Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Krátké zprávy

Automa 7-8/2001

Seminář o průmyslové vážicí technice pro chemii a potravinářství

Počátkem března se v pražském hotelu Diplomat konal seminář Vážicí technika v chemickém a potravinářském průmyslu, který připravila společnost Schenck z Prahy společně s mateřským podnikem Schenck Process z Darmstadtu. V úvodní přednášce byla stručně popsána současná moderní průmyslová vážicí technika s využitím výkonných počítačů a elektroniky pro automatizaci vážicích procesů v logistice a v technologických výrobních procesech. Ve třech následujících přednáškách byla věnována pozornost průmyslové vážicí technice v technologických procesech chemického a potravinářského průmyslu. Nejprve bylo referováno o různých provedeních zařízení pro plnění sypkých materiálů do obalů typu „big–bag“ na žádanou hmotnost. V další přednášce, zaměřené na kontinuální měření hmotnosti transportovaných sypkých materiálů a jejich dávkování podle měřeného objemu nebo měřené hmotnosti, byly popsány nejpoužívanější principy a mechanismy těchto vážicích a dávkovacích systémů, často tvořících podstatnou část automatizovaných výrobních technologií v chemickém a potravinářském průmyslu. V poslední přednášce, věnované diferenciálním dávkovacím vahám pro velmi přesné dávkování, byl vysvětlen jejich princip a podrobně uvedeny negativní vlivy zmenšující přesnost dávkování a zmíněná opatření, která tyto negativní vlivy do značné míry eliminují. Nelze přehlédnout, že sál plný pozorných účastníků semináře (i ze Slovenska) svědčí o aktuální snaze zvýšit efektivnost výrobních technologií v chemickém a potravinářském průmyslu. Účastníci semináře měli ke spokojenosti dva důvody: odnášeli si nové poznatky o vážicí technice v chemickém a potravinářském průmyslu a jako pozornost pořadatele i knížku Průmyslová vážicí technika ve druhém vydání, protože první bylo rychle rozebráno.

(JČ)


Inovace 2001 – týden výzkumu, vývoje a inovací

Na pravidelné tiskové konferenci Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR), následující bezprostředně po 27. zasedání vedení AIP ČR, konaném 25. června 2001, bylo úvodem krátce vzpomenuto osmého výročí vzniku Asociace, která od 23. června 1993 v ČR úspěšně plní úlohu nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání. Dále byla podána stručná informace o systému inovačního podnikání v ČR, jeho aktuálním stavu a úloze AIP ČR v něm. Hlavní pozornost byla věnována přípravě akce Inovace 2001 – týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterou pořádá, v návaznosti na dosavadních sedm úspěšných ročníků, AIP ČR se svými partnery ve dnech 4. až 10. prosince 2001. V rámci akce Inovace 2001 se uskuteční především v Praze, ale i na dalších místech v ČR:

 • 4. dny otevřených dveří pro mládež a odbornou veřejnost na pracovištích badatelského a aplikovaného výzkumu, vysokých škol a dalších výzkumných, vývojových a výrobních organizací v ČR;

 • 8. mezinárodní sympozium Inovace 2001, věnované koncepčním otázkám inovačních procesů a jejich financování, především zahraniční spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje atd.;

 • 8. mezinárodní veletrh invencí a inovací, prezentující výsledky výzkumu a vývoje u domácích i zahraničních organizací a firem;

 • 6. ročník Ceny Inovace roku (2001) pro firmy se sídlem v ČR.

Přihlášky jsou přijímány jednotlivě na dílčí akce Inovace 2001. Uzávěrky přihlášek jsou vesměs 7. září 2001 (Cena Inovace roku 2001 do 31. října 2001). Další informace o systému inovačního podnikání v ČR, činnosti AIP ČR a akci Inovace 2001 nabízí www.aipcr.cz

(sk)


Automation – Optimation Europe 2001

Ve dnech 18. až 20. září 2001 se na výstavišti Paris Expo uskuteční již sedmnáctý ročník výstavy Automation Europe, pořádané společností Exposium. Letos bude výstava poprvé v Paříži a poprvé bude její součástí i výstava Optimation. Organizátoři očekávají účast 300 vystavovatelů (výstavní plocha bude 12 000 m2) a 13 tisíc návštěvníků. Současně se bude konat i kongres s přibližně 500 účastníky.

