Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Krátké zprávy

Automa 5/2001

Detekce znečistění hladiny

Ve vodohospodářství a v mnoha odvětvích průmyslu je častým úkolem zjistit výskyt vrstev nevodivých kapalin s menší hustotou na hladině vodivé kapaliny s větší hustotou. Snad nejběžnějším příkladem je vrstva oleje na hladině vody.

Pro zjišťování těchto povlaků v jímkách, nádržích, šachtách čerpadel, průmyslových odlučovačích a v podobných prostředích je určen plovoucí snímač ze sortimentu firmy Jola Ltd.

Obr. 1.

Snímač (obr. 1) plave na hladině elektricky vodivé kapaliny, např. vody. Tyčové elektrody snímače jsou seřízeny tak, aby neustále zasahovaly pod vodní hladinu. Důmyslné řešení konstrukce spočívá v tom, že elektrody jsou seřízeny tak, aby jejich špičky sice zasahovaly pod hladinu, ale jen velmi těsně. Výskyt nevodivého povlaku na hladině se projeví tím, že se špičky elektrod vynoří z vodivé kapaliny do nevodivé vrstvy na hladině, procházející proud se přeruší (napomáhá tomu i ulpívání nevodivé kapaliny, např. oleje, na povrchu elektrod) a snímač vyšle signál o výskytu znečištění.

Snímač dokáže měřit jen na klidné hladině. Minimální tloušťka detekované vrstvy musí být přibližně 3 mm. Podmínkou správné funkce je také to, aby v měřeném místě vždy byla určitá výška hladiny elektricky vodivé kapaliny (podle provedení snímače 75 až 85 mm), tj. aby za provozu nikdy nebyla zcela vyprázdněna jímka nebo nádrž.

Dodávají se různé varianty popisovaného snímače, které se liší použitým materiálem a konstrukčními úpravami, jako je např. použití tří elektrod (třetí elektroda je určena ke generování předběžného alarmu) nebo použití spínače, který signalizuje vyprázdnění jímky a může tak např. blokovat falešný signál o znečištění, který je vyslán, dosedne-li plovoucí snímač na dno.

Ke snímači je dodávána i potřebná vyhodnocovací elektronika. Snímač lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 1 nebo 2.

(ed)


Zájem o číslicové regulátory polohy ventilů poroste

Dodávky číslicových regulátorů polohy akčních členů ovládajících průtok tekutin celosvětově vzrostou ze 122 000 jednotek dodaných v roce 1999 na více než 350 000 jednotek v roce 2004, tj. téměř trojnásobně. Spolu s dalšími podrobnostmi to konstatuje poradenská společnost ARC Advisory Group ve své studii věnované průmyslovým regulačním ventilům (Control Valve Worldwide Outlook Study). Trh s číslicovými regulátory polohy se dostal téměř z nuly na úroveň 122 000 jednotek ročně během pouhých tří let, a to zejména díky technickému vývoji regulátorů a nástupu číslicových metod komunikace. Podle studie jsou číslicové regulátory polohy, kromě již často používaných systémů pro sledování stavu např. čerpadel a motorů, jednou z klíčových položek při zavádění systémů prediktivní údržby a jejich význam z tohoto hlediska stále poroste. Mohou předávat údaje o stavu ventilu buď do řídicího systému, kde jsou k dispozici systému pro správu výrobních prostředků (Plant Asset Management – PAM), nebo přímo do systému PAM. V obou případech je analýza údajů o ventilech základem pro přímé sledování stavu, diagnostiku, konfigurování a kalibraci přístrojů a dokumentování servisních a údržbářských činností. Mimo použití v systémech PAM se číslicové regulátory polohy montují také na akční členy umístěné na těžko přístupných místech s cílem omezit návštěvy údržbářů na minimum.

[ARC, prosinec 2000.]


Altron se stal APC Service Providerem

Akciová společnost Altron se stala APC Service Providerem. Podle smlouvy bude Altron pro APC zajišťovat servis, pravidelnou údržbu a podporu provozu systémů záložního napájení. Označení APC Service Provider uděluje společnost APC výhradně firmám splňujícím náročná kritéria kvality poskytovaných služeb a Altron je první firmou v České republice, která je nositelem tohoto označení.

Altron dodal technologie APC při realizaci zakázek např. pro firmy Český Mobil, Řízení letového provozu, Contactel, GTS, Tesco a Úřad vlády ČR.

V rámci uzavřené dohody bude Altron pro APC zabezpečovat roční programy údržby, které představují soubory servisních služeb a dalších plnění spojených s poskytováním servisu. Tyto soubory jsou určeny k zajištění nezbytné podpory provozu záložních systémů a jejich pravidelné údržby s cílem prodloužit životnost zařízení a zvýšit spolehlivost provozu.

V rámci smlouvy bude Altron rovněž vykonávat nestandardní servisní činnosti, jejichž rozsah bude závislý na individuální dohodě se zákazníkem a s APC.

