Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Krátké zprávy

Automa 3/2001

EMO Hannover 2001

EMO Hannover je jedním z největších světových veletrhů strojů pro zpracování kovů. Expozice vystavovatelů z pěti kontinentů zrcadlí nové trendy v tomto strojírenském oboru. Připomeňme, že objem výroby obráběcích strojů ve světě v roce 2000 činil 77 miliard německých marek, a zůstal tak těsně pod hranicí rekordního roku 1989, kdy tento objem dosáhl 80 miliard DEM (VDW).

Osm měsíců před veletrhem EMO Hannover 2001 (12. až 19. září) je největší výstavní areál ve světě téměř vyprodán. Již se přihlásilo více než 2 000 vystavovatelů, kteří obsadili dvacet pět hal. EMO tak bude letos největší událostí ve svém oboru.

Těžištěm nabídky vystavovatelů budou obráběcí centra, frézky, soustruhy, brusky a další obráběcí stroje, dále lisy, stroje na zpracování plechu, laserové a elektroerozivní vyřezávací stroje. Sortiment bude doplněn také o přesné nástroje, nářadí a měřicí techniku. Co je pro čtenáře časopisu Automa nejzajímavější – nebude chybět ani automatizační technika pro řízení strojů (hardware i software), zařízení pro automatickou manipulaci s materiálem a průmyslové roboty.

Bližší informace o veletrhu je možné nalézt např. na www.deutschemesse.cz nebo www.emo-hannover.de

[Tisková zpráva Deutsche Messe AG.]


Pátý ročník konference Diagnostika ’01

Západočeská univerzita v Plzni pořádá ve dnech 4. až 6. září 2001 mezinárodní vědeckou konferenci Diagnostika ’01. Témata konference jsou:

 • vývoj a aplikace elektrotechnologické diagnostiky,
 • studium struktury a vlastností materiálů, prvků a systému v elektrotechnice,
 • metody studia výbojové činnosti a ostatních střídavých měření,
 • stejnosměrná měření a metody,
 • provozní zkoušky elektrických zařízení.

Konference se bude konat ve školicím středisku ZČU v zámku Nečtiny (okres Plzeň sever).

Bližší informace podá prof. Ing. Václav Mentlík, CSc., vedoucí oddělení elektrotechnologie katedry technologických, měřicích a průmyslových systémů FEl ZČU v Plzni (Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, tel.: 019/72 37 461 nebo 117, fax: 019/72 20 019, e-mail: mentlik@ket.zcu.cz).

(ed)


Velký zájem o firemní konferenci k tematice MES

Zájem o firemní konferenci zaměřenou na problematiku informačních systémů pro výrobu (Manufacturing Execution Systems – MES) výrazně předčil očekávání pořadatelů. Ke dni uzávěrky tohoto čísla časopisu se již k aktivní účasti rozhodlo anebo o ni projevilo vážný zájem na 30 dodavatelských firem. Jejich aktivita jde ruku v ruce s rychlým růstem zájmu odpovědných činitelů ve výrobních podnicích o tzv. vertikální integraci dat. Na trhu jsou v současné době, často velmi naléhavě, postrádány nástroje, které by propojily především stávající prostředky na úrovni automatizovaného řízení technologií s ekonomickými informačními systémy na úrovni podniku a zajistily potřebné informační toky mezi nimi. Snahou je přitom uskutečňovat veškeré podnikové činnosti co nejefektivněji. Konference MES se koná v hotelu Devět Skal v oblasti Českomoravské vrchoviny ve dnech 24. až 25. dubna 2001. Nabídne odborníkům, kteří disponují rozhodovacími pravomocemi, v  ucelené formě informace o možnostech vertikální integrace dat v podobě budování MES v podmínkách ČR. Její program pokryje všechny základní funkce MES podle kategorizace přijaté asociací MESA International. Podrobné informace o programu, podmínkách aktivní a pasivní účasti atd. lze najít na http://web.quick.cz/adam-ova, popř. získat dotazem na tel./fax: 069/691 99 77, e-mail: petra.adamova@seznam.cz

