Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 11/2002

Microsoft Embedded and Mobile Developer Conference

Jak jsme čtenáře již předběžně informovali v čísle 8-9, pořádá firma Microsoft spolu s partnery T-Mobile a časopisem Automa konferenci Microsoft Embedded and Mobile Developer Conference. Konference je určená pro odbornou veřejnost, profesionály z oboru informačních technologií, programátory a softwarové návrháře, kteří se chtějí seznámit s novými technologiemi a operačními systémy platformy Microsoft.net, s možností jejich využití a tvorby aplikací pro vestavná a mobilní zařízení.

Konference se koná 27. listopadu 2002 od 9 do 16 hodin v hotelu Top Hotel Praha (Blažimská 4, Praha 11; http://www.tophotel.cz).

Přednášky budou zaměřeny na jednotlivé produkty (Windows CE embedded, Windows XP embedded), ale i na ukázky systémů a aplikací. Firma T-Mobile zde např. představí MDA (Mobile Digital Assistant) Pocket PC Phone Edition 2002. Účastníci budou mít možnost nejen se s ním blíže seznámit, ale i zakoupit si jej za zvýhodněnou cenu a jeden z účastníků odpovědní ankety si jej odnese zadarmo jako dárek.

Vstup na konferenci je možný jen po předchozí registraci. Registrovat se lze na webové adrese http://www.microsoft.cz/akce/embmobile/. Registrační poplatek je 500 Kč; majitelé MSDN Subscription najdou na webu podmínky, za nichž se mohou konference zúčastnit zdarma.

Kromě mnoha cenných informací si účastníci konference odnesou i CD s informacemi a materiály o prezentované tematice a brožuru o vývoji aplikací pro vestavné počítače a mobilní zařízení.

(ed)


10Gb Ethernet je standardizován

Výbor pro standardy IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) v polovině června podle plánu oficiálně schválil nový standard 802.3ae, který zvyšuje dosavadní maximální přenosovou rychlost sítě Ethernet o celý řád na deset gigabitů za sekundu (10 Gb/s, tzv. 10Gb Ethernet). Nový standard odráží pokračující vývoj Ethernetu směrem k větší rychlosti, odpovídající zásadnímu růstu intenzity provozu v sítích a na internetu. Práce na něm začaly zkraje roku 1999 a podílely se na nich stovky průmyslových subjektů z celého světa. Standard umožní realizovat širokopásmové aplikace v oblastech jako např. multimédia, intenzivní distribuované zpracování dat, snímání obrazu, CAD apod.

Pod hlavičkou IEEE 802.3ae jsou schváleny parametry pro řízení přístupu k médiu, fyzická média a řídicí parametry sítě pro přenosovou rychlost 10 Gb/s. Standard přímo navazuje na dosavadní gigabitové ethernetové páteřní sítě, používá výhradně plně duplexní provoz a podporuje několik druhů fyzických médií se zvláštním zaměřením na optická vlákna. Jeho optická rozhraní umožňují přenos po jednovidových vláknech na vzdálenost až 40 km a po několikavidových na 300 m. Protože používá stejný způsob správy sítě jako předchozí standardy Ethernetu, bude moci většina uživatelů při převodu podnikových aplikací na úroveň 10 Gb/s využít již instalovanou architekturu, software a kabelové rozvody.

Standard IEEE 802.3ae je navržen pro použití v místních (Local Area Network – LAN), komunálních (Municipal Area Network – MAN) i rozlehlých (Wide-Area Network – WAN) sítích. Volitelná fyzická vrstva WAN dovoluje prodloužit 10Gb Ethernet až na vzdálenosti typické pro MAN a WAN. Podle představitelů IEEE má 10Gb Ethernet význam zejména pro internet, jehož téměř všechen provoz začíná anebo končí v ethernetových uzlech. Podstatné je, že uživatelé si s příchodem nového standardu mohou volit Ethernet s přenosovou rychlostí od 10 Mb/s do 10 Gb/s při zachování jim známého způsobu správy sítě a konzistentního přemostění mezi sítěmi s různou rychlostí přenosu.
[InTech News, 2002.]

(sk)


Validace měření pro Conoco

Obr. 1.