Cílem výstavy Automation – Optimation 2001 je prezentovat moderní technologie v automatizaci a jejich aplikace v průmyslové praxi. Předmětem zájmu budou snímače, měřicí technika, průmyslové počítače a počítačová technika, PLC, sběrnice a průmyslové komunikace a software pro řízení a monitorování výroby. Část Optimation se zaměří na poradenské a konzultační služby, software pro simulaci výroby, datové sklady, internetové aplikace, softwarovou podporu pro plánování, řízení jakosti, diagnostiku, servis (včetně diagnostiky a servisu na dálku), expertní systémy, MES, ERP, CAD a CAM. Spojení dvou částí, Automation a Optimation, vyjadřuje současný trend v  automatizaci: v ohnisku zájmu nejsou dodávky jednotlivých, byť špičkových zařízení a automatizačních prostředků, ale produkty a řešení, které pomohou uskutečnit strategické změny organizace a realizace výroby.

Bližší informace najdou zájemci na internetových stránkách www.automationeurope.com, kde se lze i zaregistrovat (na základě registrace obdrží návštěvníci zdarma vstupenku, katalog a poukaz na podstatné slevy letecké a vlakové dopravy do Paříže).

(Bk)


Modul prediktivního řízení pro Simatic PCS 7

Skupina Siemens Automation and Drives (A&D) uzavřela s holandskou společností IPCOS Technology dohodu o integraci jejího softwaru pro prediktivní řízení na základě modelu procesu označeného INCA do prostředí Industrial Framework a systému pro řízení procesů Simatic PCS 7 firmy Siemens. Dohoda zahrnuje také další budoucí společné projekty. Firmy budou společně nabízet integrovaná řešení automatizace a podnikové informatiky (IT) od úrovně řízení technologických procesů po úroveň řízení výrobního úseku, závodu anebo podniku včetně. Technika prediktivního řízení na základě modelu procesu (Model Process Control – MPC) minimalizuje kolísání proměnných veličin v technologii. Používá se pro řízení v uzavřené smyčce, správu a optimalizaci výrobních závodů využívajících spojitých výrobních technologií.

[ARC News.]


Ocenění pro SuiteVoyager

Softwarový produkt Wonderware SuiteVoyager získal výroční cenu „Editor´s Choice Award“ odborného amerického časopisu Control Magazine.

SuiteVoyager je výrobní internetový informační portál, který integruje výrobní data z různých zdrojů a umožňuje k nim snadný přístup všem klientským zájemcům z prostředí jejich běžného internetového prohlížeče bez nutnosti instalovat na těchto klientských počítačích jakýkoliv další software (tzv. softwarově tenký klient).

Klientu může SuiteVoyager zpřístupnit i komfortní grafické zobrazení vizualizačních aplikací InTouch (SCADA/HMI), včetně živých hodnot a dynamických animací. Má-li oprávnění, může uživatel i ovládat dálkově řízená výrobní zařízení, potvrzovat alarmy aj. Velmi důležité je několikastupňové zabezpečení, které je v otevřeném internetovém prostředí nezbytností.

Podrobně byl produkt SuiteVoyager představen na stránkách tohoto časopisu v čísle 3/2001.

(Pantek CS)


ECT 2002 – elektronika a komunikace v dopravě

Ve dnech 4. až 6. června 2002 se v Augsburgu, SRN, uskuteční výstava a konference Electronics and Communications in Traffic Systems – ECT 2002. Půjde o první mezinárodní akci na téma integrovaná elektronika a palubní systémy v automobilech pořádanou v Německu. Jejím cílem je přiblížit širokému okruhu odborníků z průmyslu i z výzkumných pracovišť nejnovější pokroky a perspektivy rozvoje automobilové techniky dotýkající se oblastí bezpečnosti, jízdního komfortu, úspor energie, přenosu dopravních informací i oblasti zábavy. Hlavními tématy konference ECT 2002 jsou palubní napájecí síť s napětím 42 V, standardizace v oblasti multimediální komunikace a struktura procesů vývoje. Příspěvky jsou vítány zejména na témata: (1) Systémy ve vozidlech, (2) Systémy dopravních koridorů, (3) Struktura a připojovací body palubních paměťových sítí, (4) Hardwarové a softwarové komponenty, (5) Komunikace, (6) Virtuální realizace prototypů, (7) Standardizovaná rozhraní. Podrobné informace o ECT 2002 a požadavky na abstrakty příspěvků lze zjistit na www.ect-online.com. Abstrakty příspěvků lze zaslat do 28. září 2001.

[Mesago Press Release, 20. června 2001.]