(sk)


Konference AUTOS 2001 je připravena

Konference AUTOS 2001 – Automatizované systémy se uskuteční ve dnech 26. a 27. dubna 2001 v Praze jako platforma pro výměnu aktuálních informací mezi řešiteli a uživateli automatizovaných systémů. Jde již o čtvrtou konferenci v řadě obnovené v roce 1998 v návaznosti na tradici dřívějších plzeňských konferencí AUTOS. Po všeobecně zaměřeném jednodenním úvodním setkání v roce 1998 se v Plzni pod hlavičkou AUTOS uskutečnily dvoudenní konference Automatizace v energetice (1999) a Automatizace ve strojírenství (2000). Rok 2001 zahajuje novou éru ohledně názvu, místa konání i náplně: konference AUTOS – Automatizované systémy se budou od letošního roku konat v Praze s programem tvořeným dlouhodoběji stabilní „kmenovou“ částí, která bude doprovázena aktuálním „tématem roku“. V tomto modelu je pro AUTOS 2001 připraveno na čtyřicet referátů v celkem šesti přednáškových sekcích: kmenových (I) Obecné problémy a trendy automatizace, (II) Projektování informačních a řídicích systémů, (III) Spolehlivost a jakost, (IV) Automatizace strojů a zařízení a (V) Softwarové technologie a v sekci roku (VI) Automatizace v dopravě. Součástí setkání bude posterový program a připravují se také firemní prezentace. Aktuální informace o programu a podmínkách účasti, anotace přihlášených referátů apod. lze nalézt na http://www.teris.cz, popř. si je vyžádat v sekretariátu konference: TERIS 2002, a. s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4, tel.: 02/61 22 38 73, fax: 02/61 21 89 92, e-mail: teris@teris.cz

(sk)


„Tencí klienti“ pro sledování technologií od Wonderware

Dne 25. ledna 2001 pořádala firma Pantek (CS) s. r. o., distributor produktů společnosti Wonderware pro ČR a SR, odborný seminář s názvem Tencí klienti od Wonderware. Na semináři byly podrobně představeny dva nové produkty softwarové rodiny FactorySuite – Terminálové služby pro InTouch a SuiteVoyager. Terminálové služby pro InTouch rozšiřují vizualizační sotwarové systémy InTouch (SCADA/HMI) o možnost využívat tzv. terminálové služby nového operačního systému Microsoft Windows 2000. Na jednom výkonném počítači (terminálový server) lze spustit větší počet aplikací InTouch (stejných nebo různých) ovládaných z hardwarově i softwarově jednoduchých klientských stanic (tencí klienti). Výsledkem jsou menší náklady na hardware klientů a centralizovaná správa i upgrade aplikací, což při mnoha provozovaných aplikacích znamená výrazně menší celkové náklady vynaložené během životního cyklu zařízení. SuiteVoyager je výkonný internetový informační portál integrující výrobní data z různých zdrojů a zpřístupňující je nejen operátorům technologie apod., ale i nové kategorii tzv. příležitostných uživatelů, pro které je výbava kompletními systémy kategorie SCADA/HMI (InTouch) neekonomická. SuiteVoyager poskytuje data a služby bez dalšího programování a zabezpečeným způsobem prostřednictvím jednoduchého rozhraní – běžného prohlížeče internetových stránek (MS Internet Explorer). Poskytovateli dat pro SuiteVoyager jsou zejména aplikace InTouch, komunikační I/O nebo OPC Servery, IndustrialSQL Server a InControl. Klient má přístup k úplným grafickým zobrazením aplikací InTouch a s oprávněním může na dálku ovládat výrobní zařízení, potvrzovat alarmy aj. Semináře se zúčastnilo téměř 100 zástupců koncových uživatelů, systémových integrátorů, školských institucí a odborného tisku.

(Pantek (CS))


Extrémně tenké baterie

Obr. 1.

