Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 3/2003

Software k ověření shody s CANopen

Firma National Instruments a asociace CAN in Automation (CiA) společně vytvořily a dodávají program CANopen Conformance Test 2.0, umožňující ověřit, zda zařízení deklarovaná pro použití v sítích s protokolem CANopen skutečně vyhovují jeho specifikaci. Jde o revidovanou verzi programu, která zahrnuje aktuální vlastnosti aplikační vrstvy CANopen a čtvrtou verzi komunikačního profilu (CiA DS 301 V4.02). Program vykonává pouze statickou zkoušku, a nekontroluje tedy časování. Z každé zkoušky vytváří protokol se seznamem všech zkušebních kroků a chyb, které se při nich vyskytly. V první fázi je ověřován elektronický průvodní štítek zařízení (Electronic Data Sheet – EDS), jehož prostřednictvím lze u zařízení s protokolem CANopen ověřit obsah adresáře objektů. Prověřuje správnost rozsahů hodnot, podporu povinných vstupů, odkazy na stávající vstupy a konzistenci EDS. Tato část programu s názvem EDS Checker je volně dostupná na webové stránce CIA (www.can-cia.org). Ve druhé fázi zkoušky se zařízení prověřuje fyzicky, tj. ověřuje se komunikační protokol, stavy, přechody sítě atd. Program CANopen Conformance Test mohou používat výrobci při vývoji i koneční uživatelé při přejímce dodávek zařízení s protokolem CANopen. V nezávislém oficiálním zkušebním středisku v sídle CiA se používá k certifikačním účelům.
[CiA, 30. ledna 2003.]

(kp)


7. konference Inteligentní systémy pro praxi s úspěchem

Ve dnech 18. a 19. února 2003 se v Seči na Chrudimsku uskutečnila sedmá mezinárodní konference Inteligentní systémy pro praxi. Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost s novými řešeními, produkty a výsledky činnosti odborných pracovišť v oblasti aplikace principů inteligentních systémů (IS).

Konference se zúčastnilo 65 odborníků z ČR a Slovenska. Bylo předneseno 32 přednášek a vydán sborník s  41 příspěvky. K velmi zajímavým patří zejména příspěvky věnované aplikacím principů a metod IS v průmyslové a ekonomické praxi – řízení protipumpážní ochrany turbokompresoru, optimalizace provozu plynárenské soustavy, predikce ekonomických parametrů HDP, burzovních indexů aj., rozvrhování vsázkových procesů, supervize vodárenské distribuční sítě a model řízení nádrží za povodní. Produkty umožňující efektivní tvorbu aplikací představily společnosti Bartech, Gensym, Humusoft, ProTys, StatSoft a TriloByte.

Konference na téma IS si našla své pevné místo v kalendáři odborných akcí a významně přispívá k seznamování odborné veřejnosti s novinkami na tomto poli. Sborník lze, do vyčerpání zásoby, získat na adrese petra.adamova@adam-ova.cz

(ed)


Seminář Průtok 2003 zčásti netradičně

Může snad někdo v současném světě tvrdé konkurence, neustálých změn a postupu vpřed zpochybňovat nutnost vzdělávání? Je snad možné vystačit se znalostmi let šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých minulého století při práci se složitými technologiemi a jejich velmi důmyslnou měřicí a řídicí technikou?

Česká národní organizace IMEKO a její technická skupina TC 9 – měření průtoku (IMEKO CZ TC 9) má ve své vizi i konkrétních plánech zakotveny akce cílené na vzdělávání odborné technické veřejnosti tak, jak je stanoveno v zákoně č. 360/92 Sb. (Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Organizace IMEKO se nezaměřuje na autorizované osoby, které mají sebevzdělávání za povinné, ale na tzv. ostatní osoby. Ostatní osoby jsou pracovníci, kteří nesložili odpovídající zkoušky, a nejsou tudíž autorizovanými inženýry, energetickými auditory apod. Jsou však odborníky, kteří vědí, že bez širokých znalostí nejen technických, ekonomických, ale i jiných nelze odvést a zákazníkům a zaměstnavatelům předat kvalitní práci. Cílem organizace IMEKO je preventivně vytvářet podmínky pro jejich kvalitní činnost, a to zpřístupněním odborných znalostí všech stupňů podle jejich potřeby.

