Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Krátké zprávy

Automa 4/2001

Systems 2001

Systems 2001, mezinárodní odborný veletrh informační techniky, telekomunikací a nových médií, se bude konat ve dnech 15. až 19. října tohoto roku v německém Mnichově.

Obr. 3.

Letošní veletrh by měl být, stejně jako předchozí ročníky, ukazatelem nových trendů v rychle se vyvíjejících oborech moderního světa informací a telekomunikací. Předpokládá se, že bude platformou pro setkání specialistů v daném oboru, a to nejen v rámci Německa, ale celé Evropy. Z celkového počtu návštěvníků bylo v roce 2000 98 % odborníků. Očekává se, že letos tomu bude podobně a že asi 150 000 návštěvníků bude moci navštívit stánky přibližně 3 500 vystavovatelů.

Protože obor informační a telekomunikační techniky se prudce vyvíjí, bude jistě velký zájem o mnohé přednášky, odborné rozpravy a diskusní fóra. O čem se bude hovořit? Budou to taková témata jako ASP (pronájem aplikací, Application Service Providing), elektronické obchodování, mobilní obchodování, širokopásmové přenosy dat apod. Vývoj v oboru je ovšem tak překotný, že lze jen stěží odhadnout, co bude na podzim hlavními novinkami a nosnými tématy rozhovorů.

Co však je jisté již nyní, to je tematické rozdělení jednotlivých hal mnichovského výstaviště: v halách A1 až A3 návštěvníci najdou systémový a obecný software (např. databáze, datové sklady, CRM/ERP, software pro integraci – tzv. middleware); v halách A3 až A6 aplikační software, především pro využití v kanceláři a obchodě, v oblasti poradenství, správy kapitálu, finančních operací atd.; haly B4 až B6 budou věnovány světu telekomunikací – mobilním zařízením, telekomunikační infrastruktuře pro sítě LAN, MAN i WAN, aplikacím pro mobilní zařízení, technologiím UMTS a GPRS; haly B3 a C3 budou plné hardwaru: serverů, monitorů, tiskáren, paměťových a záznamových zařízení, periferií pro vstup a výstup dat; v halách B1, B2, C1 a C2 budou softwarové nástroje pro práci na internetu, především pro stále populárnější elektronické obchodování, ale také např. pro zabezpečení dat jak při přenosu po síti, tak i proti útokům virů a hackerů z prostředí internetu. Pouze pro distributory je vyhrazena část haly C2. Novinkou je letos MacSolutios Area, která je určena pro setkání profesionálních i soukromých uživatelů počítačů Apple.

Bližší informace o veletrhu lze nalézt na interentové adrese www.systems.de

(Bk, foto Messe München/Schelbert)


Schválena specifikace HART 6

Předsednictvo HART Communication Foundation, organizace pro podporu komunikačního standardu Highway Addressable Remote Transducer (HART), vyslovilo na svém zasedání 22. února 2001 souhlas s novou specifikací HART 6. Členové organizace se s novou specifikací seznamují již od listopadu roku 2000 a v definitivním znění ji dostanou koncem dubna. Pro ty, kdo nejsou členy, bude k dispozici, jakmile budou zkompletovány specifikace příslušných ověřovacích postupů, tj. pravděpodobně na konci července 2001. Specifikace HART 6 je rozšířením předchozí specifikace HART 5. Přináší zdokonalení v oblasti vnitřní diagnostiky i diagnostiky řízeného procesu, delší jména proměnných, zjednodušení přenosu dat aj. Podle vyjádření členů předsednictva je zpětně plně kompatibilní se stávajícími instalacemi.

[InTech Online, 28. února 2001.]


