Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 10/2002

Obr. 1.

Steiner, I. – Černý, J.: GPS od A do Z
Praha, eNav, s. r. o. 2002. ISBN 80-238-8423-9. 86 stran, cena a náklad neuvedeny.

V útlé brožurce autoři vysvětlují princip funkce navigačního systému GPS (Global Position System), předkládají čtenářům zásady pro výběr vhodného přijímače GPS a pro práci s ním. Praktické rady zde najdou všichni, kdo mají zájem o využití přístrojů GPS pro turistiku, leteckou nebo námořní navigaci, navigaci v pozemní dopravě apod. Autoři popisují funkce samotných přijímačů (např. trasový počítač, prošlé a navigační trasy, varovné body) a jejich spolupráci s PC, včetně příkladů vhodného softwaru. Pro správné používání GPS je důležitá také kapitola o práci s mapou. Popsány jsou jednotlivé kategorie GPS – turistické, námořní, letecké, aplikační, vojenské, automobilové, geodetické – a uvedeny jsou i novinky: notebooky, PDA, mobilní telefony a hodinky s GPS.

Kniha dává čtenáři o technologii GPS jen základní přehled. Pro zájemce o podrobnější informace je připojen podrobný seznam doporučené literatury i množství odkazů na tuzemské i zahraniční webové stránky.

(Bk)


Electronica 2002 – stále nejvýznamnější

Electronica 2002, jubilejní 20. mezinárodní odborný veletrh elektroniky, se jako nejvýznamnější akce svého druhu v oboru bude konat v Mnichově na Novém výstavišti ve dnech 12. až 15. listopadu za účasti 2 846 vystavovatelů ze 45 zemí na rekordní výstavní ploše 160 000 m2. Pořadatelé očekávají účast asi 85 000 návštěvníků ze 75 zemí. Vystavovatelé a doprovodné programy nabídnou nejnovější produkty a informace v celkem sedmnácti veletržních sektorech, pokrývajících vše, co se týká oboru elektronických součástek a montážních uzlů. Prezentaci perspektivních trendů lze očekávat zejména v sektorech Automotive Innovation, Embedded Systems a jejich doprovodných odborných konferencích a v sektoru mikrosystémové techniky World of MEMS a na jeho doprovodném fóru uživatelů. Pro snadné a rychlé odbavení nabízí pořadatelé nákup vstupenek a registraci návštěvníků předem prostřednictvím internetu na adrese http://www.electronica.de, kde lze také nalézt veškeré další informace o veletrhu a jeho doprovodných akcích.

(ed)


Interkama zvýhodňuje stálé vystavovatele

Šestnáctá Interkama, vedoucí světový veletrh v oboru kontinuálních výrobních procesů, se uskuteční na výstavišti v Düsseldorfu ve dnech 16. až 20. února 2004. Jeho příprava je již nicméně v plném proudu. V květnu se začaly rozesílat pozvánky vystavovatelům; současně se již od 1. května 2002 mohou zájemci sami přihlásit na portálu Interkama a sestavit si přihlášku on-line.

Postup je přitom následující: po otevření příslušné webové stránky http://www.interkama.com je třeba volit Interkama 2004 a dále po řadě odkazy na Exhibitor Service a Download of Application Forms. V okně Application Forms lze okamžitě sestavit přihlášku. Uživatelsky přátelská nápověda, doprovázející všechny hlavní kolonky přihlášky, zaručuje, že potřebné údaje budou do systému vloženy správně a na první pokus. Nakonec stačí sestavenou přihlášku vytisknout a po doplnění právoplatného podpisu a otisku razítka společnosti odeslat na adresu Messe Düsseldorf.

Stálým vystavovatelům je nabízeno cenové zvýhodnění: jejich poplatky pro rok 2004 budou ponechány na úrovni veletrhu Interkama 2001. Kromě toho společnosti, které se při přihlašování na akci Interkama 2001 zavázaly k účasti také v roce 2004, obdrží věrnostní slevu. Nové vystavovatele bude jistě zajímat, že rozhodnou-li se nyní k účasti i na Interkama 2006, budou zvýhodněni stejným způsobem.

