Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Konvergentní modelování v nové verzi softwaru Siemens NX

Nejnovější verze softwaru NX™, verze 11, společnosti Siemens nabízí prostřednictvím konvergentního modelování zcela nový postup při vývoji digitálních produktů, který významně zjednodušuje práci s geometrií, již tvoří kombinace facet, ploch a těles, bez nutnosti časově náročné konverze dat. Konvergentní modelování uživatelům pomůže optimalizovat návrh součástek pro 3D tisk, zrychlí celkový proces konstruování a učiní reverzní inženýrství běžnou a efektivní součástí návrhu produktu. Software NX nové verze rovněž doznal mnoha vylepšení v rámci integrovaného systému CAD/CAM/CAE (počítačem podporovaného návrhu, výroby a inženýrinku), např. další generaci systému 3D CAE, který představuje v podobě softwaru Simcenter 3D, a také systém CAM s nástroji, jakými jsou např. robotické a hybridní obrábění, včetně aditivní výroby (3D tisk).

 

Princip konvergentního modelování

Vývoj produktu většinou vychází z dostupných materiálů a výrobních postupů. Nové techniky, jako např. aditivní způsob výroby, otevírají dveře k tvorbě inovativních návrhů forem a tvarů, jež zvýší jejich efektivitu. Tradiční systémy CAD jsou postavené tak, aby podporovaly tradiční výrobní metody, a proto snaha o optimalizaci návrhu pro aditivní způsob výroby naráží na určitá omezení. Konvergentní modelování tato omezení odstraňuje tím, že konstruktérům umožňuje rychle a flexibilně vytvářet nové, optimální tvary využívající ty materiály a technologie, které jsou díky aditivnímu způsobu výroby k dispozici (obr. 1).

 

Konvergentní modelování dále zjednodušuje práci s naskenovanými daty. Uživatelé z různých odvětví, včetně medicíny, automobilového průmyslu, výroby spotřebního zboží apod., stále častěji využívají v rámci návrhů naskenovaná 3D data. Reverzní inženýrství stávajících návrhů je tradičně nákladný a nezáživný postup, jelikož naskenovaná data vyžadují nejprve časově náročnou ruční konverzi facetové geometrie do podoby ploch a těles a až poté je lze použít k dalšímu modelování. Značné vícepráce vyžadují zejména nepravidelné povrchy, aby je bylo možné použít pro 3D tisk, konstrukci forem, analýzu i jiné činnosti. Přepracování pomocí metody reverzního inženýrství může trvat dny či týdny. Konvergentní modelování významně snižuje potřebu přepracování tím, že naskenovaná data zpřístupňuje v podobě facet, se kterými je možné dále pracovat přímo v NX 11, a proto není nutné mapovat plochy, vytvářet tělesa či jinak modelovat tvary ručně.

 

Konvergentní modelování uživatelům dovoluje okamžitě začít využívat naskenovaná data k tvorbě forem, přidávat je do celků, analyzovat je, popř. provádět jiné běžné činnosti v prostředí CAD. Toto vylepšení, společně s novou funkcí 3D tisku v NX 11, která uživatelům umožňuje tisknout 3D součásti přímo z NX, značně zjednodušuje proces aditivní výroby.

 

Nové nástroje ke skenování, editování a pro tisk využívají nové funkce 3D tisku od společnosti Microsoft a podporují formát 3MF, čímž je zajištěna široká kompatibilita.

 

Co nového NX 11 přináší

Software NX 11 obsahuje další významná vylepšení. Software Simcenter 3D pro NX 11 (obr. 2) nyní umožňuje provádět veškeré simulace v NX zaměřené na predikci vlastností výrobků. Simcenter 3D, který je rovněž k dispozici jako samostatná aplikace, poskytuje uživatelům možnost bez problémů přecházet mezi prostředím pro vývoj a prostředím pro simulace. Novinka urychluje proces simulace díky kombinaci špičkové editace geometrie, asociativní tvorby simulačních modelů a víceoborových řešení využívajících specializované know-how. Rychle a přesně analyzuje mechanické, akustické, hydrodynamické, teplotní, kinematické a materiálové vlastnosti, optimalizuje je a vykonává multifyzikální simulace. Software Simcenter 3D pro NX 11 přináší nové funkce modelování a simulace točivých strojů, nové prostředí pro analýzu akustiky interiérů a exteriérů a významná vylepšení analýzy kompozitních konstrukcí.

 

Pokročilé technologie obrábění v NX 11 umožňují výrobcům rozšířit flexibilitu a zvýšit přesnost obrábění, zkrátit dobu programování strojů a zlepšit kvalitu součástek. Nové funkce robotického programování v NX CAM rozšiřují škálu možností obrábění – umožňují přesné obrábění velkých a složitých součástek šesti- a víceosými roboty. Robotické obrábění automatizuje manuální činnosti včetně leštění a začišťování a tak zlepšuje reprodukovatelnost, díky čemuž lze dodávat vysoce kvalitní součástky. Vylepšená funkce rozpoznávání vlastností rovněž automatizuje NC programování součástek s mnoha otvory a zkracuje tím dobu programování o až 60 %. Nový vysokorychlostní cyklus pro programování souřadnicových měřicích strojů CMM Inspection Programming (Coordinate Measuring Machine) upřednostňuje měření pouhým pohybem měřicí hlavice, bez pohybu lineárních os CMM. Tato nová metoda zvyšuje přesnost a zkracuje měřicí cyklus až trojnásobně.

 

Další informace o NX 11 lze nalézt na webové adrese http://www.plm.automation.siemens.com/cz_cz/products/nx/11/index.shtml.

[Tisková zpráva Siemens PLM, září 2016.]

(JH)

 

Obr. 1. Aditivní výroba umožňuje vyrábět tvary, které by jinak byly těžko obrobitelné, nebo dokonce neobrobitelné, a NX umožňuje navrhovat technologické postupy k jejich výrobě (Siemens)

Obr. 2. Strukturální analýza konstrukce křídla v softwaru Simcenter 3D (Siemens)