(ExMise Public Relations)


Informační systém s možností integrovat mobilní sběr dat

Společnost Ferrero Česká s. r. o., dceřiná společnost předního světového výrobce cukrovinek, zahájila implementaci informačního systému LCS Noris (IS LCS Noris) pro zpracování veškerých ekonomických, logistických a obchodních informací firmy. Výrobcem, dodavatelem a zároveň implementátorem IS LCS Noris ve Ferrero Česká s. r. o. je přední česká softwarová firma LCS International (LCS). Součástí zakázky je také specializované řešení pro potřeby obchodních zástupců a sběr dat, Sunnysoft Mobile Agent – Obchodní cestující pro LCS NORIS, které LCS dodává v rámci partnerské spolupráce se společností Sunnysoft.

Hugo Merth, IT & Logistics Coordinator společnosti Ferrero, k implementaci poznamenává: „Základním požadavkem při výběru informačního systému bylo skutečně ucelené, moderní řešení s možností dalšího snadného rozvoje spolu s rostoucími požadavky naší společnosti. Na počátku byly posuzovány systémy zejména renomovaných zahraničních výrobců, ale konečné rozhodnutí upřednostnilo společné řešení IS LCS Noris od LCS a Sunnysoft Mobile Agent od společnosti Sunnysoft. Od této volby si slibujeme zejména plnou integraci veškerých informací do jediného nervového centra firmy, zachování orientace na systémové prostředí firmy Microsoft, vícejazyčnou podporu pro zahraniční management a uživatelsky příjemné rozhraní pro koncové uživatele. Zároveň velmi oceňujeme profesionální přístup konzultantů ze společnosti LCS International.“

Ve společnosti Ferrero Česká s. r. o. bude IS LCS Noris instalován v konfiguraci: Základ systému s podporou Workflow, Účetnictví, Fakturace přijatá včetně Celní deklarace, Fakturace vydaná, Pokladny, Banka, Majetek, Sklad, Mzdy, Personalistika, Kniha jízd, Marketing, Smlouvy, Zakázka, Porady a Manažerské rozhraní. Ve spolupráci s partnerskou společností Sunnysoft bude dále implementováno specializované řešení pro potřeby obchodních zástupců pod názvem Sunnysoft Mobil Agent. Jde o aplikaci pro mobilní sběr dat v terénu, která je přímo integrována do platformy informačního systému LCS Noris. Pracovník v terénu se díky této technologii stává součástí informačního systému firmy a může pořízená data okamžitě odeslat do centrály. Zároveň má přístup ke všem podstatným informacím z firemního informačního systému.

(ExMise Public Relations)


Trh s převodníky tlaku se polarizuje

Obrat na trhu s průmyslovými převodníky tlaku vzrostl roce 1999 o jediné procento a dosáhl 1,3 mld. USD. Do roku 2005 dosáhne 1,5 mld. USD. Výrobci, mají-li uspět, musejí hledat nové strategie podnikání. K těmto závěrům došla poradenská společnost ARC Advisory Group ve své studii věnované situaci na světovém trhu s převodníky tlaku a předpovědi jeho vývoje (Pressure Transmitter Worldwide Outlook – Market Analysis & Forecast through 2004). Obrat na tomto trhu roste mnohem pomaleji, než se očekávalo, a k jeho oživení bude třeba inovovat výrobky i distribuční kanály, konstatuje studie. Za jednu z hlavních příčin poklesu dynamiky trhu je pokládán masivní nástup nových technologií a procesů, v důsledku čehož rychle klesá zájem o tradiční samostatný převodník tlaku. Těžištěm budoucích obchodů se stane zejména náhrada dosavadních aplikací. Na trhu se profilují dvě kategorie převodníků – běžné a s tzv. přidanou hodnotou (value-added). Zisky by měly výrobcům zajistit především sdružené převodníky několika proměnných (multivariable) a převodníky pro práci v komunikačních sítích (Foundation Fieldbus, Profibus). Zajímavou variantou jsou také sdružené převodníky rozdílu tlaků kombinované s primárním průřezovým měřidlem (clonou, Annubarem apod.). S tím, jak budou uživatelé akceptovat výhody inteligentních převodníků, lze očekávat výrazný pokles zájmu o konvenční převodníky a rozdělení trhu na dvě oblasti – „inteligentní“ a „levnou“. Uživatelé nicméně vyžadují stále více i od levných převodníků a výrobci se snaží vyhovět. Co se týče průmyslových odvětví, jeví se z hlediska poptávky po převodnících tlaku celosvětově jako nejslibnější potravinářství a výroba nápojů, energetika, chemie a farmacie z regionů Latinská Amerika a za ní Asie.

[ARC, leden 2001.]