Aktuální informace o veletrhu Interkama i o celém světovém průmyslu automatizační techniky lze nalézt na již uvedených stránkách www.interkama.com, včetně klasické přihláškové dokumentace ke stažení. Vystavovatelé na veletrhu Interkama 2001 mohou používat portál Interkama, neustále rozšiřovaný a zdokonalovaný, i k upozornění na novinky společnosti a k uvedení rámcových i podrobných informací o nových produktech, a to bez jakéhokoliv příplatku až do uzávěrky přihlášek na Interkama 2004, která bude na jaře příštího roku.
[Tisková zpráva Interkama, červen 2002.]

(sk)


PCIM 2003 vyzývá autory

V pořadí 24. mezinárodní výstava a konference o výkonové elektronice a jejích aplikacích, známá jako PCIM (Power Electronics – Intelligent Motion – Power Quality), se uskuteční v Norimberku 20. až 22. května 2003 s tematickým členěním odpovídajícím jejímu názvu, tj. na témata výkonová elektronika, řízení pohybu a kvalita elektrorozvodné sítě. Téma řízení pohybu, odborníkům v automatizaci asi nejbližší, zahrnuje dílčí témata průmyslové pohony, aplikace a vestavné řídicí systémy – motory, akční členy a mechatronické a pohonné systémy – umělá inteligence, pohony bez snímačů – softwarové nástroje a hardware pro řízení – pohyb a automatizace – automobilní technika a doprava – nové technologie pro „pohybové“ komponenty. Nabídky příspěvků na konferenci lze organizačnímu výboru zasílat do 30. října 2002. Autoři přijatých příspěvků se zúčastní konference zdarma. Jednacím jazykem konference je angličtina. Podrobné pokyny pro autory lze nalézt na domovské stránce akce http://www.pcim.de

(ed)


Seminář o sledování toku výroby a řízení skladů

Seminář Sledování toku výroby a řízení skladů v průmyslových podnicích e uskuteční 12. listopadu 2002 v prostorách hotelu Gustav Mahler v Jihlavě od 9 do 17 hodin. Jeho cílem je především prezentovat metody, produkty, služby a úspěšné reference v oblasti řízení skladového hospodářství a sledování toku výroby, tj. informační systémy umožňující efektivně evidovat suroviny a subdodávky vstupující do výrobního procesu a sledovat tok výroby prostorem podniku i v čase a expedici výrobků, včetně vazeb na účetní a logistické systémy podniku. Na programu budou především tato témata:

  • řízení skladového hospodářství (vstup surovin, expedice, inventarizace atd.),

  • sledování toku výroby (poruchová hlášení, dokumentace výroby apod.),

  • technické prostředky (označování komponent a výrobků: čárové kódy, čipové karty aj., čtecí zařízení, nadstavbové standardní programové vybavení, přenos informací pomocí moderních komunikačních metod jako rádio, GPRS, GSM apod.).

Součástí semináře budou ukázky zařízení na pořizování a snímání nosičů informací. Kontakt: Ing. Petra Adamová, Urxova 470, 708 00 Ostrava, 596 919 977, 723 746 160, e-mail: petra.adamova@adam-ova.cz, www.adam-ova.cz


Rockwell Automation koupila divizi systémové integrace kolínské SPEL spol. s r. o.

Obr. 2.

(Milwaukee, USA 30. září 2002 – Praha/Kolín, ČR 1. října 2002) Společnost Rockwell Automation (RA) oznámila rozšíření svých aktivit v oblasti globálních řešení automatizace průmyslové výroby do střední Evropy prostřednictvím akvizice divize integrace systémů a inženýrských služeb kolínské společnosti SPEL. Firma SPEL úzce spolupracuje s RA již od svého vzniku v roce 1990. Dosud působila jako autorizovaný systémový integrátor RA v České republice s nabídkou kompletních systémů automatizace a řízení technologických procesů, které projektuje, konstruuje a dodává klientům z ČR, Slovenska, Německa, Švýcarska, USA, Švédska, Belgie, Společenství nezávislých států a Velké Británie. Podle jejích představitelů je cílem RA využít infrastrukturu firmy SPEL, dobře zavedenou po celé střední Evropě, k podpoře pozice RA jako dodavatele kompletních automatizačních řešení ve středoevropském regionu, ve kterém vidí rostoucí příležitosti.