SMT/HYBRID/PACKAGING 2001 v Norimberku

Odborný veletrh SMT/ES&S/Hybrid má od letošního roku nový název – SMT/HYBRID/PACKAGING. Za čtrnáct let své existence pod názvem SMT/ES&S/Hybrid (letošní ročník je patnáctý) se tento veletrh stal přehlídkou toho nejlepšího, co nabízí obor integrace mikroelektronických systémů, a je v tomto směru vedoucím veletrhem v Evropě. Pravidelně jsou na něm představovány novinky a nejnovější trendy tohoto odvětví. Nový název odráží význam, jaký má pro současnou mikroelektroniku i pro její budoucí vývoj obor zapouzdřování elektronických prvků: neustále rostoucím požadavkům na elektronické prvky – stále menší, s větším počtem funkcí, schopné snižovat výrobní náklady a spotřebu energie apod. – nelze totiž vyhovět bez použití nových metod zapouzdřování a připojování součástek, obvodů a modulů. Tyto metody se tudíž stávají klíčovým technologickým faktorem budoucnosti a veletrh SMT/HYBRID/PACKAGING 2001 je jedinou reálnou platformou pro jejich prezentaci. Na jednom místě se zde bude možné setkat se vším, co s montáží elektronických prvků, zejména povrchovou (Surface Mount Technology – SMT), souvisí, ať jsou to součástky, zákaznické (ASIC) a hybridní obvody, desky plošných spojů, prostředky počítačové podpory (CAE), montáž, pájení, pouzdření (chip-on-board, flip chip, letovací matice – ball grid arrays aj.) nebo testování. Veletrh SMT/HYBRID/PACKAGING 2001 je jako obvykle pořádán stuttgartskou veletržní společností Mesago Messe & Kongress GmbH na pro Čechy snadno dosažitelném výstavišti v Norimberku, a to ve dnech 24. až 26. dubna 2001. Zúčastní se ho více než 650 vystavovatelů a očekáváno je na 25 000 odborných návštěvníků. Podrobnější informace o veletrhu nabízí http://www.mesago.de/smt

[Mesago, únor 2001.]


Tlaková zařízení na interenetu

Na českém internetu se objevil nový informační a zpravodajský server. Na adrese www.tlakinfo.cz je možné nalézt množství užitečných informací, které souvisejí s problematikou tlakových zařízení. Server obsahuje více než 1 000 právních a technických předpisů, 160 odborných článků a stále se zvyšující počet odpovědí na dotazy čtenářů.

Články jsou seskupeny do rubrik, jejichž názvy napovídají, jaké je bližší tematické zaměření serveru. Uveďme např.:

 • autorizované osoby, orgány dozoru, ČOI, revizní technici,
 • konstrukce, výpočty, projektování,
 • výroba, montáž, dokumentace,
 • vyhrazená tlaková zařízení,
 • nevyhrazená tlaková zařízení,
 • výstroj tlakového zařízení,
 • provozní média.

Cílem serveru podle jeho tvůrců je osvěta a zvýšení odbornosti pracovníků v oblasti tlakových zařízení. Server by měl uživatelům umožnit snadno najít důležité informace spojené s danou problematikou.

Server je součástí informačního portálu www.tzinfo.cz, jeho starší „sourozenci“ tedy jsou www.gasinfo.cz pro oblast plynárenství, www.klimainfo.cz o vzduchotechnice a klimatizaci a www.topinfo.cz o vytápění.


Zkontrolujte si XML na svém počítači

Extensible Markup Language (XML), součást mnoha webových stránek, zapisuje data způsobem, který umožňuje, aby si počítače data navzájem vyměňovaly a automaticky podle nich vykonávaly určité činnosti. Následně může XML urychlit automatizaci některých procesů. V metrologickém institutu USA (National Institute of Standards and Technology – NIST) byly dokončeny práce na podstatném rozšíření testovacích programů, pomocí kterých si každý může ověřit, zda jím používané systémy XML odpovídají dobrovolně přijímaným průmyslovým normám a zajistit si tak, aby jeho systémy bez problémů komunikovaly s ostatními systémy používajícími XML. Současně dává NIST volně k dispozici testovací programy pro tzv. Document Object Model (DOM), což je aplikační programovací rozhraní pro XML a HTML (Hypertext Markup Language), umožňující uživatelům nebo počítačům dynamický přístup k webovým stránkám a aktualizaci jejich obsahu. Při rozšiřování a zdokonalování programů pro testování shody se standardem spolupracuje NIST s průmyslovým konsorciem Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). Sada testovacích programů XML Conformance Test Suite a přidružená testovací sada pro DOM obsahují celkem více než 4 000 testovacích souborů. Stáhnout si je lze na stránce www.nist.gov/xml/