Na lednové schůzi výboru IMEKO CZ TC 9 byl v uvedených souvislostech přijat návrh skloubit klasický model odborné konference, popř. semináře, s doškolovacím kursem, vedeným přibližně na bakalářské úrovni znalostí. Doškolování bude mít interaktivní způsob výuky, umožňující všem účastníkům vyjádřit svůj názor na jednotlivé předložené technické problémy.

Seminář Průtok 2003, který se bude konat v Praze v úterý 3. června (jako další z řady pravidelných každoročních akcí IMEKO CZ TC 9, zaměřených střídavě na měření průtoku a výšky hladiny), bude mít dvě části. Dopoledne bude vyhrazeno tradičním odborným přednáškám a referátům a výstavce měřicí techniky. Na odpoledne bude připraven výukový kurs Základy měření průtoku kapalin a plynů v průmyslu.

Podrobnější informace poskytuje a přihlášky přednášek i předběžné přihlášky k účasti na akci přijímá Ing. Pavel Kárník, CSc., předseda IMEKO TC 9, e-mail: pavel.karnik@svn.cz

(pk)


18. hydraulika a pneumatika zve autory

Odborná sekce Hydraulika a pneumatika České strojnické společnosti a katedra automatizační techniky a řízení Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava pořádají v Praze ve dnech 30. září a 1. října 2003 již osmnáctou mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika. Konference je základnou pro širokou výměnu odborných zkušeností a nových poznatků a řešení v oboru hydraulických a pneumatických prvků a systémů a místem pro setkání odborníků – konstruktérů strojů, techniků a uživatelů hydraulických a pneumatických systémů z praxe s pracovníky z vysokých škol, výzkumu a vývoje.

Hlavní tematické okruhy konference jsou:

  • hydraulické systémy výrobních strojů a zařízení,
  • hydraulické systémy v mobilní technice,
  • vývoj hydraulických prvků (hydrogenerátory, ventily),
  • pneumatické systémy a jejich aplikace,
  • pneumatické prvky a jejich inovace,
  • tekutinové systémy v automobilovém průmyslu,
  • elektronika a tekutinové systémy, řízení tekutinových systémů, metody umělé inteligence v tekutinových systémech,
  • modelování, simulace systémů, numerických metod a programových prostředků ve výzkumu a vývoji tekutinových prvků a systémů (simulační výpočty, CFD, MKK atd.).

Současně s konferencí se uskuteční výstavka produktů.

Anotace příspěvků (uzávěrka 21. 3. 2003), přihlášky k účasti i požadavky na výstavní plochu lze zaslat elektronicky přes http://ichp2003.vsb.cz nebo poštou na adresu: Sekretariát 18. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2003, Ludmila Stránská, Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 206, fax: 221 082 203, e-mail: ichp2003@vsb.cz

(ed)


Velmi přesné digitální zkušební tlakoměry

Obr. 1.

Digitální tlakoměry Ashcroft řady 20xx vynikají především minimální sdruženou chybou až ±0,05 % z měřicího rozsahu, která není překročena v celém rozmezí provozních teplot od –18 do +63 °C. Sdružená chyba zahrnuje nelinearitu, hysterezi, opakovatelnost a nestabilitu pevných mezních bodů měřicího rozsahu s horní mezí od 25 kPa do 50 MPa, včetně měření vakua.