Snímače tlaku s napařovanými tenzometry

Firma GEMS (Velká Británie) připravuje na trh novou řadu tlakových snímačů s označením HYMAP. Na první pohled by se zdálo, že ve výrobě tlakových snímačů nelze nic převratného předvést, že to jsou technologie již dávno zvládnuté, a tudíž nezajímavé. Pravý opak je však pravdou. Co je tedy nového na tomto typu snímače? Pro vytvoření snímacích prvků – tenzometrů je použita technologie vakuového napařování, která zaručuje dlouhodobou stabilitu a opakovatelnost měření. Tenzometry jsou vytvořeny přímo na zadní straně měřicí membrány (bez zprostředkovacího meziprostoru a média) a příslušná elektronika je na destičce plošných spojů, která je pružná a je přímo přichycena na snímací prvky. Tím odpadá připojení drátků pájením, které je vždy velmi choulostivé na vibrace a tlakové rázy. Ve snímači se používá zákaznický integrovaný obvod, který lze zevně softwarově nastavit pro elektrický proudový výstup 4 až 20 mA nebo několik různých napěťových výstupů (0 až 5 V, 1 až 6 V atd.). Malý přenosný programátor se sice nebude prodávat koncovým zákazníkům, ale u distributora bude možné naprogramování snímače objednat. Z toho vyplývá, že se tak podstatně sníží počet vyráběných typů snímačů a zkrátí dodací lhůta. Ve výrobě bude možné vytvořit zásobu membrán s integrovanou elektronikou a vlastní finální výroba se omezí na zapouzdření osazené membrány.

Snímač je vybaven potenciometrem pro nastavení nulové hodnoty nebo offsetu v rozmezí asi 3 % tlakového rozsahu a odrušovacím filtrem vnějšího pole až do 30 V/m. Je v krytí IP67 a jeho rozsah pracovních teplot je –20 až +85 °C. Rozsah tlaku je od 40 do 700 bar, provedení pouze přetlakové.

V budoucnosti se počítá i s přídavným blokem elektroniky, která bude mít výstup pro sběrnice CAN a Profibus.

(www.dewetron.cz)


Seminář – Software pro řízení údržby

Dne 17. května 2001 pořádá firma Pantek (CS) s. r. o. v Hradci Králové seminář Wonderware MaintenanceSuite, na kterém bude podrobně představen nový produkt Avantis.AM, součást integrované softwarové rodiny MaintenanceSuite.

Avantis.AM je softwarový informační systém pro efektivní řízení údržby a správu podnikových hmotných prostředků (stroje, linky, dopravní prostředky aj.), zaměřený zejména na preventivní údržbu. Implicitní konfigurace produktu Avantis.AM a propracovaná metodika jeho implementace zaručují rychlou upotřebitelnost a tím i krátkou dobu návratnosti vynaložených investic a realizace jeho přínosů (minimalizace havarijních odstávek výroby, zvýšení produktivity pracovníků údržby, prodloužení životnosti výrobních zařízení, optimalizace skladových zásob náhradních dílů aj.).

Wonderware MaintenanceSuite je integrovaná softwarová rodina, do které patří systém Avantis.AM a která spojuje přínosy vyspělého systému správy podnikových hmotných prostředků s výhodami automatického sběru informací o skutečných provozních podmínkách výrobních technologií v reálném čase. Tyto informace zpřesňují požadavky na vykonávání preventivní údržby a zlepšují vzájemnou informovanost mezi výrobními operátory a pracovníky údržby.

Přínosy použití systému Avantis.AM, popř. MaintenanceSuite, využijí zejména výrobní podniky, které vyžadují bezporuchový chod výroby a chtějí snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO) svých výrobních prostředků. Čím jsou moderní výrobní zařízení složitější, tím více se úspory projeví na snížení celkových výrobních nákladů podniku.

Program akce a přihláška jsou k dispozici na internetových stránkách www.pantek.cz

(Pantek (CS))


Firma Lenze kapitálově vstoupila do Gerit Transmissioni

Firma Lenze, specialista v oboru pohonů, která sídlí v německém Hammelnu, ohlásila 22. února tohoto roku nákup 90% podílu v italské společnosti Gerit Transmissioni S. p. A.

„Naším cílem je získat přímý přístup na trh v celé Evropě. V Itálii tomu tak dosud nebylo,“ prohlásil Dr. Peter Lohse, vedoucí obchodního oddělení firmy Lenze, po podepsání smlouvy v italském Milánu. „V Itálii nám chyběl kompetentní partner, kterého jsme nyní získali ve firmě Gerit.“

Firmy Lenze a Gerit pojí již čtyřicetiletá vzájemná spolupráce. „Nejen kvůli tomu se k sobě hodíme. Gerit je, stejně jako Lenze, rodinný podnik,“ dodal Lohse. Oba dosavadní vlastníci firmy Gerit, Claudio Conforti a Paolo Gamberale, povedou firmu i nadále. Tím bude zajištěno pokračování úspěšného vývoje prodeje i v následujících letech.

K cílům spojení patří kromě zlepšení technické spolupráce také harmonizace evropské sítě zákaznických služeb a možnost nabídnout plnou podporu těm zákazníkům firmy Lenze, kteří působí v celé Evropě.

Gerit Transmissioni S. p. A. má v současné době 80 pracovníků a obrat v roce 2000 činil přibližně 70 miliard lir (1 300 miliónů korun). Sortiment firmy netvoří jen produkty Lenze, ale je účelně doplněn i o sortiment dalších známých firem, aby bylo možné uspokojit všechny, i nejnáročnější požadavky všech zákazníků v oblasti pohonů.

[Tisková zpráva Lenze.]


