Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Konference Vize v automatizaci a M2M

Dne 1. října 2014 od 10 hodin se bude na brněnském výstavišti v sále P1 pavilonu P v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu konat konference Vize v automatizaci a M2M. Konferenci pořádá nakladatelství Sdělovací technika; časopis Automa je její hlavní mediální partner. Odbornými garanty jsou prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., emeritní rektor VUT v Brně a člen redakčního kruhu časopisu Automa, a Ing. František Hýbner z Českomoravské elektrotechnické asociace.

 
Integrované výrobní podniky a průmyslová výroba ve věku internetu věcí musí být schopny rychle reagovat na stále se měnící požadavky trhů, na kterých působí. Automatizace je nástrojem optimalizace výroby a umožňuje využívat inovace pro zajištění konkurenceschopnosti. Významnou roli přitom hrají rozhraní zajišťující komunikaci člověka se strojem, systémy zpracování obrazu a rozpoznávání řeči, multiagentní systémy a průmyslové roboty. Nedílnou součástí automatizace je technika podporující komunikaci strojů a zařízení mezi sebou – M2M, a to nejen v průmyslu, ale také v dopravě a logistice.
Problematika vzájemné komunikace strojů bezprostředně souvisí s možností sběru dat a jejich dalším zpracováním.
 
Hlavní témata konference jsou:
  • návrh, vizualizace a simulace procesů, situační povědomí,
  • kooperující robotika a rozpoznávání řeči a obrazu,
  • měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika,
  • řízení výroby a logistiky,
  • internet věcí a optimalizace výrobních procesů,
  • komunikace M2M pro dálkové monitorování a měření,
  • inteligentní etikety RFID a sběr dat.
 
Účast na konferenci je zdarma po předchozí registraci na www.stech.cz. Registrace je otevřena do 20. září.
(ed)