Evropa odmítla spojení GE – Honeywell

Evropská komise se 3. července 2001 definitivně vyslovila proti připravovanému a úřady v USA i Kanadě již odsouhlasenému převzetí společnosti Honeywell Inc. koncernem General Electric (GE). Jako důvod uvádí, že spojením by vznikla společnost s nepřípustnou dominancí v určitých kategoriích avioniky, leteckých pohonných jednotek a komponent a systémů letadel. Ústupky, kterými Evropská komise podmínila svůj souhlas, byly pro vedení GE nepřijatelné, takže nakonec od déle než půl roku připravované akvizice odstoupilo. Přes stávající spory mezi výrobci dopravních letadel, a potažmo vládami, na obou stranách Atlantiku (firma Boeing versus evropské konsorcium Airbus) přitom představitelé EU striktně odmítají, že by se řídili jinými než technickými hledisky. Jde teprve o celkem 15. zamítnutí fúze od září 1990, kdy se Evropská komise ujala role schvalovacího orgánu pro tzv. evropský ekonomický prostor, a z toho teprve podruhé bylo odmítnuto spojení týkající se pouze amerických firem. Evropská komise se podle platných dohod vyjadřuje ke všem „koncentracím“ (spojením, koupím apod.) ve kterých figurují nejméně dvě společnosti s celkovým celosvětovým obratem větším než 5 miliard a prodejem v Evropě větším než 250 miliónů USD. I když by spojení GE – Honeywell pravděpodobně výrazně ovlivnilo celosvětovou scénu v oboru automatizační a řídicí techniky [Automa, 7 (2001), č. 2, s. 56-57], nebyla tato oblast v žádné z fází jednání předmětem sporu. Zda budou obnovena jednání s United Technologies nebo Tyco International, dřívějšími zájemci o firmu Honeywell, zůstává otázkou.

[vertacrossnews, 12. července 2001.]


Simatic Box PC 840

Firma Siemens rozšířila svůj sortiment o velmi výkonný a odolný průmyslový počítač Simatic Box PC 840. Rozměry 388 × 331 × 166 mm umožňují jeho snadnou instalaci do řídicích panelů, konzol nebo přímo do přístroje. Nový Box PC 840 je vybaven procesory Intel Pentium III 866 MHz nebo Celeron 566 MHz. Dodáván je v několika verzích s různou velikostí pevného disku a paměti.

Obr. 3.

Předností nového přístroje je velká odolnost proti elektromagnetickému rušení, proti otřesům a vibracím. Spolehlivý provoz počítače je garantován do teploty okolí 55 °C. Počítač může být podle konkrétních požadavků uživatele vybaven pevným diskem se zvýšenou odolností proto vibracím, jednotkou CD-ROM, superdiskem LS-120 nebo disketovou mechanikou. V základní sestavě jsou integrovány dva porty USB a jeden port Ethernet. V kapacitě počítače jsou volné pozice, např. pro karty ISA nebo PCI.

Nedílnou součástí záruky bezpečného chodu přístroje je i snímač vnitřní teploty a sledování realizace správných programových sekvencí. Zaznamenané hodnoty mohou být přenášeny komunikační sítí Profibus nebo Ethernet do dalších systémů, kde pak mohou aktivovat funkce výstrahy.

Součástky počítače jsou snadno dostupné a případná výměna pevného disku, procesoru, paměti, zdroje, záznamových disků nebo rozšíření kapacity kart jsou velmi jednoduché.

Siemens s. r. o., divize A&D AS, www.siemens.cz, www.ad.siemens.de/simatic-pc

Miloš Adámek, Siemens s. r. o.


ISA odložila přijetí standardu S95 Part 2

Standardizace se prosazuje i při integraci ekonomických a výrobních systémů v podniku. Na příslušném standardu s názvem S95Enterprise-Control System Integration, definujícím rozhraní mezi ekonomickými aktivitami a řízením technologických procesů ve výrobním závodě, pracuje výbor SP95 společnosti ISA (The Instrumentation, Systems, and Automation Society, sídlem v USA). Standard stanovuje osm softwarových objektů usnadňujících komunikaci mezi ekonomickými a výrobními aplikacemi. První část standardu (S95Enterprise-Control System Integration – Part 1: Models and terminology), vydaná v roce 2000, zavádí standardní terminologii a konzistentní množinu pojmů a modelů v oblasti integrace automatizovaných řídicích systémů se systémy  ekonomickými, která usnadní spolupráci všech zúčastněných stran. Připravovaná část 2 bude obsahovat doplňující detaily a ilustrace objektů definovaných v části 1. Výbor SP95 se poté, co se začátkem roku 2001 seznámil s připomínkami k návrhu druhé části standardu, rozhodl ji v současném znění nepřijmout. Podle vlastního prohlášení výboru je důvodem odkladu potřeba odstranit z textu standardu stávající nejednoznačnosti, aniž by přitom šlo o zásadní názorové rozpory mezi jeho členy. Další jednání výboru SP95 bylo naplánováno na přelom prvního a druhého čtvrtletí roku 2001.

[InTech, March 2001.]


Konference AUTOS 2001

Ve dnech 26. a 27. dubna 2001 se v prostorách Masarykových kolejí ČVUT v Praze konala konference Automatizované systémy – AUTOS 2001. Vynikající prostředí vytvořilo odpovídající atmosféru pro jednání konference, které se uskutečnilo v šesti sekcích a zvláštní sekci posterové. Pořadatelem konference byla společnost Teris 2002, a. s.