Seminář Honeywell Unified Energy Solutions

Společnost Honeywell, spol. s r. o., představila ve Zlíně dne 21. února 2001 na semináři s názvem Unified Energy Solutions (UES) svá nová řešení pro teplárenství a energetiku. Semináře se zúčastnilo asi 60 odborníků, z velké části pracovníků firem, které jsou zákazníky společnosti Honeywell. Úvodem semináře je Ladislav Haškovec, jednatel a Country Manager Honeywell, spol. s r. o., informoval o současném postavení společnosti Honeywell jako součásti koncernu General Electric (od října roku 2000) a o příležitostech, které tato fúze oběma zúčastněným stranám přináší. Jaroslav Doležal, manažer Honeywell Prague Laboratory, představil činnost a perspektivu tohoto vývojového pracoviště firmy Honeywell (nyní již GE), jednoho z pouze tří vývojových pracovišť umístěných mimo USA. Těžištěm odborné části semináře byly přednášky Ekonomický alokátor zátěže a regulátor tlaku ve společné parní sběrně (Vladimír Havlena, vedoucí týmu UES, Honeywell Prague Laboratory) a MES systém Uniformance jako báze pro aplikace Unified Energy Solutions (Jáchym Vohryzek, Hi-Spec and Advanced Services, Honeywell, spol. s r. o.). Jako pozvaní hosté vystoupili v rámci semináře Aleš Tomec, předseda představenstva a generální ředitel ČEPS a. s., s přednáškou Podpůrné služby přenosové soustavy, Jindřich Kysela, divize řídicích systémů OSC a. s., s přednáškou Terminál energetického objektu (propojení energetického zdroje a centrálního dispečinku pro dispečerské řízení v reálném čase) a Vlastislav Navrátil, ředitel odboru podnikové klientely ČSOB a. s., který představil současné produkty ČSOB vhodné zejména pro podnikovou klientelu.

(sk)


Inovativní řešení pro EDM a průmyslovou automatizaci

Při příležitosti slavnostního otevření nových kanceláří ve zrekonstruovaném domě v Plzni-Skvrňanech představila společnost Heitec Industry Plzeň s. r. o. nejen nové prostory, ale i své inovativní a mnohostranné aktivity na českém trhu, na kterém samostatně působí od roku 1997 s nabídkou dodávek speciálních řešení v oblasti informačních technologií a průmyslové automatizace. Především jde o systémy pro elektronickou archivaci a správu dokumentů (Electronic Document Management – EDM) postavené na bázi systému SARA®, původně vyvinutého německou mateřskou firmou Heitec AG. Řešení EDM jsou na náš trh dodávána v české jazykové verzi s plnou lokální podporou. K tomu má Heitec Industry Plzeň s. r. o. veškeré kompetence, neboť její pracovníci spravují systém SARA na úrovni zdrojových kódů a některé moduly pro mateřskou firmu sami vyvíjejí. V oblasti průmyslové automatizace se společnost věnuje zejména systémům s netradičním využíváním komunikace prostřednictvím SMS (krátké textové zprávy v sítích mobilních telefonů GSM) pro sběr a přenos malých až středních objemů technologických dat. Tato řešení se s výhodou uplatňují tam, kde stačí doba odezvy systému v řádu jednotek minut a delší, např. ve vodárenství pro přenos a ovládání odlehlých čerpacích stanic a vodojemů. Netradiční aplikací naposled uvedeného know-how je projekt Inteligentní rodinný dům: v rodinném domě dokončeném v roce 2000 byl implementován řídicí počítač, který v objektu ovládá vytápění, zabezpečení, osvětlení a některé další funkce. S tímto domem lze komunikovat prostřednictvím SMS z běžného mobilního telefonu.

[Heitec Industry Plzeň s. r. o., 15. února 2001.]


Microsoft ohlásil Windows XP a Office XP

Společnost Microsoft zveřejnila 5. února 2001 názvy nového operačního systému Microsoft® Windows® a balíku kancelářských aplikací Microsoft Office. Nová verze operačního systému Windows (ve vývoji označovaného jako „Whistler“) se bude jmenovat Windows XP a Office (během vývoje označovaná jako „Office 10“) bude mít název Office XP. Iniciály XP jsou zkratkou pro experience, tedy zkušenost, ale i zážitek, a mají symbolizovat bohaté zkušenosti, jež uživatelé Windows s operačním systémem mají, stejně jako široké pole zážitků, které jim poskytnou nové verze, podporující četné internetové služby.

„Tyto přelomové verze Windows a Office poskytnou uživatelům nejsilnější komplexní zážitky z práce s počítačem,“ prohlásil Bill Gates, předseda správní rady a hlavní softwarový architekt společnosti Microsoft. „Nastupující generace Windows XP a Office XP umožní svým uživatelům efektivnější komunikaci i spolupráci, produktivitu práce, dá prostor tvůrčí svobodě a v neposlední řadě jim práci s technologií zpříjemní.“

Tolik slova oficiální zprávy, jež v mnohých po předchozích zkušenostech (experience) vyvolávají spíše obavy, zda nejde jen o další kosmetické úpravy, které zaberou ještě větší místo na disku a zvýší cenu produktu, a vyvolávají oprávněné otázky, zda firma Microsoft může přinést v oblasti softwaru ještě něco nového. Co tedy nová verze, kromě samozřejmých nákladů na další update produktů, opravdu přinese?

