Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kontron COM Express Starterkit Type 6: ideální začátek pro návrh vestavných systémů

Kontron COM Express Starterkit Type 6 je pro návrháře aplikač­ních vestavných systémů nástrojem, který urychluje vývoj a odladění sestav založených na nejnovější architektuře COM Express Type 6. Sestavy založené na COM (Computer-on-Module) Type 6 mají vět­ší výpočetní výkon a lepší energetickou efektivitu než starší varian­ty vestavných systémů a současně jsou u nich nativně podporovány nejnovější funkce displejů, větší propustnost sé­riových rozhraní a rozhraní USB 3.0.
 
Sestava z komponent Kontron COM Express Starterkit Type 6 je hotova v několika minutách. Podpora PCI-Ex­press přispívá ke splnění požadavku průmyslové automatizace přejít od pa­ralelní komunikace k plně sériovým ve­stavným systémům s vyšší kapacitou přenosu dat. Vzhledem k orientaci na moderní techniku a eliminaci potřeby externích komunikačních mostů a přepínačů představují sesta­vy založené na COM Express Type 6 cenově výhodné řešení splňující současné požadavky na vestavné systémy. Nový starterkit je ideální pro vývoj aplikačních sestav širokého spektra oborů, jako jsou auto­matizace, medicínská technika, vojenská technika, herní konzoly apod.
 
Základem Kontron COM Express Starterkit Type 6 je nosná deska Kontron COM Express Eval Type 6. Na této desce formátu ATX jsou k dispozici všechna potřebná rozhraní pro současné i budoucí pou­žití, např. pro obsluhu displejů nebo pro úlohy s velkými požadavky na vstupy a výstupy.
 
Kontron East Europe, e-mail: pavel.boehm@kontron.cz, tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707