„Vstup Rockwell Automation přinese další globální příležitosti pro zaměstnance firmy SPEL a její větší finanční stabilitu. Špičkové postavení Rockwell Automation na trhu nám rozhodně nabízí nové příležitosti pro růst a rozšíření nabídky služeb. Také získáme větší šance k expanzi na trhu díky vztahům společnosti Rockwell Automation s globálními společnostmi, konkrétně například v budoucí továrně Toyota/Peugeot,“ řekl při příležitosti oznámení akvizice Jiří Svoboda st., generální ředitel SPEL spol. s r. o.

Nový subjekt s názvem Rockwell Automation SPEL Services s. r. o. bude působit ve stávající centrále SPEL v Kolíně a do nové společnosti přejde všech 60 zaměstnanců divize inženýrských služeb firmy, kteří zde v současnosti pracují. Nadále bude podporována zavedená síť místních systémových integrátorů spolupracujících s firmou SPEL – čtrnácti v ČR a šesti na Slovensku. V dosavadní SPEL s. r. o. zůstanou výrobní divize SPEL a společnost ControlTech s. r. o., distributor automatizační techniky RA v ČR. Další podrobnosti o převzetí nebyly zveřejněny.
[Tisková informace Rockwell Automation.]

(ed)


Na SPS/IPC/DRIVES 2002 výhodně autobusem z Prahy

V dosavadní historii rekordně obsazený ročník specializovaného veletrhu elektrické a elektronické měřicí, řídicí a automatizační techniky, systémů i komponent – SPS/IPC/Drives 2002 – se uskuteční v Norimberku ve dnech 26. až 28. listopadu 2002. Přes současný útlum ekonomiky, nutně zasahující i dodavatele automatizační techniky, veletrh oproti loňsku opět narostl: více než 730 vystavovatelů (715 v roce 2002) zaujme s nabídkou nejnovějších automatizačních řešení a technických trendů plochu 41 500 m2 (40 000 m2 v roce 2001) v pěti výstavních halách. V době, kdy se mnoho jiných veletrhů potýká s poklesem zájmu, tento výsledek jasně potvrzuje význam veletrhu SPS/IPC Drives pro průmysl.

Zvýrazněným tématem na veletrhu SPS/IPC/Drives 2002 bude obor počítačového vidění a zpracování obrazové informace v průmyslu. Jeho výběrem se veletržní výbor snaží ukázat na možnosti použití, význam a slibnou perspektivu těchto systémů a řešení v průmyslové automatizaci.

Na přitažlivosti veletrhu dále přidávají, především pro ty, kdo komunikují německy, zvláštní akce, kterých se mohou volně zúčastnit všichni návštěvníci:

  • firemní prezentace a nezávislé panelové diskuse průběžně probíhající po celou dobu konání veletrhu na prezentačních fórech v halách 2 a 3,

  • poprvé v historii konání veletrhu pořádané fórum na téma průmyslové komunikace (Industrial Communication Forum) za účasti organizací AS-International, CAN in Automation, Control-Net International, IAONA Europe, IDA, INTERBUS Club, ODVA, OPC Foundation, Profibus Nutzerorganisation a SafetyBUS, které se současně představí vlastními stánky,

  • společný stánek Young Companies in Automation pro „mladé“ společnosti založené po roce 1992,

  • společný stánek Linux in Automation s účastí společností ADDI-DATA, BFAD, Eurodesign Embedded, emlix, Pengutronix, reLinux, Siemens, Sysgo Real-Time Solutions a sdružení LIVE Linux Association,

  • společný stánek IT & Automationza účasti firem ATR Industrie-Elektronik, Bonnenberg + Drescher, IBS, Lighthammer, Mind8, Protos Software a Siemens,

  • soutěž exponátů Automation Award, ve které budou návštěvníci volit nejlepší z asi desítky produktů vybraných pro soutěž komisí odborníků.

Nedílnou součástí veletrhu již tradičně budou dvě souběžné doprovodné technické konference. Na základě přihlášky na jednu z nich se lze zúčastnit jednání obou konferencí.

SPS/IPC/DRIVES Konferenz se zaměří na tradiční technickou problematiku programovatelných automatů, průmyslových počítačů a elektrických pohonů. Připraveno je 98 prezentací, jedenáct půldenních seminářů a workshop. Mezi semináři jsou dva vedené v angličtině na téma perspektivy použití normy IEC 61499 v praxi.

Propojení výrobních a obchodních procesů v podniku bude tématem IT & Automation Konferenz, konané při veletrhu již potřetí. Protože jde o téma spíše organizační než čistě technické, nabízí tato konference především prostor k diskusi.