Windows XP by měly být základním kamenem vize Microsoft.NET. Staví na využití jazyka XML. Možnosti jazyka XML byly v časopise Automa již několikrát zevrubně popisovány: umožňuje dokonalejší komunikaci prostřednictvím internetu, usnadňuje personalizaci webových stránek a jejich přizpůsobení nejrůznějším hardwarovým zařízením, včetně mobilních, je určen k vytváření internetových stránek s hierarchicky uspořádanou strukturou proměnných. Nové Windows XP budou také vykazovat lepší schopnosti při práci s audiovizuálními soubory.

Office XP slibují inovaci pracovních panelů, možnost používat „inteligentní“ štítky, především však budou rozšířeny možnosti záchrany zničených nebo omylem smazaných dokumentů. Zdokonaleno bude změnové řízení a správa dokumentů (např. za přispění nového nástroje send for review) a možnost týmové spolupráce na vytvářené dokumentaci pomocí internetovské stránky projektu SharePoint™ Team Services. Aplikace v Office XP budou lépe provázány na komunikační služby (Outlook, Hotmail apod.). V současné době je samozřejmým požadavkem také možnost jednoduché synchronizace programů s mobilními výpočetními a komunikačními prostředky.

Finální verze obou produktů s označením XP by měly být uvedeny na trh v druhé polovině tohoto roku.


Honeywell PlantScape Release 400

V nejnovější verzi hybridního řídicího systému PlantScape Release 400 nabízí společnost Honeywell úplnou integraci sběrnice Foundation Fieldbus (FF), techniky Honeywell HMIWeb a softwaru @ssetMAX Alert Manager od Honeywell Hi-Spec Solutions. Kromě toho jsou podporovány Windows 2000 a SQL Server 7 firmy Microsoft. Novou úroveň integrace FF přináší do prostředí PlantScape speciální modul rozhraní (Fieldbus Interface Module – FIM). Hlavním rysem integrace s FF je jednotná databáze, ve které se všechna zařízení i funkce konfigurují jediným integrovaným nástrojem Control Builder. Klíčem k interoperabilitě je modul Fieldbus Library Manager. Umožňuje uživateli v knihovním modulu nástroje Control Builder vytvářet šablony zařízení používaných na sběrnici z dat, kterými je popisují výrobci v souborech Device Description (DD) a Capability. Komentátoři hodnotí uvedení Release 400 jako významný krok, kterým firma Honeywell, krátce po svém převzetí společností General Electric, potvrzuje pokračující angažovanost směrem k zákazníkům, technologii FF a technice pro řízení hybridních výrobních procesů. Odvětví využívající hybridní procesy, jako např. farmaceutická výroba a malotonážní chemická výrob, si zachovávají vysoké tempo růstu rozvoje a firma Honeywell zůstává v této oblasti jedním z předních dodavatelů potřebných automatizačních prostředků.

[ARC News, 16. února 2001.]


Neomezený přístup k datům: Mobic

V závěru roku 2000 přinesla firma Siemens novinku: přenosný webový terminál (v anglicky mluvících zemích se pro tuto kategorii zařízení začíná používat výraz web pad) Mobic. Zařízení zprostředkovává bezdrátový přístup k internetu a je vhodné především do náročného průmyslového prostředí.

Obr. 2.

V zařízení je instalován OS Microsoft Windows CE, včetně prohlížeče MS Internet Explorer a nástroje Java Virtual Machine, které umožňují snadný a rychlý přístup k aplikacím v internetu nebo intranetu. Přístup k aplikacím je možný prostřednictvím lokální bezdrátové sítě nebo přes modul GSM.

Kapacita baterií dostačuje pro osm hodin běžného provozu. Přístroj je odolný proti prachu a stříkající vodě (IP65) a velmi odolný vůči mechanickým rázům: bez problémů přežije pád z výšky dvou metrů. Displej s úhlopříčkou 8,4" má rozlišení 800 × 600 bodů a díky technologii TFT je dobře čitelný i v nepříznivých světelných podmínkách. Přístroj se ovládá pomocí dotykové obrazovky prstem nebo speciálním perem. K dispozici je také pět volně programovatelných tlačítek. Co se týče paměti, má Mobic 48 MB RAM a 32 MB flash.

Široké jsou možnosti komunikace: pro připojení na síť IT je určeno rozhraní Fast Ethernet, rozhraní USB slouží pro připojení periferních zařízení, např. klávesnice, tiskárny nebo myši. Infračervený port a RS-232 lze použít ke spojení s druhým počítačem nebo k přenosu dat z přidruženého zařízení. Možnosti Mobicu lze rozšířit pomocí kart PCMCIA, pro něž jsou připraveny dva volné sloty. Karty PCMCIA mohou např. zabezpečit rádiové připojení na LAN (IEE 802,11b), mohou fungovat jako modem GSM, snímač čárového kódu nebo mohou rozšířit kapacitu paměti zařízení.

