Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 8-9/2002

Konference o operačních systémech pro vestavné aplikace

Firma Microsoft uspořádá za mediální podpory časopisu Automa dne 27. listopadu 2002 v hotelu Top Hotel Praha vývojářskou konferenci Microsoft Windows Embedded pro řídicí a mobilní aplikace.

S vestavnými (embedded) aplikacemi na bázi Windows se v praxi řídicí techniky a automatizace setkáváme stále častěji. Průmyslové počítače s Windows mnohde vytlačují klasické programovatelné automaty, systémy CNC a jiné řídicí systémy. Je to způsobeno poklesem ceny a růstem výkonu, funkčních schopností a spolehlivosti hardwaru i softwaru těchto zařízení. Projevuje se zde i generační změna: zatímco starší konstruktéři mají zkušenosti s programováním PLC a zakořeněnou nedůvěru k počítačům, pro mladší je osobní i průmyslový počítač běžnou záležitostí a jeho programování a konfiguraci rutinně zvládají. Nejde samozřejmě jen o to, že někomu se líbí programovatelný automat a jiný dá přednost zařízení založenému na průmyslovém počítači. Ve prospěch počítačové techniky hovoří i široké komunikační možnosti a také – právě díky využití obecně rozšířených technologií firmy Microsoft – snadné začlenění do komplexních automatizačních řešení s možností přenášet data kamkoliv, kam je třeba. Zdokonalují se i metody a algoritmy pro číslicové řízení.

Účastníci konference se seznámí s nabídkou firmy Microsoft v oblasti vestavných systémů především pro řídicí a mobilní aplikace (Windows XP Embedded, Windows CE .NET) a se zkušenostmi z vybraných aplikací. Bude tu i možnost vznést dotazy a informovat přítomné odborníky firmy Microsoft o požadavcích techniků z oblasti průmyslové automatizace na vestavné operační systémy. Tato zpětná vazba od uživatelů k vývojovým pracovníkům je velmi cenná pro další vývoj.

Bližší informace o konferenci přineseme v dalším čísle, případní zájemci, kteří by chtěli na konferenci přednést příspěvek o svých zkušenostech s vestavnými aplikacemi založenými na operačních systémech Windows, se budou moci registrovat na webových stranách firmy Microsoft.

(Bk)


Matlab 2002

Firma Humusoft s. r. o. ve spolupráci s Ústavem počítačové a řídicí techniky VŠCHT v Praze připravují již desátý ročník setkání uživatelů a příznivců programového prostředí Matlab. Setkání pod názvem Matlab 2002 se bude konat dne 7. listopadu 2002 v Kongresovém centru ČVUT (Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6). Letošní ročník bude opět věnován především přednáškám a prezentacím uživatelů systému Matlab, Simulink a Femlab. Své místo v programu naleznou i přednášky o nových produktech a informace o předpokládaném směru budoucího vývoje výpočetních systémů Matlab a Femlab.

Pro každého účastníka budou připraveny materiály o nových produktech a aplikacích, tištěný sborník přednášek a prezentací, občerstvení a oběd. Jednací řeči jsou čeština, slovenština a angličtina. Registrační poplatek činí 500 Kč.

Informace pro aktivní účastníky: uzávěrka příjmu abstraktů je 15. září 2002, příspěvků 6. října 2002. Pořadatelé prosí o dodržení termínu, aby mohli vytvořit časový rozvrh konference.

Programové systémy Matlab, Simulink a Femlab se používají v široké škále aplikací ve výzkumu a vývoji – v technice, lékařství, ekonomice, aplikované matematice a dalších oborech. Setkání uživatelů těchto systémů je proto vždy podnětnou příležitostí k mezioborovému dialogu.

Podrobnější informace o konferenci lze získat u firmy Humusoft, s.r.o., tel.: 02/84 01 17 30, e-mail: info@humusoft.cz, http://www.humusoft.cz/matlab02

(Bk)


ČVUT podepsala program Campus Agreement

České vysoké učení technické v Praze se stává jedenáctým účastníkem moderního multilicenčního programu Campus Agreement společnosti Microsoft pro vysoké školy v ČR.

Campus Agreement je multilicenční program pro vysoké školy a umožňuje užívání sady nejdůležitějších softwarových produktů Microsoft pro všechny pracovní stanice smluvního partnera za velmi výhodných finančních podmínek.

„Smlouva vysoké škole přinese jistotu o legálním používání softwaru a jednotné softwarové vybavení všech pracovišť bez ohledu na počet aktuálně zapojených počítačů. Rozsáhlá multilicence je navíc hrazena ročně, a tak dojde k výraznému zjednodušení účetnictví a plánování výdajů, které bohatě vyváží úsilí vynaložené při technickém a administrativním zajištění smlouvy,“ řekl k podpisu smlouvy rektor Witzany.

Multilicence pro všech šest fakult a pět dalších vědeckých a odborných pracovišť představuje zatím rekordní počet získaných licencí v rámci jednoho subjektu nejen v České republice, ale i ve střední a východní Evropě. Výhody ujednání mezi českou pobočkou největšího výrobce softwaru ve světě a vedením nejstarší technické univerzity ve střední Evropě budou moci v prostorách školy využívat zaměstnanci i všichni studenti ČVUT. Cena licence je odvozena od přepočteného počtu úvazků akademických, vědeckých, technických a administrativních pracovníků, který v případě ČVUT činí 2 222.

Dosud byly podobné smlouvy v tuzemsku podepsány s Vysokou školou ekonomickou v Praze, s Univerzitou v Hradci Králové a v Pardubicích, s Ekonomickou fakultou a Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, se Slezskou univerzitou v Opavě, s University of New York v Praze, s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, s Univerzitou T. Bati ve Zlíně a také s Akademií věd ČR.

(Microsoft ČR)


Wonderware – 8. uživatelská konference ČR/SR 2002

Ve dnech 31. 10. až 1. 11. 2002 uspořádá firma Pantek (CS) s. r. o., distributor produktů firmy Wonderware pro ČR a SR, již 8. výroční setkání českých a slovenských uživatelů softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci od společnosti Wonderware Corporation, člena skupiny Invensys. Konference se bude konat v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a je určena nejen pro konečné uživatele a systémové integrátory, ale i pro zájemce ze školských institucí a odborného tisku.

Hlavní náplní konference je obchodní i technické představení nových produktů. Tentokráte budou podrobně prezentovány zejména nové verze dvou významných produktů z komplexní softwarové rodiny pro oblast průmyslové automatizace Wonderware FactorySuite – IndustrialSQL Server 8.0 a SuiteVoyager 2.0. Předpokládá se i předpremiérové představení nejnovější verze populárního vizualizačního systému InTouch 8.0 využívající zcela novou objektově orientovanou systémovou architekturu ArchestrA. Jde o softwarovou infrastrukturu, která důsledně využívá nejmodernější technologii .NET firmy Microsoft.

Do programu obou dnů budou, podobně jako v minulých letech, zařazeny příspěvky systémových integrátorů, kteří formou případových studií představí konkrétní projekty realizované se softwarovými produkty od firmy Wonderware.