Názvy sekcí dostatečně charakterizují obsah příspěvků do nich zahrnutých:

 1. Obecné problémy a trendy automatizace (počet referátů 5)
 2. Projektování informačních a řídicích systémů (6)
 3. Spolehlivost a jakost (6)
 4. Automatizace strojů a zařízení (8)
 5. Softwarové technologie (6)
 6. Automatizace v dopravě (7)

V posterové sekci bylo představeno deset posterů.

Všechny příspěvky, které byly na konferenci přijaty, jsou obsaženy ve sborníku a jsou tak k dispozici i pro ty zájemce, kteří se konference osobně nezúčastnili (kontakt: www.teris.cz).

Paralelně po celou dobu konference byly k dispozici expozice firem Humusoft s. r. o., DataPartner, s. r. o., a Coral s. r. o., jejichž pracovníci byli připraveni vysvětlit vše, co bylo potřeba.

Celkově lze shrnout průběh a výsledky konference AUTOS 2001 takto:

 1. Programový výbor konference, tvořený převážně pedagogy a výzkumnými pracovníky technických univerzit (ZČU Plzeň, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava), připravil odborně ucelený program představující vyváženou kombinaci teoretických přístupů s řešeními a realizacemi z praxe.

 2. Účast 70 odborníků (36 z teoretické oblasti, 34 z praxe) potvrzuje trvalou aktuálnost problematiky automatizace. Tato skutečnost se projevila i ve velkém zájmu o přednesení příspěvků, z nichž opět asi polovina byla věnována teorii a polovina problémům praxe.

 3. Do programu konference AUTOS 2001 nově vřazené tematické oblasti Spolehlivost a jakost a Softwarové technologie prokázaly svou oprávněnost.

 4. V letošním roce byla do programu konference AUTOS zařazena speciální sekce věnovaná automatizaci v dopravě. V praxi speciálních sekcí bychom chtěli pokračovat a každý rok vybrat odvětví, jemuž by v kontextu automatizace byla věnována detailnější pozornost.

Konference přinesla i některé další náměty a myšlenky, o kterých předpokládáme, že budou uplatněny při přípravě následujícího ročníku konference – AUTOS 2002.

Jiří Tůma, předseda programového výboru AUTOS 2001


Frankofonní konference o simulaci

Pro dny 25. až 27. dubna 2001 byla technická univerzita ve francouzském Troyes pověřena uspořádáním třetí frankofonní konference o modelování a simulaci (3e Conférence Francophone de Modélisation et SIMulation, MOSIM ’01). Je známé, že modelování lze použít všude, kde je možné použít počítače, a že simulace na počítačích je použitelná tam, kde mají význam změny v čase. Konference MOSIM ’01 měla však podtitul Conception, Analyse et Gestion des Systémes Industriels (koncepce, analýza a řízení průmyslových systémů), což nejen dalo konferenci speciální zaměření (čtenářům časopisu Automa zvlášť blízké), ale podtrhlo i specifickou aktuálnost aplikací modelování a simulace v průmyslu. Vždyť tento podtitul byl na všech materiálech (první pozvánce, předběžném programu, definitivním programu a sborníku referátů) vytištěn mnohem výrazněji než oficiální název konference: i když budeme nedůvěřiví ke slovu modelování (používá je kdekdo a ztratilo tak už téměř jakýkoliv obsah) a omezíme se jen na simulaci, musíme uznat, že lze na jedné straně od ní očekávat podstatný přínos k rozvoji v průmyslu a na druhé straně od průmyslu cenné podněty pro rozvoj simulace. Hlavními organizátory ze strany pořádající univerzity byly katedra zaměřená na průmyslové systémy (Département Génie des Systémes Industriels) a dvě pracoviště orientovaná jednak na optimalizaci průmyslových systémů, jednak na modelování a spolehlivost systémů (Laboratoire d’Optimisation des Systémes Industriels a Laboratoire de Modélisation et Sűreté des Systémes – je třeba poznamenat, že ve francouzštině má termín laboratoire širší význam, než bychom čekali na základě analogie s naším slovem laboratoř).

Popsat obsah konference ve stručnosti není možné, neboť na ní zaznělo 141 příspěvků v pěti paralelních zasedáních (každý půlden nejméně 40). Uveďme tedy nejprve zaměření jednotlivých sekcí a pak všeobecnou charakteristiku.