(Bk)


Procesory pro mobilní a vestavné aplikace

Procesory StrongARM™ firmy Intel® se vyznačují velkým výkonem a malou spotřebou energie. Jsou určeny především pro použití v mobilních a vestavných aplikacích, např. v PDA, inteligentních telefonech, veřejných internetových portálech, elektronických diářích, jednotkách dálkového ovládání atd.

Obr. 3.

Procesory StrongARM jsou založeny na architektuře ARM, vyvinuté firmou ARM Ltd. Tato architektura je v současné době nejrozšířenější architekturou typu RISC.

SA-1110 je 32bitový procesor RISC v pouzdru mBGA s 256 vývody (17 × 17 mm). Spotřeba je 240 mW u procesorů s frekvencí 133 MHz nebo 400 mW u procesorů s frekvencí 206 MHz. Procesor SA-1110 disponuje funkcí USB Slave, která slouží k jeho synchronizaci např. s PC. Doplňkovou funkci, USB Master, může mít SA-1110 pouze v kombinaci s SA-1111. V SA-1111 je k dispozici 32, 64 nebo 128 MB paměti Intel StrataFlash a obvod podporuje přístup PageMode Bus, který umožňuje spouštět programy přímo z paměti.

Do procesorů mohou být implementovány operační systémy Linux, EPOC32, Windows CE, Inferno, JavaOS for Consumers, OS-9, pSOS+, VxWorks apod. Seznam kompilátorů zahrnuje ARM SDT 2,5, GreenHills MULTI SDE, MetaWare c/C++ a GNU firmy Cygnus.

K dispozici je také kompletní vývojová deska zahrnující displej LCD, klávesnici, rozhraní na LAN atd.

[Spoerle: Distributor No. 1 Live, No. 4, October 2000, s. 34.]


Český trh s podnikovými IS má nového lídra

Společnost LCS International, a. s., úspěšně dokončila akvizici významné české softwarové firmy Softprofes s. r. o., a dala tak vzniknout novému subjektu s názvem LCS Softprofes a. s. LCS International je ryze českou sofwarovou firmou, která se věnuje vývoji a podpoře původních ekonomických informačních systémů (IS). V současné době nabízí systémy HELIOS IQ pro menší a střední (25 až 500 zaměstnanců) a NORIS pro střední a velké firmy. Firmám zabývajícím se vývojem anebo podporou ekonomických IS nabízí partnerský program Noris Open. Má nyní více než 100 pracovníků a v oboru IS dosáhla v roce 2000 obratu 122 mil. korun. Nosným produktem společnosti Softprofes je systém SIS 21, uvedený v roce 1994 a určený zejména pro podnikatele a menší a střední firmy, nyní s již více než 2 200 instalacemi. V současnosti má společnost Softprofes 45 pracovníků a její obrat v roce 2000 činil 43 mil. korun. Akvizice posílila pozici skupiny LCS, která se s podílem 8 % stala nejsilnějším subjektem na českém trhu s IS pro menší a středně velké firmy. Podle údajů z marketingového průzkumu uskutečněného společností Markent zaujímal v červnu roku 2000 IS Helios 5 % a SIS 21 3 % trhu. Skupina LCS se nadále bude opírat o své produkty SIS 21, Helios a Noris a jejím cílem bude do dvou let dosáhnout minimálně 10% podílu a dále upevnit svou vedoucí pozici na trhu v ČR a současně razantně proniknout na zahraniční trhy. Začlenění společnosti Softprofes do skupiny LCS je zatím nejvýraznějším krokem ke konsolidaci dosud značně roztříštěného českého trhu s podnikovými IS.

[LCS International, a. s., 6. února 2001.]


Schválen protokol CANopen Safety

Poté, co německé dohlížecí orgány pro oblast bezpečnosti práce schválily několik firemních síťových řešení na bázi sběrnice CAN, byl jako použitelný v zabezpečovacích systémech uznán i protokol CANopen Safety. Schválená specifikace (CiA DSP-304) byla vyvinuta zájmovou skupinou CANopen pro bezpečnost (CANopen SIG Safety). Základní idea protokolu CANopen Safety je velmi jednoduchá: namísto použití redundantní fyzické sítě nebo místo zabezpečení cyklickým redundantním kódem, náročného na výpočetní kapacitu, se zprávy bezpečnostní povahy vysílají dvakrát. Druhý vyslaný rámec CAN se od prvního liší ve dvou bitech identifikátoru a po jednotlivých bitech inverzním polem dat. Údaj bezpečnostní povahy (Safety-Relevant Data Object – SRDO) je platný jen tehdy, je-li správně přijat ve správný okamžik. Tuto sériovou redundanci lze zavést snadno a s nepříliš velkými požadavky na zdroje. SRDO mají implicitně nastavenu velkou prioritu a lze je umístit do předem definované spojovací části standardní specifikace CANopen. Protože CANopen je jediná síť pro vestavěné řídicí systémy strojů, která skutečně pracuje s několika řídicími jednotkami (multimaster), mohou připojené nouzové vypínače komunikovat s bezpečnostními relé prostřednictvím protokolu CANopen Safety bez přítomnosti jakéhokoliv jiného zabezpečovacího systému. To je velmi zajímavé pro výrobce strojů, kteří mohou dosáhnout třídy bezpečnosti 3, aniž na stroj instalují více než standardní síť CANopen. Třída bezpečnosti 4 již vyžaduje redundantní sítě CAN. Kromě výrobců strojů může být protokol CANopen Safety přínosem pro výrobce vozidel pohybujících se mimo zpevněné vozovky a pozornost si zaslouží od výrobců lékařských přístrojů, dokonce i od výrobců kancelářské techniky. Specifikaci CiA DSP-304 lze získat v sídle sdružení CiA (CAN in Automation – www.can-cia.org)

