Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Krátké zprávy

číslo 2/2002

Konference Eurosensors XVI v Praze – call for papers

Eurosensors XVI – The 16th European Conference on Solid-State Transducers se uskuteční v Praze od 15. do 18. září 2002. Od svého vzniku v roce 1987 je tato akce jediným evropským konferenčním fórem pokrývajícím celý obor senzoriky i příbuzné oblasti s důrazem kladeným zejména na senzory, akční členy a mikrosystémy založené na využití polovodičových materiálů a výrobních technologií (solid-state). Koná se pravidelně jednou za rok postupně v různých evropských městech s cílem umožnit pravidelná setkání odborníků v senzorice a především usnadnit navazování kontaktů mezi výzkumnými a vývojovými pracovišti a průmyslem (více např. v článku Senzory na evropské úrovni, Automa, 7, 2001, č. 5, s. 52-53). Prezentace na konferencích jsou ústní i posterové, uvedené přehledovými přednáškami vyzvaných významných odborníků. Souběžně s přednáškovým programem je organizována výstavka produktů a služeb tematicky svázaných s náplní konference. Jako vyzvané budou v Praze předneseny přednášky:

 • MEMS components for wireless communications (H. A. C. Tilmans, Imec Leuven, Belgie);
 • Resonant microsensors (J. Cernosek, Auburn University + Sandia lab, USA);
 • Recent developments in sensor interfaces (S. Kawahito, Shizuoka University, Japan).

Pořadatelé dále zvou k přihlášce příspěvků na témata:

 1. New materials and their characterization, modelling.
 2. Innovative processing methods, micromachining.
 3. Reliability and testability, interconnecting and packaging.
 4. Magnetic sensors.
 5. Physical sensors (non-magnetic).
 6. Chemical sensors.
 7. Biosensors.
 8. Signal processing, interfaces, calibration and standards.
 9. System architecture, intelligent sensor systems.
 10. Applications.

Uzávěrka příjmu abstraktů příspěvků je 28. 2. 2002. Pořadatelem konference Eurosensors XVI je Fakulta elektrotechnická ČVUT. Podrobné informace jsou k dispozici na http://www.eurosensors.cz

(ed)


Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Česká metrologická společnost pořádá ve dnech 3 a 4. dubna 2002 v Plzni jedenáctý mezinárodní seminář Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Cílem semináře je seznámit účastníky se současnou měřicí technikou používanou při kontrole jakosti výrobků a výrobních procesů ve strojírenství, elektrotechnice, metalurgii a v opravárenských organizacích. Seminář je spojen s rozsáhlou výstavkou měřicí, kontrolní a zkušební techniky pro měření geometrických i negeometrických veličin, pro zkoušky materiálu, systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů, informační systémy řízení jakosti a metrologie, kalibrace pracovních měřidel atd.

Tato akce je určena pracovníkům útvarů řízení jakosti, technické kontroly a metrologie, zkušebním technikům, technologům, konstruktérům měřidel, vývojovým pracovníkům a učitelům vysokých a středních škol příslušného zaměření.

Bližší informace o semináři i o dalších akcích České metrologické společnosti podá sekretariát ČMS, paní Ivana Vidimová, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. a fax 02/21 08 22 54, e-mail cms-zk@csvts.cz.

Úplná nabídka akcí ČMS je k dispozici i na internetové adrese www.csvts.cz/cms

(ČMS)


Doprovodný program jarních technických veletrhů

Tradiční jarní komplex technických výstavních akcí Pragotherm/Frigotherm 2002 a Pragoregula/Elexpo 2002 pořádá společnost Incheba Praha spol. s r. o. na pražském Výstavišti od 26. do 28. března 2002. Do finále spěje i příprava jejich doprovodného programu.

Pro vystavovatele jsou připraveny soutěže exponátů o ocenění Grand Prix Pragotherm/Frigotherm 2002 a Grand Prix Pragoregula/Elexpo 2002 (m.pragrova@incheba.cz).

Doprovodný program Pragotherm/Frigotherm 2002 nabízí odborníkům setkání na témata:

 • Dopady privatizace energetiky v souvislosti s částečným otevřením trhu s elektřinou v ČR (19. až 20. 3. 2002, Asociace energetických manažerů – AEM; www.energ.cz/aem);

 • Diskusní seminář o možnostech rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) a obnovitelných zdrojů v ČR (26. 3. 2002, IH Parkhotel, Praha 7, Český svaz zaměstnavatelů v energetice – ČSZE, Teplárenské sdružení ČR).

Také širší veřejnosti jsou určeny akce:
 • Duhová energie – představení nového produktu ČEZ, a. s. (26. až 28. 3. 2002, www.duhovaenergie.cz);

 • Tepelná čerpadla (26. až 28. 3. 2002, Svaz chladicí a klimatizační techniky, tel. 02/83 87 08 07, svazchkt@netforce.cz);

 • Obnovitelné zdroje energie v praxi (27. 3. 2002, seminář, Česká asociace pro obnovitelné energie).