V češtině lze sekce nazvat Integrované výrobní systémy, Plánování a objednávky, Optimalizace logistiky, Strategie a industrializace, Aplikace Petriho sítí, Styk mezi operačním výzkumem a simulací, Strategie a výroba podporovaná počítačem, Řídicí systémy, Indikace výkonnosti, Koncepce výrobních systémů, Městská doprava, Metodologie simulace, Prostředky pro podporu rozhodování, Pružné výrobní systémy, Dopravní řetězce, Sítě výrobních systémů, Analýza výkonnosti, Matematické modely objednávání, Řízení lidského faktoru, Spolehlivost výrobních systémů, Aplikace metaheuristiky při optimalizaci výrobních systémů, Agenty v modelování, Multikriteriální optimalizace, Řízení výrobních systémů, Podniková kooperace v logistických řetězcích a Aplikace prostředků informatiky v řízení podniku.

Každý, kdo je do problematiky řízení výrobních provozů jen trochu zasvěcen, z výčtu pochopí, že tematika mnohých sekcí se překrývala; příspěvky do sekcí (a vůbec do programu) zařazovala komise 160 arbitrů, a to podle toho, co autoři zdůrazňovali jako hlavní přínos svého příspěvku. Lze říci, že všeobecně největší pozornost autorů i ostatních účastníků poutaly prostředky pro optimalizaci (prostředky konvenční optimalizace vymyšlené nezávisle na simulaci se totiž při simulaci obvykle neosvědčují) a diskrétní simulaci komplexních systémů zahrnujících v sobě výrobu, logistiku i rozhodování.

Na počátku tohoto sdělení byla akcentována důležitost průmyslových systémů. Tím jsme nechtěli říci, že simulační problematika jiných systémů byla z programu zcela vyloučena. Jako příklad lze uvést příspěvek o simulaci řízení nemocnice: autorka v něm mj. ukázala, že použila konkrétní programové prostředky původně určené pro simulaci pružných výrobních systémů. Vskutku, simulace a optimalizace průmyslových systémů má důležitý vliv daleko za hranicemi průmyslu.

Konference se konala v historickém městě Troyes, v oblasti, kde se vyrábí šampaňské víno, a objevila tedy toto místo pro ty, kdo vynikajícímu francouzskému sektu holdují – a mají na něj, ale i pro ty, kdo mají zájem o kulturu a pro tento zájem si uchovávají i přátelský vztah k Francii.

Evžen Kindler


Microsoft uvádí Office XP, Windows XP zatím bez Bluetooth

Aniž zatím upřesnila způsob jeho licencování, představuje společnost Microsoft světu nový produkt Office XP. Bill Gates v New Yorku označil Office XP jako zatím největší přínos k produktivitě práce jednotlivců i pracovních skupin. Ukázky např. naznačily, jak lze prostřednictví chytrých značek (smart tags) rychle měnit text bez prohledávání menu. Ve Washingtonu se diskutovalo o tom, jak Office XP zapadá do nové strategie Microsoft.Net. Gates také ukázal, jak ve svůj prospěch využívají funkčních schopností Office XP zákazníci jako např. Bridge Information Systems, Ford Motor Co. a Amazon.com.

Pokud jde o nový standard pro bezdrátovou číslicovou komunikaci na krátké vzdálenosti Bluetooth, není operačním systémem Windows XP, nástupcem Windows 2000, zatím podporován. Společnost Microsoft, jeden z aktivních členů konsorcia pro podporu Bluetooth, zdůvodňuje svůj postoj dosavadní malou spolehlivostí techniky a přetrvávajícím nedostatkem patřičného hardwaru. Pozorovatelé průmyslové sféry souhlasí s tím, že dosud téměř neexistují technické prostředky, na kterých by bylo možné podporu Bluetooth vyzkoušet, a  jsou přesvědčeni, že tato podpora přijde s časem. Očekává se, že produkty pro Bluetooth začnou být masivněji nabízeny koncem roku 2001 a podpora tohoto standardu bude jistě součástí některého z budoucích doplňků (service pack) Windovs XP.

[ARC News, 1. června 2001.]


Autel získal kontrakt pro mexického zákazníka

Společnost Autel získala v druhém čtvrtletí 2001 kontrakt ve výši 610 000 USD na dodávku řešení 6kV rozvoden, transformátorů, nízkonapěťové části a redundantního řídicího systému s vizualizací pro mexického zákazníka, působícího v oblasti energetiky. Jde o tepelnou elektrárnu 2 × 130 MW na ropný koks, kterou staví v Tamuinu společnost Cemex. Na tomto kontraktu Autel spolupracuje s partnerskou společností Alstom. Příprava technických a obchodních podmínek kontraktu trvala více než jeden rok. Bylo třeba najít optimální řešení podle vypsání zákazníka, splnit jeho technické specifikace a najít nejlepší obchodní podmínky v tvrdém konkurenčním boji.

Významný kontrakt navazuje na řadu menších zakázek v Polsku, Malajsii a na Tchai-wanu, které společnost Autel realizovala pro stejného partnera. Tradičně vysoká odbornost inženýrů společnosti Autel, systém řízení jakosti certifikovaný podle ISO 9001, spolehlivost a flexibilita inženýrinkových služeb a dodávek na těchto zakázkách přesvědčily, že Autel je nejvhodnějším dodavatelem pro zmíněný projekt.