[CiA, 20. prosince 2000.]


Statistika v řízení  jakosti

Celostátní seminář Statistika v jakosti, který se konal 9. března 2001 v moderní aule pardubické univerzity, byl již čtvrtým ze setkání pořádaných každoročně firmou TriloByte, která se zabývá vývojem, výukou a aplikací metod statistické analýzy. Tento jednodenní prezentační seminář byl zaměřen na současné možnosti a problémy aplikace statistických metod v oblasti analýzy měření a laboratorních zkoušek, metrologie a sledování jakosti ve výrobních technologiích. Téměř stovka odborníků a zájemců z českých i slovenských podniků a institucí zde získala množství poznatků o nových možnostech softwaru pro statistickou analýzu vhodných pro využití v praxi (obr. 1).

Obr. 4.

Používání statistických metod při zajišťování a zvyšování jakosti je pro výrobní podniky již povinné. V analytických a zkušebních laboratořích je statistické vyhodnocení striktně vyžadováno jako nástroj k interpretaci výsledků měření a popis možných chyb a při určování ztrát vzniklých v důsledku variability produkce.

Hlavním tématem semináře byly problémy provázející použití klasických statistických metod. Zavádění statistické analýzy bylo v minulosti ovlivněno dvěma okolnostmi. Jednak se statistické metody používaly převážně ve strojírenství ke sledování stability a hodnocení nepřesnosti rozměrů součástek, popř. k vyjadřování zmetkovitosti produkce, jednak nebyly k dispozici počítače. První okolnost „omlouvala“ druhou, neboť v uvedené oblasti mají soubory měřených údajů obvykle „ideální“ vlastnosti, tj. odpovídají jednoduchým modelům (např. normálnímu rozdělení), a jejich popis i analýza bývají jednoduché. S pronikáním sběru dat do mnoha dalších oborů (chemie, metalurgie, průmysl plastů, stavebních hmot, textilu, papíru atd.) a s nutností sledovat a vyhodnocovat měřené veličiny pro sledování jakostních znaků a jejich stability se objevuje mnoho problémů ohledně popisu složitějších procesů jednoduchými statistickými metodami, jako jsou např. aritmetický průměr a rozptyl, Shewhartovy regulační diagramy, regresní přímka, metoda nejmenších čtverců.

Nesporná potřeba složitějších modelů a metod se bohužel příliš neodráží v české odborné literatuře a výukových a osvětových aktivitách. Není proto divu, že pracovníci pověření statistickým vyhodnocováním provozních dat nebo laboratorních výsledků jsou skeptičtí vůči zavádění statistických metod, které pro reálná data neposkytují použitelné výsledky. Vinu ovšem nenesou ani statistika, ani data. Příčinou potíží je jen a jen necitlivé nebo zcela nesprávné použití té které statistické metody. Příkladem může být použití symetrického normálního (Gaussova) rozdělení k popisu typicky asymetricky rozložených dat, např. ze zkoušek pevnosti nebo stopové analýzy nečistot v křemíku.

Odborníci firmy TriloByte názorně a na reálných případech ukázali možnosti správných postupů a moderních metod obsažených v počítačových programech QC-Expert a S-Plus. Ukázky zahrnovaly použití metod popisné statistiky, vícerozměrných metod, regrese, klasifikace, korelační analýzy, robustních metod, asymetrických rozdělení, regulačních diagramů pro sériově závislá data, kalibrace a validace, zobecněné indexy způsobilosti apod. Účastníci semináře si také mohli prohlédnout a zakoupit řadu českých i zahraničních publikací s touto tematikou a byli pozváni na kursy a konference pořádané firmou TriloByte v průběhu roku. Obsah kursu byl pro účastníky inspirací a užitečným vodítkem pro volbu softwaru a budování systémů sledování a řízení jakosti a metodik vyhodnocení dat.

Ing. Karel Kupka, TriloByte spol. s r. o.


