Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Konstrukční a vývojové středisko v Mnichově nabízí řešení přizpůso-bená na zakázku

Evropské kompetenční a vývojové středisko společnosti Advantech v Germeringu poblíž Mnichova nabízí pod souhrnným označením „konstrukční a výrobní služby“ (DMS, Design & Manufacturing Services) řešení přizpůsobená potřebám zákazníků z mnoha různých oborů průmyslu a v rozličných segmentech trhu. Znalosti místních inženýrů s využitím širokého sortimentu techniky a výrobků určených pro oblast vestavných zařízení pro IoT umožňují efektivně a v těsné blízkosti zákazníka vytvářet na zakázku přizpůsobené vestavné výpočetní systémy. „Našim zákazníkům to přináší výhody kratší doby vývoje, nižšího rizika a menších nákladů,“ informuje Peter Marek, Senior Director EIoT společnosti Advantech Europe a vedoucí mnichovského kompetenčního centra.

Společnost Advantech jako strategický partner známých dodavatelů procesorů a SoC nabízí svým zákazníkům přímý přístup k nejnovějším komponentám a výsledkům vývoje prostřednictvím testovacích verzí elektronických součástek jako tzv. early access design. Díky nepřetržitým investicím firmy Advantech do standardních produktů různých typů na úrovni desek i systémů je základní know-how i v této fázi již plně k dispozici a může být bezpečně využíváno v projektech vyvíjených na základě specifických požadavků zákazníků. „Technická základna společnosti Advantech dlouhodobě přesahuje oblast procesorových modulů,“ pokračuje Marek, „a proto můžeme našim zákazníkům doporučit nejen výběr součástkové platformy, ale také vhodnou architekturu systému a jeho konstrukci. V tomto ohledu je pro nás blízkost zákazníka velmi důležitá.“

Evropské vývojové středisko společnosti Advantech implementuje zakázkový design v oblastech hardwaru, BIOS a firmwaru společně s více než dvaceti manažery programů a vedoucími projektů v Evropě: „totéž časové pásmo, tentýž jazyk, tatáž kultura“. Zajištěno je programování softwaru pro operační systémy Windows, Linux a Android, stejně jako vývoj systémů v oblasti konstrukce, odvodu ztrátového tepla, integrity signálů, validace a certifikace. „Dokážeme lokálně vyvíjet mnohem více než jen hardware. Se znalostmi a zkušenostmi z oblasti softwaru a mechanického konstruování provázaného s návrhem managementu ztrátového tepla významně přispíváme k tomu, že naši zákazníci mohou své produkty, které přesně plní potřeby jejich koncových zákazníků, uvádět na trh rychleji a s nižším rizikem,“ uvádí Dirk Finstel, viceprezident a CTO EIoT pro Evropu společnosti Advantech B. V.

Kvalita produktů spolu s mechanismy, které ji zajišťují, má pro firmu Advantech rozhodující roli. Již od počáteční fáze vývoje je kvalita nepřetržitě monitorována a kultivována specializovaným oddělením zajištění kvality konstrukce. V týmech je prostřednictvím optimalizace produktů a dohledatelnosti konstantně zlepšována efektivita a kvalita výroby. Proces doplňuje pokročilá správa průmyslového životního cyklu pro dlouhodobou dostupnost výrobků a řešení. Všechny závody mají certifikace minimálně ISO 9001 a ISO 14001 a pro určité vertikální aplikace ještě certifikace podle OHSAS 18001 (certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), TL 9000 (standard systému řízení kvality pro telekomunikační průmysl), ISO 13485 (Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality – Požadavky pro účely předpisů) a ISO 17025 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří).

Vertikální řešení společnosti Advantech jsou určena pro různá odvětví techniky. Kromě vývoje vestavných výpočetních řešení na zakázku, např. pro zdravotnická zařízení nebo pro ukládání dat v průmyslu, jsou vývojové a výrobní služby společnosti Advantech nabízeny také pro integraci nových klíčových technologií.

Více na http://bit.ly/AdvantechDMS

(Advantech)

Obr. 1. Konstrukční a vývojové středisko v Mnichově nabízí řešení přizpůsobená na zakázku