Firma Emerson Process Management získala kontrakt v hodnotě přibližně dvanácti milionů dolarů od firmy Conoco Limited na správu integračních měřicích systémů pro těžbu ropy a zemního plynu v jižní oblasti Severního moře (naležiště Southern North Sea nedaleko britského zálivu Wash). Jde o těžební komplexy vrtných plošin Loggs, Viking a CMS a pobřežní terminál Theddlethorpe poblíž Lincolnshiru. Kontrakt byl podepsán na pět let s opcí na dalších pět let.

Přesné a spolehlivé integrační měření je pro těžební společnosti velmi důležité, neboť slouží pro finanční účetnictví, obchodní styk a výpočet daní. I malá nepřesnost v denním odečtu má důsledky vyjádřitelné v odpovídající finanční částce.

Inženýři firmy Emerson Process Management budou pracovat v kancelářích firmy Conoco, v pobřežním terminálu i na těžebních plošinách na volném moři. Tým odborníků firmy Emerson bude mít na starosti validaci měřených údajů, testování a certifikaci měřicích zařízení a bude se podílet na instalaci všech fakturačních měřicích zařízení.

Firma Conoco očekává, že spolupráce s firmou Emerson Process Management přinese nejen zlepšení přesnosti a větší důvěru v naměřené údaje, ale díky uplatnění moderních metod prediktivní údržby, testování a validace i snížení nákladů na měření.

(Bk)


Evropský tým pro projekt ASPIC/Linux bilancoval

V prostorách společnosti Frantschach Pulp & Paper Czech a. s. ve Štětí se 10. září 2002 sešli na závěrečné pracovní schůzce představitelé organizací zúčastněných po dobu asi dvou let na mezinárodním projektu ASPIC for Linux (ASPIC/Linux), řešeném v rámci a s finanční podporou 5. rámcového programu podpory výzkumu a vývoje v EU. Hlavním řešitelem projektu ASPIC/Linux je liberecká firma Merz, spol. s r. o., původce původního systému SCADA ASPIC (Adaptable Software for Process vIsualisation and Control). Spolupracující organizace z Německa, Švédska a Velké Británie zajišťovaly především organizační stránku projektu a nezávislé testování programového kódu vytvořeného firmou Merz. Papírna Frantschach Pulp & Paper Czech a. s., kde je současná verze systému ASPIC/Linux použita k řízení úpravny vody, měla v projektu roli konečného uživatele. Účastníci schůzky posoudili průběh prací i výsledek projektu. Shodli se, že dovedením systému ASPIC/Linux do stadia beta-verze bylo dosaženo cíle projektu stanoveného zadáním. Dále shrnuli získané zkušenosti a stanovili další technické i organizační kroky nutné k uzavření a vypořádání projektu na úrovni Evropské komise a k potřebnému rozšíření informace o vytvořeném softwaru. Projekt ASPIC/Linux je pro firmu Merz součástí prací na systému ASPIC MP (MultiPlatform), který v konečném provedení nabídne průmyslové funkce SCADA nezávisle na použitém operačním systému (Windows, Linux).

(sk)


Seminář Merz o řízení vodárenské sítě

Dne 3. října 2002 uspořádala liberecká firma Merz, spol. s r. o., v Plzni v areálu společnosti Vodárna Plzeň, a. s., odborný firemní seminář s názvem Monitorování a řízení vodárenské sítě města Plzně.

Účastníci semináře se seznámili s provozy společnosti, zásobující vodou rozlehlou průmyslovou aglomeraci s asi 230 000 obyvatel, a především se  systémem pro sledování a řízení vodárenské sítě v Plzni, který byl firmou Merz, jako zastřešující organizací, realizován ve dvou etapách – první část (1997 až 2000) s  ASPIC 3.30 a druhá část (2001 až 2002) s ASPIC MP (MultiPlatform). Software ASPIC implementovaný na vodárenském dispečinku v Plzni umožňuje na dálku sledovat i řídit objekty úpravny vody (prostřednictvím sady PLC SAIA) a přes radiomodemovou síť sledovat všechny objekty vodárenské distribuční sítě (vodojemy a redukční a čerpací stanice, sběr hodnot prostřednictvím deseti SAIA PCD při celkovém počtu 2 100 vstupů). Řídicí a vizualizační (SCADA/HMI) software ASPIC byl vyvinut přímo firmou Merz a je úspěšně použit i v dalších projektech, zejména v papírenství a ve farmacii. V Plzni jde o první implementaci aplikace ASPIC ve vodárenství, podle vyjádření uživatele úspěšnou. Při výběrovém řízení byly jako výhoda vyhodnoceny především náklady na projekt a jeho realizaci a domácí vývojové zázemí softwaru ASPIC.