Varta vyvinula další generaci velmi tenkých baterií, které otevírají konstruktérům mobilních elektronických zařízení nové možnosti řešení napájení. Baterie byly představeny na veletrhu Electronica v Mnichově v roce 2000.

Velmi úspěšný byl vývoj ultratenkých lithiových baterií. Tloušťka těchto baterií je pouze 0,4 mm, a jsou tedy ideálním řešením pro inteligentní karty (smart cards, inteligentní zařízení velikosti platební karty). Aktivní inteligentní karty jsou vybaveny mikročipem a mohou plnit celou řadu funkcí. Uplatnění naleznou především v bankách, hotelích, telefonních automatech, v hromadné dopravě nebo v jiných dopravních prostředcích. Obvyklá délka života tenkých baterií jsou tři roky.

Obr. 2.

Dalším zajímavým produktem ze sortimentu firmy Varta jsou NiMH články V 450 HR. Tyto články lze opakovaně nabíjet. Jejich kapacita je 460 mA·h, a to navzdory tloušťce pouhých 5 mm. Právě tyto články získaly od společnosti Frost & Sullivan prestižní cenu za pokrokový výrobek na trhu. Celá řada NiMH baterií začíná od typu V 400 HR (400 mA·h) a končí typem V 600 HR (600 mA·h). NiMH baterie se používají především v mobilních telefonech, elektronických diářích, PDA a jako záložní zdroje v zabezpečovací a automatizační technice.

Varta vyvinula také baterie na zcela novém principu, který využívá polymery s lithiem: Varta PoLiFlex™. Jde opět o zdroje s možností dobíjení a jejich tloušťka může být menší než 3,6 mm. Kombinují vysokou hustotu energie s celkovou kapacitou okolo 600 mA·h. Neobsahují žádný tekutý elektrolyt, nehrozí tedy, že by z nich při destrukci cokoliv vyteklo. Výsledky ověřovací série jsou velmi slibné a Varta počítá s velkým rozvojem výroby těchto baterií v následujících měsících a letech.

(Varta AG)


Komerčně dostupné malé vodíkové palivové články?

Přední společnost v oblasti vývoje palivových článků H Power Corp., Clifton, USA, uzavřela předběžnou smlouvu s firmou Air Products and Chemicals Inc. s cílem společně prozkoumat podmínky pro vznik aliance, která by zásobovala nově vznikající trh malými (s výkonem menším než 1 kW) přenosnými, popř. mobilními palivovými články na bázi vodíku, používanými v současné době mj. pro zálohování napájení ve zvlášť nákladných a na servis náročných telekomunikačních aplikacích. Plánované analýzy se budou týkat velikosti trhu, jeho růstu, požadavků zákazníků, možného obratu, požadavků na údržbu a servis apod. Mají vést k vytvoření strategického plánu a k počáteční nabídce produktu, po níž bude následovat tzv. beta testování v různých aplikačních oblastech. Společnost H Power Corp. (http://www.hpower.com) navrhuje a dodává komerčně dostupný systém palivového článku PEM (Proton-Exchange Membrane), generující elektřinu účinně a čistě z elektrochemické reakce vodíku a kyslíku. Vodík se typicky získává z konvenčních paliv (zemní plyn, propan) a kyslík ze vzduchu. Palivové články společnosti H Power jsou navrženy pro širokou škálu stacionárních, přenosných a mobilních aplikací, včetně produktů využívaných pro venkovské nebo odlehlé budovy a jako záložní napájecí jednotky v mobilních aplikacích. Elektrický výkon produktů společnosti H Power se pohybuje v rozsahu od 35 W do 10 kW. Společnost Air Products naproti tomu nabízí širokou škálu zařízení pro těžbu, zpracování a skladování vodíku. Nyní se podílí především na různých dopravních projektech na bázi vodíku v USA. Obě společnosti očekávají od vzájemné spolupráce především urychlení komercializace palivových článků na bázi vodíku a hovoří o ní jako o „…prvním kroku k realizaci celosvětové vodíkové ekonomiky“.

[H Power Corp., 7. února 2001.]