Pouzdro tlakoměru s krytím IP67 má jmenovitý průměr 80 mm a celkovou hloubku 71 mm. Volit lze nastavení dvanácti měrových jednotek, čtyř frekvencí vzorkování (1 až 10 Hz) a sedmi jazyků pro komunikaci. Dále funkce průměrování údaje, zapamatování nejmenší a největší hodnoty, doby do automatického vypnutí a další. Výška znaků zobrazovače LCD je 16 mm a relativní hodnota tlaku se navíc zobrazuje v podobě vodorovného sloupcového grafu. Zdrojem energie jsou tři alkalické články AAA, zaručující provoz po nejméně 1 000 hodin. Připojení zdroje tlaku lze volit zdola (viz obr.) nebo zboku.

K dispozici jsou modely 2089 (sdružená nejistota do ±0,05 %), 2086 (±0,1 %) a 2084 (±0,25 %). Tlakoměry jsou svými metrologickými charakteristikami vhodné pro zkušební účely.

MaRTOP, s. r. o., tel.: 272 772 503, e-mail: martop@login.cz, http://www.dresserbae.de


Produkty Beckhoff na českém a slovenském trhu distribuuje firma Dyger

Počáteční velmi úspěšný rok prodeje potvrdil, že řídicí systémy pro stroje, technologie a budovy se značkou Beckhoff patří mezi nejlepší na světě a mají své důležité místo i na domácím trhu.

Obr. 2.

Firma dodává čtyři typové řady řídicích systémů s možností volby komunikačního protokolu, jednotné vývojové prostředí TwinCAT pro PLC, NC a CNC s bohatou knihovnou funkcí, řadu ovládacích panelů od 6,5" až po 20", systém více než jednoho sta druhů distribuovaných I/O svorkovnic s krytím IP20 a IP67, servopohony, řízení pro aplikace s hydraulickými prvky a další produkty.

Z posledních novinek uvádíme především systém napojení spínacích nízkonapěťových přístrojů na K-bus, vnitřní sběrnici distribuovaných I/O modulů, modul plnící funkci elektronického tepelného relé pro stykače s možností jeho sledování a ovládání, modul integrující spouštěče motorů TeSys U (Schneider Electric) do systému I/O modulů nebo modul integrující pneumatické jednotky Festo do vnitřní sběrnice Beckhoff IP-link (viz obrázek).

Dyger, s. r. o., tel. 541 321 004, e-mail: info@dyger.cz, http://www.dyger.cz


Nový RSLogix 5000 verze 11

Nový RSLogix5000, který byl uveden na trh letos na podzim, přináší novou kvalitu pro programátory aplikací řídicích systémů CompactLogix, FlexLogix, ControlLogix, SoftLogix5800 a DriveLogix. Programátor si nyní může zvolit zápis programu ve čtyřech jazycích: v jazyce kontaktních schémat, funkčních bloků, ve strukturovaném textu nebo v jazyce sekvenčního programování. V případě potřeby může tyto jazyky libovolně kombinovat. Pro programátory v jazyce funkčních bloků přibyl software 9323-Atuneene, který pomáhá nastavit a naladit blok PIDE (PID regulátor s rozšířenou sadou funkcí, umožňující realizovat např. samonastavení regulátoru). RSLogix5000 je k dostání v pěti verzích od nejmenší (Mini), určené pouze pro systémy CompactLogix a FlexLogix, až po verzi Professional, v níž je obsažen Atune, RSLinxProfessional, všechny vyjmenované programovací jazyky a RSNetworx pro ControlNet a DeviceNet.

ControlTech, s. r. o., info@controltech.cz, www.controltech.cz


Cisco nabízí Ethernet pro výrobní prostředí

Společnost Cisco Systems vyvinula odolný přepínač umožňující realizovat spolehlivé ethernetové sítě v nepříznivém prostředí průmyslových provozů. Inteligentní přepínač Cisco Catalyst 2955 se vyznačuje zabezpečeným řízením přístupu k automatizačním sítím, velkou spolehlivostí, k níž přispívá redundantní napájecí zdroje, dále schopností sledovat výkonnost sítě apod. Vyroben je z odolných komponent určených pro průmyslové prostředí. Jsou pro něj charakteristické pasivní chlazení, montáž na lištu DIN, široký rozsah pracovních teplot (–40 až +60 °C) a odolnost proti vibracím a rázům. Jde o další z nutných kroků na cestě k přijetí Ethernetu za standardní průmyslovou síť.
[ARC News 7. března 2003.]