K veletrhu Pragoregula/Elexpo 2002 jsou Ústavem přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT pro odborníky připraveny:

 • odborná konference (26. 3. 2002) nabídne mj. přehledové přednášky k tematice spolehlivosti a bezpečnosti technických systémů, otázkám napodobování chování živých organismů roboty, nových metod seřizování regulačních obvodů a posouzení identifikačních přístupů, průmyslových komunikačních sběrnic a posledních vývojových trendů senzorové techniky;

 • tutoriály (27. až 28. 3. 2002, čtyři půldenní kursy doplňující znalosti) na témata (1) Vyjadřování přesnosti měření pomocí nejistot, (2) Nové trendy v použití PLC, (3) Adaptivní řídicí systémy (přehled, programová podpora, použití v praxi), (4) Inženýring a internet;

 • posterový (plakátový) program na výstavní ploše.

Podrobné informace o doprovodném programu veletrhu Pragoregula/Elexpo a přihlášku najdou zájemci na internetové adrese www.pragoregula.cz

(ed)


Systémy s rozloženými parametry na internetu

Na webových adresách www.ldsystems.sk a www.ldscontrol.sk jsou prezentovány výsledky více než třicetiletého výzkumu katedry automatizace a měření SjF STU Bratislava v oblasti systémů s rozloženými parametry. Na stránkách je uveden stručný výklad používaných metod a množství příkladů z různých inženýrských oborů. K dispozici jsou nejen kontakty na odborníky z katedry, ale také zajímavá služba: zájemce má možnost prostřednictvím internetu zadat svůj řízený systém na složitém definičním oboru a definovat požadavky na řízení. Potom Service LDScontrol sestaví a řeší úlohu řízení. Získané řešení spolu s instruktivními animacemi zájemce obdrží opět po internetu. Při řešení jsou používány softwarové systémy Matlab, ANSYS, FEMLAB, Fluent, Modflow, Star-CD atd. Webové stránky jsou ve slovenštině a angličtině.

(ed)


Globální roaming

Výzkumníci z Bellových laboratoří vyvinuli software, který umožní globální roaming v bezdrátových sítích všech typů. COPS (Common Operations – všeobecný provoz) nabídne účastníkům mobilních sítí přístup k hlasovým a datovým službám, informacím a zprávám prostřednictvím roamingu mimo jejich domovskou síť.

Architektura COPS zahrnuje funkci „protokolové brány“, která převádí data z jednotlivých sítí používajících rozličné protokoly do jediného společného jazyka. Díky tomu stačí udržovat jediný účastnický profil – včetně identifikace, autorizace a údajů o poloze –, ke kterému budou mít přístup sítě různých typů.

Globální bezdrátový roaming není v současné době možný, protože bezdrátové sítě různých typů nemohou spolupracovat a elektronicky stanovit polohu účastníků mobilních sítí. Například účastník, jehož provozovatel sítě používá technologii CDMA (Code Division Multiple Access), nemá nyní možnost přístupu k službám, pohybuje-li se v rámci sítě GSM (Global System for Mobile Communications).

Chce-li účastník volat mobilním telefonem či aktivovat služby, jako je hlasová schránka, musí být bezdrátová síť schopna stanovit polohu účastníka, získat jeho profil (se seznamem povolených služeb), potvrdit jeho přístup k službám a ověřit jeho totožnost. Tyto funkce plní domovské lokační registry (HLR – Home Location Register), což jsou databáze údajů o účastnících. Architektura COPS zajišťuje rozhraní pro klíčové funkce HLR. Automaticky překládá uživatelská a signalizační data z buňkových protokolů do protokolu IP a obráceně. Tímto způsobem je vytvořeno několik bran specifických pro různé protokoly, přičemž každá brána umožňuje přístup sítí rozmanitých typů k datům uloženým v příslušném HLR. Jestliže bude registr HLR vytvořen pomocí této softwarové architektury, databáze zákazníků se budou moci aktualizovat automaticky, budou k nim mít přístup sítě různých typů a rychlostní služby přenosu dat.

(Exmise Public Relations.)


Nová verze softwaru Femlab

Femlab (Comsol) je interaktivní prostředí pro modelování a simulaci vědeckých a technických problémů založených na parciálních diferenciálních rovnicích. Umožňuje modelovat jednorozměrná, dvojrozměrná a trojrozměrná pole. Má široké možnosti nejen pro zadávání modelů a řešení rovnic, ale i pro názornou prezentaci výsledků.

Obr. 1.

Počátkem ledna 2002 dala společnost Comsol uživatelům k dispozici verzi Femlab 2.2, která obsahuje nový modul pro trojrozměrná elektromagnetická pole, umožňuje použít vyšší řád konečných prvků a tím dosáhnout vyšší přesnosti, má explicitní možnost formulace modelu pomocí koeficientů nebo v obecném tvaru, rozšířené možnosti následného zpracování výsledků (postprocessing, např. vizualizace řešeného problému s různým způsobem vykreslení, včetně animace, vykreslení požadovaných průřezů apod.) a zlepšenou účinnost předzpracování rozsáhlých prostorových geometrických modelů (preprocessing). Femlab 2.2 má dále možnost importovat modely z CAD ve formátu IGES. Při modelování elektromagnetických jevů lze použít vektorových prvků.