Podrobné informace o veletrhu SPS/IPC/Drives 2002, včetně programu vystoupení na prezentačních fórech i podrobné náplně obou konferencí, lze nalézt na adrese http://www.mesago.com/sps. Zde je také možné se předem bezplatně zaregistrovat jako návštěvník. Pro pohodlí návštěvníků z ČR je na středu 27. 11. 2002 připraven jednodenní autobusový zájezd z Prahy za výhodnou dotovanou cenu: informace podá Česko-německá obchodní a průmyslová komora, paní Čeplová, tel. 221 490 305, e-mail: messe1@dtihk.cz

(ed)


Používáme, využíváme [a zneužíváme] e-mail

HLAVENKA, J.: Používáme, využíváme [a zneužíváme] e-mail. Praha, Computer Press 2002, ISBN 80-7226-606-3, EAN 978-80-7226-606-7, 296 stran, náklad neuveden, cena 197 Kč/284 Sk.

Publikace se zabývá elektronickou poštou (e-mail), významnou tím, že jde o nejpoužívanější internetovou službu v současnosti.

Obr. 3.

Kniha je určena pro úplné začátečníky i pro pokročilé uživatele. Má deset kapitol a dvě přílohy. Výklad postupuje od jednoduchých návodů pro začátečníky až k popisu speciálních programů a služeb určených pro práci s elektronickou poštou, jako jsou např. Microsoft Outlook express, Usenet, poštovní adresáře, elektronické zpravodaje apod. Poslední kapitola je věnována bezpečnosti dat a ochraně soukromí. Jako přílohy jsou uvedeny popis využití e-mailových služeb ve spojení s mobilními telefony v různých mobilních sítích a slovníček pojmů používaných v souvislosti s elektronickou poštou.

Úvodní kapitoly mohou být zajímavé i pro pokročilé uživatele. Autor zde velmi poutavě popisuje historii e-mailu a srovnává ho s klasickou poštou. Systematicky uspořádané údaje v úvodních kapitolách mohou pomoci v práci i těm, kteří se domnívají, že do tajů elektronické pošty již zcela pronikli. Autor totiž umožňuje pohled na danou problematiku v komplexu a často v nečekaných souvislostech, což je velice přínosné a současně i zajímavé.

Kapitoly věnované speciálním programům a službám mohou pomoci uživatelům tyto služby využívat v plném rozsahu a zároveň nejjednodušším způsobem, tak aby nepostupovali zbytečně složitě.

Přínosná i pro zkušené uživatele je problematika bezpečnosti dat a ochrany soukromí. Pokud někdo nepracuje přímo s důvěrnými materiály, většinou nevěnuje této problematice pozornost dříve, než nastane skutečný problém. Autor ukazuje, že každý může svá data i počítač ochránit jednoduchým způsobem, přestože ne absolutně. Přitom např. hrozba počítačových virů zanesených do systému prostřednictvím e-mailu je v současné době velmi aktuální. Důvěrné zprávy lze zase chránit šifrováním.

Celkově vyvolává publikace dobrý dojem. Je psaná velmi poutavě a zajímavě i pro začátečníky. Neomezuje se jen na suchopárný výčet údajů a popis operací, ale lze zde najít i příklady, často velmi nápadité a vtipné. Také po grafické stránce jde o zdařilou publikaci. Jednotlivé kapitoly jsou zřetelně tematicky označeny a nejdůležitější údaje v nich jsou zvýrazněny.

Co se týče nedostatků, lze konstatovat, že nejsou zásadního charakteru. Jedná se skutečně jen o drobnosti či překlepy (např. pilulky proti zhubnutí na str. 125 či chybějící čárka mezi slovy v názvu na titulní straně). Určitým nedostatkem jsou příliš malá písmena v obrázcích s ukázkami počítačových zobrazení, se kterými asi budou mít problémy čtenáři s horším zrakem. To je ovšem v podstatě dáno formátem knihy.

Publikaci lze doporučit všem současným či potenciálním uživatelům internetu a elektronické pošty. Bude pro ně jistě přínosem.