(Autel)


Tesla Sezam vyrobila miliardu polovodičů v pouzdru TO 220

Akciová společnost Tesla Sezam z Rožnova pod Radhoštěm vyrobila 27. května 2001 miliardtou polovodičovou součástku v pouzdru TO 220.

Do pouzdra výkonových prvků TO 220 a jeho modifikací jsou montovány nejen integrované obvody, ale i výkonové tranzistory. „Z dnešní miliardy je podíl tranzistorů zhruba 450 miliónů a zbytek připadá na integrované obvody. Celkem montujeme do pouzdra TO 220 více než 300 typů polovodičových prvků,“ řekl vedoucí montážní linky TO 220 Vladimír Krajčír.

Součástky v pouzdru TO 220 mají velmi široké pole použití – integrované obvody se využívají ve všech napájecích zdrojích elektronických výrobků, tranzistory lze zase najít ve všech výkonových aplikacích elektronických obvodů. Je to oblast skutečně široká, která zahrnuje bílou techniku pro domácnost (ledničky, myčky nádobí, pračky), „černé“ zboží pro domácnost (radiopřijímače, magnetofony, TV), počítačovou techniku, zábavnou elektroniku, automobilový průmysl a průmyslovou elektroniku.

(Tesla Sezam)


Inteligentní snímač teploty s definovanou spolehlivostí

Třebaže nejde o první takový snímač vůbec, je nový převodník TRY firmy Moore Industries prvním průmyslovým inteligentní převodníkem teploty, ke kterému jsou k dispozici údaje o poruchách, jejich projevech a diagnostice (Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis – FMEDA). Tyto údaje zjistila nezávislá firma, jež oceňuje spolehlivost a bezpečnost technických zařízení. Zákazníkům, kteří chtějí posoudit, zda je převodník TRY vhodný pro jejich aplikaci, nyní dodá výrobce ověřené údaje o poruchách (Safe Failure Fraction – SFF) a četnosti jejich výskytu. Třebaže výrobce zdůrazňuje, že převodník TRY není dosud schválen podle normy IEC 61508, představují údaje třídy FMEDA velmi důležitý první krok na cestě k úplné certifikaci funkční bezpečnosti zařízení určených k použití v bezpečnostních systémech podle normy IEC 61508 (Safety Related Systems – SRS). V oblasti kontinuálních výrob odpovídá termínu SRS termín Safety Instrumented Systems (SIS), používaný v normě IEC 61511 (verzi IEC 61508 pro odvětví kontinuálních výrob). Dalšími termíny používanými v současné době v souvislosti se smyčkami SIS jsou bezpečnostní přerušení (Safety Shutdown – SSD) a nouzové přerušení (Emergency Shutdown – ESD). Obě zmíněné normy, IEC 61508 i IEC 61511, jsou výsledkem rostoucího zájmu dohlížecích orgánů o nově zaváděné přístroje řízené mikroprocesory. Výjimečně nákladným zkouškám, nejpřísnějším ve světe, dosud podrobilo své výrobky jen několik málo firem. Jakmile dodavatelé ukončí zkoušky dalších přístrojů, např. dalších převodníků, ventilů, napájecích zdrojů apod., jak je definují normy, budou moci uživatelé těžit z příslušné báze znalostí a vybírat vhodná zařízení tak, aby dosáhli potřebné úrovně bezpečnosti svých výrobních provozů.

[ARC News, duben 2000.]


Prodejce roku v oblasti pohonů

Firma Eurotherm Drives získala na veletrhu Hannover Messe významné ocenění Evropský prodejce pohonů roku. Ocenění jí udělila společnost IMS, která se zabývá průzkumem evropského trhu, mj. i v oblasti pohonů. V rámci průzkumu zjišťovala u přibližně 330 uživatelů širokou škálu parametrů pohonů, včetně cen, dodacích lhůt, spolehlivosti a technické podpory. Firma Eurotherm Drives obsadila přední místa ve všech kategoriích a v celkovém hodnocení se tak dostala na první příčku (následována firmami Lenze, Mitsubishi a Rockwell Automation). V jednotlivých kategoriích byla firma Eurotherm Drives na prvním místě v jednoduchosti použití, na druhém místě ve spolehlivosti (předstihla ji firma Mitsubishi), na třetím místě v technické podpoře (první místo obsadila firma Control Techniques), na pátém místě z hlediska dodacích lhůt (v této kategorii je na prvním místě firma Lenze) a na sedmém místě v oblasti použití moderních technologií (zde patří prvenství firmě ABB).