[InTech, December 2000.]


Miniaturní mikropočítače s vestavěným interpretem jazyka Basic

Mikropočítač UCB/PIC-2P (MITE) je dalším pokračováním řady UCB/PIC. Jeho hlavní předností však není další zvyšování výkonu, ale přidání nových příkazů jazyka Basic pro připojení paralelního displeje LCD, obsluhu součástek s rozhraním I2C, rozhraní Dallas Semiconductor One Wire, zpracování přerušení atd. Typ UCB/PIC-2P24 má stejné vývody jako UCB/PIC-2 a -2SX, verze -2P40 je rozšířena o dalších šestnáct linek. Mikropočítače UCB/PIC lze použít v mnoha aplikacích včetně průmyslových. Internetové stránky firmy MITE uvádějí referenční aplikace firmy AVS Malloco, která tato zařízení s úspěchem používá mj. v oblasti chemického, strojírenského a sklářského průmyslu. Mikropočítače pracují i ve velmi náročném prostředí (např. v zakladači popílku, v balicích linkách s vážením, v řízení mrazírny, varné komory atd.), a to velmi spolehlivě. Některé jsou v nepřetržitém provozu bez poruchy již od roku 1995.


Průmyslový komunikační systém na čipu

Menší a levnější součástku pro průmyslovou komunikaci formálně uvedla na trh společnost Synergic Micro Systems, Inc., společně s několika partnery z USA i ze zahraničí, spolupracujícími po technické stránce, na tiskové konferenci v Nashville, USA, dne 7. února 2001. Představený komunikační systém EC-1, zkonstruovaný na čipu s plochou půdorysu jednoho čtverečního palce, vychází vstříc především potřebě smíšených průmyslových sítí. Má vestavěnu podporu sběrnic CAN, Profibus, Ethernet, RS-232, RS-422 a RS-485. Podle představitelů společnosti Synergic Micro Systems se novinka týká přibližně 90 % existujících nebo komerčně využívaných vestavných a průmyslových komunikačních technik, včetně jejich obslužných zařízení. O její využití má již nyní zájem více než deset budoucích finálních výrobců. V definitivní podobě bude EC-1 k dispozici letos v létě při počáteční ceně 50 USD za kus.

[Synergic Micro Systems, Inc., únor 2001.]


Genesis32 – portál pro průmyslovou automatizaci

Při příležitosti představení systému SCADA v nové verzi Genesis32, verze 6.1, uspořádala společnost Iconics v Plzni dne 13. března 2001 seminář s názvem Bezdrátová automatizace ve věku internetu. Seminář byl veden ve dvou rovinách – teoretické a praktické. V teoretické části získali účastníci přehled o obecných standardech, na kterých je Genesis32 postaven – OPC, COM, DCOM, ActiveX, VBA, ADO-OLEDB, NIC, WWW, WAP atd. V  praktické části bylo na modulech systému Genesis32 předvedeno, jak standardy fungují ve skutečnosti. Bylo ukázáno, jak lze, díky modernímu řešení, vytvořit za patnáct minut jednoduchý projekt, kde operátor může graficky a prostřednictvím časových průběhů veličin sledovat proces a zasahovat do něj.