Jiří Tůma


CANopen pro trakční vznětové motory

CANopen SIG Railways, speciální zájmová skupina (Special Interest Group – SIG) zabývající se použitím protokolu CANopen na železnici, ustavila pracovní komisi (Task Force – TF) pro vznětové motory (TF Diesel Engine). Komise má za úkol definovat profily zařízení podle CANopen pro vznětové motory, trakční i ostatní, používané na železnici. Profily zařízení standardizují přístup k aplikačním objektům používaným v souvislosti s řízením vznětových motorů. Výsledné standardizované rozhraní vznětových motorů usnadní výrobcům lokomotiv začleňování motorů do sítí na bázi protokolu CANopen. Standardizace profilů zařízení je výhodná i pro uživatele, kterému umožňuje používat komerčně dostupné nástroje pro konfigurování, ověřování a odstraňování závad síťového systému.
[CiA, srpen 2002.]

(sk)


Prototyp miniaturního senzoru CO2

Yamatake Corporation vyvinula pod označením PAS (Photo-Acoustic Sensor) prototyp miniaturního senzoru pro zjišťování koncentrace oxidu uhličitého. Vlastní citlivá část prototypu snímače PAS, tvořená zdrojem infračerveného záření, akustickou komůrkou a mikrofonem, má rozměry pouhých 7 × 7 × 12 mm. Vyrobena je z křemíku technikou mikroobrábění. Co do velikosti je nový senzor dvacetinový a má pětinovou spotřebu energie v porovnání se současnými běžnými výrobky. Je určen pro rychle rostoucí oblast aplikací spjatých se sledováním stavu životního prostředí. Se sériovou výrobou snímačů PAS hodlá firma Yamatake začít v roce 2003.
[ARC News, 5. 4. 2002.]

(sk)


IBM se podílí na připojení automobilů k webu

Divize IBM Telematics Solutions získala od Delphi Automotive Systems Corp., předního výrobce dílů pro automobily, kontrakt na dodávku „telematického“ softwaru, který bude spojovat automobily s internetem a dalšími sítěmi. Tržby IBM se budou odvíjet od každé zástavby telematického zařízení firmy Delphi do nového automobilu a od prodeje počítačových služeb a serverů, včetně údržby. Telematika, v terminologii firmy Delphi mobilní multimediální systém, je s vnějšími sítěmi spojena prostřednictvím bezdrátově komunikujícího mikroprocesorového zařízení a softwaru v každém vozidle. Může určovat polohu vozidla pomocí systému družicové navigace, automaticky volat o pomoc po nehodě, přenášet varovná hlášení, připojovat se k síti Internet s cílem poskytnout posádce vozidla službu nebo zábavu, popř. možnost poslechnout si nebo namluvit e-mail. Podle nezávislých průzkumů byl v roce 2001 obrat na světovém trhu v této oblasti 1,3 miliardy a v roce 2010 se očekává obrat 24 miliard USD. IBM poskytla firmě Delphi licenci na svůj software J9 Java Virtual Machine jako součásti každého telematického zařízení. Software založený na jazyce Java umožní zařízením spojovat se mnoha vnějšími aplikačními programy provozovanými na nejrůznějších serverech. IBM získala zakázku poté, co firma Delphi vyzkoušela Java Virtual Machine od několika společností.
[InTech News, únor 2002.]

(sk)


Kódy XML od Schneider Electric pro PLCopen/IEC 61131-3

Společnost Schneider Electric věnovala sdružení PLCopen své zdrojové kódy grafických programovacích jazyků LD (Ladder Diagram – jazyk kontaktních schémat), FBD (Function Block Diagram) a SFC (Sequential Function Chart) zpracované v jazyce XML. Jde o významný příspěvek sdružení i všem, kdo grafické jazyky podle normy IEC 61131-3 pro programování řídicích systémů (Programmable Logic Controller – PLC) používají. Poprvé nabídla Schneider Electric své kódy v XML na poslední valné hromadě sdružení, kdy byly ještě ve vývoji. Nyní, když jsou již PLCopen k dispozici, jsou velmi efektivním základem činnosti nové technické komise TC6 – XML, jejímž úkolem je prozkoumat možnosti využití poskytnuté sady v celé šíři vývojových prostředí podle IEC 61131-3 a jejich aplikací. V praxi to znamená, že zdrojové kódy, nyní z jednoho zdroje, budou vyzkoušeny a modifikovány do početné množiny nástrojů od mnoha dodavatelů. Jde o postup, který přesně odpovídá základní myšlence XML a je i v zájmu rozvoje grafických jazyků směrem k léta požadované, dosud však většinou nedosažené opakované použitelnosti programového kódu a jeho přenositelnosti mezi různými řídicími systémy. Očekává se, že výrobci, kteří tradičně hledí na aktivity PLCopen jako na prostředek ke standardizaci, budou práci TC6 na řešeních založených na XML věnovat patřičnou pozornost.
[ARC News, květen 2002]