Podrobnější údaje najdou zájemci na adrese http://www.pantek.cz

(Pantek (CS))


Nabídky pro oblasti postižené povodněmi

Vzhledem k výrobním lhůtám časopisu jsme do veletržního čísla mohli zpracovat jen tuto nabídku pro oblasti postižené záplavami. Další najdete na webové adrese http://www.automa.cz/povodne

ABB, s. r. o., nabízí pomoc svým zákazníkům při opravách, rekonstrukci a obnově zařízení, která byla zničena nebo poškozena během povodní. V případě potřeby je firma připravena podle možností realizovat expresní dodávky nových zařízení a posílit kapacity svých servisních oddělení.

Kontakty na jednotlivá servisní oddělení:

Dále nabízí pomoc ve formě zrychlených a přednostních dodávek instalačního materiálu (přístrojové vybavení), technickou pomoc na tel. 0602/756 253 a 0602/562 402, snížení ceny těchto výrobků v oblastech Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje a Ústeckého kraje a hlavního města Prahy, a to od 23. 8. 2002 do 30. 9. 2002, prostřednictvím velkoobchodních partnerů Aspera, Rudolfov (tel. 038/701 19 36), THU Elektro-technická obchodní unie, České Budějovice (tel. 038/741 17 33), Elfetex, Plzeň (tel. 019/743 23 11), K. V. Elektrocentrum, Karlovy Vary (tel. 017/333 15 05), Jakub, Nový Bor (tel. 0424/72 23 10), Ceha KDC, Praha 10 (tel. 02/67 21 13 10) a Elkas, Praha 7 (tel. 02/66 71 26 51).


8th European Conference on Computer Vision – ECCV 2004

V květnu 2004 se v Praze bude konat v pořadí osmá konference o počítačovém vidění (ECCV), a to poprvé ve střední a východní Evropě. ECCV je největší evropská a jedna ze tří nejprestižnějších konferencí v oboru digitálního zpracování obrazu a počítačového vidění. Jejími pravidelnými účastníky jsou špičkoví odborníci a studenti z univerzit, aplikačních výzkumných ústavů a high-technology firem. Obvykle se sejde asi okolo pěti set účastníků z celého světa, zejména západní Evropy, USA, Japonska i odjinud. Na konferenci jsou prezentovány teoretické, aplikační a hodnotící příspěvky týkající se např. rekonstrukce virtuálních trojrozměrných modelů z obrazů, identifikace osob a různých objektů, zpracování obrazů v lékařství, fotogrammetrie, aktivního a všesměrového vidění pro roboty, vizuální kontroly kvality, rozpoznávání textur a mnoha dalších témat.

Konference se může zúčastnit i vaše firma: můžete se stát sponzorem speciální ceny udílené za příspěvek v dané oblasti nebo nejlepšího studentského příspěvku na hlavní konferenci či v některém z osmi doprovodných workshopů s akademickou nebo aplikační orientací. Pořadatelé dále nabízejí výstavní prostor na jeden až čtyři dny nebo distribuci firemních materiálů mezi všechny účastníky konference.

Pro další informace (nebo máte-li jinou představu o formě sponzorství) kontaktujte organizační výbor ECCV 2004: pajdla@cmp.felk.cvut.cz, fax: 02/24 35 73 85, http://cmp.felk.cvut.cz/eccv2004/


Anotace knihy
Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznávání

Schlesinger, M. I. – Hlaváč, V.: Deset přednášek z teorie statistického a strukturního rozpoznávání.
Praha, Vydavatelství ČVUT 1999. ISBN 80-01-1998-5. 521 str.

Monografie Deset přednášek ze statistického a strukturního rozpoznávání odhaluje podobnost a těsnou souvislost různých úloh rozpoznávání, které dosud byly považovány za nezávislé. Jde především o vazbu mezi statistickým a strukturním rozpoznáváním a vztahy uvnitř nich. Souvislost byla objevena vytvořením formálních postupů pokrývajících nejen známé úlohy, ale i obecnější případy jejich matematickou analýzou a řešením zobecněných úloh pomocí jednotných algoritmů. To vše rozšiřuje dosavadní znalost oboru, a to s dopady na praxi, protože u některých algoritmů se podařilo překvapivě zmenšit výpočetní složitost.

Monografie se skládá z deseti přednášek, které systematicky matematickým jazykem a téměř bez požadavků na předběžné znalosti čtenáře budují pojmy a teorie. Každá přednáška je ukončena diskusí s doktorandem, která látku neformálně přiblíží a prohloubí.

Kniha je určena odborníkům na rozpoznávání, kterým nabídne nový pohled na jejich disciplínu a množství původních výsledků. Výklad je také zamýšlen pro studenty a doktorandy na začátku vědecké dráhy. Monografie seznámí formou přístupného intelektuálního cvičení se základními stavebními kameny rozpoznávání, zakořeněnými chybami, ukáže paradoxy, úskalí i krásu vědeckého bádání a posílí zvyky ve čtení matematického textu.

V anglickém, mírně upraveném vydání vyšla tato úspěšná monografie letos v nakladatelství Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Zde jsou bibliografické údaje anglického vydání:

Schlesinger, M. I. – Hlavac, V.: Ten Lectures on Statistical and Structural Pattern Recognition. Edice Computational Imaging and Vision, sv. 24. Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic Publishers 2002. ISBN 1-4020-0642-X. 519 str.

(vh)


Prostředí pro vývoj měřicích a zkušebních aplikací

Obr. 1.

Vývojové prostředí DT Measure Foundry v. 3.0 umožňuje uživateli vytvářet snadno a rychle měřicí a zkušební aplikace technikou „uchop a pusť“ (drag-and-drop). Součástí nové verze je modul SDK, umožňující uživateli vyvíjet rozhraní pro zdroje dat od třetích výrobců a integrovat je do aplikací. Díky tomu nabízí DT Measure Foundry větší flexibilitu a účinnou ochranu investic uživatelů. Knihovna DT Measure Foundry obsahuje více než 200 matematických funkcí, a to i těch, které bývají jinak k dispozici pouze v samostatných balících programů pro matematickou analýzu dat. Multifunkční nástroj Formula Evaluator umožňuje kombinovat v jedné rovnici údaje z datových a řídicích kanálů. Jako doplněk je k dispozici modul OPC, který umožňuje přistupovat k technickým prostředkům s rozhraním OPC, např. k PLC a k distribuovaným řídicím systémům, jako ke zdrojům dat, a zahrnovat je tak do uživatelského rozhraní systému.

Výrobcem vývojového prostředí DT Measure Foundry v. 3.0 je firma Data Translation, Inc., přední světový dodavatel prostředků pro snímání dat a zpracování obrazu. Na trh v ČR je uvedla v červnu letošního roku společnost Neovision s. r. o., zástupce Data Translation v ČR a SR.

Neovision, s. r. o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 02/57 29 03 19
fax: 02/57 29 03 53
e-mail: neovision@neovision.cz
http://www.neovision.cz


Hannover Messe 2003 bez robotů?