Lithiové baterie – řešení pro dlouhodobé napájení

Baterie s elektrolytem Li/SOCl2 jsou velmi vhodným řešením napájení moderních elektronických přístrojů. Kromě napětí jednotlivých článků, které je ve srovnání s jinými bateriemi velmi stabilní po celou dobu života, mají lithové baterie ještě řadu dalších předností:

 • dlouhodobou skladovatelnost, zanedbatelné samovybíjení,
 • dlouhou dobu života (při přiměřeně malé proudové spotřebě),
 • velkou hustotu energie (až 1 280 W·h/dm3),
 • široký rozsah pracovních teplot (–55 až +130 °C),
 • velkou spolehlivost,
 • rychlé zotavení po dlouhodobém skladování.

Obr. 3.

Firma Spoerle dodává přímo ze skladu široký sortiment baterií firmy Sonnenschein Lithium pro měřiče spotřeby (plynu, tepla, vody apod.), záznamníky dat, převodníky, zabezpečovací systémy, průmyslovou elektroniku a mnohé další aplikace, v nichž mohou tyto baterie zabezpečit dodávku malého proudu po extrémně dlouhou dobu nebo středně velkého proudu v kratších časových intervalech střídaných dlouhou dobou, kdy je odběr z baterie nulový (tab. 1).

Firma Sonnenschein Lithium vyrábí lithiové baterie na základě smluv s průkopníky této technologie o využívání jejich know-how již od roku 1983 a dodala na trh více než padesát miliónů kusů těchto baterií.

Tab. 1. Lithiové baterie fimy Sonnenschein Lithium

Typ SL-300 SL-500 SL-700 SL-2000
Napětí 3,6 V
Kapacita (A·h) 0,4 až 2,3 0,8 až 1,7 0,95 až 35 8,5 až 19
Trvalý proud (mA) menší než 0,3 až 20 menší než 6 až 20 menší než 30 až 450 menší než 10 až 225
Velikost baterií Bel až AA 1/2AA až AA 1/2AA až DD C, D
Pracovní teplota (°C) -55 až 85 -55 až 130 -55 až 85 -55 až 85

Výrobní závod firmy Sonnenschein Lithium je certifikován podle DIN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001. Kromě vysoké kvality tak firma splňuje i přísné požadavky na minimalizaci vlivu na životní prostředí, a to ve vztahu k zaměstnancům podniku, k okolí podniku i k uživatelům jejích výrobků.

[Spoerle: Distributor No. 1 Live, č. 1, únor 2001, s. 14. Kráceno.]


Štíhlý a výkonný elegán z titanu

Firma Apple uvedla na trh nový přenosný počítač: Powerbook G4. Jeho tloušťka je jen 2,5 cm a hmotnost 2,4 kg, ale výkonem předčí mnohé stolní počítačové sestavy.

Obr. 4.

Srdcem počítače je procesor PowerPC G4 s frekvencí do 500 MHz. Tento procesor, vyvinutý ve spolupráci firem Apple, Motorola a IBM, má jednu zvláštnost: akcelerátor Velocity Engine, který dovoluje zpracovávat data ve 128bitovém režimu. Procesory tradičních PC pracují obvykle s 32 nebo 64 bity najednou, 128bitové zpracování dat bylo dříve vyhrazeno jen vědeckým superpočítačům. Powerbook G4 tedy lze bez nadsázky označit jako „přenosný superpočítač“ – rychlost zpracování dat je řádově v miliardách operací za sekundu (teoretická rychlost je 5,3 Gflop).

Maximální sestava obsahuje až 1 GB RAM, 30GB pevný disk, DVD ROM, grafiku ATI RAGE Mobility, připojení FireWire, USB a PC Card, výstup VGA a S-Video, vestavěný mikrofon a hlasový výstup (stereo). Displej s úhlopříčkou 15,2" má rozlišení 1 152 × 768 bodů a výborné barevné podání. Je vhodný i pro náročnou grafickou práci.