(sk)


MACH, FINET, METAL 2003

Veletržní správa Terinvest se již plně věnuje přípravám druhého ročníku veletrhu strojírenských technologií MACH 2003, který se uskuteční ve dnech 13. až 15. května 2003 opět v Pražském veletržním areálu Letňany. Tyto výstavní prostory, které svým vybavením vyhovují technickým i estetickým požadavkům na pořádání veletrhů, kladeným především ze strany vystavovatelů, jsou tak i do budoucna místem konání průmyslových veletrhů v Praze. Společným cílem všech, kteří tyto odborné akce připravují a svojí účastí podporují, je vytvořit tradici a prostor pro poznání a rozvoj strojírenských výrobních technologií s vazbou na materiály a možnosti jejich zpracování.

Souběžně s veletrhem MACH 2003 se v Pražském veletržním areálu Letňany bude konat druhý ročník veletrhu povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky FINET a jedenáctý veletrh metalurgie METAL. Tyto dva odborné veletrhy budou nadále, podle přání většiny vystavovatelů a odborných garantů, pořádány ve dvouletých cyklech.

Všechny tři veletrhy se uskuteční za podpory mnoha odborných i jiných institucí a firem. Záštitu nad nimi převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Nedílnou součástí veletrhů bude množství doprovodných vzdělávacích akcí, seminářů a prezentací firem.

Věříme, že se pořádání uvedených technických veletrhů ve stejném termínu a místě stane zajímavou a přínosnou akcí pro návštěvníky i vystavovatele, neboť široká technická veřejnost zde bude mít možnost seznámit se s novinkami, technickou úrovní a technologickými možnostmi úzce spolu souvisejících výrobních oblastí. Předpokládá se účast asi 400 vystavovatelů. Veletržní správa Terinvest bude o přípravách veletrhů informovat především na svých stránkách www.terinvest.com

(Terinvest)


Podzimní technické veletrhy v Brně

Ve dnech 22. až 25. října 2002 se na brněnském výstavišti bude současně konat sedm odborných technických veletrhů. Trojlístek bezpečnostních veletrhů PYROS – INTERPROTEC – ISET 2002 se uskuteční pod společným mottem „Ochrana života, zdraví a majetku – prevence, akce, represe“. Souběžná čtveřice veletrhů techniky, technologií a řemesel zahrne 9. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, 16. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, 11. mezinárodní veletrh pro řemesla New SIMET a 2. mezinárodní veletrh textilní techniky TEX-TEC.

Zájem o sedmičku veletrhů je značný – ve skutečnosti v Brně vznikla nová akce využívající celou plochu areálu. Obsazeno totiž bude asi 17 000 m2 čisté výstavní plochy, na kterou přijedou vystavovatelé ze sedmnácti či devatenácti zemí, a očekává se, že veletrhy navštíví asi 35 000 odborných návštěvníků. Dalších až 25 000 mladých návštěvníků by mělo do pavilonů zavítat z veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS. Tato veletržní akce se na brněnském výstavišti pořádá současně, ačkoliv má specifický charakter.

Výstaviště bude během zmíněných akcí v provozu od 9.00 do 17.00 hodin, poslední den jen do 16.00 hodin. Permanentní vstupenka bude stát 250 Kč, celodenní 100 Kč a zlevněná 50 Kč (včetně DPH). Katalog bude v prodeji u pokladen a ve stáncích ELIS v areálu výstaviště za 50 Kč.

Jako součást Business Centera BVV v pavilonu E bude v dané době v činnosti také Středisko pro podporu podnikání, určené zejména malým a středním podnikatelům a nabízející jim jedinečnou příležitost získat veškeré informace o projektech zaměřených na podporu podnikání a exportu (tel.: 541 152 776, fax: 543 211 740, e-mail: visitor@bvv.cz).

Další informace o veletrzích i Středisku lze najít na http://www.bvv.cz

(ed)

Inzerce zpět