Význam velkých mezinárodních veletrhů se nezmenšuje ani v nepříznivých hospodářských podmínkách, které v současné době postihly světové hospodářství. Naopak – pro vystavovatele i návštěvníky jde o významný nástroj, jak hledat nové příležitosti k rozvoji a překonání krize. Proto i pořadatel Hannover Messe, společnost Deutsche Messe AG, očekává na jaře 2003 účast přibližně 6 500 vystavovatelů.

Již od roku 1999 je jádrem veletrhu přehlídka Factory Automation. Loni se jí na ploše 80 tisíc čtverečních metrů zúčastnilo přibližně 1 500 vystavovatelů (z nich čtvrtina ze zahraničí) a navštívilo ji více než 183 tisíc návštěvníků. S mnoha prvky automatizace se lze setkat i v dalších výstavních segmentech, jako jsou např. Motion, Drive & Automation, Subcontracting, MicroTechnology a Research & Technology.

Ačkoliv do začátku veletrhu zbývá ještě několik měsíců, pořadatelé již obdrželi značné množství přihlášek – podstatně více než ve stejnou dobu v loňském roce. Tato skutečnost je důkazem toho, že vystavovatelé přikládají účasti na tomto veletrhu velký význam a odpovědně se na ni připravují.

Někteří vystavovatelé však diskutují o tom, zda roční perioda účasti na veletrhu není vzhledem k inovačním cyklům jejich produktů příliš krátká. Konkrétně výrobci klasických robotů (tj. robotů s kloubovým ramenem s otevřenou sériovou kinematickou strukturou) vážně uvažují o tom, zda se veletrhu neúčastnit jen jednou za dva roky. Jejich rozhodnutí ovšem bude záviset na hospodářské situaci v oboru – samozřejmě by bylo velkou chybou absencí na veletrhu ztrácet trhy v období počínající konjunktury. Přes pochybnosti o účasti v roce 2003 však všichni významní výrobci těchto robotů již nyní závazně přislíbili účast v roce 2004.

Rozhodnou-li se tyto firmy v roce 2003 na Hannover Messe opravdu nevystavovat, znamená to, že zájemci o robotiku na tomto veletrhu nic nenajdou? Nikoliv. Pořadatelé ve snaze udržet každoroční nabídku robotiky na veletrhu uspořádají ve spolupráci s předními výrobci fórum na téma „nové možnosti aplikací robotů“. Zájemci se zde budou moci seznámit s mnoha dosud neobvyklými aplikacemi robotů s méně obvyklou kinematikou a s širokým využitím umělé inteligence v praxi.

(Bk)


Zpracování obrazu snadno a rychle

Snadno a rychle zpracuje obraz nový senzor Simatic VS 100 (Siemens A&D). Tento senzor není třeba složitě programovat, jednoduše se „naučí“ rozpoznávat vyhovující výrobky podle vzorového dobrého kusu. Senzor je určený především pro kontrolu malých výrobků, jako jsou svorníky, kolíky, čepy, šrouby, drobné výlisky, nebo také tablety, bonbóny, pralinky apod. Zvláště vhodný je pro přísun materiálu k montážním nebo balicím automatům nebo k podavačům výrobních zařízení.

Obr. 2.

Senzor zkontroluje, zda jde o správný předmět, zjistí jeho polohu a detekuje, zda není poškozen. Je nabízen jako kompletní modul obsahující snímací hlavu (krytí IP65), kameru s nastavitelným objektivem, infračervenou osvětlovací jednotku a vyhodnocovací přístroj. Podle velikosti kontrolovaného předmětu může Simatic VS 100 vyhodnotit až 25 snímků za sekundu při rychlosti pohybu předmětů do 15 m/min. Může spolupracovat s různými dopravními a manipulačními prostředky – dopravníky, chapadly robotů atd. Do paměti senzoru lze uložit až 15 vzorových snímků různých předmětů.

Rysy, důležité pro to, zda je výrobek vyhovující či nikoliv, musejí být samozřejmě dobře znatelné na obrysu zkoumaného předmětu. Osvětlovací jednotka a snímací hlava se montují proti sobě, dopravník s kontrolovaným předmětem je mezi nimi. Osvětlovací jednotka promítá siluetu procházejícího dílce na snímací hlavu. Vzhledem k tomu, že jde o infračervené světlo, není funkce senzoru ovlivňována měnícími se světelnými podmínkami v denním, viditelném světle.

Kontrolu lze spustit buď manuálně, např. tlačítkem, nebo samočinně, světelnou závorou. Ve vyhodnocovací jednotce je obraz kontrolovaného předmětu porovnán s jeho vzorovým obrazem a podle výsledku se spustí další funkce, resp. operace. Výsledky kontroly se předávají dále prostřednictvím digitálního rozhraní. Lze je odesílat nadřízené jednotce, ale také lze přímo řídit např. pneumatické ventily nebo relé řídící přísun anebo otáčení předmětů. Tak lze jednodušší úlohy řešit i bez nadřízené jednotky.

Pro instalování, uvedení do provozu a obsluhu není nutné žádné školení. Pro nastavení parametrů je možné použít běžný osobní počítač. Pomocí seřizovacího softwaru lze ihned zkontrolovat, zda jsou osvětlovač a snímací hlava správně namontovány a předmět správně uchycen. Předměty se kontrolují v jednom nebo dvou různých pohledech. Vlastní trénink lze provést přímo ve vyhodnocovacím zařízení, nebo lze do přístroje nahrát vzorová data získaná jiným snímačem. Senzor lze nastavit také na místě prostřednictvím šesti obslužných prvků a vestavěného LCD.
[Tisková informace Siemens, květen 2002.]

Gustav Holub


Odborná konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002

Ve dnech 5. až 7. listopadu 2002 se v Kongresovém centru Praha uskuteční osmá mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002, s podtitulem Příležitost pro návratné investice.

Hlavní tematické okruhy konference jsou:

  • liberalizace trhu s elektřinou a elektřina z obnovitelných zdrojů – otevření trhu s elektřinou konkurenci a výhody pro zákazníka,

  • energetické audity – kdy je audit povinný ze zákona a kdy je výhodný,

  • využití biomasy pro vytápění – snížení nákladů na vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie,

  • nízkoenergetické domy bez navýšených investic – výstavba budov s malou potřebou energie na výtápění,

  • energeticky úsporné osvětlování – více světla za méně peněz,

  • financování projektů a obchodování s emisemi – podpora projektům snižování emisí jejich prodejem,

  • Energy Performance Contracting a Energy Contracting – projekty úspor energie bez počátečné investice.

Náplní konference budou informace a diskuse o současném stavu a vývoji v oblasti výroby a spotřeby energie v ČR, EU i ve světě, přednášky a panelové prezentace, výstava energeticky úsporných výrobků a služeb.

Konference EEBW: Energie efektivně je tradičním místem pro setkávání a výměnu zkušeností odborníků různých profesí – technických a energetických profesionálů, manažerů a politiků na komunální i státní úrovni, podnikatelů a vrcholového vedení z průmyslové sféry a energetiky. Je to příležitost pro výměnu názorů nad konkrétními aktuálními problémy i pro nová obchodní setkání, pro neformální diskusi podnikatelů s představiteli státní správy, ale také možnost získat zahraniční zkušenosti a navázat nové osobní kontakty s domácími i zahraničními odborníky z oboru.