Byl předveden nový klient OPC – modul AlarmWorX32 Multimedia, který může upozornit operátora na aktivovaný alarm akusticky (signálem nebo hlasovou zprávou), e-mailem, zprávou SMS, textovým polem, faxem, telefonem, aplikací pop-up apod. Dále bylo při semináři uskutečněno připojení k internetu a předveden systém WebHMI, kdy bylo možné pomocí prohlížeče Internet Explorer přihlásit se na webový server americké centrály firmy Iconics a obousměrně komunikovat s publikovaným projektem SCADA. V závěru semináře byla předvedena interakce s projektem SCADA, opět umístěným v americké centrále, ale tentokrát z mobilního telefonu pomocí protokolu WAP.


Aktivity firmy Siemens v oblasti MES pro petrochemii

Převzetím hlavního podílu v Chemtech Servicios de Engenharia e Software Ltda. v Rio de Janeiru (Brazílie) podnikla divize Siemens Průmyslové projekty a služby (I&S) důležitý krok směrem k rozvoji svých aktivit v ropném, ocelářském a potravinářském průmyslu.

Chemtech zaujímá vedoucí pozici na brazilském trhu MES a patří mezi přední dodavatele informačních systémů pro průmysl. Tato společnost poskytla základní informační a technologickou platformu pro vývoj systémů automatizace a managementu brazilské těžební společnosti Petroleo Brasiliero S. A. (Petrobras), petrochemické společnosti Deten Química S. A., farmaceutické společnosti Monsanto a výrobce ocele Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

IT aplikace vyvinuté společností Chemtech spojují úrovně řízení s managementem, optimalizují proces výroby a kvality, zefektivňují výkon a spolehlivost výrobních zařízení. Tato akvizice vychází ze strategie Siemens I&S posílit podíl v IT pro projektování a realizaci v ropném, petrochemickém, potravinářském a ocelářském průmyslu.


Integrace podnikových aplikací potáhnou sektor služeb IT?

Služby v oblasti integrace podnikových aplikací (Enterprise Integration Application – EAI) mohou představovat největší z příležitostí rýsujících se před dodavateli služeb v oboru infomačních technologií (IT) v příštích třech až pěti letech. Takový je výsledek průzkumu uskutečněného v průmyslových podnicích analytickou skupinou International Data Corp. (IDC). Celosvětový obrat na trhu se službami EAI by měl vzrůst z 5 mld. USD, dosažených v roce 2000, na téměř 21 mld. v roce 2005, což znamená průměrný meziroční nárůst o více než 30 %. Podle IDC podniky znovu zvažují jednotlivé používané aplikace z hlediska jejich vzájemné komunikace a interakce a popř. se rozhodují o použití služeb EAI ze dvou hlavních důvodů. Jednak je prostředí IT v podnicích stále složitější, a tudíž vzniká principiální potřeba řádně navrhovat, integrovat a optimalizovat různá řešení v oblasti podnikové informatiky. Za druhé se rychle prosazují procesy elektronického podnikání (e-business), které vyžadují příslušnou infrastrukturu IT. Přitom více než 90 % celosvětového obratu v oblasti služeb EAI by se mělo realizovat na trzích v Severní Americe a v západní Evropě. Ve zbytku světa povede Japonsko a trhy v Latinské Americe. Přes pozitivní výhled však nemusí být budoucí vývoj tak úplně ideální. Negativně, proti růstu, mohou působit např. ceny nabízených služeb, personální problémy provázející EAI v podnicích a integrační snahy v oblasti obchodování B2B (business-to-business). Naopak pozitivní bude vliv nových společností s inovativní nabídkou nových nástrojů pro EAI a služeb v této oblasti. Pozitivní vlivy by měly převážit a zajistit rychlou a účinnou integraci podnikových aplikací, konstatují zpracovatelé studie.

[IDC, únor 2001.]