Mark Hartley, vedoucí prodeje firmy Eurotherm Drives, spokojeně konstatoval: „Je velmi potěšitelné dostat cenu, jejíž udělení je podmíněno zpětnou vazbou zákazníků a uživatelů. Ve vývoji nových produktů vždy klademe důraz na to, aby to byly výrobky spolehlivé, s množstvím funkcí, a přitom s jednoduchým ovládáním. To jsou přednosti, podle kterých uživatelé poznají produkty Eurotherm Drives.“ Jako základní požadavek  týkající se pohonů vidí pan Hartley jejich absolutní spolehlivost a vysokou jakost. Proto firma investuje nemalé prostředky i do automatizace výroby. Aplikace automatizovaných výrobních linek přináší zlepšení jakosti produkce, ale i možnost zvětšit objem výroby a snížit cenu vyráběných komponent.

[Tisková zpráva Eurotherm Drives.]


Mezinárodní konference o železniční dopravě a automatizaci

Ve dnech 28. až 30. května 2001 se v Žilině konala mezinárodní konference nazvaná ŽEL 2001, kde ŽEL je zkratka spojení slov Železnice na prelome tretieho tisícročia. Poněkud překvapující slovenský název mezinárodní konference je dán tradicí. Šlo o již osmou konferenci podobného typu, ať už je tak chápán z hlediska organizačního nebo obsahového. Je však hned třeba upozornit na skutečnost, že pro mnoho zahraničních účastníků nebyl slovenský název problémem, neboť podtitul, uvedený např. na sborníku přednášek, byl formulován německy – Eisenbahn an der Schwelle zum Dritten Jahrtausend.

Účastníků konference bylo půl druhé stovky. Z německého podtitulu je patrné, že od účastníků ze zahraničí se očekávala schopnost komunikovat především v němčině. Mezi zahraničními hosty skutečně převažovali specialisté z Německa, Rakouska a Švýcarska, avšak vedle nich se konference zúčastnili i odborníci, jejichž mateřštinou němčina není, ale kteří byli schopni německy komunikovat. Současně byly stanoveny tři oficiální jazyky konference – spolu se slovenštinou a němčinou také angličtina. Byl zabezpečen i simultánní překlad, a tak účastníci, přišedší také z Finska, Velké Británie, Číny, Maďarska, Polska, Ukrajiny a ovšem i z České republiky, si na jazykovou variabilitu nemohli naříkat.

Železniční doprava je velmi komplexní systém, který se na přelomu tisíciletí potýká s problémy, s nimiž se lze setkat na konferencích snad všech zaměření. Není divu, že byly předneseny příspěvky orientované na nejširší spektrum témat, počínaje vlastnostmi nových kovových materiálů, přes prezentaci vlastností a schopností nových vozidel i jejich jednotlivých zařízení a bloků až po organizační, ekonomické a politické aspekty železniční dopravy – nezapomeňme, že evropská integrace se železniční dopravy v mnoha ohledech silně dotýká.

V časopise Automa se o této konferenci zmiňujeme hlavně proto, že na ní zaznělo mnoho informací z oboru automatizační techniky. Nelze je jednotlivě rozebírat, protože šíři tematického spektra železniční dopravy je úměrná i šíře automatizačních témat. Uveďme dvě z nich, ta, která může jeden čtenář považovat za značně vzdálená, zatímco jiný v nich může nalézt mnoho společného –na jedné straně informace o konkrétním zabezpečovacím systému a na druhé straně diskuse o problémech sjednocování norem stávajících i budoucích členských států Evropské unie. Význam automatizace se však na konferenci projevil i v jistém jejím formálním rysu – v jejím rámci byl uspořádán specializovaný seminář nazvaný Control and Simulation of Transportation Processes on a Microscopic Level tedy Řízení a simulace dopravních procesů na mikroúrovni. Na rozdíl od ostatních zasedání konference byla jeho jednacím jazykem angličtina a v ní referovali specialisté z Finska, Německa, Slovenska a České republiky. Přitom téma simulace ani téma řízení nebyla omezena na uvedený seminář (z konference byly vydány dva sborníky, jeden složený z příspěvků zmíněného semináře a druhý – přibližně čtyřikrát obsažnější – z ostatních příspěvků). Velmi poučné bylo dvojí vystoupení profesora Strobela z Německa, který na semináři detailně a z hlediska matematiky a teorie regulace fundovaně rozebral problematiku optimalizace návaznosti za sebou následujících vlaků či jiných vozidel, a další den – už mimo seminář – promluvil o výsledcích dosažených při komplexním řešení problémů dopravy v nově vznikajících a rozšiřujících se městských aglomeracích. V tomto druhém příspěvku, který je klidně možné kvalifikovat jako brilantní ukázku naplnění ideálu toho, co je v češtině nazýváno systémovým inženýrstvím (viz Automa 2001, č. 5), autor ukázal, že přesně ví, o čem mluví, a že má velmi jasno v exaktních aspektech problematiky, ať se jde do hloubky (hierarchie část-celek či spíše prvek-podsystém), do šířky (vedle dopravních faktorů i faktory ekonomické, psychologické, politické, stavební, výrobní atd.) či „po diagonále“.