(sk)


Nové centrum automatizace B&R

Firma B&R automatizace, spol. s r. o., dceřiná společnost stoprocentně vlastněná mateřskou firmou Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik, se sídlem v Rakousku, působí v ČR od roku 1997. V současné době má 25 zaměstnanců, většinou aplikačních techniků, a patří mezi tři nejvýznamnější dodavatele automatizačních prostředků a řešení pro konečné výrobce strojů a strojních zařízení i k předním dodavatelům techniky pro řízení procesů v ČR. Firma má od začátku hlavní sídlo vBrně; místní podpůrná pracoviště jsou nyní v Plzni a v Novém Mestě nad Váhom na Slovensku. Rostoucí objem činnosti a snaha co nejlépe uspokojovat potřeby zákazníků přivedly firmu B&R automatizace k rozhodnutí vybudovat v Brně pro potřeby své i zákazníků nové, pro technickou činnost, poradenství i školení dostatečně dimenzované centrum automatizace B&R. Nové prostory o ploše 577 m2, vybudované nepříliš daleko od brněnského Výstaviště ve Stráského ulici v Brně-Žabovřeskách za deset měsíců, byly uvedeny do provozu právě včas, aby v nich mohli být denně po dobu konání MSV 2002 vítáni návštěvníci večerů otevřených dveří. Všichni tak mohli, a zájem byl značný, po seznámení s novými produkty značky B&R ve stánku, poznat i kvalitu nového zázemí, odkud jim v budoucnu budou poskytovány, jak jsou rozhodnuti všichni pracovníci firmy, neméně kvalitní podpora a služby.

(ed)


Konference Eurosensors XVI se konala v Praze

Ve dnech 15. až 18. září 2002 se v Praze-Dejvicích v budově FEL ČVUT konal šestnáctý ročník konference Eurosensors. Zúčastnilo se jí 488 posluchačů z 36 zemí (nejvíce byly zastoupeny Německo, Francie, Velká Británie, Španělsko, Česká republika a Švýcarsko), své příspěvky předneslo 119 přednášejících a postery prezentovalo 265 účastníků.

V rámci konferencí Eurosensors se od roku 2000 uděluje cena Eurosensors. Letos tuto cenu obdržel Harrie Tilmans z nizozemské University of Twente (Enschede) za práci v oblasti MEMS (Microelectromechanical Systems). Perspektivy vývoje radiofrekvenčních MEMS, které naleznou uplatnění především v oblasti bezdrátové komunikace, byly předmětem jeho přednášky, jež uvedla odborný program prvního dne.

Mimořádný zájem na konferenci vzbudily prezentace výsledků v oblasti biochemických senzorů. Přehledovou přednášku Anthonyho Turnera si vyslechlo auditorium, které zcela zaplnilo velkou přednáškovou místnost Elektrotechnické fakulty ČVUT. Biochemické senzory již opustily akademická pracoviště – v dalších přednáškách se hovořilo také o aplikacích těchto senzorů v medicíně, biotechnologiích apod.

K dalším zajímavým tématům patřily např. rezonanční akustické senzory, o nichž hovořil v jedné z úvodních přednášek Richard Cernosek z Auburn University (USA). Na jeho přednášku potom navázaly v samostatné sekci další prezentace, popisující tyto zajímavé senzory, které se sice objevily již před mnoha lety, ale teprve nyní prožívající rozmach v souvislosti s novými aplikacemi pro měření průtoku, hmotnosti, vlastností materiálu (pružnosti, viskozity) a pro detekci chemických a biologických látek.

Z dalších témat se lze zmínit např. o zpracování signálů (o nových postupech pro linearizaci, kompenzaci teplotního driftu a zpracování slabých signálů přednášel v jednom z úvodních referátů Shoji Kawahito z Shizuoka University v Hamamatsu v Japonsku), o optických snímačích, magnetických snímačích, inteligentních snímacích systémech atd.

Účastníci vyjádřili s konferencí spokojenost, a to nejen s jejím vědeckým obsahem, ale i s organizační prací pořadatelů, která byla v době špatně fungující dopravy v Praze velmi náročná. Další ročník konference se bude konat v roce 2003 v Portugalsku (http://www.eurosensors.gov).