(kp)


FDA reviduje postoj k elektronickým podpisům a záznamům

Úřad pro potraviny a léčiva USA (U. S. Food and Drug Administration – FDA) zveřejnil nový návrh dokumentu popisujícího jeho současný názor na rozsah působnosti a použití platné směrnice Part 11 of Title 21 of the Code of Federal Regulations; Electronic records; electronic signatures (21 CFR Part 11). Dokument říká, že FDA má v úmyslu směrnici přezkoumat, a nevylučuje návrh její revize. FDA současně ruší své předchozí návrhy dokumentů v této oblasti, včetně směrnice Compliance Policy Guide CPG 7153.17.

V rámci přezkoumávání směrnice 21 CFR Part 11 má FDA v úmyslu zúžit rozsah její působnosti a uvážit míru závaznosti jejích určitých ustanovení: např. by běžně nemusely být ukládány sankce při neshodě s požadavky na validaci, na záznamy o auditu a na schopnost uchovávání a kopírování elektronických záznamů, které jsou uvedené ve směrnici. Uvážlivě bude postupováno i vůči systémům uvedeným do provozu před vstupem směrnice 21 CFR Part 11 v platnost. Záznamy o výrobě nicméně budou muset být dále uchovávány a předkládány v souladu se známými základními pravidly, což bude FDA vymáhat.
[ARC News, 28. února 2003.]

(kp)


Dny nové techniky Rockwell Automation 2003

V Praze 26. a v Brně 28. února 2003 se uskutečnily již tradiční Dny nové techniky společnosti Rockwell Automation. Zúčastnilo se jich celkem asi 150 zájemců o výrobky této firmy. Specialisté z kolínské společnosti ControlTech, s. r. o., autorizovaného distributora výrobků firmy Rockwell Automation v ČR a na Slovensku, Ukrajině a v Maďarsku, je seznámili s novou servisní organizací Rockwell Automation Services, se sídlem v Kolíně, a především s mnoha technickými novinkami, a to v oblastech: servopohony, řídicí systémy, komponenty pro sítě nn, průmyslové počítače, měniče frekvence a softstartéry, operátorská rozhraní, mezisíťová komunikace, bezpečnostní prvky a rádiová identifikace. Zájemcům byl také představen software pro navrhování řídicích systémů Integrated Architecture Builder. Pro zásadní význam technicky zaměřených aktivit pro stávající i nové zákazníky bude firma ControlTech v budoucnu v podobných akcích pokračovat. Upozorňováno na ně bude na webové stránce http://www.controltech.cz, kde lze mj. objednat zasílání zpráv o novinkách e-mailem, a také ve firemním časopisu ControlTech news (k objednání tamtéž).

(sk)


Siemens A&D uvádí pohony Sinamics

Divize Siemens Automation and Drives (A&D) představí letos na průmyslovém veletrhu v Hannoveru pod označením Sinamics novou generaci prostředků pro techniku pohonů plně kompatibilních s jejími vlastními automatizačními systémy Simatic a Simotion. Do budoucna převezmou produkty řady Sinamics roli jednotné projektové i realizační základny všech pohonů od A&D – od jednoduchých pohonů čerpadel až po složité pohony realizující komplexní úlohy řízení a pohybu a nastavování polohy např. v balicích strojích. Z řady Sinamics je nyní nabízen univerzální modulární stavebnicový měnič frekvence Sinamics S120, vhodný pro širokou škálu průmyslových aplikací ve strojích s jednou i několika řízenými osami, k vektorovému řízení a pro servomechanismy. Uživatel může jednotlivé bloky stavebnice S120 snadno kombinovat do sestav podle svých požadavků v rozsahu výkonů od 1,6 do 1 100 kW. Z nové řady je k dispozici také kompaktní měnič frekvence Sinamics G110, napájený ze sítě 230 V/50 Hz a určený pro všeobecné použití v průmyslu.
[Tisková zpráva Siemens AG, 26. 2. 2003.]