Konferenci pod záštitou Evropské komise organizovala Žilinská univerzita. Ti dříve narození vědí, že se až do roku 1996 jmenovala Vysoká škola dopravy a spojů, takže nejsou překvapeni, že se organizace úspěšné konference ujala. Jejím původním pracovníkům lze gratulovat, že po rozšíření na „opravdovou“ univerzitu neztratili vztah ke svému „poctivému řemeslu“, a popřát, aby se jim bohatství dopravní tematiky ani v budoucnosti nerozplynulo, nýbrž zůstalo i nadále svébytné, s množstvím oborových podnětů v syntéze s obecnými otázkami a trendy, které univerzity zajímají. Za rok by mělo jednání odborníků pokračovat.

Na sborník z konference ŽEL 2001 i na konferenci ŽEL 2002 se lze dotázat na adrese cetra@utc.sk

Evžen Kindler


Řídicí technika na EMO v Hannoveru

Na největším výstavišti světa v německém Hannoveru se ve dnech 12. až 19. září 2001 uskuteční světový veletrh obráběcích strojů EMO Hannover 2001. Protože výroba obráběcích strojů má v České republice dlouhou tradici, zúčastní se jej i dvacet českých a moravských firem. Veletrh jistě navštíví také mnozí odborníci z ČR.

Obr. 3.

O tom, co nového uvidí návštěvníci na veletrhu v oboru řídicí techniky, a o nových trendech v řízení obráběcích strojů hovoří v tiskové zprávě, kterou vydal pořadatel veletrhu, společnost Deutsche Messe, Dr. Ing. Axel Peters z Laboratoře výrobních strojů technické univerzity RWTH v Cáchách.

Za nejdůležitější trendy považuje Dr. Peters optimalizaci řízení pohonů, např. lineárních přímých pohonů, při jejichž řízení je třeba využít nelineární regulaci, a dále zpracování informací o průběhu výroby v procesu technické diagnostiky.

Zajímavou novinkou je řízení a údržba obráběcích strojů prostřednictvím internetu. Toto téma je na univerzitě v Cáchách rozvíjeno v rámci projektu ARVICA (Augmented Reality in Entwicklung Produktion und Service). Projekt přinese velký užitek především malým a středním výrobcům obráběcích a tvářecích strojů, kteří nebudou muset udržovat v zemi, kam své stroje prodávají, servisní kancelář, ale budou moci využít tzv. teleservis. Ten jim umožní vést pracovníka údržby při opravě stroje, radit mu a doporučovat další postup. K dispozici budou mít diagnostická data stroje i přímý obrazový záznam průběhu opravy přenášené po internetu. Po internetu je možné i aktualizovat nebo upravovat řídicí software nebo sledovat činnost stroje a podle potřeby automaticky dodat ze skladu potřebné nástroje, materiál a náhradní díly, popř. je i objednat u dodavatele.

Dalším moderním trendem je ovládání strojů hlasem. Také na RWTH se pracuje na vývoji hlasového ovládání s cílem zdokonalit jej tak, aby bylo co nejodolnější vůči rušivým vlivům a přeslechům a přitom bylo možné co nejvíce zkrátit dobu učení ovládače a závislost na konkrétním operátorovi.

Vývoj pokračuje i v oblasti tvorby programů pro CNC. Takzvaný G- -kód, tj. popis geometrie obrobku v souřadné soustavě stroje, se stává minulostí. Data o obrobku jsou získávána přímo ze systému CAD. Teprve systém stroje podle geometrických a technologických údajů automaticky určí postup obrábění, vhodné nástroje, posuvy a řezné rychlosti. Využití takového inteligentního kódu, zvaného Step-NC, je ovšem zatím v plenkách, neboť koncept existuje jen v rámci společných evropských výzkumných projektů a jeho cesta do praxe bude ještě obtížná.

To bylo několik zajímavostí z oboru automatizace obráběcích strojů. Máte-li zájem se s nimi podrobněji seznámit, navštivte veletrh EMO Hannover 2001. Řídicí a počítačovou techniku a průmyslovou elektroniku najdete v halách 14 a 15. V rámci konání veletrhu se uskuteční také diskusní setkání partnerů projektu Step--NC (14. září od 10 hodin; podrobnější informace je na www.cecimo.be/step-nc).

Bližší informace o veletrhu je možné nalézt na internetových stránkách www.deutschemesse.cz, kde si také lze předem objednat dopravu a ubytování.

(Bk)