(Bk)


Přečetli jsme za vás

Soft-hardware (Programy inspirované biologií – hardware s vlastnostmi softwaru)
Autoři popisují tzv. vyvíjející se obvody, které charakterizují jako technologii umožňující vytvořit vyvíjející se systém, který je schopen autonomně a dynamicky měnit své fyzické zapojení v závislosti na změně prostředí, v němž je použit. Systém je založen na rekonfigurovatelných obvodech, např. programovatelných hradlových polích. Při návrhu jejich zapojení se obvykle používají metody dekompozice a minimalizace. U evolučního návrhu obvodů je tomu jinak: je zadána funkce vhodnosti (fitness) a zapojení se navrhuje evolučním algoritmem. U vyvíjejících se obvodů se jde ještě dále: funkcí vhodnosti je několik a představují tak měnící se okolní prostředí. Celý proces evoluce obvodu je přitom realizován v hardwaru.

Autoři v článku rozebírají výhody a problémy vyvíjejících se obvodů a odkazují i na první aplikace v praxi.

[SEKANINA, L. – DRÁBEK, V.: Soft-hardware (Programy inspirované biologií – hardware s vlastnostmi softwaru). Vesmír, 81 (132), 2002, č. 7, s. 393-395.]

Archivování dat a digitální archiv
Do běžné praxe stále více pronikají elektronické dokumenty. Některé z nich mohou nabýt charakteru archiválií – jsou to záznamy, které mají trvalou hodnotu. Tyto záznamy se ukládají ve státních institucích – archivech. Organizace, která je původcem archiválií, je povinna je po určité době archivu předat. Autoři v článku upozorňují na naléhavou potřebu zabývat se problematikou ukládání archiválií v elektronické podobě z hlediska jak životnosti záznamových médií, tak nekompatibility starého softwaru i hardwaru s moderními výpočetními prostředky. Elektronický archiv, na rozdíl od klasického archivu, v němž jsou dokumenty uloženy v papírové podobě, vyžaduje neustálou péči. Odborníci se snaží definovat standardy pro používané formáty dat, ale i pro metodiku jejich zpracování a udržování v čitelné podobě. Očekává se schválení mezinárodního standardu ISO pod názvem Referenční model pro otevřený archivní informační systém.

Článek lze doporučit všem, jichž se digitální archivace týká nebo, v souvislosti s připravovaným novým zákonem o archivnictví, týkat bude.
[MACH, P. – SLAVÍK, P. – ŠNOREK, M.: Archivování dat a digitální archiv. Sdělovací technika, 50, 2002, č. 7, s. 3-5.]

Bezpečnost elektrických zařízení strojů a automatizovaných výrobních systémů
Nové předpisy pro zajišťování bezpečnosti, zaváděné v právním systému ČR v rámci slaďování domácí legislativy s právem EU, vyžadují ode všech zainteresovaných, aby opustili letité zvyklosti a začali v této oblasti uplatňovat pro ně zcela nové přístupy. Na 1. celostátní konferenci elektrotechniků se specializací na elektrická zařízení strojů a průmyslovou automatizaci byl, jako výsledek diskuse, přijat účastníky dokument shrnující jejich pohled na situaci v zajišťování bezpečnosti systémů a zařízení strojů v současném období nástupu uplatňování legislativy EU v této oblasti. Úplné znění dokumentu otiskl časopis Elektro a lze ho nalézt také na http://www.eel.cz

[Výsledný dokument z jednání o bezpečnosti. Elektro, 13, 2002, č. 10, s. 16-17.]

Podivná houževnatá zombie – bar a jiné hybridní jednotky
Bar jako tlak vyvozený silou jednoho megadynu na centimetr čtvereční byl definován v nejstarší mezinárodní soustavě fyzikálních jednotek CGS, zavedené v druhé polovině devatenáctého století. Přestože se tato soustava jednotek již dávno nepoužívá a byla nahrazena soustavou SI (v Česku a na Slovensku bylo povinné používání jednotek SI uzákoněno zákonem o měrové službě v roce 1962), bar se v posledních letech vrací jako oživlá mrtvola především do prospektů a firemních materiálů. Autor článku vyzývá technickou veřejnost, aby nedopustila zaplevelení odborného jazyka podobnými zastaralými jednotkami (v některých materiálech se lze setkat také např. s kilokaloriemi, koňskými silami apod.) a důsledně používala všeobecně přijímané jednotky SI. Potud lze s autorem bezvýhradně souhlasit.