(sk)


Průmysl žádá moderní servopohony

Obr. 3.

Podle průzkumu provedeného agenturou IMS Research dávají uživatelé stále častěji přednost decentralizovaným řešením s moderními, „inteligentními“ servopohony s integrovaným systémem řízení polohy. V příštích třech letech hodlá toto řešení použít téměř 54 % respondentů nakupujících servomotory. Zejména proto, že jsou snadno konfigurovatelné a velmi výkonné a usnadňují realizaci modulárních systémů řízení pohybu. Tento vývoj nicméně neznamená konec používání dosud standardních servopohonů. Přechod k decentralizovanému řízení s inteligentními pohony je postupný a významnou část trhu se servopohony budou i nadále představovat pohony bez integrovaného řízení polohy.

Podle výsledků studie významně vzroste zájem také o servomotory s vestavěným měničem frekvence i elektronikou řízení polohy. Že v příštích třech letech takové výrobky nakoupí, předpokládá více než třetina respondentů. U servomotorů s integrovaným měničem a řízením polohy je princip decentralizace architektury řídicího systému dotažen skutečně do krajnosti. V porovnání s řešením založeným na samostatných komponentách (motoru, měniči frekvence a řídicím systému) mohou nabídnout úsporu pořizovacích nákladů, jednodušší kabeláž a menší rozměry rozváděčů.
[InTech News, 8. ledna 2003.]

(kp)


Intel Centrino

Společnost Intel Corporation představila produkt Intel® Centrino™, zahrnující nový procesor a související čipové sady zajišťující funkce bezdrátových sítí podle standardu 802.11. Kromě bezdrátových komunikací je Intel Centrino vybaven funkcemi navrženými s cílem prodloužit provozuschopnost zařízení při napájení akumulátory a umožní konstruovat tenčí a lehčí notebooky a jiná mobilní zařízení.

Notebooky s technikou Intel Centrino jsou okamžitě dostupné od předních výrobců počítačů z celého světa. Intel Centrino Mobile Technology v České republice nabízí společnosti Dell, Toshiba a mnoho dalších důležitých lokálních a mezinárodních počítačových výrobců.

V celém světě neustále vznikají nové přístupové body (hotspots) – místa, odkud se uživatelé mohou připojovat s použitím bezdrátových technologií podle standardu 802.11. Podle průmyslových analytiků společnosti IDC jich bude do roku 2005 na celém světě více než 118 000. V rámci zavádění techniky pro mobilní zařízení Intel Centrino Intel spolupracoval s předními poskytovateli bezdrátových služeb po celém světě s cílem urychlit rozmisťování veřejných připojovacích bodů a zvýšit informovanost o jejich existenci. Intel také vypracoval program Wireless Verification Program, který zahrnuje testování techniky Intel Centrino s různými zařízeními přístupových bodů, různými kombinacemi softwaru atd. Společnost Intel také vypracovala celosvětový program Wireless Identifier Program, který uživatele informuje, že síť určitého poskytovatele služeb byla verifikována pro použití techniky Intel Centrino. Nadto Intel založil fond pro investování do firem, které pomáhají rozšiřovat infrastrukturu a možnosti nutné ke zvýšení dostupnosti využívání bezdrátové mobilní výpočetní techniky.