Co se týče připojení do sítě, k dispozici je výstup na 10/100 Base-T Ethernet a rozhraní IrDA (4Mb/s). Zajímavou možností je doinstalovat k počítači kartu Airport, která prostřednictvím vestavěné antény komunikuje se zařízením AirPort Base Station: systém funguje podobně jako bezdrátový telefon, počítač lze připojit k internetu, aniž by byl uživatel připojen k modemu kabelem, a počítač lze bez omezení přenášet v dosahu vysílače (tj. do 50 m). Systém má potřebnou homologaci a lze jej tedy bez obav použít i v ČR. Pro přenos dat lze využít také výstup FireWire: tento „ohnivý drát“ je jedním z nejrychlejších standardů (IEE 1394) pro přenos dat, a to rychlostí až 400 Mb/s. Vysokou přenosovou rychlost ocení především ti, kteří profesionálně pracují s rozsáhlými grafickými soubory nebo s videotechnikou. Pomocí FireWire lze k Powerbooku připojit digitální videokamery a fotoaparáty, AV převodníky, externí disky, disková pole, CD-RW a jiná záznamová zařízení, skenery, tiskárny apod. K dispozici je také sběrnice standardu USB, která umožňuje připojit k počítači až 127 periferních zařízení (tiskárny, tablety, skenery). Ve srovnání s FireWire je ovšem podstatně pomalejší. Jak je u počítačů s nakousnutým jablíčkem ve znaku zvykem, je i tento stroj určen pro operační systém Mac OS. Na Powerbook bude samozřejmě možné bez problémů nainstalovat i nejnovější Mac OS X, až přijde 24. března 2001 na trh.

Proč elegán z titanu? Inu, Powerbook je také velmi pohledný, a jeho plášť je z téměř čistého titanu, mechanicky odolného a v podstatě zcela korozivzdorného kovu.

Na domácím trhu by měl být Powerbook G4 k dispozici od března 2001. Ovšem jeho cena nebude nízká: PB G4/400 koupíte za 128 500 Kč, PB G4/500 za 172 900 Kč (bez DPH). Jako hračka je trochu drahý, ale své zákazníky najde mezi pracovníky, kteří potřebují „v terénu“ počítačově zpracovávat audio a video, mezi vývojovými pracovníky při návrhu a ladění vizualizačních systémů s velkými nároky na grafiku a zpracování prostorových animací, a konečně i mezi manažery a obchodníky.

(ed)Nové průmyslové PC s Windows CE

Firma Allen-Bradley, součást koncernu RA, uvedla v lednu 2001 na trh nový typ průmyslového PC s implementovaným operačním systémem Windows CE. Produkt označený RAC6182 je zcela kompaktní zařízení – neobsahuje pevný disk, mechaniku floppy disku, ventilátory ani žádné jiné pohyblivé součásti. Je osazen procesorem 225 MHz MIPS R4000 (32bitový procesor RISC s vestavěným matematickým koprocesorem). Paměť RAM má velikost 32 MB a dalších 256 MB je v paměti flash ROM.

RAC6182 je nabízen v několika provedeních: s displejem 7,7" LCD STN s rozlišením 640 × 480 bodů nebo s displejem 12,1" LCD TFT s rozlišením 800 × 600 bodů, popř. bez displeje. Provedení s displejem (krytí IP65) současně mohou mít membránovou klávesnici funkčních a ovládacích tlačítek nebo dotykovou obrazovku. Do počítače je zabudováno diagnostické relé, zálohovaný obvod reálného času apod. Pro připojení dalších zařízení jsou k dispozici dva sloty PCMCIA a jeden PCI, dva porty USB, jeden paralelní a dva sériové porty i připojení na 10/100 Ethernet. Standardní součástí je zabudovaný prohlížeč MS Internet Explorer.

RAC6182 je ideální pro tradiční uživatele automatizace i aplikace OEM. Uplatnění může nalézt nejen ve vizualizaci (např. RSView Machine Edition HMI Suite for Windows CE), ale i v aplikacích řízení vytvořených s pomocí standardních vývojových nástrojů (Visual Basic,C++).