Organizační partnery konference jsou Hospodářská komora ČR, Česká energetická agentura, Společnost pro techniku prostředí, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo životního prostředí, REHVA a Státní fond životního prostředí.

-JK-

SEVEN, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.
Slezská 7
120 56 Praha 2
e-mail: eebw@svn.cz
http://www.eebw.cz


Přečetli jsme za vás
Posuzování rizika při projektování (nejen) elektrických zařízení strojů

Do českého právního systému jsou z evropské legislativy přejímány také normy z rozsáhlé skupiny bezpečnostních norem pro strojní zařízení, které nezbytně vyžadují uplatňování zcela nových přístupů k řešení problematiky bezpečnosti strojních zařízení. Rozsáhlý článek, publikovaný na pokračování, ukazuje, že odpovědný návrh elektrických řídicích obvodů (především, ale nejen jich) z hlediska bezpečné funkce strojních zařízení a výrobních systémů není v současné době úplně jednoduchou záležitostí. Obsah článku vystihují názvy kapitol: Nové chápání bezpečnosti strojů – Kategorie požadavků na bezpečnostní části řídicích systémů – Uvažování různých nebezpečí – Volba a konstrukce ochranného zařízení – Ověřování – Odhad rizika. Postup v praxi je ukázán na příkladu řešení řídicích obvodů pohonu.
[HLINOVSKÝ, J.: Posuzování rizika při projektování elektrických zařízení strojů. Elektro, 13, 2002, č. 4, s. 8-11; č. 5, s. 4-7; č. 6, s. 12-15.]

(sk)


SIDEC 02 – konference o modelování a simulaci

Ve dnech 27. až 29. června 2002 se v Mariánských Lázních za mezinárodní účasti uskutečnila konference SImulation DEvelopment Conference – SIDEC 02, věnovaná problematice modelování a simulace především z hlediska jejich aplikačního využití v tradičních oblastech průmyslu. Jde o jistý mezník v přeshraniční spolupráci zejména českých a německých odborníků. Přípravu konference iniciovali již v roce 2001 především němečtí specialisté, kteří v programu jednání v letošním roce také převažovali. Zaměření na spolupráci odráží i motto akce: Simulace synergicky – přes státní i oborové hranice. Jedním z cílů bylo ukázat počítačové simulační prostředky a metody používané v jednotlivých aplikačních oblastech německými odborníky  při simulaci – a je nutné konstatovat, že poměrně úspěšně. Daří se jim to např. v automobilovém průmyslu, jmenovitě u firmy Volkswagen. Ukazuje se ale, že celistvé řešení v současné době tvoří od sebe neoddělitelné složky – odborná a komerční. Německá strana má snad výhodu v tom, že uživatelé (a to nejenom velké podniky) mají po odborné i finanční stránce svoje cíle a možnosti vyjasněné. Vědí, co potřebují a co si mohou dovolit. Úspěšní řešitelé mají zájem přenést své dobré zkušenosti k dalším, v daném případě českým, uživatelům. Konference mj. sloužila k prvnímu seznámení se s nabízenými, v praxi vyzkoušenými možnostmi.

Byly představeny některé ověřené i nové softwarové prostředky (jazyk SML) a konkrétní řešené úlohy. Drážďanská firma Dualis GmbH např. vyvinula programové systémy ISSOP a Arena, jejichž předností je komplexní uživatelské vybavení. Jsou určeny nejen k vytváření a provozování modelů (jmenovitě k optimalizaci), ale i k mnohem širší (systémové) orientaci v řešeném problému. Uvedené prostředky úspěšně využívá mj. Západočeská univerzita v Plzni a chystá se jejich použití při řešení logistiky Plzeňského Prazdroje a. s.

Kromě klasických přednáškových vystoupení, uspořádaných do bloků Znalosti pro modelování a Problémy simulace , se uskutečnily dvě moderované diskuse, které se v některých fázích vyznačovaly i značně vzrušeným vyjasňováním stanovisek (zčásti zapříčiněným obtížemi při překonávání jazykové bariéry). Téma diskusního fóra Modelování: cíl nebo nástroj bylo zdánlivě jednoduché. Jak se ale ukázalo, na tuto problematiku existuje celá řada až protikladných pohledů. Modelování totiž nemusí sloužit jen jako nástroj zkoumání funkce objektů (stávajících i teprve projektovaných). Stále častěji se stává nástrojem poznání a komunikace, protože již samotné vytváření modelu („cíl“) může přinést nebo alespoň zpřesnit mnoho poznatků. Příčina je mj. tom, že technika modelování se nyní využívá v nových, často „netechnických“ oblastech. Jde např. o využití při řízení podniků (podnikání) nejenom v manažerských hrách (kdy je model v podstatě ve funkci trenažéru), ale přímo při zabezpečení (ověřování nebo zvětšování hodnověrnosti) podkladů pro rozhodování včasným ověřením různých variant řešení a jejich vlivu např. na cash-flow podniku. Konec konců v současné době většina bank při projednávání žádosti o úvěr již požaduje, aby součástí studie uskutečnitelnosti předkládaného záměru byly finanční modely žádající firmy.

Panelová diskuse Budoucnost modelování ukázala některé nové trendy, zároveň však potvrdila, že modelování technických úloh (např. rozsáhlých výrobních a logistických procesů při jejich automatizaci) bude stále aktuální. Pro uživatele bude ovšem zjednodušeno a doplněno značným uživatelským komfortem. Přibývají však nové aplikační oblasti, většinou v oblasti tzv. měkkých (ne zcela definovaných) systémů v medicíně, řízení organizací, zemědělství, v péči o životní prostředí aj. Některé modely jsou náročné anebo rozsáhlé: předpovědi počasí, vojenské využití (výcvik velitelů), ale o potřebě používat simulační modely nejsou pochyby. Brzdou je zde spíše (a to již dlouhodobě) celkové nedostatečné rozvinutí „modelového myšlení“ (zejména na straně uživatelů) a komunikace. Řešit složité úlohy s využitím modelů nelze jinak než týmově při velmi aktivní účasti uživatele. Konference o modelování a simulaci se zřejmě budou v mnohem větší šíři zabývat problémy navazujícími na vlastní tvorbu modelů při jejich využívání.