U jednotek průtoku se autor článku přimlouvá za používání průtoků vztažených na sekundu, nikoliv na minutu nebo hodinu. To je v pořádku, používání sekundových průtoků je jistě racionálnější než přepočty na minuty a hodiny, ovšem minutové a hodinové průtoky jsou jako vedlejší jednotky SI povoleny.

S čím zásadně souhlasit nelze, to je navržené (a v některých publikacích používané) označování litru L, nikoliv l. Pro litr je jednoznačně stanoveno označení l a argument, že se plete s číslicí 1, by měl být směřován spíše na tvůrce řezů písma než na technickou veřejnost.

[Hemzal: Podivná houževnatá zombie – bar a jiné hybridní jednotky. Vytápění, větrání, instalace, 11, 2002, č. 4, s. 149.]

(Bk)


Chyby v softwaru stojí USA ročně 59,9 miliardy dolarů

V důsledku chyb v softwaru ztrácí ekonomika USA ročně 59,9 miliardy USD. Tento odhad pochází z nedávno zveřejněné studie, zpracované na objednávku metrologického institutu USA (National Institute of Standards and Technology – NIST). Na celostátní úrovni zatěžuje o něco více než polovina těchto nákladů uživatele a zbytek vývojáře a prodejce. Studie také ukázala, že přestože všechny chyby odstranit nelze, více než třetině ztrát by bylo možné se vyhnout při použití dokonalejší infrastruktury zkoušek, která by umožnila včasnější a efektivnější nalezení a odstranění chyb. V kategorii CAD/CAM/CAE a ostatního softwaru pro podporu vývoje produktů uvedlo 60 % respondentů z řad výrobců automobilní a letecké techniky, že se v uplynulém roce setkali se závažnými chybami v softwaru (v průměru 40 větších a 70 menších chyb za rok u jednoho respondenta). Celkový negativní ekonomický dopad nedostatečné infrastruktury pro zkoušky softwaru je v těchto výrobních odvětvích odhadován na 1,8 mld USD a potenciální přínos uskutečnitelných zdokonalení infrastruktury zkoušek na 600 milionů USD za rok. Uživatelé CAD/CAM/CAE a ostatního softwaru pro podporu vývoje absorbují asi 75 % (automobilový průmysl 65 % a letecký 10 %) a vývojáři zbývajících 25 % uvedené ztráty.

[ARC News, 28. 6. 2002.]

(sk)


CAN pro průmyslové mikropočítače

Firma Siemens A&D vyvinula pro své průmyslové mikropočítače Sicomp IMC komunikační modul pro sběrnici CAN. Modul má označení CPCI-COM168 a umožňuje připojit k mikropočítači Sicom, určenému především pro sériově vyráběné stroje, automaty a zařízení s tzv. vestavnými systémy, také periferie komunikující prostřednictvím sběrnice CAN a protokolem CANopen. Modul se vyznačuje velkou přenosovou kapacitou a rychlostí a je vhodný především pro náročné aplikace, jako je např. řízení pohonů.

Základem komunikačního modulu je obvod C167, obsahující dva kompletní procesory sběrnice CAN. Pro uložení dat a programů je určena 512kB paměť flash RAM a 64kB SRAM. Přenosová rychlost po sběrnici CAN může být až 1 Mb/s a pro připojení k CPU sběrnicového systému CPCI (Compact Peripheral Componet Interconnect) je určen 512kB dual-port-RAM.

Software zabezpečuje základní funkce CAN a umožňuje do modulu uložit i uživatelské programy. Pro operační systémy RMOS3, Windows NT a Windows 2000 jsou k dispozici řídicí programy BasicCAN a CANopen. Pro projektování jsou určeny nástroje CANSetter a ProCANopen.

(Siemens)


Nová cesta k Mitsubishi

Obr. 2.

Slovenská společnost ACP-Autocomp, známý dodavatel automatizační techniky, otevřela 1. listopadu 2002 své prodejní zastoupení v ČR. Hlavní náplní českého zastoupení ACP-Autocomp je distribuce a prodej automatizační techniky dodávané firmou Mitsubishi Electric – inteligentních relé, programovatelných automatů, operátorských panelů, měničů frekvence, servopohonů, techniky CNC a průmyslových robotů.