IDET 2001 představí trendy obranných technologií

nostní techniky a speciálních informačních systémů IDET se bude konat v Brně již pošesté, a to ve dnech 9. až 11. května 2001. Během dosavadních pěti ročníků se IDET stal jedním z největších a odbornou veřejností nejlépe hodnocených veletrhů a letos bude dokonce vůbec největší akcí ve svém oboru v Evropě. Jeho spolupořadatelem je i letos profesní sdružení českých firem z oboru obranných technologií – Asociace obranného průmyslu ČR (AOP). Podmínky na veletrhu IDET dovolují předvést zejména výrobky z oblasti automobilové a letecké techniky v živých ukázkách. Automobilům a speciální technice na automobilových podvozcích je k dispozici přímo v areálu výstaviště terénní polygon s překážkami a imitacemi různých druhů povrchu. Letecká technika se představí na již tradičním Leteckém dni velitele vzdušných sil ČR na Mezinárodním letišti Brno-Tuřany ve dnech 12. a 13. května 2001. Zatímco IDET 1999 byl zcela ve znamení přijetí ČR do NATO, předznamenávají IDET 2001 dvě hlavní témata: nákup nadzvukových stíhaček pro Armádu ČR a bezpečnost v Evropě, zvláště tzv. druhá vlna rozšiřování NATO. Aktuální problematice oboru bude dále věnován doprovodný program odborných konferencí a seminářů. Nejdůležitější je Mezinárodní konferenci CATE 2001 organizovaná Vojenskou akademií v Brně s tématy např. Zbraňové systémy začátku 21. stol., Trenažéry a simulátory pro výcvik a Bezpečnost počítačových sítí. Zajímavá bude nesporně i konference AFCEA ČR s tématy Implementace strategie CALS (Continuous Acquisition and Life-cycle Support) v podmínkách ČR a Operačně taktické systémy velení a řízení.

Novinkou veletrhu je jeho silná internetová podpora na adrese www.idetservice.cz. Vstup na veletrh IDET 2001 je povolen pouze po předepsané registraci odborným návštěvníkům starším 16 let. Denní vstupné je 500 Kč. Další informace nabízejí www.bvv.cz, www.idet.cz.

[Tisková informace BVV a.s.]


Microsoft Open Subscription License – stačí jediná objednávka za rok

Nový program společnosti Microsoft nabízí pohodlné a hospodárné pořizování licencí pro organizace s více než deseti počítači. Rozhodne-li se zákazník standardizovat svou softwarovou základnu s použitím platformy Microsoft, bude moci využívat výhody programu Open Subscription License: atraktivní ceny, centralizované plánování plateb a další.

Open Subscription License přináší tato pozitiva:

 • Snížení celkových nákladů na využívání informačních technologií (TCO, Total Cost of Ownership). Bude-li celý podnik pracovat v jednotném softwarovém prostředí, budou náklady na fungování technologií i zvyšování produktivity nižší.
 • Plánované roční náklady na software. Jasná představa o nákladech na pořizování softwaru s výhledem na tři roky ušetří rovněž čas strávený různými kvalifikovanými odhady, projednáváním a schvalováním rozpočtů.
 • Jednoduché doplňování softwaru při rozšiřování hardwarové základny o další počítače. V programu Open Subscription License hradí zákazník po dobu tří let pravidelný roční poplatek za užívání softwaru v následujícím roce. Jednou do roka tedy zahrne do smlouvy nové počítače, jestliže nějaké přibyly, a bez náročné administrativy pro ně získá potřebné licence.
 • Snadnou správu softwarových licencí s jistotou, že organizace používá software vždy v souladu se zákonem. Open Subscription License znamená právo k užití vždy té nejaktuálnější i jakékoli předchozí verze produktu (např. z důvodu hardwarových omezení). Tím se ušetří náklady na nákupy, naddimenzované s ohledem na budoucí vývoj ve firmě, či na průběžnou kontrolu stavu licencí.
 • Telefonická služba technické podpory je již zahrnuta v ceně. S podporou odborníků lze lépe a efektivněji využívat všechny investice do softwarových technologií. Informace jsou dostupné prostřednictvím webu a telefonního servisu.