K odborné úrovni a úspěchu konference SIDEC 02 významně přispěli odborníci z Drážďan, Saské Kamenice a Berlína. Bylo tak navázáno na dřívější výbornou mnohaletou spolupráci např. s univerzitou v Rostocku. Pro ročník SIDEC 03, připravovaný na červen 2003, se jedná o účasti zahraničních specialistů i z dalších zemí. Sborník přednášek SIDEC 02 (Acta Evida, No. 12, ISBN 80-86596-07-9) lze získat u pořadatele konferencí SIDEC, kterým je Sdružení Evida, Plzeň, http://www.evida.cz

(mb)


Veletrhy v Brně a bezpečnostní průmysl

Bezpečnostní průmysl je pojmem v češtině poměrně novým. V posledních letech se v ČR úspěšně osamostatňuje jako podnikatelský obor. Zatímco v celosvětovém měřítku vynaložily firmy v roce 2001 na ochranu informačních systémů 5,3 miliardy dolarů, má v roce 2005 tato částka vzrůst na 22,7 miliardy dolarů. Rozvoj bezpečnostního průmyslu souvisí s bezpečností jako celosvětově uznávanou prioritou, se vstupem ČR do EU a s tím spojenými legislativními změnami a v neposlední řadě i s dynamickým technickým rozvojem bezpečnostních systémů. Zásadní záležitostí rozvoje bezpečnostního průmyslu je jednotný postup všech subjektů od ministerstva vnitra, přes oborové asociace až po jejich jednotlivé členy. Důležitou roli přitom sehrává, stejně jako u jiných oborů, i komunikace s odbornou i širší veřejností, jejímž významným nástrojem bezesporu jsou odborné veletrhy.

Bezpečnostní veletrhy mají v brněnském veletržním areálu dlouholetou tradici – veletrh Pyros se koná již pojedenácté a Interprotec pošesté. V roce 1993 se uskutečnila premiéra Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů IDET a vydělením některých nomenklatur z veletrhů IDET a FIBEX vznikl v roce 2000 Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET. Veletrhy IDET a ISET se střídají v dvouletých cyklech.

Letos se trojice veletrhů Pyros – Interprotec – ISET, která je nejvýznamnější prezentací bezpečnostního průmyslu ve střední a východní Evropě, uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 22. až 25. října 2002. Podrobné informace o uvedených veletrzích a jejich bohatém doprovodném programu lze nalézt na stránkách http://www.pyros.cz, http://www.interprotec.cz a http://www.iset.cz

(ed)


Výrazné snížení cen produktů Mitsubishi Electric

Firma AutoCont Control Systems spol. s r. o. připravuje pro své zákazníky podstatné snížení cen všech produktů společnosti Mitsubishi Electric. Jedná se zejména o řídicí systémy, operátorské panely, měniče frekvence a servopohony. Toto snížení cen bude platné od vydání nového ceníku (říjen 2002). Bližší informace mohou zájemci získat na http://www.autocontcontrol.cz nebo na telefonním čísle 069/615 24 12 (po přečíslování 596 15 24 12). Se všemi nabízenými produkty a aktuálními cenami se zájemci mohou seznámit na MSV 2002, v pavilonu Z-I, stánek č. 121.
[Tisková zpráva Autocont Control Systems.]

(pl)


Powerware evropským dodavatelem číslo jedna UPS střední velikosti

Společnost Invensys Power Systems se podle výzkumu společnosti Frost & Sullivan stala evropským dodavatelem číslo jedna v oblasti UPS střední velikosti (5 až 75 kV·A). Českým novinářům to na tiskové konferenci 19. července 2002 oznámila Marika Sinikari, ředitelka komunikací a marketingu společnosti Invensys Power Systems. UPS tohoto výrobce, známé pod značkou Powerware, získaly dlouhou řadu ocenění mnoha východoevropských časopisů zabývajících se výpočetní technikou a informatikou. Jsou mezi nimi mj. Chip Tip Award (Chip, ČR, březen 2002) a Thumb of Magazine Computer 02 (Computer ČR, únor 2002) pro Powerware 5115, doporučení Editor’s Choice (Computer Press, Rusko, květen 2002) a Editor’s Recommendation (PC Kurier, Polsko, duben 2002) pro PW 3110 a další.

Paní Marika Sinikari představila novinářům také některé novinky. Patří mezi ně např. PW 9340 SCR, záložní zdroj optimalizovaný pro výkon 130 kV·A. Připomeňme, že tyto UPS byly k dispozici jen s usměrňovači IGBT, zatímco novinka, PW 9340 SCR, má tradiční tyristorové usměrňovače a doplňuje nabídku tak, aby si z ní vybral každý, kdo potřebuje záložní zdroj této velikosti a stupně ochrany 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) při dobré ceně. Tyto UPS si poradí i s dynamicky proměnnými podmínkami a jsou vhodné pro aplikace v oblasti řízení technologických procesů.

Další novinkou, představenou na letošním veletrhu Cebit v Hannoveru, je PW 9305, 80kV·A třífázový UPS s dvojitou konverzí. Produkt je vhodný pro kritické aplikace v náročných podmínkách, typicky ve vojenství, v námořní dopravě apod.

Pro citlivá zařízení v oblasti telekomunikací, bankovních sítí a pro zálohování napájení důležitých počítačových serverů je určen nový PW 9125. Záložní zdroje PW 9125 pokrývají rozsah výkonů od 1 do 3 kV·A a poskytují ochranu proti všem devíti nejběžnějším příčinám výpadku napájení (výpadek napájení, podpětí, přepětí, napěťové špičky, přechodové stavy, šum, odchylky frekvence, harmonické zkreslení a napěťové rázy).

(Bk)


Anotace nových knih
NIST/Sematech: e-Handbook of Statistical Methods. NIST, July 2002

National Institute of Standards and Technology (NIST, metrologický institut USA) a Sematech International, celosvětové konsorcium výrobců polovodičových součástek, zveřejnily společně elektronickou příručku e-Handbook of Statistical Methods. Cílem příručky obecně přístupné na webu je být pohotově k dispozici technikům, vědcům, obchodníkům, výzkumníkům, učitelům atd., kteří při své práci používají statistické metody. Současná e-Handbook je rozšířením a aktualizací publikace Handbook 91: Experimental statistics, původně vydané NIST v roce 1963. Přináší úplný přehled statistických metod včetně návrhu experimentu, analýzy dat a řízení jakosti tak, aby technici i vědci mohli s její pomocí rychle pochopit i vyřešit statistický problém a vrátit se zpět ke své hlavní práci. K tématu se v příručce přistupuje problémově orientovaným způsobem. Statistický přístup k řešení inženýrských a vědeckých problémů je ilustrován na případových studiích z polovodičového průmyslu a z laboratoří NIST. e-Handbook je k dispozici na www.nist.gov/stathandbook a koncem léta by měla vyjít také na CD. Protože NIST neplánuje její tištěné a vázané vydání, jsou všechny soubory přizpůsobené ke snadnému tisku z PC.
[InTech News, 18. 7. 2002]

(sk)


Rockwell Automation uskutečňuje své plány v oblasti služeb

Asi před rokem a čtvrt označil vedoucí představitel společnosti Rockwell Automation (RA) Don Davis služby pro automatizaci za oblast, kde jeho firma může dosáhnout skutečně významného růstu. Tuto orientaci RA potvrdil i na celosvětovém setkání ARC Forum 2002 letos v únoru [Automa č. 4/2002, s. 50-51]. Prvním dosaženým výsledkem je In.Site Continuous Support, sada služeb pro inženýrink a nepřetržité sledování procesů, uvedená na trh začátkem léta divizí Rockwell Automation Global Manufacturing Solutions. Třemi základními prvky In.Site jsou nepřetržité sledování a analýza činnosti výrobního zařízení, zdokonalené webové nástroje a podpora ze strany techniků při odstraňování závad.