(bv)


Evropská komise ustoupila v otázce elektrického odpadu

Evropská komise zmírnila, na základě kritiky ze strany výrobců, kontroverzní evropská nařízení o používání pájky neobsahující olovo a o recyklaci elektronických a elektrických zařízení. Další velkou změnu přineslo rozhodnutí, že příslušná direktiva vstoupí v platnost až v roce 2008, zatímco v dosavadních návrzích byl uváděn rok 2004. V důvodové zprávě se uvádí, že vyřazovaná elektronická a elektrická zařízení jsou v Evropě jednou z nejrychleji rostoucích složek komunálního odpadu, kterého nyní v zemích EU tvoří 4 %. Jejich množství naroste každých pět let více než šestnáctkrát, tj. roste třikrát rychleji než v průměru narůstá množství komunálního odpadu jako celku. Kromě toho jsou vyřazená elektronická a elektrická zařízení jedním z největších známých zdrojů těžkých kovů a různých dalších znečišťovatelů organických látek vyskytujících se v komunálním odpadu.

[CEE, říjen 2000.]


SAP R/3 formou pronájmu

Společnost ICL ČR vstupuje na trh informačních technologií (IT) s novou iniciativou: pronájmem aplikace SAP R/3 a souvisejících služeb. Jde o výsledek těsné spolupráce, kterou nedávno navázaly společnosti ICL ČR a SAP ČR při poskytování služeb v oblasti IT se zaměřením především na střední a menší organizace soukromého i veřejného sektoru. Předmětem iniciativy je revoluční přístup k dodávce produktů společnosti SAP formou pronájmu licencí. Budoucí uživatelé tak budou moci v plné šíři využívat systém SAP R/3, popř. i další produkty z rodiny mySAP.com, aniž by museli rozsáhle investovat do jejich pořízení. Hlavními rysy nabízeného řešení, ve světě výpočetní techniky známého pod označením Application Service Providing (ASP), jsou kromě zmíněného pronájmu licencí zejména individuální přístup k zákazníkovi a stavebnicová struktura a značná variabilita nabídky. To vše umožňuje přesně přizpůsobit skladbu dodávaných služeb, technického řešení a platebních podmínek potřebám a možnostem každého zájemce.

[Tisková informace ICL ČR, s. r. o.]


Internetový portál SuiteVoyager pro školství zdarma

Při příležitosti uvedení zcela nového produktu Wonderware SuiteVoyager na celosvětový trh se rozhodla společnost Wonderware Corporation poskytnout tento produkt zdarma všem školským institucím, které používají k výuce studentů její softwarovou rodinu Wonderware FactorySuite.

SuiteVoyager je výkonný internetový informační portál, který integruje výrobní data z různých zdrojů (např. aplikace InTouch, komunikační servery I/O Server nebo OPC Server, IndustrialSQL Server aj.) a umožňuje všem klientským zájemcům, aby k nim snadno přistupovali z prostředí jejich běžného internetového prohlížeče MS Internet Explorer, tj. bez nutnosti instalovat a udržovat na těchto klientských počítačích jakýkoliv další software.

Licence SuiteVoyager Educational Consignment obsahuje jeden portálový server SuiteVoyager Basic Portal a dvacet klientských přístupových licencí SuiteVoyager CAL.

Podobně jako v minulých letech poskytla firma Wonderware zdarma také nové licenční soubory pro rok 2001, dovolující provozovat softwarové produkty z komplexní rodiny průmyslového automatizačního softwaru Wonderware FactorySuite všem školským institucím v ČR a SR, které tento software využívají pro výukové účely v rámci programu podpory školství.

Účelem tohoto programu je poskytnout kvalifikovaným školským institucím velmi zvýhodněný přístup k softwarovým produktům pro průmyslovou automatizaci od firmy Wonderware Corporation. Další informace o tomto programu jsou k dispozici na internetových stránkách www.pantek.cz v sekci Podpora školství.

(Pantek CS)