
 • Měření průtoku při garančním měření velkých strojů,
 • Zkušební měřicí trať průtoku na ÚAMT FEKT VUT Brno,
 • Způsoby měření průtoku v otevřených žlabech,
 • Teoretická východiska pro měření průtoku vody v rostlinách,
 • Technické novinky v měření průtoku u firem Emerson Process Management a Yokogawa.

Na odpoledne je připraven interaktivní seminární kurs zaměřený na oživení teoretických znalostí a výměnu zkušeností z praxe v oboru měření průtoku tekutin v průmyslu podle potřeb účastníků. Možné bude diskutovat témata:

 • teorie průtoku (Re, uzavřené i otevřené kanály, podmínky k měření průtoku atd.),

 • principy měření průtoku (měřidla průřezová aj. využívající měření rozdílu tlaků, indukční, vírová, ultrazvuková mechanická – objemová, turbínová, hmotnostní atd.),

 • kalibrace průtokoměrů,

 • normy ČSN a ISO, zákon o metrologii,

 • technické aspekty používání průtokoměrů (vliv provozních podmínek, korekce apod.).

Jako panelisté se diskuse zúčastní mj. doc. Ing. L. Bejček, CSc., Ing. R. Berný, prof. Ing. S. Ďaďo, DrSc., doc. Ing. J. Jenčík, CSc., RNDr. J. Kučera, Ing. P. Kárník, CSc., Ing. D. Mattas, Ing. S. Orlíková, Dr. Ing. R. Strnad, Ing. J. Tesař a Ing. J. Vršecký, CSc.

Řešit konkrétní problémy z praxe bude možné také se zástupci vystavujících firem v předsálí jednacího sálu semináře.

Na odborné dotazy týkající se programu odpoví Ing. Pavel Kárník, CSc. (pavel.karnik@svn.cz).

Organizačně seminář zajišťuje a přihlášky k účasti přijímá Agentura ACTION M, Vršovická 68, 101 00, Praha 10.

Přihlásit se lze vyplněním závazné přihlášky on-line na http://www.action-m.com/akce/prutok/prihlaska nebo jejím zasláním faxem na č. 267 310 503, popř. poštou na adresu organizátora.

(pk)


Adastra odděluje divizi Logistica do samostatné firmy

Česká softwarová a konzultační firma Adastra, která se specializuje na řešení v oblasti Business Intelligence, ohlásila oddělení své divize Logistica do samostatné firmy. Nově vzniklá Adastra Logistica, s. r. o., se bude zaměřovat na řešení v oblasti logistiky a dopravy. V jádru řešení dodávaných nově vzniklou firmou jsou softwarové nástroje německé firmy Corbitconnect, které zahrnují:

 • řešení pro optimalizaci tras, vozidel a nákladů,
 • nástroj pro optimalizaci počtu a umístění distribučních skladů,
 • řešení pro řízení vozového parku,
 • nástroj pro optimalizaci tras obchodních zástupců.

Tyto produkty jsou vzájemně provázány, a lze je tedy snadno integrovat. Rovněž integrace s databázovými systémy je snadno realizovatelná prostřednictvím ODBC.

Součástí řešení je i komponenta Maps (subdodavatel komponenty: Digitech, s. r. o.), která zahrnuje velmi podrobné digitalizované mapy ČR a SR.

Kromě již uvedených softwarových nástrojů bude Adastra Logistica poskytovat široké spektrum souvisejících služeb, včetně integrace softwaru, analýzy návratnosti nákladů či hot-line podpory.

(Adastra)


APC preferovaným evropským dodavatelem společnosti Siemens

Firmy American Power Conversion (APC) a Siemens AG posílily své evropské partnerství jmenováním společnosti APC „preferovaným evropským dodavatelem společnosti Siemens pro standardní záložní systémy“. Kontrakt byl podepsán v Mnichově 11. února 2003 oddělením centrálního nákupu společnosti Siemens (GPO).

Tato aliance umožňuje společnosti Siemens prodávat produkty APC prostřednictvím divize Siemens Procurement a Logistic Services, která v tomto případě slouží jako interní a externí distributor. Smlouva pokrývá celou škálu produktů APC.

Podle Roba Grahama, viceprezidenta APC a generálního ředitele APC Europe, jsou výhody pro APC významné, protože výrobky ze širokého sortimentu APC budou automaticky zvažovány pro jakýkoliv potenciální projekt, do kterého Siemens vstoupí.

(ed)


Falzifikáty ložisek

Mnozí si již sami vyzkoušeli, že oděvy nebo výrobky spotřební elektroniky, prodávané na tržnicích nebo podomními obchodníky, mívají sice nízkou kupní cenu, ale pro jejich špatnou kvalitu, krátkou životnost a často i nebezpečnost se jejich koupě nevyplatí.

Padělatelé značkových výrobků se nově soustřeďují i na průmyslové komponenty. Mezi nebezpečnými podvrhy, na něž jsme upozornili v čísle 4/2003, nejsou jen pohony a měniče frekvence. Federace evropských výrobců ložisek (FEMBA) upozorňuje na alarmující růst nabídky falzifikátů značkových ložisek, zejména ložisek SKF, na evropském trhu. Tato ložiska jsou většinou asijského původu.

Přední světoví výrobci ložisek přijímají rozsáhlá opatření k ochraně zákazníků a spotřebitelů. Firma SKF v této souvislosti varuje před nebezpečím hrozícím při nákupu ložisek z neautorizovaných zdrojů. Seznam českých autorizovaných distributorů ložisek SKF je k dispozici na webové adrese www.skf.cz

(ed)

Inzerce zpět