Základem In.Site je monitorovací systém, umožňující technickému personálu nepřetržitě, celodenně a celotýdenně (v režimu tzv. 24/7), sledovat výrobní zařízení a provádět jeho proaktivní diagnostiku a tak minimalizovat riziko vzniku a dobu trvání neplánovaných přerušení výroby v jednom závodě anebo řetězci závodů, a to s podporou internetu i na dálku kdekoliv na světě.

Monitorovací systém In.Situ nabízí:

  • sledování odchylek s cílem porovnávat současnou situaci ve výrobě s předem definovanými standardy kvality tak, aby se dosahovalo optimální výkonnosti procesu: vybočí-li proces ze zadaných mezí, jsou upozorněni zodpovědní pracovníci;

  • správu událostí jako funkci ukládající všechny podpůrné informace v příslušné databázi, takže uživatelé mohou zpětně vyhledat dříve použitá řešení provozních problémů;

  • systém obnovy jako komplexní nástroj, který v případě neočekávané ztráty nebo poškození dat zajistí opětovné nastavení strojů a obnovu softwaru v kritických výrobních systémech.

Součástí systému je modul OEE Monitor, který snímá a zobrazuje podrobné statistiky i několika výrobních parametrů a umožňuje výrobcům najít skutečnou příčinu špatné činnosti zařízení. Pracovníci odpovědní za výrobu pak mohou na základě věrohodných informací o chodu výrobního procesu, dostupných prostřednictvím internetových technik odkudkoliv a kdykoliv, v reálném čase navrhovat a implementovat vhodná opatření ke zlepšení situace. Uvedením In.Situ dokazuje RA svou důvěru v tržní trend nabídky automatizačních služeb.
[InTech News, 11. července 2002.]

(sk)


Přečetli jsme za vás
Prostory s nebezpečím výbuchu a dohoda PECA

Dnem 1. července 2001, kdy vstoupil v platnost protokol známý jako dohoda PECA, bylo dosaženo kompatibility s předpisy EU mj. také v oblasti technických požadavků na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. V současné době jsou v EU v platnosti směrnice tzv. starého přístupu, podle kterých byl pro uvedená zařízení vydáván pouze certifikát shody (v zemích EU platný pouze do 30. 6. 2003), i tzv. nového přístupu (směrnice č. 94/9 ES, známá jako ATEX). Autor upozorňuje, že za současného právního stavu lze do ČR dovážet od 1. 7. 2001 všechna zařízení, přestože pro ně byl kdykoliv v minulosti vydán toliko certifikát shody, tj. v EU počínaje 1. 7. 2003 nepoužitelná. V ČR zatím není platnost certifikátů shody vydaných podle směrnic starého přístupu omezena. Bude-li přijato podobné omezení jako v EU, zbyde těm, kteří zařízení v EU neprodejná „výhodně“ nakoupí, ve skladech pouhý šrot.
[MELEN, J.: Podmínky uvádění do provozu (nejen) elektrických zařízení. Elektro, 13, 2002, č. 7. s. 50-51.]

(sk)


Nové průtokoměry pro měření v částečně zaplněných potrubích a kanálech

V časopise Automa č. 2/2002 byl na stranách 20 a 21 uveřejněn článek Měření průtoku s využitím ultrazvukové korelační metody.

V něm byly představeny průtokoměry OCM Pro německé firmy Nivus pro měření průtoku v částečně zaplněných kanálech. Jde o ponorné ultrazvukové senzory s velmi přesným měřením střední rychlosti proudění.

Kromě těchto průtokoměrů nyní nabízí společnost Level Instruments i další typy průtokoměrů od firmy Nivus.

Průtokoměr OCM E pro zjištění proteklého množství zpracovává dvě veličiny: výšku hladiny a rychlost proudění. Na rozdíl od OCM Pro však nesnímá rychlost korelační metodou, ale využívá Dopplerův efekt.

Tento průtokoměr nalezne uplatnění při měření průtoku odpadních vod, při sledování přívalových srážek, přítoku (náhonů) malých vodních elektráren apod.

Průtokoměr OCM EM je obdobný OCM E, nemá však takové množství funkcí a nelze jej použít do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jeho velkou předností je však zajímavá cena, která v mnohých případech bývá nižší než instalace měrných žlabů, kde je sice vlastní měření levnější, ale bývá spojeno s nákladnými stavebními úpravami. Pro většinu zákazníků, kteří nemají velké požadavky na měření (komunikace, ukládání dat, regulace apod.), je tento přístroj ekonomicky výhodnou variantou. Navíc při instalaci průtokoměru OCM není nutné odstavení kanálů z provozu, přístroje nevyžadují spád a nesnižují energetický potenciál vody, což je důležité zvláště při měření průtoku v náhonech malých vodních elektráren.


Obr. 3.

Rozšíření sortimentu indikátorů průtoku

Společnost Level Instruments, spol. s r. o., se letos stala výhradním dovozce mechanických indikátorů průtoku švédské firmy Eletta AB Huddinge. Se sortimentem těchto přístrojů, vhodných i pro velmi těžké provozní podmínky, se čtenáři mohli seznámit v článku Indikátory průtoku v letošním čísle 3 časopisu Automa (str. 41). Nyní společnost oznámila, že sortiment průtokoměrů rozšířila o indikátory velmi pomalého průtoku, kde se rychlost proudění může pohybovat okolo 0,015 m/s.


Záznamník vlhkosti a teploty

Level Instruments uvádí na trh záznamník vlhkosti a teploty HUMLOG 10, který vyniká výhodným poměrem mezi cenou a užitnými vlastnostmi. Jeho výrobcem je rakouská firma E+E Elektronik, která se již mnoho let zabývá problematikou měření vlhkosti a teploty i ve velmi nepříznivém průmyslovém prostředí. Obr. 4. Nově vyvinutý záznamník je určen k dlouhodobému měření teploty a vlhkosti pro muzea, knihovny, archivy, sklady sušených potravin, výstavní plochy, skleníky a jiné aplikace, kde je požadavek na zaznamenání naměřených hodnot. Kompaktní provedení se skládá ze snímače vlhkosti a teploty a je doplněno displejem. Přístroj má paměť na 120 000 hodnot (60 000 hodnot vlhkosti a 60 000 hodnot teploty). Uživatel nastavuje, jak často budou hodnoty ukládány do paměti. Standardní provedení měří vlhkost v rozsahu 10 až 95 % RV a teplotu v rozsahu od –20 do +50 °C. Další verze je s oddělenou snímací sondou pro teplotu –30 až +70 °C a vlhkost 0 až 100 % RV. V nabídce nechybí také provedení pouze pro záznam teploty v rozsahu –40 až +100 °C. Konstrukce snímače umožňuje rychlou a jednoduchou montáž. Aktuální měřené hodnoty vlhkosti a teploty jsou zobrazovány na velkoformátovém displeji. Velmi nízká spotřeba energie a velká vnitřní paměť předurčují tento přístroj pro dlouhodobé měření ve statických i mobilních aplikacích.