Hlavním cílem společnosti ACP-Autocomp je vytvořit v ČR plnohodnotný prodejní kanál s transparentní cenovou politikou a špičkovým přístupem k zákazníkovi. Společnost je autorizovaným partnerem Mitsubishi Eletric a disponuje dlouholetými technickými i obchodními zkušenostmi, potřebnými k tomu, aby se mohla stát silným subjektem na českém trhu a důstojným partnerem i velmi náročným zákazníkům. Samozřejmé jsou proto servis a technická podpora na vysoké úrovni. V návaznosti na projektové a realizační kapacity svých partnerů také garantuje komplexní dodávky automatizačních technologií „na klíč“.

Své působení na českém trhu zahajuje společnost ACP-Autocomp masivní reklamní kampaní s názvem Nová cesta k Mitsubishi. Pro nastávající obchodní partnery bude k dispozici motivační balíček, zahrnující spolu s atraktivními množstevními slevami také věrnostní program s hodnotnými bonusy.

Pro budoucí zákazníky je dále připraven komfortní elektronický obchod obsahující kompletní přehled sortimentu, aktuální ceny a obchodně-technické informace o nabízeném zboží v podobě kolekce katalogů.

(rb)

ACP-Autocomp – CZ s. r. o.
Pod Višňovkou 23
140 00 Praha 4
tel.: 296 394 602
fax: 296 394 601
GSM: 602 615 741
http://www.acp-autocomp.cz


Principia cybernetica 2002

Pod uvedeným názvem se ve vzdělávacím středisku TU Košice v Herľanech uskutečnilo ve dnech 2. až 4. září 2002 další v řadě pravidelných každoročních setkání zástupců ústavů a kateder automatizace a technické kybernetiky na strojních a chemicko-technologických fakultách technických vysokých škol v SR a ČR. Setkání, které bylo pojato jako součást oslav 50. výročí vzniku Strojní fakulty (SjF) TU Košice, a mělo tudíž vedle pracovního i slavností ráz, se zúčastnilo asi 55 pedagogů ze 24 pracovišť uvedených škol.

V pracovní části dvouapůldenního programu představili vedoucí jednotlivých delegací svá pracoviště a informovali o změnách, které nastaly od loňského setkání. Byly předneseny dvě vyžádané přehledové přednášky – prof. Ing. Jiřím Bílou, DrSc., na téma umělá inteligence v řízení a inženýrství, a prof. Ing. Jaroslavem Balátěm, DrSc., o zkušenostech s přihlašováním projektů do 5. rámcového programu EU – a dále vybrané referáty některých účastníků setkání. Hlavním bodem programu setkání bylo, zejména pro účastníky ze Slovenska, vypracování pozměňujícího návrhu k členění vysokoškolských studijních oborů a programů, na Slovensku nově navrhovanému.

V rámci setkání měli účastníci možnost navštívit některá pracoviště SjF TU Košice věnující se automatizaci a technické kybernetice.

(ed)


Mezinárodní veletrh Elec v Paříži

Ve dnech 9. až 13. prosince 2002 se bude na výstavišti Villepinte v Paříži konat dvacátý mezinárodni veletrh Elec. Toto bienále dává návštěvníkům přehled o nabídce francouzských i světových firem v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, automatizace, vytápění, klimatizace, chlazení, vzduchotechniky a osvětlení.

Letos bude poskytnut velký prostor právě posledně jmenované položce nomenklatury, tj. osvětlení, a to v rámci zvláštní expozice nazvané Light Premiere. V rámci této akce se představí na tři stovky vystavovatelů. Doprovodné mezinárodní setkání odborníků z oblasti osvětlovací techniky bude mít čtyři odborné sekce: Východ – Západ (přístup k problematice osvětlení v Evropě a v Asii), Noční osvětlení, Nové technologie a kvalita života a Osvětlení – komunikace a architektura.