Podíl radarových hladinoměrů poroste

Skupina ARC Advisory Group ve své nejnovější studii předpovídá, že celkový obrat na světovém trhu s radarovými hladinoměry poroste v příštích pěti letech každoročně v průměru o pozoruhodných 18 %. Z hodnoty o něco větší než 203 mil. USD v roce 2000 se tak v roce 2005 dostane na asi 466 mil. USD. Bude tomu tak v období, kdy tempa růstu obratu na trhu s ostatními provozními přístroji budou jen jednociferná. Analytici marketingové agentury ARC jsou přesvědčeni, že bezkontaktní radarové hladinoměry spolu se zařízeními založenými na vedení mikrovlnného signálu lanem nebo tyčí budou v oblasti kontinuálního měření výšky při řízení technologických procesů dohromady nejrychleji rostoucí skupinou přístrojů. V současné době jsou dodávány dva typy bezdotykových radarových hladinoměrů: s frekvenčně modulovanou nosnou vlnou (FMCW) a pulsní. Podle studie nyní existují tři vyhraněné oblasti použití radarových hladinoměrů: nejvyššími požadavky se vyznačují bilanční měření, např. při obchodování s ropou, a námořní aplikace, uprostřed se nacházejí technologické nádoby s proměnlivým a pohybujícím se obsahem a na dolním konci skladovací a oddělovací nádrže. Při měření výšky hladiny sypkých i kapalných látek jsou přitom, jako alternativa ultrazvukových a kapacitních metod, stále populárnější radary pracující v časové oblasti.

[ARC News, leden 2001.]


Siemens předvedl adaptér USB pro Bluetooth

Firma Siemens představila 8. února 2001 na konferenci v Seville (Španělsko) první adaptér USB (Universal Serial Bus) pro systém bezdrátové komunikace Bluetooth™. Adaptér vzbudil zaslouženou pozornost i na veletrhu CeBIT 2001 v německém Hannoveru. Odborníci tvrdí, že jde o novinku, díky níž se firma Siemens postavila do čela vývoje komunikačních adaptérů pro novou, bouřlivě se rozvíjející technologii Bluetooth.

Obr. 5.

Co je na novém adaptéru pozoruhodného? Především jeho dosah. Umožňuje pomocí Bluetooth spojit např. PC a mobilní zařízení s možností komunikace na vzdálenost až 100 m. Připomeňme, že většina konkurenčních výrobků zaručuje komunikaci na vzdálenost jen 10 m. Adaptér ve velikosti přibližně počítačové myši nepotřebuje ke své činnosti žádný externí zdroj napájení, stačí jej připojit k počítači se sběrnicí USB. Na počítači musí být nainstalován operační systém MS Windows 98/ME/2000.

Adaptér lze využít k bezdrátové synchronizaci údajů (např. položek MS Outlook) mezi PC nebo mezi PC a PDA. Pomocí Bluetooth lze realizovat i připojení k internetu nebo intranetu, a to prostřednictvím připojovací stanice a modemu nebo prostřednictvím mobilního telefonu vybaveného pro přístup do internetu.

Adaptér bude k dispozici na trhu v květnu 2001. Siemens podporuje rozvoj nové metody bezdrátového přenosu dat Bluetooth a připravuje pro ni řadu dalších produktů. Bližší informace je možné získat na webové adrese http://www.blu21.com


Konference Wonderware Showcase 2001

Společnost Wonderware Corporation pořádá pro všechny své uživatele, systémové integrátory, automatizační specialisty, spolupracující partnery, konzultanty, zástupce odborného tisku a další zájemce celosvětovou konferenci Wonderware Showcase 2001.

Akce se koná ve dnech 25. až 28. června 2001 v kongresovém centru hotelu Venetian v Las Vegas. Wonderware Showcase zahrnuje uživatelskou konferenci a expozice spolupracujících firem, které budou představovat vyspělá řešení výrobních informačních systémů založených na softwarových rodinách Wonderware FactorySuite a Wonderware MaintenanceSuite.

Konference je rozdělena do několika sekcí. V Technické sekci budou představeny progresivní softwarové technologie, jako XML, ActiveX, OPC, Microsoft.Net, BizTalk, nové Wonderware Toolkits aj.

Sekce Efektivní návrh aplikací bude zaměřena na rozsáhlé aplikace. Obsah přednášek zahrnuje mj. použití tenkých klientů (terminálové služby pro InTouch, SuiteVoyager), zajištění efektivní spolupráce mezi jednotlivými produkty, vyspělé síťové architektury, větší využitelnost dat v reálném čase, vzdálený přístup k datům, využití internetu aj.

Sekce Přínosy vyspělých aplikací je určena především pro management podniků a partnery OEM, které zajímají spíše obchodní a finanční přínosy řešení s FactorySuite a MaintenanceSuite (zlepšení dodavatelsko--odběratelského řetězce, rychlá návratnost investic, zkrácení doby implementace, trendy v optimalizaci údržby, přístup k informacím z internetu aj.) než technické aspekty.

V sekci Případové studie budou ukázány příklady a přínosy konkrétních aplikací softwarových rodin FactorySuite a MaintenanceSuite v různých typech aplikací z různých průmyslových sektorů.

V sekci Invensys budou specialisté sesterských firem z koncernu Invensys seznámeni s integrací a dalším vývojem softwarových produktů firmy Wonderware do jejich oborových řešení (Eurotherm, Foxboro, APV, Invensys Building Systems, Baan aj.).

Podrobné informace k celé akci jsou k dispozici na adrese: http://www.wonderware.com/Showcase/