Ke konfigurování přístroje a zpracování zaznamenaných dat je použit software Smartgraph™2, pracující pod operačním systémem MS Windows™, na PC nebo notebooku. Profesionální verze softwaru Smartgraph 2 navíc umí vypočítat teplotní rosný bod a absolutní vlhkost.


Kapacitní převodníky tlaku

Obr. 5.

Firma Fuji Electric France nabízí poměrně široký okruh průmyslové měřicí a vyhodnocovací techniky. Na našem trhu se prosazuje zejména kapacitními snímači tlaku, jejichž výrobní sortiment je tvořen dvěma základními řadami označenými FCX-AII a FCX-CII. Rozdíl mezi nimi je v tom, že u řady FCX--AII je k výběru větší počet měřicích rozsahů a širší škála materiálů membrán a adaptérů (hastelloy, tantal, mobel aj.). Snímače obou řad se vyrábějí s měřicími rozsahy od 0 až 100 Pa do 0 až 50 MPa a měří s přesností 0,075 nebo 0,1 %. Vynikají robustní konstrukcí z korozivzdorné oceli kombinované s krytem z lehkých slitin. Krytí je IP67 a k dispozici jsou také modely atestované pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 0, 1 a 2 (20, 21 a 22). Všechny modely jsou v provedení smart s komunikačním protokolem HART, umožňujícím rychlou změnu nastavení měřicího rozsahu na dálku. Šroubení pro připojení snímačů k technologii může být kromě standardního provedení z korozivzdorné oceli i z jiných materiálů umožňujících měřit tlak chemicky agresivních médií. Pro zvlášť náročné aplikace mohou být snímače vybaveny různými oddělovacími membránami a adaptéry (např. pro chemický průmysl, potravinářství apod.). Veškeré varianty měřicích a oddělovacích membrán a adaptérů jsou vyráběny přímo ve výrobním závodě, což umožňuje dynamicky reagovat na potřeby zákazníků.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Level Instruments spol. s r. o.

Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské hory
tel.: 069/662 26 18, fax: 069/662 06 18
hot line: 0602 533 433
e-mail: info@levelin.cz


Bohemian Technologies: nová divize

Obr. 6.

Společnost Bohemian Technologies, a. s., založila divizi distribuce produktů se sídlem v Praze. Stává se tak dodavatelem komponent pro průmyslovou automatizaci, jako jsou měniče frekvence, vybavení rozváděčů, snímače a bezpečnostní prvky. Divize má za cíl poskytovat zákazníkům ucelené dodávky všech komponent pro průmyslovou automatizaci od předních světových výrobců. První dohoda byla uzavřena s firmou Omron. Bohemian Technologies se stala od 1. 4. 2002 jejím autorizovaným distributorem.

Nová divize bude zákazníkům kromě dodávek poskytovat i služby v oblasti technického poradenství, uvádění do provozu a servisu.

Společnost Bohemian Technologies se zabývá komplexními dodávkami v oblasti průmyslové automatizace, řízením budov, elektroinstalacemi a výrobou dávkovacích čerpadel.

Bohemian Technologies, a. s.
divize distribuce produktů,
tel. 02/86 85 08 48-49
http://www.bohemiantechnologies.com


Komponenty pro váhy a vážicí systémy

Společnost Utilcell, s. r. o., specializující se na dodávky tenzometrických snímačů sil již od roku 1994, nabízí v oblasti sortimentu pro vážení širokou škálu pasivních i aktivních prvků s jedinečným poměrem kvality k ceně. Osvědčené přístroje a zařízení šetří čas jinak zbytečně strávený pokusy s neověřenými a nekvalitními prvky. Mezi hlavní zákazníky firmy patří přední vahařské společnosti i firmy zabývající se měřením a regulací.

V oblasti aktivních prvků nabízí Utilcell např. analogový převodník SGA pro převod signálu ze snímače na vhodný analogový signál podle výběru (0/4 až 20 mA, ±10 V, ±5 V aj.). Převodník SGA je vhodný všude tam, kde se vyskytuje silné elektromagnetické rušení a kde je hlavním požadavkem kvalita připojení k řídicímu prvku. Řídicím prvkem může být programovatelný automat (PLC) nebo PC.

Dalším z nabízených zařízení je vyhodnocovací jednotka Matrix určená pro průmyslové aplikace a mostní váhy. Její předností je především komplexnost funkcí: standardně dvojité sériové rozhraní pro připojení PC nebo tiskárny, možnost počítání kusů, vícebodová korekce přenosové charakteristiky, reálný čas, možnost připojení externí klávesnice přes port PS/2 atd. Jednotka Matrix je schválena pro použití v obchodní styku. V nabídce firmy Utilcell by jednotka Matrix měla nahradit jednotku AN 3060 od společnosti Analogic Inc., která se od letošního roku zbavila vahařské sekce a prodej těchto populárních jednotek ukončila.

Praktická aplikace rozšiřující se nabídky aktivních prvků a technická podpora pro vahařské firmy a integrátory – to jsou hlavní cíle společnosti Utilcell pro nadcházející období.

Utilcell, s. r. o.
nám. V. Mrštíka 46
664 81 Ostrovačice (Brno)
tel./fax: 546 42 72 12, 0546/42 70 59
e-mail: info@utilcell.com, secretary@utilcell.com
http://www.utilcell.com


Regulátory pro základní aplikace Eurotherm 2200L a 2200e

Ve všech procesech, kde je třeba přesně regulovat teplotu, spolu soupeří požadavek na co nejkvalitnější přístroje s přáním co nejekonomičtějšího řešení. Ekonomické řešení bez kompromisů, co se týče kvality, představují regulátory Eurotherm série 2200.

Jednodušší varianty 2216L (48 × 48 mm) a 2208L (48 × 96 mm) představují regulátory teploty se vstupem Pt 100 nebo z termoelektrického článku (J, K, T, L, N) a výstupy k ovládání topení, chlazení (volitelně relé nebo logický výstup 18 V/20 mA) a k výstražnému hlášení (2216L dva vývody, 2208L přepínací), s pevně daným uspořádáním hardwaru.

Varianty 2216e a 2208e mají dva výstupy modulární – relé, logický výstup, triak – a modul 2216e i stejnosměrný výstup 0/4 až 20mA a jedno (2208e dvě) relé, možnost digitální komunikace (Modbus, DeviceNet), mají širší možnost konfigurace vstupů (Pt 100, devět typů termoelektrických článků, popř. převodní křivka podle přání zákazníka, napětí v milivoltech a voltech, proud v miliampérech) a jsou vybaveny základním programem „rampa a výdrž“. Lze je nakonfigurovat i na ovládání servoventilu.

(lh)

E-THERM a. s.
Nad Novou Libní 1869/4
182 00 Praha 8
tel./fax: 02/83 84 20 85
http://www.etherm.cz


Uživatelem programovatelný konvertor Ethernet – RS-232/485

Komunikační linky RS-485/422 a popř. RS-232 tvoří podstatnou část komunikačních řešení, na nichž jsou založeny stávající řídicí a automatizační technologie. Tyto linky mají, vzhledem k jednoduchosti, v systému svoje pevné místo a těžko budou v dohledné době plně nahrazeny něčím jiným. S rozmachem internetu v posledních letech však stále častěji vyvstává potřeba vzdáleného přístupu k prvkům řídicích systémů, popř. jejich sledování prostřednictvím sítě Ethernet.