Naše čtenáře jistě zaujme tradičně silná pozice automatizační, měřicí a regulační techniky, v letošním roce ještě posílená tím, že Elec převzal veletrh Mesucora, významný francouzský veletrh měřicí a řídicí techniky. Také v rámci doprovodných akcí je na automatizaci pamatováno: ve čtvrtek 12. prosince uspořádá SEE/ISA France seminář Bezpečnost provozu a průběžná kontrola. Pan David Landin, zástupce generálního ředitele pořádající společnosti Elec Promotion, který přijel do Prahy veletrh představit novinářům, klade na obor automatizace velký důraz. Prioritou pořadatele je představit návštěvníkům nikoliv jednotlivé produkty, ale komplexní integrovaná řešení automatizace pro výrobu, ale i např. pro správu budov.

Na závěr několik čísel: k 1. září bylo přihlášeno přibližně jeden tisíc přímých vystavovatelů z 27 zemí. Očekává se sto tisíc návštěvníků – převážně elektroinstalatérů, vedoucích pracovníků s rozhodující pravomocí ve stavebnictví, architektů, distributorů a dodavatelů energie a pracovníků místní správy, kteří si prohlédnou expozice na 100 tisících čtverečních metrech v halách 5 a 6 výstaviště Villepinte na předměstí Paříže.

Bližší informace o veletrhu lze najít na webové stránce www.elec.fr. V ČR veletrh zastupuje pražská agentura Active Communication (tel.: 222 518 587, e-mail: active@telecom.cz).

(bk)


Eltarg 2003

Společnost Mezinárodní veletrhy Katovice ve spolupráci s Asociací polských elektroinženýrů pořádá ve dnech 20. až 23. května 2003 již dvanáctý ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a sdělovací techniky Eltarg 2003. Tento dynamicky se rozvíjející veletrh se stává místem pro výměnu informací, prezentaci moderní techniky a příležitostí pro navázání a upevnění obchodních vztahů. Návštěvníci oceňují jedinečnou atmosféru, kterou vytváří umístění veletrhu do zelené oázy v srdci nejprůmyslovější oblasti Polska.

V nomenklatuře veletrhu nechybí ani průmyslová automatizační technika a technika budov. V rámci veletrhu bude uspořádáno 6. fórum EIB pod názvem „European Installation Bus – krok k evropské integraci“ a setkání Power Engineering Forum.

(ed)


Veletrhy Brno, a. s., nabídnou „Program Plus“

Akciová společnost Veletrhy Brno dokončuje přípravu konceptu nazvaného Program Plus, umožňujícího jí ocenit vystavovatele, kteří se pravidelně (někteří z nich i několikrát za rok) účastní veletržních projektů v areálu brněnského výstaviště. Jednou z možností, jak ohodnotit přízeň a věrnost klientů, je systém přiznaných bodů vedených na zvláštním účtu klientů (vystavovatelů nebo agentur zajišťujících účast vystavovatele na veletrhu), odvozených z částky zaplacené za pronájem výstavní plochy na výstavní akci pořádané a. s. Veletrhy Brno. Získané body se přepočtem podle stanovených koeficientů převedou na peněžní částku. Tu bude následně možné použít k úhradě nákladů spojených s pronájmem výstavní plochy ještě v témže roce na některém z následujících veletržních projektů. Program Plus také počítá se zařazením klientů do kategorií rozlišených zvýšením hodnoty bodu o stanovenou bonifikaci. Podrobné informace o této formě spolupráce i o zařazení do Programu Plus, pokud to výslovně neodmítne, obdrží každý vystavovatel, který se v minulosti zúčastnil některé z veletržních a výstavních akcí pořádaných a. s. Veletrhy Brno.
[e-Zpravodaj BVV, 16. 9. 2002.]

(ed)


Setkání kateder automatizace v Zuberci

Katedra technické kybernetiky Fakulty řízení a informatiky Žilinské univerzity byla letos hostitelem tradičního setkání kateder automatizace a kybernetiky (obor elektro) vysokých škol a univerzit v České republice a Slovenské republice. Setkání se seminářem Kybernetika – teorie, vyučování a praxe se konalo 11. až 13. září 2002 v Zuberci. Setkání bylo tradičně vyhrazeno pouze pro zvané účastníky, kteří zde své kolegy seznámili s výsledky vědecké a pedagogické činnosti na svých katedrách a ústavech. Diskutovalo se o počtech studentů, koncepci studia, vybavení laboratoří, způsobech financování vysokých škol atd. Diskuse byla vedena oficiálně v rámci přednášek i v podobě neformálních diskusí v průběhu společenského večera.

Příští rok bude hostitelem setkání Technická univerzita v Liberci.

(bk)

Inzerce zpět