(Bk)


Věda a průmysl společně

Předsedkyně AV ČR doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Stanislav Kázecký, CSc., podepsali 30. ledna 2003 v Praze Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Při uzavíraní smlouvy vycházely smluvní strany ze společného zájmu na vytváření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice, zejména rozvíjením základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, posilováním spolupráce mezi pracovišti základního a aplikovaného výzkumu a přenosem výsledků základního výzkumu do průmyslové praxe.

Za plnění smlouvy je za Akademii věd ČR odpovědný člen předsednictva Akademické rady AV ČR Ing. Karel Aim, CSc., za Svaz průmyslu a dopravy jeho viceprezident Ing. Karel Šperlink, CSc.

(AV ČR)


Záznamník teploty pro práškové lakovny

Obr. 4.

Autonomní záznamník teploty umožňuje velmi přesně zaznamenávat teplotu povrchu lakovaných dílů při průchodu vytvrzovací pecí. Zařízení pro sledování teploty se skládá ze čtyř částí. První je elektronický záznamník se čtyřmi vstupy a kapacitou 55 000 zaznamenaných údajů. Minimální interval ukládání hodnot je 2 s (kapacita paměti potom postačuje téměř na 1,5 h nepřetržitého záznamu). Přesnost měření je do 0,8 °C (v rozsahu do 200 °C), rozsah měření do 1 000 °C a rozlišení 0,1 °C. Tepelná ochrana záznamníku chrání citlivou elektroniku před vysokými teplotami, kterým je přístroj vystaven při průchodu pecí. Rozměry záznamníku jsou 260 × 160 × 90 mm, maximální teplota okolí 230 °C, tepelná odolnost přibližně 45 min při průměrné teplotě 230 °C, 1,5 h při průměrné teplotě 175 °C. Snímače teploty jsou snadno tvarovatelné termoelektrické články v délkách až několik metrů. U feromagnetických výrobků lze s výhodou použít snímače s magnetickým upevněním. K dispozici je komfortní software, který je uživatelsky velmi přívětivý a poskytuje komplex nástrojů pro zpracování, zobrazení a archivaci dat.

Systém při záznamu teploty až ze čtyř míst projíždí společně s výrobky pecí a průběžně zaznamenává buď teplotu pecní atmosféry, nebo přímo povrchovou teplotu výrobků. Po dokončení snímání jsou uložené hodnoty přeneseny do počítače a v podobě tabulky nebo grafu vytištěny nebo uloženy do archivu pro další zpracování. Tímto způsobem lze např. srovnávat aktuální tvar teplotní křivky s tvarem žádaným (zaznamenaným např. po prvotním seřízení pece) a v případě potřeby upravovat zdroje tepla v peci.

Testo, s. r. o., http://www.testo.cz, e-mail: info@testo.cz


Siemens – postup k integraci

Na celoevropské tiskové konferenci ve Frankfurtu n. M. dne 26. 2. 2003 seznámili zástupci koncernu Siemens před blížícím se hannoverským veletrhem odbornou veřejnost s novými možnostmi v oblasti inovací v průmyslu. Siemens patří k firmám, které disponují takovým odborným potenciálem, že může nabídnout komplexní službu, která zahrnuje projekt i realizaci technologické stránky celého výrobního procesu.

Klíčem k ekonomickému úspěchu systémových řešení se stal koncept úplně integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA),

oficiálně zavedený do praxe firmy Siemens v roce 1996 a v roce 2000 následovaný konceptem energetického managementu TIP (Totally Integrated Power). Firma má na svém kontě zajímavé realizace, např. technologické vybavení nové haly 3 na výstavišti ve Frankfurtu i velký počet řešení pohonů v různých průmyslových provozech. Na hannoverském veletrhu bude veřejnosti mj. představen velmi účinný měnič Sinamics G150 pro pohony čerpadel, turbodmychadel a kompresorů. Firma tu ve společné expozici divizí A&D a I&S bude prezentovat celou širokou škálu komponent, systémů a průmyslových řešení založených na konceptech TIA a TIP.

(eš)

Inzerce zpět