Obr. 7.

Typickou aplikací je např. malý řídicí systém realizovaný jedním programovatelným automatem jako řídicí stanicí, dvěma čidly a jedním akčním členem. Je-li požadován výpis aktivací akčního členu přístupný z firemního informačního systému, je často nutné použít řádově dražší programovatelný automat nebo jednoduchý stávající automat připojit druhou linkou RS-232/485 k  PC, jehož speciální software výpisy příslušných událostí ukládá do souboru přístupného po podnikové síti. Ve druhém případě je však třeba napsat speciální program a mít k dispozici stále zapnuté PC bez pádů operačního systému atd.

V dané aplikaci proto může být nejlepším řešením konvertor sériové linky na Ethernet na bázi systému Web51, do kterého lze na přání doprogramovat speciální podporu komunikačního protokolu zákazníka (obr. 1). Na straně Ethernetu je možné do konvertoru vstupovat např. ze systému ControlWeb nebo použít programové prostředky pro výběr dat od firmy HW-server, schopné pracovat pod operačními systémy Linux, Unix i Windows. Od objemu dvou až tří instalací tak lze za stejnou cenu získat transparentnější a nepoměrně výkonnější řešení než na bázi samotného programovatelného automatu nebo PC.

Podporu zákaznických protokolů si může zkušenější programátor dopsat sám. Dodávané vývojové prostředky systému Web51 to při znalosti programování procesorů řady x51 umožňují zvládnout během několika hodin.

Jan Řehák
(Jan.Rehak@HW.cz)


Industrial IT: certifikováno již 10 000 produktů

ABB, skupina působící v energetice a automatizační technice, oznámila, že má podle svého nového průmyslového standardu Industrial IT certifikováno již 10 000 produktů a spěje k vytyčenému cíli certifikovat do konce roku 2002 všech 40 000 relevantních výrobků a skupin výrobků ABB. Zmíněná skupina ABB měla na konci roku 2001 podle  Industrial IT sesouhlaseno asi 900 a v únoru 2002 již 3 000 produktů. Jako 10 000. v pořadí byl certifikován ABB Control IT Remote (Input/Output) System S900.

Industrial IT je patentovaná koncepce ABB, spojující produkty a služby s informacemi potřebnými k jejich provozování a popř. servisu a údržbě. Otevřený standard softwaru umožňuje operátorům ve výrobě i správcům energetických systémů okamžitý přístup k informacím potřebným pro důležitá rozhodnutí. S certifikovanými produkty se v systému Industrial IT pracuje prostřednictvím jednotných elektronických nástrojů pro dokumentování, konfigurování a připojení. Nástroje jsou shromážděny ve složce Aspect Object. Jakmile se tento software zkopíruje a připojí k energetickému nebo automatizačnímu systému zákazníka, jsou k dispozici virtuální verze skutečných produktů. Kliknutím na virtuální produkt lze kdykoliv získat potřebné instrukce, přístup k dálkovému ovládání a diagnostice, záznamům o údržbě atd.

Certifikace podle Industrial IT, povinná pro všechny produkty ABB, je využívána i třetími stranami. Například firma Bosch Rexroth, německý dodavatel pohonů a pohybových mechanismů, bude certifikovat svých více než 1 200 typů komponent pro pneumatiku. Výrobky a služby založené na Industrial IT si od ABB dosud zakoupilo více než 100 velkých zákazníků.
[Tisková informace ABB, Curych, 2. července 2002.]

(ed)


World Batch Forum: schémata pro řízení v XML

Hlavními tématy letošní výroční konference organizace World Batch Forum (WBF) byly podnikatelské odůvodnění automatizace výroby, opakovaně použitelné řídicí i jiné moduly, další požadavky uživatelů na systémy pro řízení šaržových (vsádkových) výrobních procesů a problematika elektronického vedení záznamů, jak ji zakotvuje doporučení 21 CFR Part 11. Nejzajímavějšími událostmi ovšem byly zveřejnění schémat pro řízení výroby a podniku sestavených WBF v jazyce XML a první předvedení integrace funkcí systému ERP a systému řízení šaržových procesů založené na novém schématu XML od WBF. Analytici ze společnosti ARC Advisory Group k tomu podotýkají: „BatchML (Batch Markup Language) představuje soubor rozšiřitelných i redukovatelných schémat založených na standardu ANSI/ISA S88 Batch Control, Parts 1 and 2 Vedle toho B2MML (Business to Manufacturing Markup Language) je soubor schémat založených na standardu ANSI/ISA S95.00.02 Enterprise – Control System Integration, Part 2: Object Model Attributes z roku 2001. BatchML definuje prvky XML pro hlavní a řídicí receptury, stavební bloky receptur, moduly zařízení, seznamy šarží a výpočty. Schémata B2MML jsou uspořádána tak, aby odpovídala modelům dat podle standardu ANSI/ISA S95. Ty, kromě všeobecného modulu, zahrnují modely personálu, zařízení, údržby, materiálu, možností výrobního procesu a jeho segmentů, definice výrobků, plánu výroby a výrobní výkonnosti. B2MML je jedinečný tím, že jde o první zveřejněnou a k implementaci připravenou strukturu umožňující použít standard ANSI/ISA S95.“
[ARC News, duben 2002.]

(sk)


Počítačový systém pro farmacii

Pliva, podle obratu největší farmaceutická firma ve střední a východní Evropě, instalovala do své nové výzkumné laboratoře počítačové systémy SGI. Servery a pracovní stanice, dodané distributorem Silicon Master d. o. o. ve spolupráci s SGI Česká republika, budou začleněny do integrovaného informačního systému s názvem PLIS.

Společnost Pliva v posledních letech investovala do své nové výzkumné laboratoře více než 39 milionů amerických dolarů. Implementace systému zabezpečí dostatečné výpočetní zázemí pro biologické a chemické výzkumy a data mining.

Hardware tvoří dva servery SGI® Origin® 3400 s šestnácti a osmi procesory spojenými softwarem IRIS FailSafe. Jako úložiště dat slouží SGI TP9400 s 2,5 TB diskového prostoru. Tato technika by měla obsloužit dvě stě a více současně pracujících uživatelů, z nichž mnoho bude využívat výpočetně a datově velmi náročné aplikace. Dále je instalováno deset dříve dodaných serverů SGI na platformě Windows.

(SGI)


9. ročník mezinárodního veletrhu chemie a plastů

Tradičně na podzim (15. až 17. října 2002) se bude konat v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti v Holešovicích mezinárodní veletrh chemie a plastů – Chemtec Praha. Garantem odbornosti a stálým partnerem organizátora při přípravě veletrhu je Svaz chemického průmyslu. Dalšími spolupracujícími jsou Česká společnost chemická, Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemického inženýrství.

Význam veletrhu dokládá každoroční účast předních společností českého chemického průmyslu. Za dobu své existence veletrh potvrdil, že je užitečný svým přínosem ke konfrontaci výsledků úsilí v široké sféře chem