V nabídce Open Subscription License jsou pro osobní počítače nabízeny Microsoft Office 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Professional (pouze upgrade) a Microsoft BackOffice 4.5 CAL. Zákazník se může rozhodnout, zda jako standard na všech PC bude provozovat všechny tři produkty (pořízení celé platformy je o 15 % levnější), nebo kteroukoliv z komponent. Smlouva zahrnuje právo v období jejího trvání používat nejaktuálnější verzi nebo kteroukoliv předchozí verzi produktu. V případě Microsoft Windows 2000 Professional je rovněž možné využívat Windows 9x. Zákazník, který si pořizuje kompletní platformu, bude mít právo za zvýhodněných podmínek dokupovat i další produkty společnosti Microsoft v rámci programu Open License.

(Microsoft)


Společnost Altron podporuje záchranáře

Společnost Altron, a. s., podpořila jako hlavní partner druhý ročník soutěže Zlatý záchranářský kříž. Posláním a ideou tohoto ocenění je každoroční vyzdvižení nejvýznamnějších záchranářských činů. Oceňováni jsou profesionálové i laici za výjimečné skutky při událostech ohrožujících zdraví a životy lidí.

„Velmi si vážím práce profesionálních záchranářů, pro které je pomoc lidem v nouzi celoživotním posláním. Cenu Zlatý záchranářský kříž 2000 považuji za jednu z mála možností, jak vyjádřit uznání a poděkování za jejich výjimečné a odvážné skutky,“ řekl bezpečnostní ředitel společnosti Altron pan Jiří Petr. Při slavnostním ceremoniálu na pražském Žofíně 18. března 2001 předal cenu za nejkurióznější záchranářský čin roku. Získali ji chomutovští hasiči za rychlou a profesionální záchranu tří tuleňů kuželozubých, které chová jako jediný v ČR Podkrušnohorský zoopark. Při opravě zídky u bazénu unikla zedníkům do vody izolační látka obsahující petrolej. Na vodní ploše se objevila skvrna o velikosti devíti metrů čtverečních a chomutovští hasiči museli zasáhnout velmi rychle. Na odstranění penetračního nátěru pracovali v náročných podmínkách přibližně hodinu a půl.

A co mají společného Integrovaný záchranný systém, mimořádné záchranářské činy a firma Altron?

Prostřednictvím Integrovaného záchranného systému (IZS) spolu komunikují záchranáři a jsou řízeny záchranné práce. Je tomu tak díky veřejně dostupným sítím, ale i za použití prostředků speciálně vytvořených pro IZS pro případ vzniku krizové situace. Spolehlivost právě těchto komunikačních kanálů je do značné míry závislá na bezpečném, spolehlivém a nepřerušovaném napájení. „Naše firma působí na trhu záložního napájení již od roku 1991 a nabízí kompletní dodávky řešení systémů záložního napájení pro integrovaný záchranný systém. Máme bohaté zkušenosti, které jsme získali při dodávkách pro zdravotnická zařízení, armádu a policii, hasičské sbory a další instituce a objekty státní správy,“ dodává Jiří Petr.

Altron nejen dokáže optimálně vyprojektovat koncepci systému záložního napájení pro danou jednotku IZS, ale připraví a zpracuje veškeré další náležitosti spojené s realizací. Jde především o zpracování energetické bilance, projektovou přípravu, zpracování harmonogramu prací a dodávek, technickou a projektovou kooperaci s dalšími dodavateli nebo investory objektu, včetně těžké manipulace a montáže celků, oživení systému, instalaci komunikačních prostředků a vzdáleného dohledu, provozní zkoušky a zaškolení obsluhy uživatele systému, vypracování provozního řádu a provozní údržby a samozřejmě poskytování záručního i pozáručního servisu.

(Altron, a. s.)