Pro prostředí Femlab jsou k dispozici moduly pro řešení mechanických, elektromagnetických a chemických dějů. Velkou výhodou tohoto prostředí je možnost studovat i takové modely, kde současně působí několik fyzikálních jevů (např. teplotní a elektromagnetické pole u elektrických zařízení).

Detaily najdou zájemci na webových stránkách českého zastoupení firmy Comsol, kterým je firma Humusoft (http://www.humusoft.cz), nebo přímo u firmy Comsol (http://www.femlab.com).

(Bk)


Kalibrátory teploty

Společnost Isotermal Technology Limited (Isotech) vyvinula řadu nových vysoce přesných kalibrátorů teploty PLUS Series. Devět typů této řady je určeno pro široký rozsah použití v průmyslu i v laboratořích. Lze jimi kalibrovat teploty v rozsahu –55 až +1 200 °C s nejistotou lepší než ±0,2 %. Jsou k dispozici v přenosné i stolní verzi.

Obr. 2.

Všechny kalibrátory PLUS Series používají regulátory firmy Eurotherm Limited. Jde o modifikované regulátory typu 2216 s uživatelským rozhraním přizpůsobeným pro trvalý provoz, pozměněným uspořádáním kompenzace studených konců termoelektrických článků, pětibodovou kalibrační křivkou (standardně se používají dva body) a programovatelným rozlišením.

Verze PLUS B je základní verze s regulátorem teploty a displejem zobrazujícím nastavenou teplotu a teplotu v kalibrátoru. Verze PLUS S má navíc vestavěn digitální indikátor, k němuž může být připojen externí snímač teploty (odporový teploměr, termoelektrický článek, analogový vstup 4 až 20 mA). K indikátoru je možné připojit referenční teploměr nebo může být využit pro zobrazování teploty kalibrovaného senzoru.

Kalibrátor má rozhraní pro počítač a dodává se k němu kalibrační software pracující pod Windows. Zařízení lze uzpůsobit pro měření až šestnácti senzorů současně.

E-THERM, a. s., info@etherm.cz, http://www.etherm.cz


Nové zastoupení firmy KSR Heinrich Kübler AG v ČR a SR

Obr. 3.

Společnost Level Instruments přejímá výhradní zastoupení švýcarské firmy KSR Heinrich Kübler AG pro český a slovenský trh. KSR Heinrich Kübler AG nabízí magnetické plovákové spínače, hladinoměry a magnetické obtokové stavoznaky, které jsou dostupné v nejrůznějším provedení pro široký rozsah aplikací. Firma byla založena v roce 1976, v současné době vyrábí více než 15 000 přístrojů ročně a má síť poboček po celém světě.

V sortimentu jsou přístroje pro tlaky do 40 MPa a teploty od –160 do +400 °C, a to i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Zákazník má možnost vybrat si ze široké škály materiálů odolných vůči koroznímu působení mnoha chemikálií. Snímače a spínače mají certifikáty mnoha významných zkušeben.

Nové zastoupení nabídne českým zákazníkům sortiment kvalitních švýcarských výrobků za příznivé ceny, a to jak ve standardním provedení, tak uzpůsobených požadavkům zákazníka. Vytvoření skladu v České republice významně zkrátí dodací lhůty standardních přístrojů.

Level Instruments, tel. 069/662 26 18, info@levelin.cz


Potravinářský průtokoměr

Obr. 4.

Indukční průtokoměr LXP 4 (Lomex Blansko) je určen především jako provozní měřidlo spotřeby tekutých nebo pastovitých médií s obsahem vody, např. piva, mléka, sirupů a limonády, ve stáčírnách, výčepních provozech a restauracích. Lze jej použít i jako stanovené měřidlo ve funkci bytového vodoměru teplé a studené vody v centralizovaném měřicím systému pro měření spotřeby vody v bytech.

Průtokoměr se skládá z indukčního čidla průtoku a procesorové vyhodnocovací jednotky. K vyhodnocovací jednotce lze připojit až čtyři indukční čidla průtoku a jedno čidlo teploty. Konstrukce průtokoměru dovoluje použít zavedený způsob čistění potrubí ve výčepních provozech průchodem molitanové kuličky, a to bez demontáže průtokoměru, neboť měřicí část má hladký kruhový průřez.

Sběrnicovým připojením vyhodnocovacích jednotek k centrální jednotce nebo PC lze vytvořit rozsáhlou komunikační síť centralizovaného sběru dat – dálkový odečet spotřeby SV a TUV z bytů v bytových domech.

Průtokoměr měří v rozsahu 0,3 až 60 litrů za minutu, světlost potrubí je 1/2". Přesnost měření průtoku je ±2 % z měřené hodnoty, nejistota opakovaných měření je ±0,25 %. Všechny materiály, které mohou být ve styku s měřenou kapalinou, jsou atestovány podle evropských potravinářských standardů.

Lomex Blansko, tel.: 0506/41 69 45, www.lomex.cz

Inzerce zpět