Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Kontaktní tlakoměr ve stavebnicovém provedení

Kontaktním či spínacím tlakoměrem se rozumí mechanický tlakoměr, pohyb jehož ručky má kromě ukazovací funkce ještě za úkol spínat nebo rozpínat elektrický kontakt. Spínací tlakoměry typu 2351 a 2371 jsou řešeny jako stavebnice: jsou sestaveny z robustního tlakoměru velikosti DN100 a z nástavby s mechanickými kontakty. Kontaktní nástavba je zhotovena z průhledného plastu a do tlakoměru se vkládá místo průhledového skla. Výhodou stavebnicového řešení je možnost pružně reagovat na potřeby zákazníka a sestavit požadovanou konfiguraci ze skladových zásob. Hodnota tlaku, při níž kontakty spínají, se nastavuje mechanickým posunutím kontaktu do příslušné polohy; funkce kontaktu je názorná a jeho přestavení je jednoduché, takže tuto operaci zvládne i málo kvalifikovaný pracovník.

 
Tlakoměr velikosti DN100 může být vybaven jedním nebo dvěma kontakty, přičemž každý z nich je buď spínací, nebo rozpínací. Přítlačná síla kontaktů je zvětšena permanentním magnetem, jehož účinek lze seřizovat stavěcím šroubkem. S velikostí přítlačné síly se mění i hystereze spínání. Zatížitelnost kontaktů je 1,0 A při maximálním výkonu 30 W, resp. 50 V·A, a při napětí do 250 V. Odolnost proti tlakovým rázům a vibracím se zvyšuje tím, že se těleso tlakoměru naplní nevodivou tlumicí kapalinou.
 

BHV senzory, s. r. o., tel.: 220 920 253, e-mail: bhvsenzory@bhvsenzory.cz, www.bhvsenzory.cz